IV. Елементи комбінаторики, початки теорії ймовірностей та елементи статистики. Частина 3. Статистика

Про матеріал
Посібник призначений для підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів та абітурієнтів до зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Його укладено до чинної програми та чинних навчальних програм з математики. Метою посібника є надання практичної допомоги учням у підготовці до ЗНО та ДПА
Перегляд файлу

Статистика.

 

(2008)3. Під час закладання нового парку його площі відвели під посадку кленів, площі, що залишилася, – під посадку дубів, а решту площі – під газони. Вкажіть, на якій із діаграм правильно показано розподіл посадок.

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: В.

 

(2008)6. В уривку із художнього твору слів мають різну кількість букв. Укажіть моду цього розподілу за допомогою зображеного на рисунку полігону частот.

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: В.

 

(2010)11. У саду ростуть дерев: яблунь, вишень і абрикос. На одній із діаграм правильно зображено розподіл дерев у саду. Укажіть цю діаграму.

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: Д.

 

(2010)14. Діаграма, зображена на рисунку, містить інформацію про кількість опадів (у мм), що випали упродовж року в місті . Користуючись діаграмою, установіть, які з наведених тверджень є правильними.

I. Улітку опадів випало менше, ніж навесні.

II. У вересні опадів випало у рази більше, ніж у жовтні.

III. Середня місячна кількість опадів за рік становить мм.

А

Б

В

Г

Д

лише I

лише II

лише I і II

лише II і III

лише I і III

Відповідь: Б.

 

(2012)3. На діаграмі зображено кількість відвідувачів Музею Води протягом одного робочого тижня (з вівторка до неділі). У який день тижня кількість відвідувачів була вдвічі більшою, ніж у попередній день?

А

Б

В

Г

Д

середа

четвер

пятниця

субота

неділя

Відповідь: В.

 

(2012)1. На рисунку показано жирними точками найвищу і найнижчу температури повітря кожного дня тижня з понеділка до пятниці в деякому місті України. По горизонталі відмічено дні тижня, а по вертикалі – температуру повітря в градусах Цельсія. У який день різниця між найвищою та найнижчою температурами повітря була найбільшою?

А

Б

В

Г

Д

понеділок

вівторок

середа

четвер

пятниця

Відповідь: Г.

 

(2013)10. На діаграмі відображено нараховану фірмою загальну суму заробітної плати усім своїм працівникам у січні, лютому та березні року. У січні на фірмі працювали співробітників, у лютому – , а в березні – . Як змінилася середня нарахована заробітна плата в цій фірмі в березні порівняно з січнем?

А

Б

В

Г

Д

зменшилась більше ніж на грн

зменшилась менше ніж на грн

не змінилась

збільшилась менше ніж на грн

збільшилась більше ніж на грн

Відповідь: Г.

 

(2013)2. Діаграма, зображена на рисунку, містить інформацію про кількість електроенергії (у кВт·год), спожитої певною сімєю в кожному місяці року. Користуючись діаграмою, установіть, які з наведених тверджень є правильними.

I. У грудні порівняно з липнем спожито електроенергії більше, ніж у рази.

II. За всі літні місяці спожито електроенергії на кВт·год менше, ніж за всі весняні місяці.

III. Середньомісячне споживання електроенергії за рік є більшим за кВт·год.

А

Б

В

Г

Д

лише I

лише I та II

лише I та III

лише II та III

I, II та III

Відповідь: Д.

 

(2014)24. На рисунку зображено полігон частот певного ряду даних, на якому по осі абсцис відмічені елементи цього ряду, а по осі ординат – їхні частоти. Установіть відповідність між характеристикою (1 – 4) цього ряду даних та її числовим значенням (А – Д).

Характеристика ряду даних

Числове значення характеристики

1

кількість елементів

А

2

розмах

Б

3

мода

В

4

медіана

Г

 

Д

Відповідь: 1 – Б; 2 – Г; 3 – А; 4 – В.

 

(2014)24. У шкільній олімпіаді з географії взяли участь учнів десятих класів. Бали, набрані учасниками олімпіади, утворили певний ряд даних, на основі якого склали його статистичний розподіл частот.

Бал

Частота бала

За цим статистичним розподілом частот установіть відповідність між характеристикою ряду даних (1 – 4) та її числовим значенням (А – Д).

Характеристика ряду даних

Числове значення характеристики

1

розмах

А

2

мода

Б

3

медіана

В

4

середнє значення

Г

 

Д

Відповідь: 1 – Д; 2 – Г; 3 – Б; 4 – А.

 

(2016)10. На рисунку жирними точками позначено річні мінімуми площі поверхні арктичного льоду, що спостерігалися в період з р. по р. (для наочності точки зєднано відрізками). По горизонталі відмічено роки, а по вертикалі – площу поверхні льоду (у млн км2). Користуючись наведеною інформацією, визначте із вказаного періоду рік, у якому величина річного мінімуму площі поверхні льоду змінилась найбільше порівняно з попереднім роком.

А

Б

В

Г

Д

р.

р.

р.

р.

р.

Відповідь: Д.

 

(2016)7. На діаграмі відображено обсяг видобутку алмазів (у млн карат) у році в пяти країнах Африки. Користуючись діаграмою, визначте країни Африки, у кожній з яких маса алмазів, видобутих у році, більш ніж удвічі перевищувала масу алмазів, видобутих у цьому році в Анголі.

А

Б

В

Г

Д

лише в ДРК

лише в ПАР і ДРК

лише в Ботсвані

лише в ПАР, у ДРК і в Ботсвані

лише в ДРК і в Ботсвані

Відповідь: Д.

 

(2017)4. У таблиці наведено дані про кількість глядачів, які відвідали кінотеатр протягом пяти днів тижня.

День тижня

понеділок

вівторок

середа

четвер

пятниця

Кількість відвідувачів

На діаграмах немає шкали (градації) кількості глядачів. Визначте, на якій діаграмі правильно відображено дані, наведені в таблиці.

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: Г.

 

(2017)5. У таблиці наведено дані про температуру повітря в різний час того самого дня.

Час, години

Температура,

На графіках немає шкали (градації) температури повітря. На якому графіку правильно відображено дані, наведені в таблиці?

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: Д.

 

(2018)11. У групі з учнів класу провели анкетування, щоб з’ясувати, скільки приблизно годин на день кожен з них користується Інтернетом. Відповіді учнів відображено на діаграмі (див. рисунок). Визначте, скільки часу на день (у год) у середньому учень з цієї групи користується Інтернетом.

А

Б

В

Г

Д

Відповідь: А.

doc
Додано
29 липня 2020
Переглядів
3354
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку