11 травня о 19:00Вебінар: Трудові відносини в закладі освіти: права, обов’язки та соціальні гарантії

Історія України 11 клас. Контрольна робота з теми "Україна в період відбудови"

Про матеріал
Дана контрольна робота складена у форматі завдань ЗНО, що дає можливість зорієнтувати старшокласників на результативну підготовку до складання зовнішнього незалежного оцінювання з історії України.
Перегляд файлу

Контрольна робота з теми «Україна у післявоєнний період»

І Виберіть одну правильну відповідь                                                                                      І варіант

 1. Що зумовило появу плакатів-закликів, зображених на фото?

https://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/174/17439/14.JPG

Товариші колгоспники й колгоспниці! Переселяйтеся в багату й родючу
КРИМСЬКУ ОБЛАСТЬ У 1951 році проходить переселення колгоспників у
колгоспи Кримської області

Ареалізація «надпрограми» М. Хрущова з розширення посівів кукурудзи

Бгосподарський занепад регіону внаслідок депортацій народів Криму

Впочаток постачання дніпровської води Північно-Кримським каналом

Гповне знелюднення території півострова в результаті голоду 1946–1947 рр.

 1. Прочитайте уривок з історичного джерела про голод 1946–1947 рр. і виконайте завдання.

«...Посуха, особливо в червні–липні, до всіх нещасть додала ще й свої. Урожай зернових вийшов доісторичний.., тобто один центнер посіяли, а зібрали три центнери в найліпшому разі. Та ще який тоді був обробіток ґрунту? Сяк-так, аби вкинути зерно в землю. Поля обробляли переважно кіньми-клячами, коровами, заступами, сапами, а збирали косами та жіночими руками...» Уривок дає змогу визначити

Анаслідки голоду. Бпричини голоду. Вмасштаби голоду. Грезультати голоду.

 1. У якому році оприлюднено звернення:

«…Уряд УРСР впевнений у тому, що Україна, яка відіграла помітну роль у розгромі ворога, з її великими людськими силами й матеріальними ресурсами буде спроможна внести великий вклад у справу зміцнення миру й підтримання загальної безпеки... повідомляє про своє бажання приєднатися до загальної Організації Безпеки як одна з держав-засновниць, а також узяти участь у Конференції Об’єднаних Націй у Сан-Франциско»?

А1939 р. Б1940 р. В1945 р. Г1954 р.

 1. «..це один з керівників уніатської Церкви на Західній Україні.., що він має ненависть до радянської влади, і що уніатське духовенство заявляло про необхідність відірвати Україну від Москви.., що український народ є давніший від російського, що історія українського народу не має нічого спільного з історією російського народу...» - такі «злочини» інкримінувала радянська влада

ААндрею Шептицькому.

БЙосипу Сліпому.

ВМирославу Любачівському.

ГЛюбомиру Гузару.

 1. Хто із зображених осіб міг давати таку клятву: «Я, воїн Української повстанської армії, узявши в руки зброю, урочисто клянуся своєю честю й совістю перед Великим Народом Українським... боротися за повне визволення всіх українських земель та українського народу від загарбників і здобути Українську Самостійну Соборну Державу...»?

https://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/165/16549/12.JPG

 1. Уривок з історичного джерела «Особи, які відстоюють принципи формальної генетики, неспроможні зрозуміти геніальної вказівки Леніна про те, що “пізнання людини не є... пряма лінія, а крива лінія, що безмежно наближується до ряду кіл, до спіралі”...» доцільно використовувати, характеризуючи явище

А«лисенківщини».

Б«боротьби з космополітизмом».

В«волобуєвщини».

Г«боротьби з буржуазним націоналізмом».

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 7-9.

«…До Центрального табору праці в Явожно, розташованого на території філіалу колишнього концентраційного табору в Освенцимі, …потрапляли особи, «підозрювані у зв’язках з УПА». …основну частину в’язнів становили українські селяни, які потрапили до табору через так звану «колективну відповідальність».

За цей період через концентраційний табір пройшло 3 936 українських в’язнів, з них 823 жінки та кілька дітей. Більш ніж 160 в’язнів унаслідок тортур і самогубств загинули».

 1. Наповнення табору в’язнями відбувалося внаслідок

Ареалізації операції «Вісла».

Бпроведення акції «пацифікації».

Вприйняття «Кресового» закону.

Гздійснення політики «осадництва».

 1. У якому році відбувалися події, описані в уривку з історичного джерела?

А1944 р. Б1947 р.В1953 р.Г1959 р.

 1. Функціонування «табору праці» було складовою процесу

Аанексії. Бдепортації. Вмобілізації. Глібералізації.

 1. На карто-схемі заштриховано територію, що увійшла до складу УРСР на підставі договору між СРСР та

https://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/79/7908/37.jpg

АРумунією. БПольщею. ВЧехословаччиною. ГУгорщиною.

ІІ. Встановіть послідовність подій

11 .А)  «саморозпуск» УГКЦ  Б)операція «Вісла»  В)Україна стала спів засновницею ООН  Г)загибель Романа Шухевича

12 .А)чехословацько-радянський договір про входження Закарпаття до УРСР  Б)грошова реформа В)обмін територіями між СРСР та Польщею  Г)затвердження ІVп’ятирічного плану

ІІІ. Установіть відповідності

13. Доберіть визначення до кожного з понять.

1«мобілізація»

2«депортація»

3«евакуація»

4«еміграція»

Авивезення населення, а також матеріальних цінностей з місцевості, що перебуває під загрозою нападу або загарбання ворогом, стихійного лиха

Бпризов військовозобов’язаних на службу в діючу армію у зв’язку із запровадженням воєнного стану

Ввимушене або добровільне переселення частини населення з батьківщини до іншої країни на певний час або на постійне проживання

Гпримусове безоплатне або оплачуване відчуження майна органами державної влади

Дпримусове, насильницьке переселення людей за межі місць їхнього постійного проживання

ІV. Виберіть три вірні відповіді

14. Які судження щодо зображеного плаката є правильними?

https://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/121/12127/30.jpg

1Плакат створено після завершення бойових дій у Європі в роки Другої світової війни.

2Плакат відображає процес депортації кримських татар.

3Плакат присвячено подіям «радянізації» Західної України.

4Плакат створено в стилі «соціалістичного реалізму»

5Плакат присвячено жертвам нацистського «нового порядку»

6Плакат має викривальний, сатиричний характер.

7Відображені на плакаті події пов'язані з реалізацією операції «Вісла»

Контрольна робота з теми «Україна у післявоєнний період»

І Виберіть одну правильну відповідь                                                                                 ІІ варіант

 1. Що стало одним з наслідків ухвалення рішення, опублікованого в одному з офіційних видань СРСР?

https://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/165/16553/16.JPG

Аотримання УРСР виходу до Чорного моря

Бзміна адміністративно-територіального устрою УРСР

Вприйняття УРСР до складу Організації Об'єднаних Націй

Гперетворення УРСР в найбільшу за площею республіку СРСР

 1. Яку думку намагався донести до населення радянської України автор зображеної листівки-карикатури?

https://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/138/13800/18_1.jpg

Абезперспективність боротьби за незалежність України

Бдекларативний характер положень Основного Закону Української РСР

Втериторіальні зазіхання радянської Росії на територію України

Гекономічна залежність УРСР від радянської Росії

 1. Кореспондент газети «Saturday Evening Post», відвідавши в 1945 р. Україну, написав: «Те, що дехто намагається зобразити як російську славу, було, насамперед, українською війною. Жодна європейська країна не постраждала більше від глибоких ран, нанесених своїм містам, своїй промисловості, сільському господарству, людській силі».

Описаний у документі стан України став офіційною підставою для

Аучасті представників УРСР у створенні ООН.

Бвключення Західної України до складу УРСР.

Внадання республіці допомоги за «планом Маршалла».

Гобрання України членом Наради з безпеки та співробітництва в Європі.

 1. Укажіть репродукцію картини роботи Т. Яблонської.

Аhttps://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/137/13799/ansa_13799.jpghttps://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/137/13799/ansb_13799.jpghttps://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/137/13799/ansc_13799.jpghttps://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/137/13799/ansd_13799.jpg

                     А                                          Б                                   Б                                Г

 1. Коли відбувалися події, описані в уривку з історичного джерела: «Вони були першими, хто підняв повстання в серці ГУЛАГу.., які струснули основи радянської репресивної машини. Їхнім прапором був чорний - з червоною смугою. Тоді одночасно застрайкувало понад 20 тисяч політв'язнів Норильська, 70 % 3 яких були українцями.»?

А1941-1945 рр. Б1946-1947 рр. В1953-1954 рр. Г1959-1961 рр.

 1. Що стало одним із наслідків реалізації в 40-х рр. ХХ ст. урядом Польщі заходів, про які йдеться в уривку з документа:

«...1. Швидкими темпами переселити українців і змішані сім'ї на повернуті території (насамперед у Північну Пруссію), не створюючи компактні групи проживання й не ближче ніж 100 км від кордону...»?

Ачасткова асиміляція українців у польському середовищі

Бнормалізація стосунків влади з українською меншиною

Врозширення соціальної бази підпілля ОУН і загонів УПА

Гзагострення дипломатичних відносин з Українською РСР

Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 7-9.

«Повідомляємо, що дозвіл на проведення собору греко-католицької церкви в місті Львові отримано. У зв’язку з цим… буде передано 400 тисяч рублів… через агента… «ініціативній групі». …З метою успішного проведення собору введіть до складу делегатів не менше як 60–70 % агентури... Завчасно перевірте всіх делегатів та гостей, щоб не допустити ворожий і неблагонадійний елемент…»

 1. У якому році створено цитований документ?

А1944 р. Б1945 р. В1946 р. Г1947 р.

 1. Документ є свідченням утручання в церковні справи влади

Анацистської Німеччини.

БПольської Народної Республіки.

ВРадянського Союзу.

ГЧехословацької Республіки.

 1. «Собор греко-католицької церкви» скликався з метою

Афінансової підтримки державою УГКЦ.

Бзалучення коштів УГКЦ до реалізації заходів повоєнної відбудови.

Вскасування унії та об’єднання УГКЦ з Російською православною церквою.

Гусунення від керівництва УГКЦ осіб, які співпрацювали з окупантами.

 1. Плакат, зображений на фото, пропагував

Арадянізацію західних областей України.

Бмету боротьби Української повстанської армії.

Вустановлення незалежної Карпатської України.

Грозгортання радянського партизанського руху.

 

https://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/79/7905/34.jpg

ІІ. Встановіть послідовність подій

11 Установіть послідовність фактів біографії діяча, зображеного на фото.

https://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/174/17452/27.JPG

АПише листи керівникам Третього рейху із засудженням винищення євреїв й окупаційної політики на Сході.

БУ зв’язку з проведенням акції «пацифікації» протестує проти розправи польських військ над українським населенням Галичини.

ВВиступає з рішучим протестом проти антицерковної політики радянської влади на Західній Україні.

ГОбраний членом Національної Ради Західноукраїнської Народної Республіки.

 12 А)румунсько-радянський договір про підтвердження входження Пн. Буковини до УРСР  Б)операція «Захід» В) рішення про передачу Криму до складу УРСР  Г) створення Закарпатської області

ІІІ. Установіть відповідності

13. Установіть  відповідність  між  прізвищами  діячів та сферою їх діяльності

А  Медицина                       1  О.Гончар

Б  Кібернетика                       2  О. Довженко

В  Біологія                                   3  С.Лебедєв

Г  Кіномистецтво                       4  В. Філатов

                                                        5  М. Гришко.

ІV. Виберіть три вірні відповіді

14 Колективізація в Західній Україні в другій половині 1940-х - 1950-х рр. проводилася з метою

1уніфікації системи господарювання на всій території УРСР.

2зламу приватновласницької психології місцевого населення.

3реалізації угоди з обміну населенням між УРСР і Польщею.

4приховування наслідків Голодомору 1932-1933 рр.

5підготовки масової депортації українців до Сибіру.

6виконання умов для отримання допомоги за «планом Маршалла».

7утвердження соціальної структури радянського суспільства

 

docx
Додано
1 лютого
Переглядів
811
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку