Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

ІКТ на уроках фізики та в позаурочний час

Про матеріал

Використання інформаційно-комункаційних технологій на уроках фізики та в позаурочний час в умовах опорної школи.

Опис власного досвіду впровадження данної теми. Було використано як матеріал на конкурс вчитель року 2018 року

Перегляд файлу

1

 

 

 

 

 

 

Реалізація Концепції Нової української школи потребує конкретних кроків для її втілення. Одним із таких, на рівні держави, є створення опорних округів із опорними школами в них. Основою для їх створення на рівні держави є постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 777 „Про затвердження Положення про освітній округ” та від 20.01.2016 № 79 року „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”, на рівні району  - рішення районних рад. Як от у Білопільському районі - рішення  п`ятої сесії Білопільської районної ради сьомого скликання від 30.06.2016 року «Про затвердження складу освітніх округів та визначення їх опорних шкіл», яким було затверджено мережу освітніх округів і затверджено опорні школи, і одна з них – Білопільський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 3. А отже, із червня 2016 року наша школа отримала новий статус, що має відповідати стандарту «мати відповідне матеріально-технічне та кадрове забезпечення» [9].

Зрозуміло, що навіть в опорних школах учителі не почнуть миттєво викладати по-новому. Але рухатися «у ногу з часом» зобов’язані. Неабияким поштовхом стало придбання мультимедійних засобів. І я зрозумів, що весь матеріал, що раніше викладав упродовж цілого уроку, тепер за допомогою візуалізації можна цікаво подати учням усього за п’ять хвилин. Крім того 33 учні нашої школи охоплені підвезенням. Трапляються випадки (із об’єктивних чи суб’єктивних причин) їхньої відсутності на уроці. Але ж питання якісної освіти на сьогодні є чи не найактуальнішим. Вирішення його значно полегшують інформаційно-комунікаційні технології – кожен учень може зайти на мій сайт і опрацювати матеріал уроку самостійно.

Усе це і обумовило актуальність та вибір методичної теми, над якою я працюю другий рік «Використання інформаційно-комунікаційних  технологій навчання  на уроках фізики та в позаурочний час в умовах опорної школи освітнього округу».

У своїй діяльності керуюся такими основними документами:

 • Закон України «Про освіту»;
 • Закон України «Про загальну середню освіту»;
 • Державний стандарт  базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392;
 • Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схвалена Указом Президента України від 25 червня 2013 року     № 344;
 • Концепція Нової української школи;
 •   Навчальна програма з фізики для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Працюючи над методичною проблемою визначив  пріоритетні завдання у своїй діяльності [5]:

 

Тому експериментую нові форми проведення уроків фізики у комп’ютерному класі; використовую  інформаційні технології, поєдную їх з інтерактивними методиками викладання. Зацікавлюю учнів до вивчення фізики проведенням різноманітних нетрадиційних   уроків, позакласних заходів.

 Для підвищення наочності  навчання фізики використовую  програмні електронні підручники з курсу фізики загальноосвітньої школи. Це   електронні підручники, що  орієнтовані на індивідуального користувача: «Фізика в картинках», «Відкрита фізика» , педагогічні програмні засоби (ППЗ) «Фізика 7», «Фізика 8»,  «Бібліотека електронних наочностей 7-9», «Бібліотека електронних наочностей 10-11», «Електронний задачник 7-9», «Віртуальна фізична лабораторія.  Фізика 7-9», «Віртуальна фізична лабораторія.  Фізика 10-11»  тощо. Поступово розміщаю їх на власному сайті.

Використання вищезгаданих програмних засобів дозволяє швидше і якісніше пояснити навчальний матеріал, підвищує наочність і доступність навчання, дає можливість неодноразово демонструвати явища і процеси. Різностороння демонстрація ходу експериментів, проведених на уроці, дає можливість учням  глибше засвоювати навчальний матеріал.

Із огляду на означене, виділяю такі основні напрямки моєї діяльності на уроці:

 

 

 

 

 

 

 

 

Варто зазначити, що уміле поєднання комп’ютерних та інтерактивних технологій з традиційними методами викладання фізики дають бажаний результат: збільшують зацікавленість предметом, підтримують бажання пізнавальної діяльності учнів, осучаснюють предмет, роблять його наочнішим.

Разом із тим у  процесі реалізації такої навчальної діяльності школярів змінилась роль учителя, адже частина його важливих функцій перекладається на роботу з комп’ютерною навчальною програмою: подача навчального матеріалу та навчальних завдань, відтворення фізичних явищ та процесів, контроль та оцінювання навчальних досягнень. Завдяки цьому використання можливостей комп’ютерних технологій суттєво «розвантажує» учителя від рутинної роботи і сприяє більш повному виявленню творчого підходу до вивчення предмета.

Тож, наприклад, при вивченні теми «Газові закони. Ізотермічний процес»  зосереджую увагу дітей  на  хід цього процесу під час досліду  і одночасно на молекулярному рівні. Паралельно з дослідом, що проводиться, учні спостерігають його ілюстрацію на трьох графіках в координатах PV, TV, TP. Спостерігаючи експеримент при одному значенні температури, можна змінити її величину, і спостерігати цей процес в інших параметрах. Це дозволяє учням досить доступно зрозуміти зміст закону Бойля-Маріотта. У даній демонстрації діти мають можливість вибирати температуру термостата, спостерігати процес ізотермічного стиску і розширення ідеального газу, слідкувати за параметрами газу в даному процесі за графіками в координатах PV, TV, TP; у будь-який момент часу зробити розрахунок параметрів Р і V, використовуючи калькулятор;  виконати необхідні розрахунки і перевірити одержаний результат з допомогою комп’ютера. Після вивчення даної теми пропоную учням  перевірити свої знання змістовними питаннями  і задачами, які вони викликають  на екран монітора.

Незамінним є комп’ютер і для демонстрації різноманітних фізичних явищ та експериментів, відтворення їх важливих так званих “тонких” деталей, що часто неможливо зробити під час організації спостереження фізичних явищ в класі та реальних фізичних експериментів. Так демонструючи учням явище кипіння в реальних умовах досить складно візуалізувати процес утворення бульбашки та її поведінку. Комп’ютерна модель процесу кипіння детально в динаміці ілюструє процес утворення, розширення та виштовхування бульбашки та вивільнення повітря при досягненні нею поверхні рідини.

         Вивчений теоретичний матеріал учні закріплюють  під час виконання тестових завдань для самоперевірки.  Після вибору варіантів відповідей на тестові завдання система повідомляє учневі про кількість виконаних завдань та кількість правильних відповідей. При потребі учень може повернутися та доопрацювати теоретичний матеріал і знову перевірити свої знання .

Довела свою доцільність на практиці і комп’ютерна лабораторна робота, що  крім короткого опису з основними завданнями, містить контрольні питання.  Вони можуть бути  реалізовані у вигляді тестів з одиничним або множинним вибором варіантів правильної відповіді. Результати вимірювань, що виконуються під час лабораторної роботи, заноситься учнями до таблиць і обробляються з використанням калькулятора та довідкових даних.

Однією з форм позакласної роботи з фізики є олімпіади, конкурси, турніри, КВК. Проводжу активну роботу по залученню школярів до участі у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня».  Як результат, у подібних  конкурсах, із року в рік більше учнів беруть участь.

Аналіз результатів рівня навчальних досягнень учнів на уроках протягом трирічного періоду підтверджує результативність моєї роботи по методичній темі.

 Маю послідовників. Щороку випускники школи вступають на навчання на технічні спеціальності до Сумського державного університету.

ВИСНОВКИ

Таким чином, впровадження інформаційно-комунікаційних  форм роботи в навчально-виховний процес опорної школи дає можливість залучати до активної діяльності всіх учнів класу. Цінність досвіду полягає в тому, що дає можливість підвищити інтерес до фізики,  здобути глибші знання, розвивати творчі здібності дітей в умовах освітнього округу, підвищувати їх активність як на уроках так і в позакласній роботі. Учні (навіть найвіддаленіших від школи сіл) мають можливість проявити себе через різноманітні форми діяльності (у тому числі й віртуально), що приводять до досягнення поставлених цілей і добрих результатів на різних рівнях: від відповідей на уроці до результатів на олімпіадах та турнірах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1.     Державний стандарт  базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392
 2.     Закон України «Про освіту»
 3.     Закон України «Про загальну середню освіту»
 4. Зміни до програм затверджені наказом МОН за № 585 від 29.05.2015 “Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня”.
 5.     Концепція «Нової української школи»[Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://osvita.ua/
 6.     Навчальна програма з фізики для загальноосвітніх навчальних закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
 7. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.
 8. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://mon.gov.ua/
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 79 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»
 10. Сайт Міністерства освіти і науки України Розділ «Середня освіта» [Електронний ресурс]. - Режим доступу :  http://mon.gov.ua/
 11. Сайт Сумського ОІППО [Електронний ресурс] http://www.soippo.edu.ua/
 12. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. Посібн./

О.І. Пометун, Л.В.Пироженко. За ред.. О.І. Пометун.- К.: Видавництво А.С.К., 2004 – 192 с.

 1. Розділ «Середня освіта» [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://osvita.ua/
doc
Додано
6 січня 2018
Переглядів
903
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку