2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Календарне планування 11 клас Карпюк, нова програма 2 год.

Про матеріал
Календарне планування 11 клас , до підручника О.Карпюк, нова програма 2 години на тиждень, 2019-2020 навчальний рік.
Перегляд файлу

№ п.п.

Дата

 

Тема уроку

 

Мовний інвентар - лексика

Мовний інвентар – граматика    

(категорія та структура)

 

 

 

 

Очікувані

результати

 

 

 

Ключові компетентності

        

Інтегровані змістові лінії

Домашнє завдання

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

 

 

Здоров’я та безпека

Підприємливість та фінанова грамотність

Unit 5: Це твоя планета.

Тема 5: It’s your planet.

1

 

Наша планета.

Впр.2,с. 133 

Впр.3,с. 133-136

Впр.1,с. 132

 

Вміти розповідати про нашу планету.

Уміння вчитися упродовж життя.

 


+

 

 +

 

Впр.4,

с. 135

2

 

Проблеми навколишнього

середовища.

Впр.5,

6,7,

с. 137-138

 

Вміти розповідати про проблеми навколиш-нього середовища.

Уміння вчитися упродовж життя.

 


+

 

 +

 

Впр.6,b

с. 138

3

 

Проблеми навколишнього

середовища.

Впр.2,

с. 139 

Впр.3,

с. 140-141Впр.1,

с. 139

 

Вміти розповідати про проблеми навколиш-нього середовища.

Уміння вчитися упродовж життя.

 


+

 

 +

 

Впр.4,

с. 141 вивчити нові ЛО

4

 

Навколишнє середовище. Розвиток навичок граматики.

 

 

Впр.1,2,

с. 142 

 

Passive Voice

Вміти розповідати вживати пасивний стан в реченнях.

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

Впр.3,

с. 142

5

 

Навколишнє

середовище. Розвиток

навичок аудіювання.

Впр.1,2

с. 144 

Впр.3,

с. 144-145

Passive Voice

Вміти розповідати про проблеми навколиш-нього середовища.

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

Впр.4,

с. 145

6

 

Способи захисту навколишнього середовища.

Впр.1,

с. 146 

Впр.2,

с. 146-146

Passive Voice

Розповідати про проблеми навколишнього середовища.

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

Впр.4,

с. 149

7

 

Способи захисту навколишнього середовища.

Впр.4,5

с. 152-153

Впр.2,с. 151 

Впр.1,с. 151

Passive Voice and Active Voice

 

 

 

 

 

 

Впр.6,

с. 154

 

8

 

Написання есе.

Впр.1,2с. 155 

Впр.3,с. 155 

Впр.4,с. 156

Passive Voice

Розповідати вживати пасивний стан в реченнях.

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

Впр.5,

с. 157

9

 

Написання есе.

Впр.3,с. 162

Впр.1,2с. 161

Passive Voice

Розповідати про проблеми навколишнього середовища.

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

Впр.4,

с. 163-164

10

 

Розвиток навичок письма.

Тематична.

За завданнями вчителя.

Passive Voice

Розповідати про проблеми навколиш-нього середовища.

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

 

Unit 6: Мистецтво.

Тема 6: Art.

 

11

 

Жанри мистецтва.

Вплив мистецтва на естетичний розвиток людини               

Ст..165

Впр.6-8 ст.169

Будова розповід-них речень

Дискутує довкола впливу мистецтва на емоцій ний стан людини

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

Впр.10 ст.170

12

 

Видатні англійські митці                  

впр.1 ст.174 впр.3 

Впр.2 ст.173

Впр.4,5 ст.174-175

Активний і пасивний стан дієслова

Висловлює власні почуття та емоції викликані творами мистецтва

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

Впр.7 ст.175

13

 

Улюблений фільм

Впр.2,3 ст.176 

Впр.1 ст.176 Впр.4,3 ст. 177

Прийменник  by        для орудного відмінка

Висловлює власні почуття та емоції викликані творами мистецтва

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

 

14

 

Після вистави.  Театральні програми та афіші                   

Впр.6 ст.179

Впр.1,2 ст.180

Дієпри-кметник

Висловлює власні почуття та емоції викликані творами

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

Впр.7 ст.179

15

 

Видатні українські митці

ст.184 впр.4

Впр.5 ст.185

Будова розповідних речень

Дискутує довкола впливу мистецтва на емоцій ний стан людини

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

Впр.1 ст.186

16

 

Кіномистецтво. Фестивалі.

Впр.4 ст.188 Впр.5,

ст.189

Впр.4 ст.189 

Будова питаль-них речень

Висловлює власні почуття та емоції викликані творами мистецтва

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

Впр.6 ст.189

17

 

Роль телебачення в сучасному суспільстві            ст.189-192

Впр.6 ст. 189-190 Впр.7-9 ст191-192  

Питальні слова

Формулює особисті цінності

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

Впр.9 ст.192

18

 

Рецензія на улюблений витвір мистецтва

ст.193-195

Впр.1,2 ст.193

Впр.3 ст.194 

Useful Phrases

 

Висловлює власні почуття та емоції викликані творами

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

Впр.4 ст.194

19

 

Узагальнююче повторення вивченого матеріалу.

ст.196 впр.1

ст. 196 впр.2

Впр.3 ст.197 

Дієпри-кметник

Формулює особисті цінності

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

Впр.4(a,b) ст.197

20

 

Розвиток навичок письма.

Тематична.

За завданнями вчителя.

 

Висловлює власні почуття та емоції викликані творами

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

 

 

 

 

Unit 7: Молодь і молодіжна культура  .

Тема 7:Young and culture  .

21

 

 

Молодь та суспільство ст.199-201

Впр.2 ст.199

Впр.1,2 ст.199

 

 

 

Часи групи Simple Допоміжні дієслова часів групи Simple

Співвід носить власні культурні потреби з можли востями сімейного бюджету

 

 


+

 

 

 +

Впр.2(b) ст.201

22

22

 

Проблема СНІДУ в Україні                ст.202-205

Впр.3 ст.202

Впр.4,5 ст.203

Впр.6 ст.204 

Допоміжні дієслова часів групи Continuous

 

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 

 +

Впр.7 ст.205

23

 

Працевлаштування молоді       ст.206-209

Впр.4 ст. 207

Впр.2 ст.208 Впр.1,4 ст.209

Впр.3 ст.207

Словотво-рення, антоніми

Аналізує власні бажання та потреби у контексті мaбутньої професії

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 

 +

Впр.3,5 ст.209

24

 

Уміння керувати емоціями                   ст.210-214

Впр.3 ст.211

Впр.1,2(а) ст.210

 

Часи групи Perfect

Дієслова 3-ї форми

Дискутує щодо впливу побутових проблем на емоційний стан людини

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 

 +

Впр.2(b) ст.211

25

 

Проблеми молоді. Психологічна допомога             ст.215-216 ст.228-230            

Впр.2 ст.215 Впр.3,4 ст.217  

Закінчення   -ing

Word File ст.215

Інфінітив і герундій

Дискутує щодо впливу побутових проблем на емоційний стан людини

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 

 +

Впр.4 ст.217  

25

 

Допомога молоді з боку влади        ст.220-221

Впр.3 ст.230

Впр.2 ст.215-216

Вимова суфіксів, префіксів

Word File ст.221

Словотворення

Висловлює свою громадянську позицію щодо соціаль них викликів

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 

 +

Впр.4 ст.221

26

 

Молодіжний рух в Україні та у світі  ст.224-225

Впр.6-7 ст.224

Питальні речення

Висловлює свою громадянську позицію щодо соціаль них викликів

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 

 +

Впр.8 ст.225

27

 

Молодіжні організації та громади ст.233-236

Впр.1-4 ст233-236 

Питальні речення Питання до окремих речень

Будова питальних речень

Висловлює свою громадянську позицію щодо соціаль них викликів

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 

 +

 

28

 

Розвиток навичок письма.

Тематична.

ст.226-227

   

Закінчення   -ed

Пасивний стан

Висловлює свою громадянську позицію щодо соціаль них викликів

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 

 +

Впр.9 ст.226

 

Unit 8: Україна у світі.

Тема 8: Ukraine.

29

 

 

Суспільно-політичне життя в країні              ст.237-240

 

Впр.2 ст.237 

Впр.2 ст.237 

Впр.3 ст.239 

 

Особові форми дієслова to be

Висловлює свою громадянську позицію щодо соціаль них викликів

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

Впр.4 ст.240

30

 

Декларація про державний суверенітет України               ст.244-247

Конституція – основний закон України             ст.249-251

Впр.1 ст.246

ст.250 впр.5

Впр.2 ст.251 Впр.4 ст.249

Безособо-ві форми дієслова Впр.1 ст.246

Висловлює свою громадянську позицію щодо соціаль них викликів

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

Впр.1 ст.251

 

31

 

Представницькі місії за кордоном

ст.241-243

Впр.6,7 ст.241 Впр.1,2,8 ст.242  

Типи питань

Висловлює свою громадянську позицію щодо соціаль них викликів

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

Впр.2

Ст.242

32

 

Міжнародні організації: Рада Європи, ООН ст.253-254

Впр.4

 ст.254

Впр.3 (b) ст.253 

Вживан ня неозначеного артикля

Висловлює свою громадянську позицію щодо соціаль них викликів

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

 

33

 

Міжнародні організації: UNESCO, UNISEF cт.253

Вибори в Україні ст.255-256

Текст за вибором учителя

Вибо ри Президента України (тези)Впр.3 (b) ст.253

Герундій

Присвійні займен ники

Висловлює свою громадянську позицію щодо соціаль них викликів

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

Впр.4

Стор.256

 

34

 

Міжнародні освітні програми ст.258-260

Впр.6 (а),5 ст.258 

Граматич-ні часи

Висловлює свою громадянську позицію щодо соціаль них викликів

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

Впр.6 (b) ст.258

35

 

Державний устрій України   ст.267-269

ст.260 впр.7(b)  ст.267 впр.1

Впр.3 ст.268

Впр.2  

Безособові форми діє-слова

Граматич-ні часи

Висловлює свою громадянську позицію щодо соціаль них викликів

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

Впр.4 ст.269

36

 

Політичний устрій Великобританії та США

Тематична.

Завдання на картках

Граматич-ні часи

Висловлює свою громадянську позицію щодо соціаль них викликів

Соціальна   та громадянська

 


+

 

 +

 

Завдання на картках

37

 

Контроль Письма

Тест

 

 

 

 

+

 

 

Підгот до к\р

38

 

Контроль Аудіювання

Тест

 

 

 

 

+

 

 

Повт.ЛО

39

 

Контроль Читання

Тест

 

 

 

 

+

+

 

Вивч.текст

40

 

Контроль Говоріння

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Сізова Наталія Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Pavlysh Nataliia
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
4 січня 2020
Переглядів
6022
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку