Календарне планування

Про матеріал
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ з української літератури для 8 класу для шкіл з українською мовою навчання (за оновленою програмою 2017 р.)
Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

з української літератури  для 8 класу для шкіл з українською мовою навчання

(за оновленою програмою 2017 р.)

на 2018-2019 н.р.

Усього — 70 год. На тиждень — 2 год. Текстуальне вивчення творів — 54 год. Повторення й узагальнення — 2 год. Література рідного краю — 4 год. Позакласне читання — 4 год. Розвиток мовлення — 4 год (у межах годин на текстуальне вивчення). Резервний час — 6 год.

№ з/п

Дата

Зміст навчального матеріалу

К-сть год.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

1

 

ВСТУП

Художня література як одна з форм духовної дiяльності людини. Функції художньої літератури.

Багатозначність  художнього  образу. Різновиди  об

разів  (образ-персонаж, образ-символ,   словесні,   зорові, слухові  тощо).  Аналіз  художнього твору.

ТЛ: художній образ, художній твір (поглиблено).

МЗ: образотворче   мистецтво, музичне  мистецтво,  театральне  та кіномистецтво.

1

Предметні компетентності

Учень / учениця: розуміє багатозначність художнього образу; називає і вміє  відрізняти різні  типи  образів;  за  допомогою слова створює елементарні образи.

Ключові компетентності

Учень / учениця: висловлює  судження, оперуючи різними  виражальними  засобами мови; використовує досвід взаємодії літературних творів із творами інших видів мистецтва.

НЛ–2,3

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення  ролі  краси  й  сили художнього слова в житті людини.

Усна народна творчість

2

 

Українські  історичні пісні. Пісні про  звитяжну боротьбу козаків з турецько-татарськими нападниками. «Зажурилась Україна».

ТЛ: історичні пісні.

МЗ: боротьба  козаків  проти турецько-татарських  завойовників, польсько-шляхетського гніту  (історія України).

МК: арія Наталки «Віють вітри, віють буйні..»  з  опери М. Лисенка  «Наталка Полтавка»;  «Засвіт  встали  козаченьки» (комп.  М. Лисенко,  Б. Лятошинський, Л. Ревуцький)(музичне мистецтво); В. Маковський. «Українська   дівчина» (1880  р.);  М. Пимоненко. «Проводи козака»  (1902  р.) (образотворче мистецтво).

 

Предметні компетентності

Учень / учениця: розуміє значення  і  функції  пісні  в житті українського народу; пригадує історичні  відомості  про часи, змальовані в піснях; вдумливо читає тексти, аналізує їх; визначає і пояснює засоби художньої  виразності в них; розповідає про національних героїв, яких змальовано в них;

Характеризує образи   лицарів-оборонців  рідної  землі; прагне наслідувати

Їхні чесноти.

Вивчає  напам’ять: «Засвіт  встали козаченьки».

Ключові компетентності

Учень / учениця: дискутує про те, за що народ увічнив імена своїх героїв; створює уявний  словесний  портрет легендарної  поетеси  Марусі  Чурай;

Висловлює власне  ставлення  до піснярки Марусі та її пісень;  розуміє, що поет – активний творець духовності; осмислює духовний зв'язок  з  історичним  минулим рідного народу.

НЛ–1,2

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення лицарства, сміливості, фізичної,  духовної  сили  наших героїчних  предків.  Виховання  і утвердження цих якостей у наш час. Розуміння того, що добра слава про обдаровану людину живе у віках.

3, 4

 

Пісні про боротьбу проти  соціального та національного гніту (« Ой Морозе, Морозенку», «Чи не той то Хміль»). Образи історичних осіб  лицарів-оборонців рідної землі, створені народною уявою.

2

5

 

РМ №1. (у) Висловлення власних суджень про те, за що народ увіковічнив імена своїх героїв

1

6, 7

 

Пісні Марусі Чурай. Легендарна поетеса з Полтави.  Трагічна доля її життя. Пісні, що стали народними. Їхня популярність, фольклорна основа, народнопоетичні  образи  («Засвіт  встали козаченьки», « Віють вітри, віють буйні», «Ой не ходи, Грицю»). 

2

8

 

Українські народні думи. Героїчний епос  українського народу. Різновиди дум. Кобзарі та лірники – виконавці народних дум. Сучасні виконавці В. та М. Литвини, В. Нечема. Національна капела бандуристів України. Жанрова своєрідність, історична основа, героїчний зміст дум. Специфічність поетичної форми, ритму. Морально-етична проблематика.

ТЛ: думи.

1

Предметні компетентності

Учень / учениця: осмислено читає думу, переказує зміст; визначає тематику,  художні особливості; аналізує образ української  полонянки  Марусі, її сміливий, героїчний учинок.

Ключові компетентності

Учень / учениця: осмислює духовний  зв'язок  з історичним минулим рідного народу; зіставляє специфіку розкриття  теми в літературі, музиці, образотворчому мистецтві, кіномистецтві; толерантно відстоює власну позицію в дискусії; використовує комунікативні стратегії для формулювання власної  позиції.

НЛ–1,2

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення  того,  що  любов  до Вітчизни – одна  з  найбільших людськи

х  чеснот.  Прагнення  до гармонії вчинків із загальнолюдськими цінностями.

9

 

«Маруся Богуславка».  Проблема вибору, душевна роздвоєність Марусі Богуславки між любов’ю до рідної землі та становищем дружини турецького вельможі.

МЗ: історія України.

МК: фільм  «Поводир», 2014; режисер О. Санін;   мультфільм   «Маруся Богуславка», 1966 (кіномистецтво); виконавська  діяльність  кобзарів  та лірників; М. Лисенко.  Опера  «Маруся Богуславка» (музичне мистецтво); М. Дерегус. «Маруся Богуславка»; І. Айвазовський. «Чорне   море» (образотворче мистецтво).

1

10

 

Контрольна робота№1.  Усна народна творчість. Розгорнуті відповіді на запитання.

1

 

Світ української поезії

11

 

Тарас Шевченко. Викуп поета з неволі, причини його покарання царем, арешт, перебування в казематі, заслання. Поезія «Думи мої, думи мої…»

 МК: Т.Шевченко.  «Новопетровське укріплення»,

1856–1857 рр                                                                          . (образотворче мистецтво); проект  дуету  «Сестри  Тельнюк»  «Наш Шевченко» (музичне мистецтво).

2

Предметні компетентності

Учень / учениця: знає основну  інформацію  про Т. Шевченка; розповідає

про арешт і заслання поета; вдумливо й виразно читає поезії; аналізує філософську лірику  поета  в  контексті  його біографії.

Ключові компетентності

Учень / учениця: висловлює судження  про твори поета, їх  ідейний  зміст,  художні засоби, використані в них; зіставляє специфіку  розкриття  теми  в

музичному   та   образотворчому мистецтвах.

Вивчає напам’ять: 1 поезія на вибір.

НЛ–2

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення  громадянської  позиції людини  як  одного  з  проявів духовності.

12

 

Тарас Шевченко. «Ой три шляхи широкії». Усвідомлення власної місії, відображення її в поезії.

1

 

 

Тарас Шевченко. « Мені однаково…» ( з циклу «В казематі»)

1

13

 

Література рідного краю №1. Тарас Шевченко і Рівненщина

1

14

 

Леся Українка. Розповідь про життя поетеси, її мужність і силу духу. «Хотіла б я піснею стати…»

СЛ: поезія  Маріанни  Кіяновської, Богдани Матіяш, Костя Москальця (вірш та пісня «Вона»).

1

Предметні компетентності

Учень / учениця: знає і розповідає цікавий факт про Лесю  Українку;

коментує зміст поеми  «Давня  казка», пояснює умовність   описаної   ситуації; визначає основні проблеми твору та  головну  думку; порівнює

образи Поета і  Бертольда; складає план порівняльної характеристики.

Ключові компетентності

Учень / учениця: висловлює судження про  свободу творчості, про   вільнолюбство людини; розвиває  свої  творчі здібності; зіставляє специфіку

розкриття  теми  в  поезії  і  музиці; дискутує на  тему ролі  митця  в суспільстві; проводить аналогії із сучасним  життям; використовує комунікативні   стратегії   для формулювання власної позиції.

Вивчає  напам’ять: «Хотіла  б  я піснею стати...».

НЛ–1,2,3

Емоційно-ціннісне ставлення

Розуміння того, що сила духу –конструктивне начало в житті.

Усвідомлення важливості формування й розвитку індивідуальності, неповторності творчої особистості.

15

 

Леся Українка. «Давня весна». Гармонійне єднання людини з природою у поезії Лесі Українки.

МК: малярські роботи Т. Яблонської (весняної  тематики);  мариністичний живопис І. Айвазовського (образотворче мистецтво); цикл  «Чотири  пори  року» А. Вівальді, «Пори року» 

П. Чайковського (музичне мистецтво).

1

16,

 

Леся Українка. «Давня казка». Ідея вільної творчості, прагнення людини до свободи

1

17

 

Леся Українка. «Давня казка». Проблема лицарства, роль митця в суспільстві, суті людського  щастя.

1

18

 

ПЧ №1: Марина і Сергій Дяченки «Ритуал»

1

 

19

 

РМ №2. (п) Написання твору за цитатою 

1

 

20

 

Контрольна робота №2. Твір.

1

 

21

 

Володимир Сосюра.  Патріотичні мотиви творів. Щирість ліричного самовираження поета. Образ України, Патріотичний пафос поезії «Любіть Україну!».

ТЛ: громадянська лірика.

МК: соціальний  ролик  «They  love Ukraine»

1

Предметні компетентності

Учень / учениця: виразно й осмислено читає твори, аналізує їх, визначає

й коментує художні засоби в них; знає і пояснює відмінність  між  патріотичною  та інтимною лірикою.

Ключові компетентності

Учень / учениця: висловлює   судження про патріотизм,  про активну  позицію кожного; порівнює специфіку виражальних засобів в поезії і музиці

в розкритті  патріотичних, інтимних, пейзажних мотивів.

Вивчає  напам’ять: вірш  «ЛюбітьУкраїну!»

НЛ1,2

Емоційно -ціннісне ставлення

Усвідомлення  того, що  щирість особистих  почуттів — невід’ємне багатство духовного світу людини.

22

 

Володимир Сосюра. «Васильки» – взірець  інтимної лірики. Пейзажні мотиви у вірші «Осінь». ТЛ: інтимна лірика, пейзажна лірика.

1

23

 

Володимир Підпалий. Щирість патріотичних почуттів ліричного героя у віршах «Бачиш між трав зелених…», «Зимовий етюд».

МЗ: основи здоров’я.

МК: А. Васнецов «Зимовий сон»; В. Орловський.   «Літній   день»(образотворче мистецтво).

1

Предметні компетентності

Учень / учениця: виразно  і  вдумливо читає вірші; коментує своє  розуміння

їх; співвідносить їх  із  власними думками про гуманність, бережливе ставлення до природи, людей, красу світу, патріотичні почуття.

Ключові компетентності

Учень / учениця: дискутує про відповідальність, гуманізм; критично оцінює

наслідки людської діяльності в природному середовищі, відображені в поезіях; сприймає довкілля як загальнолюдську цінність; створює презентацію про екологічні проблеми сьогодення.

НЛ–1,2,3

Емоційно-ціннісне ставлення

Формування життєствердних настроїв. Потреба в розвитку естетичного відчуття і смаку, бережливого ставлення до природи.

24, 25

 

Василь Голобородько. Самобутня постать  поета в українській літературі. Наскрізний патріотизм, філософічність, фольклорна основа його поезій, народознавчі аспекти. Оригінальність і простота, висловлення глибоких почуттів, важливих думок. « З дитинства дощ» (« Я уплетений…»), «Наша мова», «Теплі слова».

ТЛ: вільний вірш, верлібр.

2

Предметні компетентності

Учень / учениця: знає визначення  поняття  вільного вірша, розуміє його  специфічну форму; виразно й усвідомлено читає поезії; характеризує образи  рідної хати, шляху, ліричного героя.

Ключові компетентності

Учень / учениця: пояснює власне розуміння образного змісту поезій; коментує художні засоби,  ідейний  зміст; розвиває навички естетичного  відчуття  і смаку; дискутує на тему краси рідної мови,  її    збереження; створює

тематичні презентації.

НЛ–1,2,3

Емоційно-ціннісне ставлення

Формування життєствердних, оптимістичних настроїв. Розвиток естетичного відчуття і смаку.

26

 

Із сучасної української поезії. В. Герасим’юк. «Чоловічий танець»

1

Предметні компетентності

Учень / учениця: знає сучасних поетів; виразно й усвідомлено читає їхні твори; аналізує ідейно-образний зміст; пояснює метафоричність поетичних

образів.

Ключові компетентності

Учень / учениця: висловлює  судження з приводу прочитаних поезій; обговорює в  групах  проблеми української  мови  і національної культури;

Зіставляє специфіку розкриття тем у літературі та інших видах мистецтв.

Вивчає  напам’ять: 1  вірш  (на вибір).

НЛ–1,2,3

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення потреби формування естетичного смаку, уміння відчувати й бачити красу художнього світу. Формування самостверджувальної життєвої

позиції.

27

 

І. Малкович «З янголом на плечі», «З нічних молитов».

1

28

 

А. Мойсієнко. «Жовтень жовті жолуді».

1

29

 

І. Павлюк. «Дівчинка», «Вертатись пізно», «Асоціації».

1

30

 

Г. Кирпа. «Мій ангел такий маленький…», «Коли до вас темної ночі…»

1

31

 

Література рідного краю №2. Проблеми екології у творах письменників Рівненщини.

1

 

32

 

ПЧ №2. Галина Пагутяк «Королівство»

1

 

33

 

Контрольна робота №3. В. Сосюра, В. Голобородько, В. Підпалий. Із сучасної української поезії. Тест

1

 

Національна драма

34

 

Іван Карпенко-Карий. Короткі відомості про життя і літературну творчість драматурга. Трагікомедія «Сто тисяч» - класичний взірець українського «театр корифеїв».

1

Предметні компетентності

Учень / учениця: знає про «театр корифеїв»; розповідає про  життя  і  творчість І Карпенка-Карого;  самостійно читає текст комедії, коментує

твір та вчинки дійових осіб;  характеризує образи  у творі; визначає основні засоби змалювання образу Герасима Калитки.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

Визначає проблеми, порушені у творі, розуміє їх актуальність для сучасного життя; висловлює судження про бездуховність людини, про сенс людського життя; прогнозує можливі наслідки нерозумної діяльності.

НЛ–2,3,4

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення    того,    що бездуховність – прояв зла в житті людини.

35

 

Іван Карпенко-Карий. «Сто тисяч». (скорочено). Робота над змістом п’єси.

ТЛ: драматичний твір (поглиблено), комедія, трагікомедія

МЗ: Мольєр.  «Скупий»  (зарубіжна література).

СЛ: Володимир  Арєнєв. «Порох  із драконових кісток».

1

36

 

Іван Карпенко-Карий. «Сто тисяч». Проблема  бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи. Образ Герасима Калитки

1

37

 

Іван Карпенко-Карий. Засоби сатиричного змалювання характерів у комедії «Сто тисяч». Проблема влади грошей – наскрізна і вічна у світовому мистецтві.

1

З української прози

38

 

Михайло Коцюбинський. Коротко про письменника. Художнє відображення волелюбності українського народу в повісті. Пригодницький романтичний сюжет повісті «Дорогою ціною».

1

Предметні компетентності

Учень / учениця: аналізує пригодницький романтичний сюжет, композиційні

особливості твору; пояснює відмінність між сюжетом і композицією; розповідає про почуття героїв, про їхні вчинки, спираючись на текст.

Ключові компетентності

Учень / учениця: характеризує образ  Соломії  (за складеним планом); 

Пояснює образи часу й вічності в повісті, роль і сенс кольорів,   звуків;

Висловлює судження про проблему волі людини і  можливості  її  досягнення  в сучасних  умовах; дискутує про вчинки героїв, їх доцільність.

НЛ–2,3

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення необхідності особистої свободи для гармонійного розвитку, краси глибокого почуття кохання, мужності, сили волі як рис характеру, необхідних для боротьби зі злом.

39

 

М. Коцюбинський. «Дорогою ціною». Проблема волі людини та можливостей її здобуття. Втеча Остапа і Соломії з кріпацької неволі – протест проти будь-якого насильства над людиною.

1

40, 41

 

М. Коцюбинський «Дорогою ціною». Кохання Остапа і Соломії як центральний мотив у творі. Його непереможна сила, що рухає вчинками, поведінкою, вибором героїв. Романтичність, мужність і сила волі української жінки Соломії

2

42

 

М. Коцюбинський «Дорогою ціною». Час і вічність у повісті, символічні образи.

1

43

 

РМ №3 (п) Написання роздуму викликаного певним художнім образом (за повістю М. Коцюбинського «Дорогою ціною»)

1

 

44

 

ПЧ №3. М. Коцюбинський. «Що записано в книгу життя». Відтворення тяжких переживань матері і сина, роздуми про сенс життя.

1

 

45

 

Контрольна робота №4. Контрольний письмовий твір. І.Карпенко-Карий, М. Коцюбинський.

1

 

46, 47

 

О. Довженко. Видатний український  кінорежисер і письменник. «Ніч перед боєм» - твір про героїзм, самовідданість, патріотичні почуття українців, проявлені під час воєнного лихоліття. Образи діда Платона, і діда Савки. Моральний урок для солдат.

МЗ: Друга  світова  війна (історія України).

2

Предметні компетентності

Учень / учениця: знає найголовніші факти з біографії митця; вдумливо

Читає твір, переказує і коментує прочитане, визначає ідею твору; характеризує

образи діда Платона і діда Савки.

Ключові компетентності

Учень / учениця: пояснює той  важливий  моральний урок,  який  продемонстрували  герої власним  самовідданим  вчинком; висловлює  судження про  поняття патріотизму, героїзму  у  воєнний та мирний часи.

НЛ–2,3

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення важливості історичної пам’яті для кожної людини. Саможертовність, мужність і звитяга –вияв внутрішньої свободи сильної особистості.

48, 49

 

Ніна Бічуя. «Шпага  Славка  Беркути». Повість про школу й проблеми дорослішання, про роль батьків у вихованні дітей. Особливості композиції. Робота над змістом повісті

2

Предметні компетентності

Учень / учениця: переказує сюжет  твору, пояснює особливості композиції;

Характеризує образи героїв твору.

Ключові компетентності

Учень / учениця: висловлює судження про справжню дружбу, чесність, взаємопідтримку і відповідальність, про моральний вибір у житті; дискутує

про труднощі дорослішання, формування моральних людських чеснот; критично, але толерантно оцінює позицію співрозмовника; використовує

комунікативні стратегії для формулювання власних пропозицій, рішень і виявлення лідерських якостей.

НЛ–2,3

Емоційно-ціннісне ставлення

Осмислення  важливості  моральних чеснот у житті людини, дружби та підтримки батьків.

50, 51

 

Ніна Бічуя. «Шпага Славка Беркути». Образи Славка Беркути, Юлька Ващука, Стефка Вуса та Лілії Теслюк. «Максимальне навантаження» як вияв моральності та відповідальності в житті.

2

52

 

Ніна Бічуя. «Шпага  Славка  Беркути». Проблема особистості у сучасному світі

1

53

 

Володимир Дрозд. «Білий кінь Шептало». Проблема свободи і неволі, особистості й натовпу, дійсності і мрії людини у суспільстві, її знеосіблення.

1

Предметні компетентності

Учень / учениця: вдумливо читає,  переказує  і коментує сюжет твору;

Пояснює алегоричність образу коня Шептала; характеризує образ його.

Ключові компетентності

Учень / учениця: висловлює судження про життєвий вибір сучасної людини, її можливість зберегти свою індивідуальність; знаходить паралелі в сучасному житті.

НЛ–2,3

Емоційно-ціннісне ставлення

Уміння зберегти власну індивідуальність у сучасному світі, залишатися людиною за будь-яких обставин.

54

 

Володимир Дрозд. «Білий кінь Шептало». Алегоричний образ коня Шептала.

1

55

 

РМ №4.(у). Чи легко зберегти власну індивідуальність у сучасному жорстокому світі? (усний міні-твір за оповіданням Володимира Дрозда “Білий кінь Шептало”).

1

 

56

 

ПЧ №4. Олесь Гончар «Берег любові»

1

 

57

 

Література рідного краю №3. Художнє осмислення зв’язку минулого і сучасного, возвеличення патріотичного духу народу в поемі Л. Пшеничної  «Плакун-трава»

1

 

58, 59

 

Юрій Винничук. «Місце для дракона». Повість-казка про сучасний світ, у якому й досі живуть «драконячі закони». Робота над змістом повісті.

2

Предметні компетентності

Учень / учениця: вдумливо читає, переказує сюжет твору, коментує його;

Пояснює підтекст твору, алегоричність образів дракона Грицька, Пустельника та князя.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

знаходить паралелі  в  сучасному житті  і  мистецтві; пропонує свої

варіанти розв’язання конфлікту; визначає причиново-наслідкові зв’язки між явищами.

НЛ–2

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення  потреби  в  розвитку естетичного смаку, уміння бачити

красу і силу  художнього слова.

60

 

Юрій Винничук. «Місце для дракона». Алегоричність образів  дракона Грицька, Пустельника та князя.  Підтекст твору

1

61

 

Юрій Винничук. «Місце для дракона». Проблематика твору: роздуми про добро і зло, вірність і зраду, доцільність самопожертви.

1

62

 

Контрольна робота №5. З української прози (О. Довженко, Ніна Бічуя,  Володимир Дрозд, Юрій Винничук) Тест.

1

 

Український гумор

63, 64

 

Валентин Чемерис. «Вітька+ Галя, або повість про перше кохання». Гумористична повість про життя і пригоди школярів із села Великі Чаплі. Дитячі проблеми в дорослому житті, передані засобами гумору

2

Предметні компетентності

Учень / учениця: виразно читаєвір,переказуєнайцікавіші епізоди, коментуєїх;

аналізує ситуації  тапроблеми  у творі;коментує гумористичні ситуації;

характеризуєобрази Вітька Горобця, Федька Котигорошка, Галі Козачок.

Ключові компетентності

Учень / учениця: усвідомлюєроль   культури спілкування  в  сучасному  світі; розуміє,що дружба і гарне ставлення до інших –запорука успіху в житті; створює проект  (презентацію)  з проблеми культури  спілкування;

застосовуєрізні  комунікативні стратегії  в  залежності  від  мети  і ситуації   спілкування;

складаєгумористичні діалоги.

НЛ–3

Емоційно-ціннісне ставлення

Поетизація   першого   почуття, виховання  культури  спілкування, підготовка до реалій життя.

65,66

 

Валентин Чемерис. «Вітька+ Галя, або повість про перше кохання». Характеристика образів Вітька Горобця, Федька Котигорошка, Галі Козачок.

2

67

 

Література рідного краю №4. Байкарі і гумористи Рівненщини.

1

Предметні компетентності

Учень / учениця:

Знає про письменників-земляків, їхні твори; розуміє зміст цих творів;

виразно читає і висловлює власну думку про них.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

Усвідомлює роль  читання  для власного зростання впродовж життя

НЛ–2

Емоційно-ціннісне ставлення

Шанобливе ставлення до творчості талановитих земляків.

68

 

Контрольна робота №6. Український гумор. Література рідного краю

1

 

69, 70

 

Урок-підсумок. Бесіда про твори, що вивчалися впродовж року й викликали найбільше роздумів, суперечок, зацікавлення. Рекомендація книг для позакласного читання

2

Предметні компетентності

Учень / учениця: називає імена митців та їхні твори, які вивчалися; виокремлює серед них ті, які найбільше запам’яталися; висловлює міркування про найулюбленіші твори.

Ключові компетентності

Учень / учениця: аналізує життєві ситуації,  людські вчинки на матеріалі вивчених творів; критично  оцінює набутий  досвід після про читання художніх творів.

НЛ–1,2,3,4

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення важливості висловлення власної думки та власної позиції у процесі пізнання й вивчення.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Забелова Татьяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
3 серпня 2023
Переглядів
5194
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку