ІТ — як засіб становлення успішного вчителя і конкурентоспроможного учня

Про матеріал
В даній роботі зазначено важливість інформаційних технологій у сферу освіти, що дозволяє педагогам якісно змінити зміст, методи і організаційні форми навчання
Перегляд файлу

Державний професійно - технічний навчальний заклад

«Березнівське вище професійне училище»

 

 

 

 

 

“ІТ — як засіб становлення успішного вчителя

і конкурентоспроможного учня”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала майстер в/н:

 Толочик Н.М.

 

 

 

 

 

 

Березне- 2015

 

 Нові інноваційні та інформаційні технології наприкінці XX століття стали не тільки головною рушійною силою прогресу, засобом спілкування між державами, компаніями, університетами, новою формою торгівлі, але й потужним засобом навчання.

Сучасний період розвитку суспільства характеризується активним впливом на нього комп'ютерних технологій, які проникають в усі сфери людської діяльності, забезпечують розповсюдження інформаційних потоків у суспільстві, утворюючи глобальний інформаційний простір. Невід'ємною та важливою частиною цих процесів є комп'ютеризація освіти.

  Спроби вдосконалення уроку, як специфічної форми навчально- виховного процесу, не припинилися з моменту його винайдення. Досвід видатних педагогів показує, що  в його плануванні,  аналізі  та самоаналізі не повинні зберігатися загальновідомі схеми. З іншого боку, аналітична діяльність, як процес усвідомлення й самопізнання, повинна стати рефлексією для всіх суб’єктів навчального процесу. Багато вчителів намагаються пояснити новий матеріал, тому що, на їхню думку він буде викладений більш чітко та без втрат часу. Такий підхід забезпечує лише  розширення обсягу знань дітей, а сам процес розвитку відбувається неефективно: надбані навчальні досягнення виявляються неглибокими та неміцними. У силу великої завантаженості вчитель спирається на суб’єктивний досвід учня, вивчає з вихованцями реальні джерела навколишньої діяльності, які призвели до виникнення певних понять, а за допомогою комп’ютерних технологій урок можна провести більш цікаво, пізнавально та запам’ятовуюче для учнів. Крім того реалізується система трудової підготовки учнів за допомогою як традиційних так й інноваційних педагогічних технологій. До традиційних відносяться відомі форми (урок, екскурсія, заняття, практикум тощо) та методи ( словесні, наочні, практичні, комбіновані, інструктажі тощо) навчання.

Стосовно інноваційних педагогічних технологій, то на сучасному етапі розвитку педагогічної науки  і практики відбувається впровадження сучасних інформаційних технологій. А саме: комп’ютерні системи інтелектуального навчання, мікроосвіта, адаптивні, експертні, гіпермедійні та гіпертекстові, діагностичні, мультимедійні  програми тощо.

Актуальність вищезгаданого визначається не тільки соціальним замовленням, а й потребами індивіда до самовизначення й самовираження в умовах сучасного суспільства та стану інформатизації.

Використання в роботі вчителя передових Інтернет технологій не є новинкою, тому в наш час  ідея використання комп'ютерної техніки полягає в тому, що комп'ютер має бути не об'єктом вивчення, а засобом, за допомогою якого учень зможе заповнити прогалини у знаннях з різних предметів. Нерідко ми стикаємося з практикою, коли в них підвищена втомлюваність, розпорошена увага, сповільнений темп сприймання, тривале входження у процес роботи, тому формування  інтересу до комп'ютера підвищує працездатність, зосереджує увагу і дещо підвищує темп роботи.

 

К.Ушинський стверджував: "Педагог має подбати про те, щоб якомога більше органів чуття – око, вухо, голос, чуття мускульних рухів і, навіть, якщо можлив, нюх та смак, взяли участь в акті запам’ятовування... За такого дружнього сприяння всіх органів в акті засвоєння ви переможете найлінивішу пам’ять”.

 

Модернізація освітньої галузі передбачає перехід від використання традиційних засобів передачі та отримання інформації, таких як ручка, друкований підручник, класна дошка і крейда до персонального комп'ютера, комп'ютерних класів з інтерактивними методами та засобами навчання (інтерактивні дошки і програмне забезпечення ) та інформаційного поля діяльності всесвітньої інформаційної мережі — Інтернет. Для здійснення навчально- виховної діяльності я досить активно використовую комп’ютерні технології. Потрібно звернути увагу, що майстерні перукарів забезпечені комп'ютерами та принтером, доступом до всесвітньої мережі Інтернет, певними програмами з перукарського мистецтва. Це значною мірою полегшує роботу та дозволяє більш творчо підійти до створення  дидактичного та роздавального матеріалу, підготовки занять, виховних заходів, навчальної звітності.

Я не одноразово впевнилася  в тому, що використання комп'ютерних технологій на уроці, дозволяє:

  • за  мінімум часу на уроці донести до учнів більший об'єм учбового матеріалу, ніж під час роботи з підручником;
  • своєчасно поповняти теоретичні відомості новими фактами та подіями;
  • стимулювати їх до навчання;
  • закріплювати усні знання наглядними доповненнями з картинок і відео.

 Великий інтерес учнів  викликають яскраві ілюстрації до теми, слайд – презентації, відеокліпи та голосовий супровід, що сприяє більш активному веденню дискусії під час обговорення теми, засвоєння або закріплення нових знань. Учень комфортніше і розкутіше почуває себе під час проведення нетрадиційного уроку.  Завдяки використанню комп’ютерної техніки на уроках в учнів відпрацьовується логіка мислення, підвищується емоційний рівень уроку, новий розвиток одержують стосунки учень - учень та  учень - вчитель.

Велике значення під час підготовки уроків має те, що полегшується робота вчителя. Створення в електронному вигляді планів уроку, навчального матеріалу, інструкційних карток, тестових завдань, навчальних посібників, книжок,  не тільки дозволяють їх використання як в електронному так і в друкованому варіанті, але й сприяють редагуванню, доповненню, зміні тексту та осучасненню зображень при потребі. Також можливість доступу до всесвітньої мережі Інтернет забезпечує постійне оновлення наявного матеріалу новою цікавою та корисною інформацією.

Всі текстові документи, якими я користуюся,  в електронному вигляді знаходяться у файлах, кожен з них має свою назву; файли - в папках, що дозволяє швидко знайти той чи інший документ, цим самим створюється електронна база підготовки до уроку. В папках крім текстових документів можуть знаходитися слайдові презентації та відео. Архівне зберігання досить великих обсягів інформації з можливістю її передачі, а також легкого доступу дозволяють прискорити час вчителя на пошук та підготовку до уроку, цим самим дозволити йому виконати іншу роботу, або зайнятися виховним процесом учнів.

Неодноразово в своїй роботі я використовувала слайдові презентації. Презентації – це слайди, які зроблені за допомогою програми Power Point. Це не новинка, такі презентації вміють робити велика кількість вчителів, і досить часто використовують їх на уроці. У мене є колекція слайдових презентацій до уроків виробничого навчання. Їх поєднання з усними поясненням уроку допомагає кращому сприйняттю та засвоєнню нового навчального матеріалу учнем. Але ще 5 років тому, слайдові презентації ще мали вигляд новизни та сенсації на уроці настільки, що були здатні утримувати увагу учнів надовго. Сьогодні, у еру Інтернету, учні мають щоденний багатогодинний досвід отримування інформації та спілкування в мережі. Слайдовими презентаціями їх не тільки не здивуєш, вони вже мислять та отримують більшість інформації у відеоформаті.

Використання  під час навчально- виховного процесу відео роликів дозволяє учням краще розглянути, зрозуміти, усвідомити, проаналізувати, повторити навчальний матеріал, цим самим підвищується працездатність, зосереджується увага. Відеоролики до вивчаємої теми уроку можна завантажити з мережі Інтернет, або на дисках з готовими відео уроками. На відео учні можуть розглянути послідовність виконання  тієї чи іншої перукарської операції, прослухати пояснення та поради від відомих перукарів, побачити початковий та кінцевий результат.

 У всесвітній мережі Інтернет є велика кількість інформації необхідної для роботи викладачів та навчання учнів. З метою демонстрації навчальних напрацювань, викладення необхідного та систематизованого матеріалу, полегшення навчання для учнів, майстрами  виробничого навчання перукарів був створений спеціалізований сайт на якому доступно розміщується вся необхідна інформація. В період інноваційних технологій дітям простіше зайти в Інтернет та отримати всю необхідну інформацію, а ніж сидіти в бібліотеці та читати книги чи конспектувати урок, а спеціалізований сайт дозволяє їм це зробити просто, не затрачаючи багато часу на пошуки.

Застосування всіх видів інтерактивних, аудіовізуальних і екранно-звукових засобів навчання спрямовано на підвищення позитивної мотивації учнів до вивчення навчального матеріалу. Це веде до посилення пізнавальної діяльності учнів, розвитку їх мислення, формуванню активної позиції особистості в сучасному інформатизованому суспільстві. Засоби інформаційних технологій дозволяють скоротити час на отримання нових знань, зроблять даний процес бажаним і цікавим.

 Одне з головних завдань освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства - навчити учнів і студентів використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології. У зв’язку з цим виникає нагальна потреба у прискоренні підготовки викладачів та фахівців у сфері ІКТ, в оснащенні закладів освіти сучасною комп’ютерною технікою, педагогічними програмними засобами, електронними підручниками тощо. Від вирішення цього завдання визначальною мірою залежатиме розвиток країни.

Проникнення сучасних інформаційних технологій у сферу освіти дозволяє педагогам якісно змінити зміст, методи і організаційні форми навчання. Метою цих технологій в освіті є посилення інтелектуальних можливостей учнів у інформаційному суспільстві, а також гуманізація, індивідуалізація, інтенсифікація процесу навчання та підвищення якості навчання на всіх щаблях освітньої системи.

Виходячи з свого досвіду можу сказати, що інноваційні Інтернет технології — це досить хороший інструмент для навчання учнів та велика допомога для вчителя.  Але ці технології ніколи не відмінять та замінять книжки, газет та журналів, ручки та письма,  живого спілкування з людьми. До успіху вчителя може призвести розумне поєднання традиційних форм проведення уроків та сучасних Інтернет технологій. За таких умов робота вчителя буде продуктивною, а навчання учнів успішним.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використана література

  1. Використання інформаційно- комунікативних технологій на уроках трудового навчання в допоміжній школі // режим доступу до реферату: http://zhytspetsshkola.at.ua/index/vikoristannja_ikt_na_urokakh_trudovogo_navchannja/0-45.
  2. Слайди: їх місце в презентації та навчанні// режим доступу до реферату: http://elnik.kiev.ua/slajdy-yih-mistse-v-prezentatsiyi-ta-navchanni/.  
  3. Трудове навчання в школі. Наук. метод. журнал  /Інноваційні підходи при викладанні трудового навчання/ Грабовський В.Г./  №4 (16)квітень 2010.
  4. Янцур М. С. Теорія трудового навчання. Навч. посібн. -  Рівне:РДГУ, 2011.

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
Додано
17 жовтня 2021
Переглядів
380
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку