10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

календарне планування

Про матеріал
Календарне планування уроків з географії для учнів 8 класу за індивідуальною формою навчання.
Перегляд файлу

Календарне планування

ГЕОГРАФІЯ

8 клас

Індивідуальна форма навчання

Дата

Зміст уроку

Домашнє завдання

 

1

 

Що вивчає географія України. Географічнівідомості про Україну в минулому. Сучаснігеографічнідослідження.

Зображення України в картографічних творах. Картографічні проекції, способи картографічного зображення. Класифікація карт

Навчальні карти та атласи. Національний атлас України. Електронні карти. Географічні інформаційні системи

Топографічнікарти.

Читання і практичне використання топографічних карт.

Практична робота №1 (оцінювана).Визначеннянапрямків, відстаней, площ, географічнихі прямокутних координат, висотточокза топографічною картою.

Плани міст, схеми руху транспорту.

Дослідження.Прокладаннямаршрутів за топографічною картою та їх обґрунтування

 

 

 

 

 

2

 

 

Політичнакарта світу. Державний лад. Державний лад в Україні.

Дослідження. Порівняльна оцінка географічного розміщення України з країнами світу (2-3 на вибір).

Географічне положення.

Практична робота №2. Позначення на контурній карті кордонів і назв сусідніх держав,крайніх точок, географічних центрів України та Європи; визначення координат точок, протяжності  території країни в градусах і кілометрах

Територіальнізміни меж України. Сучаснийадміністративно-територіальнийустрій.

Міжнародна система відліку часу

Практична робота №3.Аналізкартигодиннихпоясівсвіту. Розв’язування задач на визначення часу.

Час в Україні

Дослідження. Планування маршруту мандрівки країнами світу з визначенням різниці в часі в них порівняно з київським.

 

 

3

 

 

Форми земної поверхні. Простягання низовин, височин, гір, річкових долин.

ГеологічнаісторіяЗемлі.Основні тектонічні структури.

Геологічнабудова. Формування рельєфу. Типи рельєфу за походженням. Рельєф і діяльність людини.

КориснікопалиниУкраїни. Паливнікориснікопалини.

Рудні та неруднікориснікопалини.

Мінеральні води та грязі.

Практична робота №4.Встановлення за картами зв’язківміжтектонічнимиструктурами, рельєфом, геологічноюбудовою та кориснимикопалинами.

 

 

4

 

 

Кліматотвірні чинники: сонячна енергія і підстильна поверхня – та їхня взаємодія, циркуляція атмосфери.

Кліматотвірні чинники: температура, вологість повітря, опади, коефіцієнт зволоження.

Практична робота №5 (оцінювана).Визначеннявологостіповітря за заданимипоказниками.

Регіональні відмінності клімату.

Практична робота №6.Визначення причин відмінностей кліматичних показників різних регіонів України за аналізом кліматичної карти та кліматичних діаграм

Сезонні погодні умови і явища. Метеорологічна служба. Кліматичні ресурси.

Дослідження. Прогнозування погоди за народними прикметами та порівняння з прогнозом в інтернет-джерелах ЗМІ.

Узагальнення знань з тем: «Рельєф, тектонічна та  геологічна будова, мінеральні ресурси», «Клімат і кліматичні ресурси».

Поверхневі води. Річки.

Практична робота №7.Позначення наконтурній карті назв найбільших річок, озер, водосховищ, каналів України.

Озера і лимани. Болота.

Водосховища та канали. Підземні води.

Водні ресурси України.

Умови ґрунтоутворення, структура ґрунту, ґрунтові горизонти, родючість.

Дослідження. Вплив людини на родючість ґрунтів своєї місцевості.

Основні типи ґрунтів, закономірності їх поширення.Ґрунтові ресурси. Практична робота №8. Порівняльний аналіз різних типів грунтів України.

 

5

 

Рослинний покрив України, закономірності його поширення.

Різноманітність тваринного світу України, закономірності його поширення.

Ландшафт як просторово-цілісна система.

Районування природних ландшафтів.

Рівнинні ландшафти та їхня різноманітність.

Дослідження (на вибір).1.Ландшафти своєї місцевості, їх освоєння і використання. 2. Виявлення ландшафтів у світі, щ мають схожість із ландшафтами України.

Природні зони України. Зони мішаних і широколистих лісів.

Лісостепова природна зона.

Степова природна зона.

Практична робота №9 (оцінювана).Складанняпорівняльної характеристики природних зонУкраїни (за вибором).

Українські Карпати.

Кримські гори.

 

 

6

 

Чорне море.

Азовське море.

Природно-ресурсний потенціал України та його використання.

Дослідження(на вибір). 1. Вплив компонентів природи на здоров’я людини. 2. Зміни природи своєї місцевості під впливом діяльності людини.

Основні види забруднення довкілля в Україні. Екологічна ситуація.

Природно-заповідний фонд України. Моніторинг навколишнього середовища.

Практична робота №10. Позначення на контурнійкартіоб’єктів природно-заповідного фонду України.

Узагальнення знань з тем: «Ландшафти України» та «Природокористування»

 

 

 

7

 

Кількість населення. Природний та механічний рухи населення світу та України.

Статево-віковий склад населення світу й України.

Практична робота №12 (оцінювана).Аналіз статево-вікових пірамід України та окремихкраїн світу.

Регіональні відмінності демографічних процесів. Демографічна політика.

Густота населення.

Міські населені пункти в Україні та країнах світу. Міське населення.Урбанізація. Міські агломерації. Світові міста.

Сільські населені пункти в Україні та країнах світу. Сільське населення.

Етноси. Найпоширеніші мовні сім'ї. Однонаціональні та багатонаціональні країни.

Національний склад населення України. Етнічні групи.

Релігія як явище культури. Світові релігії. Регіональні відмінності релігійних вірувань в Україні.

 

 

 

 

Трудові ресурси. Економічно активне населення.

Зайнятість населення. Безробіття.

Узагальнення знань з тем

8

 

Географічне положення. Адміністративно-територіальний устрій.

 

 

 

Природні умови і ресурси Дніпропетровської бласті.Природокористування. Об’єкти природно-заповідного фонду.

 

 

9

 

Кількість і структура населення. Національний склад.

Економічно активне населення. Зайнятість населення.

Ознайомлення з об’єктамиприродисвоєїмісцевості (екскурсія-дослідження).

Узагальнення знань з розділу «Природа та населеннясвого адміністративногорегіону».

 

 

docx
Пов’язані теми
Географія, 8 клас, Планування
Додано
24 вересня 2019
Переглядів
534
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку