Практична робота “Розробка слайдової презентації ”

Про матеріал
Виконав учень(учениця) групи № ______________________________________ Практична робота № 1 “Розробка слайдової презентації ” Мета: навчитися створювати найпростішу презентацію засобами MS PowerPoint Виконання роботи. 1. Запустіть програму MS РоwerРоint. 2. Створіть нову (порожню) презентацію. 3. Виберіть авторозмітку (вид) першого слайда запропонованого меню: Титульний слайд. Виберіть перший вид слайда (ОК). 4. Уведіть заголовок першого слайда. Виконайте клік у полі заголовка й уведіть: Що я знаю про професію «Кухар; офіціан; бармен» (професію обираєте за фахом). 5. Уведіть підзаголовок із двох пунктів: • Моя перша презентація; • Розробив(ла): ПІБ. 6. Застосуйте оформлення (шаблон, стиль) до слайда з меню: Формат / Конструктор слайдів (виберіть один із шаблонів (метеор, вир і т. п.) / Застосувати. 7. Створіть (додайте) другий слайд: Вставка / Створити слайд / виберіть інший вид слайда: Маркірований список / ОК. 8. Уведіть заголовок другого слайда: «Кухар; офіціан; бармен». Характеристика професії. 9. Наповніть змістом другий слайд. Введіть список із трьох пунктів у поля тексту: • Термін навчання: • Основні можливості професії; • Переваги. 10. Створіть третій слайд із заголовком: «Кухар; офіціан; бармен». Я і професія. 11. Введіть такий список пунктів у текст слайда: • Напишіть коротку характеристику як саме ви відчуваєте себе в професії (3 речення). 12. Понизьте рівень уведеного тексту з назвами нових кнопок. Зробіть клік ЛКМ на слові Тінь і на кнопці-стрілці збільшення відступу, яка міститься на панелі. Застосуйте цю дію до інших пропозицій. 13. Створіть четвертий слайд із заголовком: «Кухар; офіціан; бармен». Виробниче навчання: • майстер в/н; • що я знаю; • що я вже вмію. 14. Перейдіть із режиму слайдів у режим структур. Натисніть на другу ліворуч кнопку внизу екрана. У Windows XP у режимі слайдів активізуйте закладку Структура. 15. Створіть п'ятий слайд за допомогою копіювання четвертого. Виберіть четвертий слайд, скопіюйте його в буфер обміну і вставте або застосуйте команду Вставка / Дублювати слайд. 16. Відредагуйте п'ятий слайд так: Заголовок: «Кухар; офіціан; бармен». Я і моя група. Текст слайда: • кількість учнів у групі • Майстер в/н групи • мої помічники • Класний керівник групи • моя бригада на в/н 17. Створіть тіло для слайдів. Перейдіть у режим сортування слайдів. Виконайте команду Формат / Фон. Розкрийте поле-список і виберіть один зі способів заливання: текстуру або градієнт. Застосуйте обраний спосіб заливання до всіх слайдів. 18. Вставте в титульний слайд малюнок який відповідає обраній професії з СlipArt: Вставка / Малюнок / Картинки / виберіть зображення / Вставка. 19. Продемонструйте презентацію. Удоскональте презентацію, вставляючи малюнки. Закрийте вікно презентації, зберігши її у файлі. Назва файлу та його розміщення: ____________________________________________ 20. Оформлюючи звіт, дайте відповіді на контрольні запитання. Контрольні запитання: У завданнях 1-8 позначте правильні, на вашу думку, відповіді 1. За допомогою якої кнопки панелі інструментів Стандартна можна створити файл презентації ? А) Б) В) Г) 2. За допомогою якої кнопки панелі інструментів Малювання можна додати напис на слайд ? А) Б) В) Г) 3. Зазначте способи створення презентації в програмі MS PowerPoint? А) Виконати команду Файл, Створити, З майстра авто вмісту... Б) Виконати команду Файл, З майстра авто вмісту... В) Виконати команду Файл, Створити, Із шаблона оформлення Г) Виконати команду Файл, Створити, Із картинки... 4. Які об’єкти слайдової презентації є текстовими? А) Напис Б) Діаграма В) Автофігура Г) Список 5. Яка операція форматування тексту виконується за допомогою кнопки ? А) Збільшення розміру тексту Б) Зменшення розміру тексту В )Додавання тіні до тексту Г) Зміна кольору тексту 6. Що з наведеного можна додати до слайда за допомогою макета слайда? А) Таблиця Б) Фон В)Автофігура Г) Колонтитул 7. Які дії належать до операцій форматування текстових об’єктів на слайді? А) Копіювання фрагмента тексту Б) Зміна міжрядкового інтервалу В) Вставка картинки Г) Форматування абзацу 8. Зазначте способи вставки стовпчастої діаграми на слайд презентації А) Виконати команду Вставка, Об’єкт, Діаграма Microsoft Excel Б) Натиснути кнопку панелі інструментів Стандартна В) Натиснути кнопку панелі інструментів Стандартна Г) Виконати команду Вставка, Діаграма 9. Вставте в означення номери слів, яких не вистачає за смислом. Шаблон презентації – це заданий ¬¬¬__________ оформлення слайдів для надання _______¬¬¬¬¬¬______ професійного вигляду 1 програма 2 презентація 3 стиль 4 елемент 10. Вкажіть номери, що відповідають наведеним елементам вікна MS PowerPoint А) панелі інструментів ______ Б) область нотаток _______ В) ескізи слайдів _______ Г) рядок заголовка ________ Виконав учень(учениця) групи № ______________________________________ Практична робота № 1 “Розробка слайдової презентації ” Мета: навчитися створювати найпростішу презентацію засобами MS PowerPoint Виконання роботи. 6. Запустіть програму MS РоwerРоint. 7. Створіть нову (порожню) презентацію. 8. Виберіть авторозмітку (вид) першого слайда запропонованого меню: Титульний слайд. Виберіть перший вид слайда (ОК). 9. Уведіть заголовок першого слайда. Виконайте клік у полі заголовка й уведіть: Що я знаю про професію «Кухар; офіціан; бармен» (професію обираєте за фахом). 10. Уведіть підзаголовок із двох пунктів: • Моя перша презентація; • Розробив(ла): ПІБ. 10. Застосуйте оформлення (шаблон, стиль) до слайда з меню: Формат / Конструктор слайдів (виберіть один із шаблонів (метеор, вир і т. п.) / Застосувати. 11. Створіть (додайте) другий слайд: Вставка / Створити слайд / виберіть інший вид слайда: Маркірований список / ОК. 12. Уведіть заголовок другого слайда: «Кухар; офіціан; бармен». Характеристика професії. 13. Наповніть змістом другий слайд. Введіть список із трьох пунктів у поля тексту: • Термін навчання: • Основні можливості професії; • Переваги. 12. Створіть третій слайд із заголовком: «Кухар; офіціан; бармен». Я і професія. 13. Введіть такий список пунктів у текст слайда: • Напишіть коротку характеристику як саме ви відчуваєте себе в професії (3 речення). 12. Понизьте рівень уведеного тексту з назвами нових кнопок. Зробіть клік ЛКМ на слові Тінь і на кнопці-стрілці збільшення відступу, яка міститься на панелі. Застосуйте цю дію до інших пропозицій. 13. Створіть четвертий слайд із заголовком: «Кухар; офіціан; бармен». Виробниче навчання: • майстер в/н; • що я знаю; • що я вже вмію. 17. Перейдіть із режиму слайдів у режим структур. Натисніть на другу ліворуч кнопку внизу екрана. У Windows XP у режимі слайдів активізуйте закладку Структура. 18. Створіть п'ятий слайд за допомогою копіювання четвертого. Виберіть четвертий слайд, скопіюйте його в буфер обміну і вставте або застосуйте команду Вставка / Дублювати слайд. 19. Відредагуйте п'ятий слайд так: Заголовок: «Кухар; офіціан; бармен». Я і моя група. Текст слайда: • кількість учнів у групі • Майстер в/н групи • мої помічники • Класний керівник групи • моя бригада на в/н 17. Створіть тіло для слайдів. Перейдіть у режим сортування слайдів. Виконайте команду Формат / Фон. Розкрийте поле-список і виберіть один зі способів заливання: текстуру або градієнт. Застосуйте обраний спосіб заливання до всіх слайдів. 18. Вставте в титульний слайд малюнок який відповідає обраній професії з СlipArt: Вставка / Малюнок / Картинки / виберіть зображення / Вставка. 21. Продемонструйте презентацію. Удоскональте презентацію, вставляючи малюнки. Закрийте вікно презентації, зберігши її у файлі. Назва файлу та його розміщення: ____________________________________________ 22. Оформлюючи звіт, дайте відповіді на контрольні запитання. Контрольні запитання: У завданнях 1-8 позначте правильні, на вашу думку, відповіді 1. За допомогою якої кнопки панелі інструментів Стандартна можна відкрити файл презентації ? А) Б) В) Г) 2. За допомогою якої кнопки панелі інструментів Малювання можна додати організаційну діаграму на слайд ? А) Б) В) Г) 3. Зазначте способи створення презентації в програмі MS PowerPoint? А) Виконати команду Файл, Створити, Нова презентація Б) Виконати команду Файл, Нова презентація В) Виконати команду Файл, Створити, Із макету презентації Г) Виконати команду Файл, Створити, З існуючої презентації... 4. Які об’єкти слайдової презентації є графічними? А) Таблиця Б) Діаграма В) Напис Г) Список 5. Яка операція форматування тексту виконується за допомогою кнопки ? А) Збільшення розміру тексту Б) Зменшення розміру тексту В )Додавання тіні до тексту Г) Зміна кольору тексту 6. Що з наведеного можна додати до слайда за допомогою макета слайда? А) Автофігура Б) Дата й час В) Діаграма Г) Масштаб 7. Які дії належать до операцій форматування текстових об’єктів на слайді? А) Зміна параметрів шрифту Б) Зміна шаблона слайда В) Вилучення фрагмента тексту Г) Додавання маркерів до тексту 8. Зазначте способи вставки таблиці на слайд презентації А) Виконати команду Вставка, Таблиця Б) Виконати команду Формат, Таблиця, Додати таблицю В) Натиснути кнопку панелі інструментів Таблиці і межі Г) Натиснути кнопку панелі інструментів Стандартна 9. Вставте в означення номери слів, яких не вистачає за смислом. Макет слайда – це задана ¬¬¬__________ розміщення основних об’єктів на _______¬¬¬¬¬¬ 1 програма 2 презентація 3 слайд 4 схема 10. Вкажіть номери, що відповідають наведеним елементам вікна MS PowerPoint А) рядок меню ______ Б) область завдань _______ В) режими роботи зі слайдами _______ Г) рядок стану ________
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Охорона праці і техніка безпеки

Номер слайду 2

2 Загальні положення. Для чого це потрібно: збереження життя і здоров’язбереження техніки. Вимоги до учнів: пройти інструктаж (з 14 років – під підпис)дотримуватися правил поведінки (див. далі)виконувати вимоги учителя. В кабінеті повинна бути: аптечка для надання першої допомогивогнегасник

Номер слайду 3

3 Небезпека в комп’ютерному класіелектричний струм, 220 вольтелектромагнітне випромінювання моніторівтравми

Номер слайду 4

4 Перед початком роботи. Не дозволяється: включати і виключати комп’ютери без дозволу вчителявходити в кабінет у верхньому одязі, брудному взуттібігать, стрибати в кабінетіголосно розмовляти, відволікати інших учнівставити сумки і портфелі на стілзагромаджувати проходивключати напругу мережі

Номер слайду 5

5 Під час роботи. Не дозволяється: включати живлення мережіпрацювати при поганому самопочуттіпрацювати на несправній техніцівідключати і під’єднувати кабеліпрацювати з брудними або вологими рукамиторкатися монітора, кабелів, рознімачів, труб, батарейзсувати з місця монітор і системний блоккласти предмети на клавіатурунатискати на клавіши без потребисамостійно ліквідовувати несправності

Номер слайду 6

6 Під час роботи. Неможна без дозволу учителя: включати і виключати комп’ютер, монiторпiдключати навушники, флеш-пам’ятьзапускати сторонні програмивідкривати документизмінювати налаштування комп’ютеравиходити в мережу Інтернетпрацювати за комп’ютером учителя

Номер слайду 7

7 Під час роботи. Час безперевної роботи: І курс 25 хвилинІІ-ІІІ курс 50 хвилин (30 + 20)Загальний час роботи (в день): І-ІІІ класи 90 хвилин. Відстань від очей до екрану: 0,6-0,7 м

Номер слайду 8

8 Аварійні ситуаціїПри поганому самопочутті та головному болі: припинити роботуповідомити про це учителя. При появі незвичних звуків, запаху: вимкнути комп’ютерповідомити про це учителя. При пожежі: припинити роботупід керівництвом учителя залишити кабінет. При ураженні електричним струмом: негайно відключити напругу живленнянадати першу допомогу потерпіломудоставити його в медпункт

Номер слайду 9

9 По закінченню роботипривести в порядок робоче місцезакрити вікна всіх програмвилучити свої файли з Робочого Столупоставити крісло на своє місцездати учителю видані матеріали, дискети,…при необхідності виключити комп’ютер виключити живлення системного блокувиключити монітор

Номер слайду 10

10 Правила колективної роботиза кожним учнем закріплений комп’ютеркожний створює свою папку всередині папки свого класу:

Номер слайду 11

11 Правила колективної роботи. Неможна без дозволу учителя: встановлювати і запускати сторонні програмизаписувати свої файли в чужу папкупереглядати і змінювати вміст чужої папкистворювати приховані файли і папкизмінювати налаштування комп’ютера (BIOS) i операційної системи

Номер слайду 12

12 Правила роботи з дискетами і дисками. Загальні правила: можна використовувати дискети для перенесення своїх навчальних файлівдискети повинні бути перевірені антивірусними програмами. Неможна без дозволу учителя: використовувати CD, DVD і флеш-дискикопіювати на жорсткий диск інформацію з дискет (CD, DVD, флеш-дисків) і навпакизавантажувати комп’ютер із системної дискети (CD, DVD, флеш-диска)

Номер слайду 13

13 Правила використання мережі Інтернет. Дозволяється працювати в мережі Інтернет, якщо: це передбачено темою уроку, або…учень виконав і здав завдання данного уроку. Заборонено: відвідувати сайти, присвячені еротиці, тероризму і т.д.відвідувати ігрові сайтирегіструватися на сайтах, пересилати інформацію в ЗМІ та інші організаціївстановлювати через Інтернет будь-які програми, активні елементи (Active. X), додаткові модулі (plugin)

Номер слайду 14

14 Правила роботи в мережі Інтернет. Можна: використовувати електронну пошту на сайтах з Web-інтерфейсом (www.meta.ua, …)шукати матеріали та ілюстрації для рефератів. Скачувати інформацію з мережі Інтернет: скачувати файли об’ємом більше 1 Мб можна тільки з дозволу учителязабороняється запускати програми, одержані через Інтернет, в тому числі архіви, що саморозпаковуються.івсі скачані файли повинні бути вилучені із шкільних комп’ютерів у найкоротший термін

Номер слайду 15

15 Вправи для очей. Закрити очі, сильно напружити очні м’язи, потім розкрити очі, розслабити м’язи очей, подивитися вдалечінь. Подивитися на перенісся і затримати погляд. До втоми очі не доводити. Потім відкрити очі, подивитися вдалечінь. Не повертаючи голови, подивитися направо і зафіксувати погляд, пізніше подивитися вдалечінь. Аналогічно проробити вправи, але з фіксацією погляду вліво, вгору і вниз. Не повертаючи голови, робити повільні кругові рухи очима вгору-вправо-вниз-вліво і у зворотній бік: вгору-вліво-вниз-вправо. Потім подивитися вдалечінь. Подивитися на вказівний палець, віддалений від ока на відстань 25 - 30 см, потім перевести погляд вдалечінь.

Номер слайду 16

16 Кінець

Перегляд файлу

Виконав   учень(учениця) групи № ______________________________________

 

Практична робота № 1  “Розробка слайдової презентації ”

Мета: навчитися створювати найпростішу презентацію засобами MS PowerPoint

 

Виконання роботи.

 1. Запустіть програму MS РоwerРоint.
 2. Створіть нову (порожню) презентацію.
 3. Виберіть авторозмітку (вид) першого слайда запропонованого меню: Титульний слайд. Виберіть перший вид слайда (ОК).
 4. Уведіть заголовок першого слайда. Виконайте клік у полі заголовка й уведіть: Що я знаю про професію «Кухар; офіціан; бармен» (професію обираєте за фахом).
 5. Уведіть підзаголовок із двох пунктів:

 Моя перша презентація; Розробив(ла): ПІБ.

 1. Застосуйте оформлення (шаблон, стиль) до слайда з меню: Формат / Конструктор слайдів (виберіть один із шаблонів (метеор, вир і т. п.) / Застосувати.
 2. Створіть (додайте) другий слайд: Вставка / Створити слайд / виберіть інший вид слайда:
  Маркірований список / ОК.
 3. Уведіть заголовок другого слайда: «Кухар; офіціан; бармен». Характеристика професії.
 4. Наповніть змістом другий слайд. Введіть список із трьох пунктів у поля тексту:
 • Термін навчання:
 • Основні можливості професії;
 •  Переваги.
 1. Створіть третій слайд із заголовком: «Кухар; офіціан; бармен». Я і професія.
 2. Введіть такий список пунктів у текст слайда:
 • Напишіть коротку характеристику як саме ви відчуваєте себе в професії (3 речення).

12. Понизьте рівень уведеного тексту з назвами нових кнопок.

Зробіть клік ЛКМ на слові Тінь і на кнопці-стрілці збільшення відступу, яка міститься на панелі. Застосуйте цю дію до інших пропозицій.

13. Створіть четвертий слайд із заголовком: «Кухар; офіціан; бармен».  Виробниче навчання:

майстер в/н; 

• що я знаю;

• що я вже вмію.

 1. Перейдіть із режиму слайдів у режим структур. Натисніть на другу ліворуч кнопку внизу
  екрана. У Windows XP у режимі слайдів активізуйте закладку Структура.
 1. Створіть п'ятий слайд за допомогою копіювання четвертого. Виберіть четвертий слайд, скопіюйте його в буфер обміну і вставте або застосуйте команду Вставка / Дублювати слайд.
 2. Відредагуйте п'ятий слайд так:

Заголовок: «Кухар; офіціан; бармен». Я і моя група.

Текст слайда:

• кількість учнів у групі Майстер в/н групи

мої помічники • Класний керівник групи

• моя бригада на в/н

17. Створіть тіло для слайдів. Перейдіть у режим сортування слайдів. Виконайте команду Формат / Фон. Розкрийте поле-список і виберіть один зі способів заливання: текстуру або градієнт. Застосуйте обраний спосіб заливання до всіх слайдів.

18. Вставте в титульний слайд малюнок який відповідає обраній професії з СlipArt: Вставка / Малюнок / Картинки /  виберіть зображення / Вставка.

 1. Продемонструйте презентацію. Удоскональте презентацію, вставляючи малюнки. Закрийте вікно презентації, зберігши її у файлі.

Назва файлу та його розміщення: ____________________________________________

 1. Оформлюючи звіт, дайте відповіді на контрольні запитання.

 

Контрольні запитання:

У завданнях 1-8 позначте правильні, на вашу думку, відповіді

1. За допомогою якої кнопки панелі інструментів Стандартна  можна створити файл презентації ?

А)                  Б)      В)              Г)

2. За допомогою якої кнопки панелі інструментів Малювання  можна додати напис на слайд ?

А)        Б)         В)         Г) 

3. Зазначте способи створення презентації в програмі

MS PowerPoint?

А)  Виконати команду   Файл, Створити, З майстра авто вмісту...  

Б)  Виконати команду   Файл, З майстра авто вмісту...  

В)  Виконати команду   Файл, Створити, Із шаблона оформлення

Г)    Виконати команду   Файл, Створити, Із картинки...

4. Які об’єкти слайдової  презентації є текстовими?

А)   Напис      Б)   Діаграма   В)  Автофігура   Г)  Список

5. Яка операція форматування тексту виконується за допомогою кнопки   ?

А)   Збільшення розміру тексту      Б) Зменшення розміру тексту              

В )Додавання тіні до тексту            Г) Зміна кольору тексту 

6. Що з наведеного можна додати до слайда за допомогою макета слайда?

А) Таблиця            Б) Фон             В)Автофігура       Г) Колонтитул

7. Які дії належать до операцій форматування текстових об’єктів на слайді?

 А)  Копіювання фрагмента тексту             Б)    Зміна міжрядкового інтервалу       

В) Вставка картинки                                    Г) Форматування абзацу             

8.  Зазначте способи вставки стовпчастої діаграми на слайд презентації

А) Виконати команду Вставка, Об’єкт, Діаграма Microsoft Excel    

Б) Натиснути кнопку панелі інструментів Стандартна    

В) Натиснути кнопку панелі інструментів Стандартна       

Г)  Виконати команду Вставка, Діаграма

9. Вставте в означення номери слів, яких не вистачає за смислом.

Шаблон презентації – це заданий ­­­__________ оформлення слайдів для надання _______­­­­­­______ професійного вигляду

1   програма        2  презентація         3  стиль        4  елемент      

10. Вкажіть номери, що відповідають наведеним елементам вікна   

MS PowerPoint

А) панелі інструментів  ______                  

 

 Б)   область нотаток      _______

В) ескізи слайдів           _______                  

 

Г)  рядок заголовка      ________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав   учень(учениця) групи № ______________________________________

 

Практична робота № 1  “Розробка слайдової презентації ”

Мета: навчитися створювати найпростішу презентацію засобами MS PowerPoint

 

Виконання роботи.

 1. Запустіть програму MS РоwerРоint.
 2. Створіть нову (порожню) презентацію.
 3. Виберіть авторозмітку (вид) першого слайда запропонованого меню: Титульний слайд. Виберіть перший вид слайда (ОК).
 4. Уведіть заголовок першого слайда. Виконайте клік у полі заголовка й уведіть: Що я знаю про професію «Кухар; офіціан; бармен» (професію обираєте за фахом).
 5.      Уведіть підзаголовок із двох пунктів:

 Моя перша презентація; Розробив(ла): ПІБ.

 1.      Застосуйте оформлення (шаблон, стиль) до слайда з меню: Формат / Конструктор слайдів (виберіть один із шаблонів (метеор, вир і т. п.) / Застосувати.
 2.      Створіть (додайте) другий слайд: Вставка / Створити слайд / виберіть інший вид слайда:
  Маркірований список / ОК.
 3.      Уведіть заголовок другого слайда: «Кухар; офіціан; бармен». Характеристика професії.
 4.      Наповніть змістом другий слайд. Введіть список із трьох пунктів у поля тексту:
 • Термін навчання:
 • Основні можливості професії;
 •  Переваги.
 1. Створіть третій слайд із заголовком: «Кухар; офіціан; бармен». Я і професія.
 2. Введіть такий список пунктів у текст слайда:
 • Напишіть коротку характеристику як саме ви відчуваєте себе в професії (3 речення).

12. Понизьте рівень уведеного тексту з назвами нових кнопок.

Зробіть клік ЛКМ на слові Тінь і на кнопці-стрілці збільшення відступу, яка міститься на панелі. Застосуйте цю дію до інших пропозицій.

13. Створіть четвертий слайд із заголовком: «Кухар; офіціан; бармен».  Виробниче навчання:

майстер в/н; 

• що я знаю;

• що я вже вмію.

 1. Перейдіть із режиму слайдів у режим структур. Натисніть на другу ліворуч кнопку внизу
  екрана. У Windows XP у режимі слайдів активізуйте закладку Структура.
 1. Створіть п'ятий слайд за допомогою копіювання четвертого. Виберіть четвертий слайд, скопіюйте його в буфер обміну і вставте або застосуйте команду Вставка / Дублювати слайд.
 2. Відредагуйте п'ятий слайд так:

Заголовок: «Кухар; офіціан; бармен». Я і моя група.

Текст слайда:

• кількість учнів у групі Майстер в/н групи

мої помічники • Класний керівник групи

• моя бригада на в/н

17. Створіть тіло для слайдів. Перейдіть у режим сортування слайдів. Виконайте команду Формат / Фон. Розкрийте поле-список і виберіть один зі способів заливання: текстуру або градієнт. Застосуйте обраний спосіб заливання до всіх слайдів.

18. Вставте в титульний слайд малюнок який відповідає обраній професії з СlipArt: Вставка / Малюнок / Картинки /  виберіть зображення / Вставка.

 1. Продемонструйте презентацію. Удоскональте презентацію, вставляючи малюнки. Закрийте вікно презентації, зберігши її у файлі.

Назва файлу та його розміщення: ____________________________________________

 1. Оформлюючи звіт, дайте відповіді на контрольні запитання.

 

Контрольні запитання:

У завданнях 1-8 позначте правильні, на вашу думку, відповіді

1. За допомогою якої кнопки панелі інструментів Стандартна  можна відкрити файл презентації ?

А)                  Б)      В)              Г)

2. За допомогою якої кнопки панелі інструментів Малювання  можна додати організаційну діаграму  на слайд ?

А)        Б)        В)         Г) 

3. Зазначте способи створення презентації в програмі

MS PowerPoint?

А)  Виконати команду   Файл, Створити, Нова презентація  

Б)  Виконати команду   Файл, Нова презентація  

В)  Виконати команду   Файл, Створити, Із макету презентації

Г)    Виконати команду   Файл, Створити, З існуючої презентації...

4. Які об’єкти слайдової  презентації є графічними?

А)   Таблиця      Б)   Діаграма   В)  Напис   Г)  Список

5. Яка операція форматування тексту виконується за допомогою кнопки   ?

А)   Збільшення розміру тексту      Б) Зменшення розміру тексту              

В )Додавання тіні до тексту            Г) Зміна кольору тексту 

6. Що з наведеного можна додати до слайда за допомогою макета слайда?

А) Автофігура          Б) Дата й час         В)  Діаграма     Г) Масштаб

7. Які дії належать до операцій форматування текстових об’єктів на слайді?

 А)  Зміна параметрів шрифту         Б)    Зміна шаблона слайда       

В) Вилучення фрагмента тексту    Г) Додавання маркерів до тексту             

8.  Зазначте способи вставки таблиці на слайд презентації

А) Виконати команду Вставка, Таблиця    

Б) Виконати команду Формат, Таблиця, Додати таблицю

В) Натиснути кнопку панелі інструментів Таблиці і межі    

Г) Натиснути кнопку   панелі інструментів Стандартна       

9. Вставте в означення номери слів, яких не вистачає за смислом.

Макет слайда – це задана ­­­__________ розміщення основних об’єктів на _______­­­­­­

1   програма        2  презентація         3  слайд        4  схема      

10. Вкажіть номери, що відповідають наведеним елементам вікна  MS PowerPoint

А) рядок меню                            ______

 

Б)   область завдань                   _______

 

В) режими роботи зі слайдами _______

 

Г)  рядок стану                           ________

 

 

 

 

 

zip
Додано
28 березня 2019
Переглядів
568
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку