Календарне планування

Про матеріал
Календарне планування для учнів 1 класу з Навчання грамоти, до підручника Вашуленко, розроблено для учнів з індивідуальним навчанням.
Перегляд файлу

Вашуленко М.С., доктор пед. наук, професор,

дійсний член НАПН України;

Прищепа О.Ю., канд. пед. наук,

старший науковий співробітник

Інституту педагогіки НАПН України;

Вашуленко О.В., науковий співробітник

Інституту педагогіки НАПН України

 

1 КЛАС

ЧИТАННЯ, ПИСЬМО, РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

 

За підручником: Вашуленко М.С., Вашуленко О.В. Буквар: підручник (у двох частинах) для 1 кл. заг. середн. освіт. закл. / М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко. – Навчальне видання. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2018.

За зошитами: Зошит для письма № 1: навч. посіб. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.В.Вашуленко, О.Ю.Прищепа. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2018.

Зошит для письма № 2: навч. посіб. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.В.Вашуленко, О.Ю.Прищепа. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2018.

 

І семестр

16 тижнів х 7 годин на тиждень = 112 годин

(56 годин читання, 56 годин письма)

 

 

уроку

ЧИТАННЯ

ПИСЬМО

Тема

Сто-

рінки

буква-ря

Мета

вивчення теми

Тема

Сто-

рінки

зоши-

та

Мета

вивчення теми

Добуквений період – 15 годин

1

Буквар – перша навчальна книга.

4-5

Ознайомити дітей із завданнями уроків читання, із букварем, правилами роботи з підручником, правилами поведінки на уроці та під час перерви; створити умови, які сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися, ходити у школу, опановувати знання.

Письмове приладдя.

(У добуквений період усі завдання (малювання, домальовування, розфарбовування) виконуються  олівцем, а  з часу ознайомлення дітей з рядком (рядковими лініями) вводиться ручка для роботи в рядках графічної сітки зошита.

Зошит № 1,

с. 1-3

Ознайомити учнів з письмовим приладдям (зошитом, ручкою, олівцем), гігієнічними правилами письма. Звернути увагу дітей на обкладинку зошита: зміст малюнка. Вправляти у правильному розміщенні в руці олівця, учнів/учениць, які пишуть правою, лівою рукою.

Обвести руку на порожній сторінці зошита. Уточнити назви пальчиків руки.

Цікаві завдання. Матеріал готується заздалегідь, деталі вибираються учнями самостійно. Робота     виконується парами.

2

Я вчуся знайомитися, спілкуватися.

6-7

Познайомитися з учнями/ученицями класу, вчити їх знайомитися, представлятися; ознайомити дітей з поняттям «спілкування», з метою і результатом мовленнєвого спілкування, з мовленнєвим етикетом у різних ситуаціях навчальної взаємодії.

Орієнтування на обмеженій площині.

Зошит № 1,

с. 4-5

Вчити учнів/учениць орієнтуватися на сторінці зошита (посередині, вгорі, внизу, ліворуч, праворуч),  наводити лінії, домальовувати, розфарбовувати предмети. Дозволити дітям самостійно обрати предмети для малювання. З’ясувати про те, що і де вони розмістили на сторінці.

3

Ознайомлення зі словами – назвами предметів. Що?

8-9

Сформувати в учнів/учениць уявлення про слова – назви неживих предметів, навчити ставити до них питання що?; збагачувати словниковий запас учнів/учениць словами шкільної тематики; розвивати вміння розповідати за малюнком;  вчити сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; формувати вміння охайно користуватися підручником і навчальним приладдям; виховувати інтерес до навчання,

Програмування наступного руху руки.

Зошит № 1,

с. 6-9

Вчити учнів/учениць бачити наступний рух руки ― вибрати безпечну  доріжку до школи.

Розповідати за малюнком про кожну тваринку, предмет, з яким вона йде до школи. Розфарбовувати предмети на вибір (пеньки – коловими лініями).

Вправляння пальчиками по доріжці можна виконувати під рахунок вчителя.

Розвивати увагу.

4

Ознайомлення зі словами – назвами предметів. Хто?

10-11

Розширити уявлення дітей про номінативну роль слів, ознайомити їх практично з іменниками – назвами живих істот (без уживання терміна іменник), навчити ставити до них питання хто?; активізувати словниковий запас учнів з тематичної групи «Сім’я»; формувати вміння уважно слухати вчителя, відповідати на його запитання, виконувати сприйняті на слух завдання; вчити орієнтуватися на сторінці букваря; виховувати любов і повагу до членів сім’ї.

Координування рухів руки.

Зошит № 1,

с. 10-11

Вчити проводити лінії, не торкаючись сторін доріжки.

Розвивати фантазію.

5

Ознайомлення зі словами – назвами дій. Що робить? Що роблять?

12-13

Сформувати в учнів/учениць уявлення про слова, які відповідають на питання що робить? що роблять?; вчити практично ставити до них питання; формувати вміння орієнтуватися на сторінці букваря, розповідати за малюнками і світлинами, про події з власного життя.

Координування рухів руки. Розміщення малюнка в обмеженому просторі.

Зошит № 1,

с. 12-13

Вчити проводити подовжені лінії різної форми в обмеженому просторі, розміщувати предмети в обмеженому просторі, розповідати за малюнком.

 

6

Ознайомлення зі словами – назвами ознак. Який? Яка? Яке? Які?

14-15

Сформувати в учнів/учениць уявлення про слова, які відповідають на питання який? яка? яке? які?; навчити ставити до них питання; активізувати словниковий запас учнів з тематичної групи «Овочі, фрукти, ягоди»; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати.

Виділення окремих предметів з групи предметів.

Зошит № 1,

с. 14-15

Вчити виділяти предмети в складному малюнку, правильно розфарбовувати їх (не заводити кольори один на другий).

7

Ознайомлення зі словами, якими називають кількість предметів. Скільки? Який, яка, яке по порядку?

Робота з дитячою книжкою.

16-17

Сформувати в учнів/учениць уявлення про слова, якими називають кількість предметів; навчити ставити до них питання; збагачувати словниковий запас учнів/учениць словами  тематичної групи «Посуд»; розвивати вміння розповідати за малюнком;  сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати.

Контролювання натиску олівцем на папір.

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Тема: «Мої перші кроки у країні знань».

Зошит № 1,

с. 16-17,

с. 18-19

Вчити учнів/учениць контролювати натиск олівцем  з різною силою на сторінку зошита, ставити крапки одним дотиком олівця (більшого розміру крапки робити коловими рухами пальців), порівнювати предмети, візерунки, розфарбовувати, домальовувати предмети  різними формами ліній з різним натиском олівця; розвивати зв’язне мовлення дітей.

8

Речення.

18-19

Сформувати в учнів/учениць уявлення про речення як основний засіб вираження думки; вчити виокремлювати з мовленнєвого потоку слово і речення; активізувати словниковий запас учнів з тематичної групи «Профе-сії»; вчити складати речення за малюнками, світлинами, схемами; розвивати вміння сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розширити й уточнити знання дітей про професії, виховувати повагу до людей різних професій.

Орієнтування в напрямку письма.

Зошит № 1,

с. 20-23

Вчити зображувати подовжені лінії різної форми без відриву олівця від паперу.  Вправляти учнів у правильному пересуванні руки уздовж рядка.

Вправлятися пальчиками у «ходьбі» по слідах ведмедика, не пропускаючи слідів.

Вчити наводити лінії різної форми.

Цікаві завдання. Вчитель читає всі завдання. Пропонувати учням самостійно обрати фігуру, яку будуть створювати.

9

Ознайомлення зі знаками в кінці речення. Крапка. Знак питання. Знак оклику.

20-21

Сформувати в учнів/учениць уявлення про розповідні, питальні та окличні речення (без уживання термінів); формувати вміння розпізнавати їх в усному мовленні, самостійно складати та правильно інтонувати; ознайомити учнів/учениць із назвою і зображенням розділових знаків у кінці речень – крапкою, знаком питання і знаком оклику; розвивати вміння будувати речення і розповіді за малюнками.

Основний рядок.

Зошит № 1,

с. 24-26

Ознайомити учнів із положенням ручки в руці, основним рядком: верхньою, нижньою рядковими лініями; серединою рядка (по висоті і довжині); інформувати їх про те, що в рядках вони будуть писати тільки ручкою, а  розфарбовувати, малювати – олівцями; учити рівномірно розміщувати предмети в рядку.

Цікаві завдання. Пропонувати учням (парам) самостійно обрати і виконати завдання.

10

Ознайомлення зі службовими словами в реченні.

22-23

Ознайомити учнів/учениць зі службовими словами в реченні, показати практично їхню роль у мові і мовленні на прикладі складання речень за малюнками.

Письмо в рядку прямих ліній.

Зошит № 1,

с. 27-29

Вчити писати прямі лінії в рядку, зберігати однакову відстань між прямими лініями.

Цікаві завдання. Пропонувати виконувати перші два завдання учням, які не вміють писати прямі елементи.

11

Поділ слів на склади.

24-25

Сформувати в учнів/учениць уявлення про склад слова; формувати уміння ділити слова на склади, позначати поділ слів на склади графічно; активізувати словниковий запас учнів з тематичної групи «Дикі і домашні тварини»; розвивати вміння складати речення і розповіді за малюнками, серією малюнків; розширити й уточнити знання дітей про тварин, виховувати дбайливе ставлення до них.

Допоміжні лінії рядка.

Зошит № 1,

с. 30-33

Ознайомити учнів/учениць з міжрядковою лінією сітки зошита; вчити писати в графічній сітці з надрядковою і підрядковою вигнуті лінії і прямі із заокругленнями; розвивати увагу.

Вправляти пальчики у сходженні по сходах,  виконувати під самостійний рахунок.

Цікаві завдання.

12

Наголос у словах.

26-27

Сформувати в учнів/учениць уявлення про наголос у слові, ознайомити з поняттям «наголошений» склад; формувати вміння визначати в слові наголошений склад, позначати його відповідним значком у схемі слова; удосконалювати вміння ділити слова на склади, складати речення і розповідь за серією малюнків.

Письмо в графічній сітці з допоміжними лініями.

Зошит № 1,

с. 34-37

Вчити писати півовали, овали в основному рядку з міжрядковою лінією (звернути увагу учнів на  початок письма овалу), наводити, домальовувати, розфарбовувати предмети різної форми; розвивати окомір, увагу.

13

Мовні і немовні звуки. Голосні і приголосні звуки.

28-29

Сформувати уявлення учнів/учениць про немовні звуки і звуки мовлення, голосні і приголосні звуки за їхніми істотними ознаками, навчити позначати їх умовними позначками; формувати вміння виділяти в словах окремі звуки, робити звуковий аналіз найпростіших за будовою слів.

Письмо в повній графічній сітці.

Зошит № 1,

с. 38-41

Вчити писати прямі лінії, прямі із заокругленням в графічній сітці з похилою лінією; відпрацьовувати паралельність елементів, однакову відстань між елементами.

Цікаві завдання дозволити виконувати самостійно (під контролем вчителя).

14

Тверді і м’які приголосні звуки.

30-31

Сформувати в учнів/учениць уявлення про тверді і м’які приголосні звуки, навчити розрізняти їх і позначати умовними позначками; удосконалювати вміння виконувати звуковий аналіз найпростіших за будовою слів, складати речення.

Письмо в повній графічній сітці.

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Тема: «Вчуся запитувати».

Зошит № 1,

с. 42-43,

с. 44-45

Вчити писати півовали, овали в графічній сітці з похилою лінією (звернути увагу на початок письма півовалів, овалів), поєднувальний елемент овалу; формувати вміння порівнювати предмети, ставити питання.

15

Складозвуковий аналіз слів. Закріплення вивченого.

Робота з дитячою книжкою. Казки.

32-33

Удосконалення вміння виконувати повний звуковий аналіз найпростіших за будовою слів, позначати звуки умовними позначками у звукових схемах слів, складати речення і розповідь за малюнками, розповідати казки за ілюстраціями; виховувати інтерес до дитячих книжок.

Письмо в повній графічній сітці.

Зошит № 1,

с. 46-48

Вчити писати петельні елементи в графічній сітці з похилою лінією (звернути увагу на ширину короткої петлі та прямий елемент у верхній,  нижній петлі); розвивати увагу, вміння порівнювати предмети.

Цікаві завдання. Виконувати під контролем вчителя.

Буквений період

16

Звук [а]. Буква а, А. Складання речень за схемами і малюнком.

Звук [а] (буква а, А) в ролі окремого слова.

34-35

Вчити учнів/учениць сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуком [а];здійснити перехід від умовного позначення звуків фішками до ознайомлення з буквами; ознайомити учнів із друкованою буквою а, А; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, розрізняти голосні і приголосні звуки, добирати слова зі звуком [а] на початку, в середині і в кінці слова, складати речення.

Письмо малої букви а.

Зошит № 2,

с. 1-2

Звернути увагу на зміст малюнка обкладинки зошита.

Розвивати спритність пальчиків і чіткість мовлення вправою «Добрий день».  Виконувати фронтально. Створювати форму букви а з пластичних матеріалів.

Вчити порівнювати форму друкованої і рукописної  малої букви а.

Тренуватися в підготовчих вправах. Вчити писати букву а в рядку, рівномірно розміщувати.

Звернути увагу на місце початку письма малої а, поєднання двох букв.

17

Закріплення букви а, А, її звукового значення.

36-37

Закріпити вивчену літеру; ознайомити учнів/учениць із використанням великої букви А для написання імен, прізвищ, назв міст; вчити сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом, розповідати прослуханий текст з опорою на ілюстрації; розвивати вміння складати речення за малюнками і світлинами.

Письмо  великої букви А.

Зошит № 2,

с. 3

Створювати форму букви А з пластичних матеріалів.

Тренуватися в підготовчих графічних вправах.

Вчити писати букву А в рядку, рівномірно розміщувати.

Звернути увагу на нахил  першого і другого елементів.

18

Звук [о]. Буква о, О. Складання речень за малюнками.

38-39

Вчити учнів/учениць сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуком [о]; ознайомити дітей із друкованою буквою о, О; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, розрізняти голосні і приголосні звуки, добирати слова зі звуком [о] на початку, в середині і в кінці слова, складати речення.

Письмо малої букви о.

Зошит № 2,

с. 4

Вчити порівнювати форму друкованої і рукописної  букви о.

Створювати форму букви о з пластичних матеріалів.

Тренуватися в підготовчих вправах. Вчити писати букву о в рядку, рівномірно розміщувати. Звернути увагу на місце початку письма малої букви о, поєднання двох букв.

19

Закріплення букви о, О, її звукового значення.

40-41

Закріпити вивчену літеру; ознайомити учнів/учениць із використанням великої букви О для написання імен, прізвищ, назв міст; вчити сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом, розповідати прослуханий текст з опорою на ілюстрації, розгадувати ребуси; розвивати вміння складати речення за малюнками і світлинами.

Письмо  великої букви О.

Зошит № 2,

с. 5

Вчити писати велику букву О.

Створювати форму великої букви О з пластичних матеріалів.

Тренуватися в підготовчих вправах.

Вчити писати букву О в рядку з міжрядковою, рівномірно розміщувати.

20

Звук [і]. Буква і, І. Звук [і] в ролі окремого слова.

42-43

Вчити учнів/учениць сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуком [і]; ознайомити дітей із новою буквою і, І; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, добирати слова зі звуком [і] на початку, в середині і в кінці слова, складати речення за малюнком; сформувати уявлення про звук і букву і в ролі окремого слова.

Письмо малої і великої букви і І.

Зошит № 2,

с. 6-7

Розвивати спритність пальчиків і чіткість мовлення  вправою «Індичата». Створювати форму букви з пластичних матеріалів.

Вчити писати малу і велику  букву і І. Порівнювати форми друкованої і рукописної великої і малої букви і І. Звернути увагу на заокруглення у великій і малій рукописній букві і І, типи поєднань малої букви з наступною і попередньою, завжди відривне поєднання великої букви з наступною буквою.

21

Звук [и]. Буква и, И. Один предмет – багато предметів.

Робота з дитячою книжкою.

44-45

Вчити учнів/учениць сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуком [и]; ознайомити дітей із друкованою буквою и, И; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, добирати слова зі звуком [и], складати речення, розгадувати ребуси.

Письмо малої і великої букви и И.

 

Розвиток зв’язного мовлення. Тема: «Знайомлюся із секретами слів, якими називають кількість предметів».

Зошит № 2,

с. 8,

с. 9

Порівнювати форми друкованої і рукописної великої і малої букви и И. Вчити писати малу і велику  букву и И. Звертати увагу на паралельність елементів букви, початок письма великої букви; закріплювати вміння ставити питання до слів, якими називають кількість предметів; збагачувати словниковий запас; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати.

22

Звук [у]. Буква у, У. Складання речень.

46-47

Вчити учнів/учениць сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуком [у]; ознайомити дітей із друкованою буквою у, У; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, добирати слова зі звуком [у], складати речення; активізувати словниковий запас учнів з тематичної групи «Птахи»; розширити й уточнити знання дітей про птахів, виховувати турботливе ставлення до них. Ознайомити учнів зі службовим словом у, У.

Письмо малої  букви у.

Зошит № 2,

с. 10-11

Розвивати спритність пальчиків і чіткість мовлення  вправою «Кулька». Тренуватись у підготовчих вправах. Вчити писати малу букву у в рядку, поєднувати її з іншими буквами.

Звернути увагу на паралельність елементів у букві.

23

Закріплення букви у, У, її звукового значення. Складання речень.

48-49

Закріпити форму і звукове значення букви у, У; розширити знання дітей про вживання великої букви (а початку речення); удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, складати речення за малюнками.

Письмо  великої букви У.

Зошит № 2,

с. 12

Вчити писати велику букву У.

Порівнювати форму великої друкованої і рукописної букви, вказати на відмінність. Звернути увагу на паралельність елементів великої букви У.

24

Звук [е]. Буква е, Е. Складання розповіді за серією малюнків.

50-51

Вчити учнів/учениць сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуком [е]; ознайомити дітей із друкованою буквою е, Е; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, добирати слова зі звуком [е] на початку, в середині і в кінці слова, складати речення і розповідь за серією малюнків..

Письмо малої букви е.

Зошит № 2,

с. 13

Вчити писати малу букву е. Вправлятися в підготовчих графічних вправах. Звернути увагу на ширину петлі. Вчитись швидко переводити вивчені малі друковані букву в рукописні.

25

Закріплення букви е, Е, її звукового значення.

Складання речень за малюнками.

52-53

Закріпити форму і звукове значення букви е, Е; закріплювати знання дітей про вживання великої букви Е для написання імен, прізвищ; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, складати речення за малюнками.

Письмо  великої букви Е.

Зошит № 2,

с. 14

Вчити писати велику букву Е.

Порівнювати початок її письма з початком письма великої О. Вправлятися в підготовчих графічних вправах. Вчитись переводити вивчені великі друковані букви в рукописні.

26

Звук [м], позначення його буквою м, М (ем).

Читання складів і слів із буквою м.

54-55

Вчити учнів/учениць сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуком [м]; ознайомити дітей із друкованою буквою м, М; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, вчити читати склади-злиття і слова з буквою м, складати речення.

Письмо малої букви м.

Зошит № 2,

с. 15-16

Вчити писати малу букву м. Розвивати спритність пальчиків і чіткість мовлення  вправою «Метелик». Порівнювати форму друкованої і рукописної  малої букви. Звернути увагу на паралельність другого і третього елементів букви м, ширину букви, безвідривне поєднання букв у  буквосполученнях: мі, ми, му, ме.

27

Закріплення букви м, М, її звукового значення. Читання слів і речень з буквою м, М.

56-57

Закріпити вивчену літеру; розвивати вміння сприймати на слух і розуміти усне мовлення; закріплювати знання дітей про вживання великої букви; формувати навичку читання; розвивати вміння складати речення за малюнками і світлинами.

Письмо  великої букви М.

Зошит № 2,

с. 17

Вчити писати велику букву М, дотримуватись паралельності елементів. Порівнювати елементи великих букв А і М, початок письма. Звернути увагу на поєднання між буквами Ма, Му, Ме.

28

Звуки [л], [л'], позначення їх буквою л, Л (ел). Читання складів і слів з буквою л.

Робота з дитячою книжкою.

58-59

Вчити учнів/учениць розрізняти звуки [л] і [л′]; ознайомити учнів/учениць з друкованою буквою л, Л, яка може позначати звуки [л] і [л′]; формувати вміння читати склади-злиття і слова з буквою л; добирати слова зі звуками [л] і [л′]; дати практичне уявлення про смислорозрізнювальну роль наголосу в слові; розвивати уміння складати речення за світлинами.

Письмо малої  букви л.

Зошит № 2,

с. 18

Вчити писати малу букву л. Порівнювати складові елементи малих букв м і л. Звернути увагу на безвідривне поєднання ли, ле, лу, відривне ла. Перед письмом слів, речення їх навести. Вчити розпізнавати друковані й рукописні буквосполучення.

29

Закріплення звуків [л], [л'], букви л, Л.

Читання слів, речень з вивченими буквами.

60-61

Закріпити вивчену літеру, знання дітей про вживання великої букви; формувати навичку читання; розвивати фонематичний слух, уміння складати речення за малюнками і світлинами.

Письмо  великої букви Л.

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Тема: «Вчуся визначати ознаки предметів».

Зошит № 2,

с. 19-20,

с. 21

 

Вчити писати велику букву Л. Розвивати спритність пальчиків вправою «Човник». Порівняти елементи великих букв А , М, Л. Звернути увагу на початок письма перших елементів цих букв. Вчити списувати слова і речення, промовляючи їх уголос. Вчити визначати ознаки предметів.

30

Звуки [н], [н'], позначення їх буквою н, Н (ен). Читання складів і слів з вивченими буквами.

62-63

Вчити учнів/учениць розрізняти звуки [н] і [н′], сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуками [н] і [н′]; ознайомити учнів/учениць з друкованою буквою н, Н, яка може позначати звуки [н] і [н′]; формувати вміння читати склади-злиття і слова з буквою н; добирати слова зі звуками [н] і [н′]; формувати навичку читання.

Письмо малої  букви н.

Зошит № 2,

с. 22-23

 

Вчити писати малу букву н. Розвивати спритність пальчиків  і чіткість мовлення вправою «Ножиці». Вправлятися в підготовчих графічних завданнях. Порівнювати форми рукописних букв і, н. Звернути увагу на поєднання букв он.

31

Закріплення звуків [н], [н'], букви н, Н.

64-65

Закріпити вивчену літеру, її звукові значення, знання дітей про вживання великої букви; формувати навичку читання слів і речень із вивченими буквами; розвивати фонематичний слух, уміння складати речення за малюнками і світлинами.

Письмо великої букви Н.

Зошит № 2,

с. 24

Вчити писати велику букву Н. Порівнювати велику букву Н з великою І. Звернути увагу на третій елемент букви, порівняти його з петлями, які писали в підготовчий період.  Вчити списувати речення з рукописного тексту, розміщувати слова на одній відстані.

32

Звуки [с], [с'], буква с, С (ес). Читання складів і слів із буквою с.

66-67

Вчити учнів/учениць розрізняти звуки [с] і [с′], сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуками [с] і [с′]; ознайомити учнів/учениць з друкованою буквою с, С, яка може позначати звуки [с] і [с′]; формувати вміння читати склади-злиття і слова з буквою с; формувати навичку читання слів і речень із вивченими буквами.

Письмо малої букви с.

Зошит № 2,

с. 25

Вчити писати малу букву с. Порівнювати початок письма букви с з початком письма малої букви о. Вправлятись у підготовчих елементах. Безвідривно поєднувати буквосполучення  сл, су, сі.

33

Закріплення звуків [с], [с'], букви с, С. Читання слів, речень, тексту з вивченими буквами.

68-69

Закріпити вивчену літеру, її звукові значення, знання дітей про вживання великої букви; формувати навичку читання слів і речень із вивченими буквами; вчити добирати заголовок до тексту; розвивати уміння сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом, складати речення за малюнками і світлинами; виховувати в дітей бажання допомагати птахам узимку.

Письмо  великої букви С.

Зошит № 2,

с. 26

Вчити писати велику букву С.

Порівнювати її з письмом великої О. Безвідривне поєднання букв Сі, Су, Сл, См. Вчити назву малюнка записувати рукописними буквами. Закріплювати уміння переводити друковану букву в рукописну.

34

Звук [к], позначення його буквою к, К (ка). Читання складів і слів із буквою к.

70-71

Розвивати в учнів/учениць уміння сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуком [к]; ознайомити дітей із друкованою буквою к, К; вчити читати склади-злиття і слова з буквою к; формувати навичку читання слів і речень із вивченими буквами; розвивати вміння розгадувати ребуси.

Письмо малої  букви к.

Зошит № 2,

с. 27-28

Вчити писати малу букву к. Порівнювати її з письмом малої н. Вправляти в письмі елементів букви. Звернути увагу на безвідривне поєднання другого і третього елементів.

35

Закріплення букви к, К, її звукового значення, уміння читати вивчені букви в словах, реченнях і текстах. Робота з дитячою книжкою.

72-73

Закріпити вивчену літеру, її звукове значення, знання дітей про вживання великої букви; формувати навичку читання слів і речень із вивченими буквами; розвивати уміння сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом, складати речення за малюнками; виховувати повагу до старших членів родини, інтерес до дитячої книжки.

Письмо  великої букви К.

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Тема: «Вчуся визначати ознаки осені».

Зошит № 2,

с. 29,

с. 30

 

Вчити писати велику букву К. Порівнювати форму великої  букви К із формами великих букв І Н. Безвідривне поєднання перших двох елементів букви і третього з четвертим. Вправляти в письмі підготовчих елементів.

36

Звук [в], позначення його буквою в, В (ве).

Читання складів і слів з буквою в.

74-75

Розвивати в учнів/учениць уміння сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуком [в]; ознайомити дітей із друкованою буквою в, В; вчити читати склади-злиття і слова з буквою в; формувати навичку читання слів і речень із вивченими буквами.

Письмо малої  букви в.

Зошит № 2,

с. 31-32

Вчити писати малу букву в. Розвивати спритність пальчиків і чіткість мовлення вправою «Ворона». Порівнювати форму малої букви в з третім елементом великої букви Н. Вправляти в письмі підготовчих елементів, закритої й відкритої форми букви в.

37

Закріплення букви в, В її звукового значення, уміння читати вивчені букви в словах, реченнях і текстах.

Уявлення про особові займенники він, вона, воно, вони (без уживання термінів).

76-77

Закріпити вивчену літеру, її звукове значення, знання дітей про вживання великої букви; формувати навичку читання слів і речень із вивченими буквами; розвивати уміння сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом; сформувати уявлення про особові займенники він, вона, воно, вони (без уживання термінів), уміння замінювати іменники займенниками він, вона, воно, вони (без уживання термінів); виховувати уважність, спостережливість.

Письмо  великої букви В.

 

Зошит № 2,

с. 33

Вчити писати велику букву В. Порівнювати елементи  великої букви В з  елементами великих букв І Н. Вчити писати сполучний елемент з основи букви. Закріплювати вміння переводити друковану букву в рукописну.

38

Звуки [р], [р'], буква р, Р(ер). Читання складів і слів із буквою р.

78-79

Вчити учнів/учениць розрізняти звуки [р] і [р′], сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуками [р] і [р′]; ознайомити учнів/учениць з друкованою буквою р, Р, яка може позначати звуки [р] і [р′]; формувати вміння читати склади-злиття і слова з буквою р; формувати навичку читання слів із вивченими буквами; виховувати уважність, спостережливість.

Письмо малої  букви р.

Зошит № 2,

с. 34-35

Вчити писати малу букву р. Розвивати спритність пальчиків і чіткість мовлення

вправою «Рибка». Порівнювати форму малої букви р з третім елементом малої букви к. Звернути увагу на паралельність елементів букви.

39

Закріплення букви р, Р, її звукового значення, уміння читати вивчені букви в словах, реченнях і текстах.

80-81

Закріпити вивчену літеру, її звукові значення, знання дітей про вживання великої букви; формувати навичку читання слів, речень і тексту з вивченими буквами; розвивати уміння сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом, складати речення за малюнком, розгадувати ребуси; виховувати любов до природи.

Письмо  великої букви Р.

Зошит № 2,

с. 36

Вчити писати велику букву Р. Порівнювати елементи  великої букви Р з  елементами великих букв В, І, Н. Вчити писати сполучний елемент з основи букви.

40

Звук [п], позначення його буквою п, П (пе).

Читання складів, слів і тексту з буквою п.

82-83

Розвивати в учнів/учениць уміння сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуком [п]; ознайомити дітей із друкованою буквою п, П; вчити читати склади-злиття і слова з буквою п; формувати навичку читання слів і тексту з вивченими буквами; виховувати інтерес до народних свят і традицій.

Письмо малої  букви п.

Зошит № 2,

с. 37-38

Вчити писати малу букву п. Розвивати спритність пальчиків і чіткість мовлення вправою «Прапорці». Порівнювати форму малої букви п з малою буквою р. Звернути увагу на паралельність елементів малої букви п.

41

Закріплення букви п, П, її звукового значення, уміння читати вивчені букви в словах, реченнях і текстах.

84-85

Закріпити вивчену літеру, її звукове значення, знання дітей про вживання великої букви; формувати навичку читання слів і речень із вивченими буквами; розвивати вміння розповідати за малюнком і про події з власного життя; виховувати інтерес до плавання, як одного із дієвих засобів збереження і покращення здоров’я.

Письмо  великої букви П.

Зошит № 2,

с. 39

Вчити писати велику букву П. Знаходити спільні елементи великої букви П з попередньо вивченими. Вправляти в письмі підготовчих елементів. Звернути увагу на паралельність елементів великої букви П.

42

Звуки [т], [т'], позначення їх буквою т, Т (те). Читання складів і слів із буквою т. Робота з дитячою книжкою.

86-87

Вчити учнів/учениць розрізняти звуки [т] і [т′], сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуками [т] і [т′]; ознайомити учнів/учениць з друкованою буквою т, Т, яка може позначати звуки [т] і [т′]; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів із твердими і м’якими приголосними звуками; формувати вміння читати склади-злиття і слова з буквою т; формувати навичку читання слів із вивченими буквами; виховувати уважність, спостережливість, інтерес до дитячих книжок.

Письмо малої  букви т.

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Тема: «Вчуся описувати предмети».

Зошит № 2,

с. 40,

с. 41

Вчити писати малу букву т.

Порівнювати форму малої букви т з малою буквою п, р, знаходити спільні елементи. Звернути увагу на паралельність елементів малої букви т. Вчити описувати предмети.

43

Закріплення букви т, Т, її звукового значення, уміння читати вивчені букви в словах, реченнях і текстах.

Слова однакові за звучанням і написанням, але різні за значенням.

 

88-89

Закріпити вивчену літеру, її звукові значення, знання дітей про вживання великої букви; формувати навичку читання слів, речень і тексту з вивченими буквами; розвивати уміння сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом, складати речення за малюнком, розрізняти значення багатозначних слів; виховувати інтерес до інсценізації.

Письмо  великої букви Т.

Зошит № 2,

с. 42

Вчити писати велику букву Т. Вправляти в письмі підготовчих елементів. Порівнювати форму великої букви Т з великою П. Визначити відмінність у формах букв Т і П.

44

Звуки [д], [д'], позначення їх буквою д, Д (де). Робота над літературною вимовою слів із дзвінкими приголосними [д], [д'] у зіставленні з [т], [т']. Читання складів і слів із буквою д.

90-91

Вчити учнів/учениць розрізняти звуки [д] і [д′],  сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуками [д] і [д′], правильно вимовляти дзвінкий звук [д] в кінці складу і слова; ознайомити учнів/учениць з друкованою буквою д, Д; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів із твердими і м’якими приголосними звуками; формувати вміння читати склади-злиття і слова з буквою д; формувати навичку читання слів із вивченими буквами; виховувати уважність, спостережливість.

Письмо малої  букви д.

Зошит № 2,

с. 43-44

Вчити писати малу букву д. Розвивати спритність пальчиків  і чіткість мовлення вправою «Деревце». Вправляти в письмі підготовчих елементів. Розвивати вміння знаходити елементи малої букви д у вивчених буквах. Звернути увагу на другий елемент малої букви д, в якому є пряма лінія.

45

Закріплення букви д, Д, її звукового значення, уміння читати вивчені букви в словах, реченнях і текстах.

92-93

Закріпити вивчену літеру, її звукові значення, знання дітей про вживання великої букви; формувати навичку читання слів, речень і тексту з вивченими буквами; розвивати уміння сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом, складати речення за малюнком і світлиною, добирати заголовок до тексту; виховувати в дітей шанобливе ставлення до рідної природи, бажання зробити свою землю кращою.

Письмо великої букви Д.

Зошит № 2,

с. 45

Вчити писати велику букву Д. Вправляти в письмі підготовчих елементів великої букви Д. Вчити бачити подібні елементи в інших вивчених буквах. Вчити писати сполучний елемент з основи букви.

46

Звуки [з], [з'], позначення їх буквою з, З (зе). Відпрацювання літературної (дзвінкої) вимови слів з виучуваними звуками. Читання складів, слів і речень із буквою з, З.

94-95

Вчити учнів/учениць розрізняти звуки [з] і [з′],  сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуками [з] і [з′], правильно (дзвінко) вимовляти склади і слова з виучуваними звуками; ознайомити учнів/учениць з друкованою буквою з, З; формувати вміння читати склади-злиття і слова з буквою з; формувати навичку читання слів із вивченими буквами; розширити знання дітей про слова, однакові за звучанням і написанням, але різні за значенням; виховувати уважність.

Письмо малої  букви з.

Зошит № 2,

с. 46-47

Вчити писати малу букву з.

Розвивати спритність пальчиків  і чіткість мовлення вправою «Замок». Вправляти в письмі підготовчих елементів. Звернути увагу на відривні сполучення  букв: зо, за.

47

Закріплення букви з, З, її звукового значення, уміння читати вивчені букви в словах, реченнях і текстах.

96-97

Закріпити вивчену літеру, її звукові значення, знання дітей про вживання великої букви; формувати навичку читання слів, речень і тексту з вивченими буквами; розвивати уміння сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом, складати розповідь за початком і малюнками, розповідати за малюнком і про події з власного життя;

Письмо  великої букви З.

Зошит № 2,

с. 48

Вчити писати велику букву З. Вправляти в письмі підготовчих елементів великої букви З. Вчити бачити подібні елементи в інших вивчених буквах. Вчити писати сполучний елемент з основи букви.

48

Звук [б], позначення його буквою б, Б (бе). Відпрацювання літературної вимови слів зі звуком [б]. Читання складів, слів, речень із буквою б.

98-99

Розвивати в учнів/учениць уміння сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуком [б]; ознайомити дітей із друкованою буквою б, Б; вчити читати склади-злиття і слова з буквою б; формувати літературну вимову слів із дзвінкими звуками; формувати навичку читання слів і тексту з вивченими буквами, уявлення про залежність значення слова.

Письмо малої  букви б.

Зошит № 2,

с. 49-50

Вчити писати малу букву б.

Розвивати спритність пальчиків  і чіткість мовлення вправою «Драбинка». Вправляти в письмі підготовчих елементів. Звертати увагу на письмо другого елемента малої букви б. Вчити знаходити елементи  для заданої букви, складати слова із поданих складів.

49

Закріплення букви б, Б, її звукового значення, уміння читати вивчені букви в словах, реченнях і текстах.

Робота з дитячою книжкою.

100-101

Закріпити вивчену літеру, її звукове значення, знання дітей про вживання великої букви; формувати навичку читання слів і речень із вивченими буквами; розвивати вміння сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом, розповідати за малюнком; виховувати інтерес до спорту, спортивних занять, дитячих книжок.

Письмо  великої букви Б.

 

 

Розвиток зв’язного мовлення. Тема: «Вчуся розповідати про призначення предметів».

Зошит № 2,

с. 51,

с. 52

Вчити писати велику букву Б. Вправляти в письмі підготовчих елементів великої букви Б. Порівнювати  елементи великої Б з елементами великих букв П, Т. Вчити писати сполучний елемент з основи букви.

50

Звук [й], позначення його буквою й, Й (йот). Читання складів, слів і речень з буквою й.

102-103

Розвивати в учнів/учениць уміння сприймати на слух невеликий текст, виокремлювати в ньому слова зі звуком [й]; ознайомити дітей із друкованою буквою й, Й; формувати навичку читання, уявлення про слова, протилежні за значенням; розвивати вміння складати розповідь за серією малюнків.

Письмо малої  букви й.

Зошит № 2,

с. 53-54

Вчити писати малу букву й.

Розвивати спритність пальчиків  і чіткість мовлення вправою «Зайчик». Вправлятись в письмі підготовчих елементів. Звертати увагу на паралельність елементів малої букви й. Порівняти з рукописними буквами і, и, а, виявити спільні елементи.

51

Закріплення букви й, Й, її звукового значення, уміння читати вивчені букви в словах, реченнях і текстах.

104

Закріпити вивчену літеру, її звукове значення, знання дітей про вживання великої букви; формувати навичку читання слів і речень із вивченими буквами; виховувати інтерес до читання.

Письмо  великої букви Й.

Зошит № 2,

с. 55

Вчити писати велику букву Й. Вправляти в письмі підготовчих елементів великої букви Й. Звертати увагу на паралельність елементів великої  букви Й. Порівняти з малою й, визначити відмінність. Порівняти з великими рукописними буквами И, П, Т, виявити спільні елементи.

52

Закріплення букв, їхнього звукового значення, уміння читати вивчені букви в словах, реченнях і текстах.

105

Закріплювати вміння читати слова з вивченими буквами; розвивати навичку читання, уміння відповідати на запитання за змістом прочитаного; виховувати інтерес до книжок, бажання читати.

Закріплення вивчених букв.

Зошит № 2,

с. 56

Закріплювати вміння складати букву з елементів, порівнювати форми букв, знаходити друкованій букві відповідну рукописну, виконувати творчі завдання з буквами.

53

Закріплення знань і вмінь, пов’язаних із вивченими буквами.

106-107

Закріплювати вміння сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом, читати текст із вивченими буквами, відповідати на запитання за змістом прочитаного; розвивати навичку читання.

Закріплення вивчених букв.

Зошит № 2,

с. 57-58

Закріплювати вміння знаходити схожість і відмінність у формах друкованих і рукописних букв, писати слова, правильно поєднуючи букви.

Вчити робити виправлення.

Виконувати вправи для розвитку спритності пальців і чіткості мовлення.

54

Закріплення знань і вмінь, пов’язаних із вивченими буквами.

108

Закріплювати вміння читати текст із вивченими буквами, відповідати на запитання за змістом прочитаного; розвивати вміння зіставляти зміст тексту з малюнком, розповідати за малюнком;

виховувати уважність і спостережливість.

Закріплення вміння писати слова, речення.

Зошит № 2,

с. 59-60

Закріплювати вміння писати розбірливо букви, слова, речення, правильно розташовувати їх у рядку, писати розділові знаки.

Виконувати вправи для розвитку спритності пальців і чіткості мовлення.

55

Закріплення знань і вмінь, пов’язаних із вивченими буквами.

109

Закріплювати вміння читати текст із вивченими буквами, відповідати на запитання за змістом прочитаного; розвивати вміння складати речення й розповіді за світлинами і про події з власного життя; спонукати дітей провести канікули активно і корисно.

Закріплення вміння писати слова, речення.

Зошит № 2,

с. 61-62

Закріплювати вміння писати слова, початок речення, правильно розташовувати  їх в рядку.

Виконувати вправи для розвитку спритності пальців і чіткості мовлення.

56

Підсумковий урок за семестр.

Робота з дитячою книжкою.

 

Закріпити знання і вміння, пов’язані з вивченими буквами; розвивати інтерес до дитячих книжок.

Підсумковий урок за семестр.

Розвиток зв’язного мовлення. Тема: «Складаю розповідь за малюнками».

Зошит № 2,

с. 63,

с. 64

Закріплення гігієнічних, технічних, графічних правил письма, уміння складати розповідь за малюнками.

 

 

1

doc
Додано
30 вересня
Переглядів
186
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку