Хід упровадження Державного стандарту«Нова українська школа» в початковій школі

Про матеріал
«Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності». Закон України «Про освіту»
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Хід упровадження Державного стандарту«Нова українська школа» в початковій школіоповідач Тараненко А. А.

Номер слайду 2

На практиці реалізуємо формулу НУШДвері відчиняє вчитель, а входиш ти сам. Вчитель - це митець, і він так бачить

Номер слайду 3

Наша загальна мета – згруповано працювати над методичною проблемою Сучасні педагогічні технології та інструменти як засіб розвитку особистості в умовах упровадження концепції Нової української школи

Номер слайду 4

Наше кредо : "Створення духу творчості, єдності, партнерства, взаємодопомоги та демократизму, оновлення діяльності на основі освоєння новітніх технологій, спрямованих на розвиток дитини”

Номер слайду 5

І ми прагнемо перейти до школи, яка розвиває індивідуальність, забезпечує свободу вибору. Але щоб користуватися свободою вибору, ти повинен розуміти, як робити цей вибір. Суспільство повинно зрозуміти, що через вчителя ми будуємо нову школу і нове ставлення до дітей. Лілія Гриневич, бувша Міністр освіти та науки України

Номер слайду 6

«Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності». Закон України «Про освіту»

Номер слайду 7

Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві;1 Умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається професійно;2 Наскрізний процес виховання, який формує цінності;3 Децентралізація та ефективне управління, що надасть школі реальну автономію;4 ФОРМУЛА НОВОЇ ШКОЛИ СКЛАДАЄТЬСЯ З 8 КЛЮЧОВИХ КОМПОНЕНТІВ:

Номер слайду 8

Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм;Педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками;5 Нова структура школи, яка дозволяє добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя;7 Справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти.8 ФОРМУЛА НОВОЇ ШКОЛИ СКЛАДАЄТЬСЯ З 8 КЛЮЧОВИХ КОМПОНЕНТІВ:6

Номер слайду 9

Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами1 Спілкування іноземними мовами2 Математична грамотність3 Компетентності в природничих науках і технологіях411 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ:Інформаційно-цифрова компетентність5

Номер слайду 10

Соціальні і громадянські компетентностіУміння навчатися впродовж життя6 Підприємливість8 Загальнокультурна грамотність911 КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ:7 Екологічна грамотність і здорове життя1011 Фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей

Номер слайду 11

СТРУКТУРА УРОКІВ ЯДС, або з чого все починається. Ранкове коло. Зворотній зв’язок з попереднім уроком (тижнем, місяцем)Актуалізація теми. Знайомство (само-/взаємопрезентація)Основна частина. Відео (презентація)Бесіда (обговорення)Групова робота (міні-проект, дослідження, рольова гра…)Руханка. Підсумкові завдання. Вправа на закріплення (інтерактивна вправа, запитання-відповіді…)Рефлексія (відкритий мікрофон, продовжити речення…)Самооцінювання (смайлики, кубики Лего, шкали…)

Номер слайду 12

Структура уроків техлологій. Ранкове коло (якщо це перший урок)Зворотній зв’язок. Актуалізація теми. Знайомство Основна частинаІнструкціїПідготовка до роботи. Створення виробу. Руханка. Підсумкові завдання. Презентація виробів. Рефлексія Самооцінювання/взаємооцінювання

Номер слайду 13

Структура уроків інформатика, природа. Ранкове коло (якщо це перший урок)Зворотній зв’язок. Актуалізація теми. Знайомство (не обов’язково)Основна частинаІнформаційний блок (пояснення, інструкція)Практичний блок (робота з пристроєм)Руханка. Виконання завдань у зошитіПідсумкові завдання. Презентація Рефлексія,самооцінювання/взаємооцінювання

Номер слайду 14

Структура уроків мови та читання. Вступ. Зворотній зв’язок. Вступ до теми. Основна частина. Робота із зошитом (фронтально-індивідуальна)Руханка«Стіна слів»/Мозаїка завдань (діагностичне оцінювання)Підсумкові завдання. Щоденник вражень. Крісло автора. Рефлексія,самооцінювання/взаємооц.

Номер слайду 15

Наша. НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛАПедагогіка партнерства. Нова структура. Новий зміст. Орієнтація на учня. Вмотивований вчитель. Справедливе фінансування і правдивий доступ. Автономна школа. Виховання на цінностях. Нове освітнє середовище

Номер слайду 16

Спільними для всіх компетентностей є такі:• уміння читати і розуміти прочитане; • уміння висловлювати думку усно і письмово; • критичне мислення; • здатність логічно обґрунтовувати позицію; • ініціативність; • творчість; • уміння вирішувати проблеми, • уміння оцінювати ризики та приймати рішення; • уміння конструктивно керувати емоціями, застосовувати емоційний інтелект; • здатність до співпраці в команді.

Номер слайду 17

НОВІ РОЛІ ВЧИТЕЛЯ

Номер слайду 18

Нові ролі педагога Коуч - той, хто допомагає досягти життєвої або професійної мети. Він сприймає людину такою, якою вона є насправді, а не оцінює її. Ментор - досвідчений і надійний товариш, порадник, наставник) – той, що є наставником. Тьютор - той, що індивідуально працює з інтересом дитини – виявляє освітні запити, проектує освітню діяльність, організує рефлексію, проектує наступні кроки в освітіНоватор - педагог, який приносить в інтелектуальну освітню діяльність нові ідеї Модератор - людина, яка проводить соціологічні дослідження,ведучий фокус-групи, адміністратор форуму, чату,соціальної мережі в Інтернеті , той хто налагоджує комунікативну взаємодію у класі , організує рефлексію, проектує наступні кроки в освіті Фасилітатор - підтримує дитину в її навчальній діяльності через педагогічну взаємодію, допомагає, надихає

Номер слайду 19

Модель сучасного вчителя в інноваційному просторіІнформаційно - компетентний. Громадянин. Гуманіст. Цінитель краси. Дослідник. Культурний. ЗдоровийІнформаційно - компетентний. Громадянин. Гуманіст. Цінитель краси. Дослідник. Культурний. ЗдоровийІнформаційна сфера. Громадянсько – правова сфера. Гуманістична сфера. Художньо – естетична сфера. Науково – пізнавальна сфера Культурна сфера. Здоров'язбері-гаюча сфера

Номер слайду 20

розглядає учня як рівноправного партнера у спілкуванні, колегу у спільному пошуку знань;залучає учнів до прийняття рішень, бере до уваги їхні думки, заохочує самостійність суджень, зважає на особистісні якості вихованців; спонукає до дії порадами, проханнями; багато працює над собою, над своїми психологічними вміннями; має рівень ІТ-компетентності;має високу професійну стійкість, задоволений своєю професією За демократичного стилю педагогічної діяльності вчитель

Номер слайду 21

Будуть широко застосовуватися методи викладання, засновані на співпраці (ігри, проекти – соціальні, дослідницькі,експерименти, групові завдання тощо). Учні залучатимуться до спільної діяльності, що сприятиме їхній соціалізації та успішному перейманню суспільного досвіду. Буде змінено підходи до оцінювання результатів навчання. Оцінки слугуватимуть для аналізу індивідуального прогресу і плануванню індивідуального темпу навчання, а не ранжування учнів. Оцінки розглядатимуться як рекомендація до дії, а не присуд.

Номер слайду 22

10% - творити унікальні знання60% - здобувати самостійно з відомих джерел30% - запам’ятати

Номер слайду 23

Дякуємо за увагу! НУШ будується на дослідженнях, спостереженнях, створеннях різних типів ситуацій - і це повинен освоїти кожен учень, усвідомити кожен з батьків, а розказати, показати і навчити – вчитель! І, памятайте! Досягнення учителя – це успіхи дітей.

pptx
Додано
18 жовтня 2021
Переглядів
814
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку