3 листопада о 18:00Вебінар: Використання онлайн-тестів під час дистанційного навчання

Календарне планування

Про матеріал
Календарне планування Інформатика 9 клас (Усього 35 год, 1 год на тиждень)
Перегляд файлу

Інформатика
9 клас

(Усього 35 год, 1 год на тиждень)

№п\п

Дата

Зміст уроку

Програмові вимоги учнів

І гр

ІІ гр

Тема 1. Інформація. Інформаційні процеси та системи (2 год)

 

1

 

 

Інформація. Інформаційні процеси. Способи подання й кодування інформаційних повідомлень.

Учень

пояснює:

 •         поняття інформації, даних, інформаційного повідомлення;
 •         поняття про інформаційну надлишковість повідомлень;
 •         поняття інформаційної системи;
 •         поняття апаратного та програмного забезпечення;
 •         поняття інформаційної культури та інформатичної компетентності;
 •         поняття про інформатику як науку та галузь діяльності людини;

описує:

 •         способи подання повідомлень;
 •         способи оцінювання кількості інформації;
 •         різновиди інформаційних процесів: отримання, збирання, зберігання, пошуку, обробки і передавання інформації;
 •         етапи розвитку та сфери застосування інформаційних технологій;
 •         різновиди інформаційних систем;
 •         структуру інформаційної системи;

називає:

 •         види повідомлень;

дає означення:

 •         одиниць вимірювання довжини двійкового коду: біта, байта, кілобайта, мегабайта, гігабайта, терабайта;

вміє:

визначати довжину двійкового коду повідомлення.

2

 

 

Інформаційні системи та технології. Поняття про інформаційну культуру та інформатичну компетентність. Об'єкти та їх властивості.

Тема 2. Апаратне забезпечення інформаційних систем (3 год)

3

 

 

Історія розвитку обчислювальної техніки. Типова архітектура персонального комп'ютера

Учень

пояснює:

 • призначення структурних компонентів персонального комп’ютера;
 • відмінність між оперативними та постійними запам’ятовуючими пристроями;
 • відмінність між зовнішніми та внутрішніми запам’ятовуючими пристроями;
 • призначення пристроїв, що входять до складу мультимедійного обладнання;

описує:

 • типову архітектуру персонального компютера;
 • основні характеристики запамятовуючих пристроїв;
 • призначення та основні характеристики моніторів і відеоадаптерів;
 • основні характеристики принтерів;
 • принцип дії накопичувачів на магнітних та оптичних дисках;
 • функціональне призначення та основні характеристики процесорів;

наводить приклади:

 • пристроїв введення, виведення, зберігання та обробки інформації.

класифікує:

 • процесори;
 • запам’ятовуючі пристрої;
 • пристрої введення та виведення інформації;

дотримується:

правил техніки безпеки під час роботи на комп’ютері.

4

 

 

Пристрої обробки та зберігання даних.

5

 

 

Пристрої введення та виведення даних. Правила техніки безпеки під час роботи на комп'ютері.

Практична робота 1. Робота з клавіатурним тренажером

Тема 3. Системне програмне забезпечення (7 год)

6

 

 

Різновиди програмного забезпечення. Поняття операційної системи та її функції. Складові та класифікація операційних систем.

Учень

пояснює:

 • відмінність між системним, службовим та прикладним програмним забезпеченням;
 • поняття ядра операційної системи, інтерфейсу користувача, драйвера та утиліти;
 • поняття файлової системи;
 • відмінності між поширеними файловими системами;
 • зміст шляху до файлу;
 • поняття файлу та каталогу;
 • поняття типу файлу;
 • поняття та призначення ярликів;
 • необхідність періодичної перевірки та очищення дисків;

описує:

 • призначення та основні функції операційної системи;
 • основні правила роботи з об’єктами файлової системи;
 • різновиди інтерфейсу користувача;
 • способи запуску програм на виконання;
 • спосіб відновлення видалених даних;
 • методику встановлення й видалення програмного забезпечення;

розпізнає:

 • файли та каталоги;
 • імена, розширення імен та типи файлів;
 • файли, яким зіставлені програми;
 • стандартні імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера;

класифікує:

 • операційні системи за типом інтерфейсу користувача, за кількістю користувачів та програм, що працюють у системі одночасно;

вміє:

 • переміщувати, відкривати, розгортати, згортати вікна та змінювати їхній розмір;
 • визначати й записувати шлях до файлу;
 • переходити до файлу за заданим шляхом;
 • виділяти об’єкти та групи об’єктів для виконання операцій над ними;
 • створювати каталоги;
 • створювати ярлики (посилання на файли, каталоги або диски);
 • перейменовувати файли та каталоги;
 • видаляти файли та каталоги;
 • копіювати й переміщувати файли та каталоги з використанням та без використання буферу обміну;
 • запускати на виконання програми;
 •         відкривати файли, типи яких зв’язані з програмами;
 •         звертатися до служби технічної підтримки виробників операційної системи та прикладного програмного забезпечення;
 •         встановлювати й видаляти програми за допомогою спеціальних засобів, що надаються операційною системою;
 •         відновлювати видалені файли та папки;
 •         створювати резервні копії файлів та папок;
 •         створювати контрольні точки відновлення та визначати розклад їх автоматичного створення;
 •         повертати стан системних файлів до контрольної точки відновлення;
 •         знаходити на комп’ютері необхідну інформацію в автоматизованому режимі;
 •         визначати необхідність дефрагментації дисків;

використовує:

 • елементи керування для виконання дій в середовищі операційної системи;
 • меню вікна папки та головне меню операційної системи;
 • буфер обміну для копіювання та переміщення файлів, каталогів та ярликів;
 • автономну та онлайнову довідку операційної системи;
 • засоби автоматизованого пошуку інформації на комп’ютері;
 • засоби відновлення стану системних даних;
 • програму перевірки й очищення дисків;

програму дефрагментації дисків.

7

 

 

Інтерфейс користувача операційної системи.

Практична робота 2. Робота з інтерфейсом користувача операційної системи.

8

 

 

Об'єкти файлової системи. Навігація файловою системою.

9

 

 

Операції над об'єктами файлової системи.

10

 

 

Запуск на виконання програм. Типи файлів.

Практична робота 3. Робота з об'єктами файлової системи

11

 

 

Пошук інформації на комп'ютері. Використання автономної та онлайнової довідок операційної системи.

Практична робота 4. Пошук інформації на комп'ютері.

12

 

 

Використання системних утиліт

Тема 4. Службове програмне забезпечення (3+1 год)

13

 

 

Комп'ютерні віруси та антивірусні засоби.

Практична робота 5. Захист комп'ютера від вірусів.

Учень

пояснює:

 • поняття та загальний принцип дії вірусу;
 • відмінності між вірусами та троянськими програмами;
 • правила профілактики зараження комп’ютера вірусами;

має уявлення:

 • про принципи стискання інформації;

описує:

 • особливості завантажувальних і файлових вірусів, макровірусів, мережних вірусів, вірусів-хробаків і троянських програм;
 • призначення антивірусних програм-сканерів, моніторів, ревізорів, блокувальників;

визначає:

 • необхідність і доцільність стискання даних;

розпізнає:

 • файли архівів;

використовує:

 • антивірусне програмне забезпечення для одноразового та періодичного сканування й лікування файлів і дисків;
 • програму-архіватор для створення й розпакування архівів у форматі rar та zip;
 • програму для запису інформації на оптичні носії;

вміє:

 • сканувати й лікувати папки й диски;
 • настроювати параметри періодичної антивірусної перевірки й автоматичного оновлення антивірусних баз;
 • записувати дані на оптичні диски;
 • форматувати зовнішні носії інформації, такі як гнучкі або оптичні диски, пристрої флеш-пам’яті;
 • створювати копії оптичних дисків;
 • архівувати та розархівовувати файли і папки;

додавати файли і папки до наявних архівів та видаляти їх з архівів.

14

 

 

Стискання та архівування даних.

Практична робота 6. Архівування та розархівування даних.

15

 

 

Збереження даних на зйомних носіях

16

 

 

Контрольна робота за І семестр.

Тема 5. Комп'ютерні мережі (6 год).

 

5.1. Поняття про комп'ютерні мережі.
Робота в локальній мережі (3 год)

17

 

 

Комп'ютерні комунікації та комп'ютерні мережі

Учень

пояснює:

 • поняття глобальної та локальної комп’ютерних мереж;
 • поняття робочої групи, домену, користувача й сеансу користувача;
 • поняття прав доступу до ресурсів;
 • поняття сервера та клієнтського комп’ютера;

розрізнює:

 • локальну мережу та глобальну мережу;
 • вхід до сеансу користувача на локальному комп’ютері та вхід до мережного домену;
 • комп’ютер-клієнт і комп’ютер-сервер;

називає:

 • протоколи, що застосовуються в локальних мережах;
 • обладнання, необхідне для організації локальної мережі та підключення до неї комп’ютерів;

описує:

 • способи навігації локальною мережею в середовищі операційної системи;
 • призначення основних мережних протоколів;
 • способи організації спільного доступу до Інтернету;

вміє:

 • відкривати файли та папки на інших комп’ютерах локальної мережі;
 • копіювати та переміщувати дані між різними комп’ютерами мережі;
 • надавати спільний доступ до папок на клієнтському комп’ютері;
 • використовувати мережний принтер;

використовувати системні засоби віддаленого керування комп’ютером.

18

 

 

Побудова та організація комп'ютерних мереж

19

 

 

Робота в локальній мережі. Спільний доступ до ресурсів.

Практична робота 7. Спільне використання ресурсів локальної мережі.

5.2. Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті (3 год)

 

20

 

 

Призначення й структура мережі Інтернет. Служби Інтернету. Всесвітня павутина. Адресація в Інтернеті.

Учень

пояснює:

 •          призначення мережі Інтернет;
 •          поняття URL-адреси, IP-адреси, та доменного імені;
 •          правила адресації ресурсів в Інтернеті;
 •          призначення найпоширеніших служб Інтернету: веб-сервісу, електронної пошти, телеконференцій, файлового сервісу, віддаленого керування комп’ютером, інтерактивного спілкування, IP-телефонії;
 •          призначення основних протоколів Інтернету;
 •          поняття гіпертекстового документу й гіперпосилання;
 •          поняття веб-сторінки та веб-сайту;
 •       поняття всесвітньої павутини;
 •       функції інтернет-провайдера;

наводить приклади:

 • URL-адрес і доменних імен;

описує:

 • способи підключення до Інтернету за допомогою віддаленого доступу та через комп’ютер-шлюз локальної мережі;

використовує:

 •       браузер для навігації Інтернетом;
 •       веб-каталоги і пошукові системи для знаходження інформації в Інтернеті;

вміє:

 •        відкривати у вікні браузера веб-сторінку із заданою адресою;
 •        вибирати систему кодування для перегляду веб-сторінок;
 •        створювати та редагувати список сайтів, обраних для швидкого перегляду;
 •        зберігати веб-сторінки на локальному компютері;
 •        знаходити в Інтернеті інформацію на задану тему;

обирати стратегію пошуку інформації в Інтернеті.

21

 

 

Використання та настроювання веб-браузера.

22

 

 

Пошук інформації в Інтернеті.

Практична робота 8. Пошук інформації в Інтернеті.

 

Тема 6. Основи роботи з текстовою інформацією (4 год)

23

 

 

Призначення, можливості та класифікація систем обробки текстів. Основи роботи з текстовим процесором.

Учень:

називає:

 • формати файлів, що обробляються текстовим процесором;

пояснює:

 • призначення й можливості систем обробки текстів;
 • призначення основних меню, панелей інструментів, лінійок та смуг прокрутки у вікні текстового процесора;

використовує:

 • довідкову систему текстового процесора;
 • засоби пошуку й автоматичної заміни тексту;
 • засоби перевірки правопису;

класифікує:

 • системи обробки текстів;

вміє:

 • створювати, відкривати й зберігати документи в середовищі текстового процесора;
 • форматувати шрифти і абзаци;
 • виділяти суцільні та несуцільні текстові фрагменти;
 • копіювати й переміщувати фрагменти тексту з використанням та без використання буфера обміну, в межах одного або між різними документами;
 • знаходити й замінювати фрагменти тексту в автоматичному режимі;

перевіряти правопис текстових документів та виправляти помилки в автоматизованому режимі.

24

 

 

Уведення й редагування тексту. Виділяння фрагментів тексту. Перевірка правопису.

25

 

 

Форматування тексту.

Практична робота 9. Введення, редагування й форматування тексту.

26

 

 

Операції з фрагментами тексту. Робота з кількома документами.

Практична робота 10. Робота з текстовими фрагментами.

 

 

Тема 7. Комп'ютерна графіка (7 год).

7.1. Засоби перегляду й перетворення графічної інформації (1 год)

 

27

 

 

Поняття комп'ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості.

Учень

пояснює:

 • поняття векторного і растрового зображення;
 • поняття колірної системи;

описує:

 • властивості поширених форматів графічних файлів, таких як BMP, GIF, JPEG;
 • принцип кодування кольору в системах RGB, CMYK, HSB;
 • призначення та різновиди засобів обробки графічних даних;

порівнює:

 • властивості векторних і растрових зображень;
 • колірні системи;
 • можливості редакторів векторної і растрової графіки;

використовує:

 • спеціалізовані програмні засоби для перегляду зображень;

вміє:

перетворювати формати графічних файлів за допомогою спеціалізованих програмних засобів.

7.2. Основи растрової графіки (3 год)

28

 

 

Інтерфейс редактора растрової графіки. Настроювання параметрів малюнка та найпростіші операції з ним.

Учень

пояснює:

 • відмінність між роздільною здатністю монітора та роздільною здатністю зображення;

описує:

 • призначення й спосіб використання основних інструментів малювання;
 • методику виділення на зображеннях областей різного типу;

використовує:

 • графічний редактор для створення й редагування растрових зображень;
 • інструменти для малювання прямих і кривих ліній;
 • інструменти для малювання геометричних фігур;
 • інструменти для заливки замкнених областей зображень;

вміє:

 • відкривати й зберігати зображення, а також створювати нові зображення в середовищі графічного редактора;
 • обирати колір для інструментів малювання та зафарбування на палітрі кольорів;
 • обирати товщину й тип лінії та інші параметри інструментів малювання;
 • виділяти фрагменти зображень за допомогою інструментів різного типу;
 • переміщувати, копіювати, обертати, зафарбовувати й видаляти виділені області зображення;
 • створювати на зображенні текстові написи;

масштабувати зображення.

29

 

 

Інструменти малювання растрового графічного редактора.

30

 

 

Операції з фрагментами зображень.

Практична робота 11. Створення растрових зображень.

7.3. Основи векторної графіки (3 год)

31

 

 

Принципи побудови й обробки векторних зображень. Інструменти малювання векторного графічного редактора. Основні дії з графічними об'єктами.

Учень:

описує:

 • поняття й принципи побудови векторних зображень;
 • способи формування зображень з геометричних примітивів;

використовує:

 • інструменти малювання, призначені для креслення ліній, стрілок, основних геометричних фігур;
 • групування для керування зображеннями, що складаються з кількох графічних об’єктів;
 • засоби вирівнювання об’єктів;
 • лінійки, сітку;
 • шари для керування взаємним розташуванням об’єктів на зображенні;

вміє:

 • створювати й редагувати зображення в документах;
 • створювати об’єкти, що складаються з багатьох базових геометричних фігур;
 • виділяти, копіювати й переміщувати об’єкти;
 • обертати, відбивати й масштабувати об’єкти;
 • зафарбовувати об’єкти, використовуючи однорідні, градієнтні, візерункові й текстурні заливки;

додавати до графічних зображень текст та форматувати його.

32

 

 

Форматування графічних об'єктів. Додавання тексту до графічних зображень.

33

 

 

Переміщення об'єктів у площині та за шарами. Робота з групами об'єктів.

Практична робота 12. Створення векторних зображень

34

 

 

Контрольна робота за ІІ семестр.

35

 

 

Узагальнення знань за 9 клас.

 

 

docx
Пов’язані теми
Інформатика, 9 клас, Планування
Додано
26 березня 2019
Переглядів
603
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку