Календарне планування

Про матеріал
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ з української літератури для 7 класу для шкіл з українською мовою навчання (за оновленою програмою 2017 р.)
Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

з української літератури  для 7 класу для шкіл з українською мовою навчання (за оновленою програмою 2017 р.)

на 2018-2019 н.р.

Усього — 70 год. На тиждень — 2 год. Текстуальне вивчення творів — 53 год. Повторення й узагальнення — 2 год. Література рідного краю — 4 год. Позакласне читання — 4 год. Розвиток мовлення — 4 год (у межах годин на текстуальне вивчення). Резервний час — 7 год.

№ з/п

Дата

Зміст навчального матеріалу

К-сть год.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

1

 

ВСТУП

Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником. Його особливість і значення. Функції мистецтва.

МК: образотворче мистецтво, музичне мистецтво, кіномистецтво.

1

Предметні компетентності

Учень / учениця: розуміє функції літератури як мистецтва слова та називає їх.

Ключові компетентності

Учень / учениця: висловлює судження про функції мистецтва, його місце в житті людини.

НЛ–3

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення потреби в читанні художніх творів та ознайомленні з іншими видами мистецтва.

Із пісенних скарбів

2

 

Суспільно-побутові пісні  «Ой на горі та женці жнуть», «Стоїть явір над водою», «Гомін, гомін по діброві», «Ой у степу криниченька»

Висловлювання відомих людей про українські народні пісні. Їхнє ідейно-художнє багатство.

ТЛ: суспільно-побутові пісні.

1

Предметні компетентності

Учень / учениця:

розуміє зміст козацьких і чумацьких пісень; добирає висловлювання відомих людей про українські пісні, коментує їх; вдумливо читає суспільно-побутові пісні, коломийки; аналізує їхній зміст, образи, настрої, з’ясовуючи роль художніх засобів, специфічні ознаки народної пісні та коломийки.

Вивчає напам’ять: 2 пісні (на вибір).

Ключові компетентності

Учень / учениця:

висловлює судження про роль народної пісні в житті людини; про відповідальність кожного за збереження духовної спадщини для майбутніх поколінь; розуміє важливість відродження народної творчості для сьогодення; зіставляє специфіку розкриття теми в різних видах мистецтва.

НЛ–2, 3

Емоційно-ціннісне ставлення

Осмислення значення пісенної спадщини українців, усвідомлення важливості відродження й вивчення оригінальної творчості в наш час.

3

 

Жанрово-тематичне розмаїття пісень (суспільно-побутові: козацькі, чумацькі, кріпацькі, солдатські, бурлацькі, заробітчанські тощо). Трагічний і героїчний пафоси козацьких і чумацьких пісень.

1

4

 

Коломийки «Дозвілля молоді», «Жартівливі коломийки» – «перли розсипаного намиста». Особливість жанру і його життєвість. Побудова, ритм коломийок. Життєствердний, гумористичний пафос.

ТЛ: коломийки.

МЗ: козацька доба (історія України).

МК: І. Айвазовський. «Чумацька валка», М. Лисенко. «Запорозький марш»

1

5

 

РМ №1 (п). Написання твору-роздуму на одну із тем: «У піснях – історія мого народу», «Пісня – душа народу», «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине…», «Народна пісня – злет душі людської».

1

 

6

 

Література рідного краю №1. Пісенне багатство рідного краю. Фольклорні місцеві колективи.

1

 

Про минулі часи

7

 

Іван ФРАНКО. «Захар Беркут»  Короткі відомості про митця і його багатогранну творчість. Історична повість «Захар Беркут»

ТЛ:  історична повість.

МЗ: козацька доба (історія України).

МК: фільм «Захар Беркут»,1971; режисер Леонід Осика (кіномистецтво); Б. Лятошинський. «Золотий обруч» (музичне мистецтво);

СЛ: Мія Марченко. «Місто тіней».

1

Предметні компетентності

Учень / учениця: розповідає коротко про  Франка; знає історичну основу повісті; переказує і коментує зміст; визначає тему повісті; характеризує образи Захара Беркута, Максима, Мирослави, Тугара Вовка; підтверджує власну думку цитатами з тексту; визначає улюбленого героя; аналізує роль художніх засобів, особливості мови; пояснює роль діалектизмів. 

Ключові компетентності

Учень / учениця: висловлює судження про проблему вибору людини у вирішальній ситуації; розуміє значення історичної пам’яті для кожної людини, приналежності до свого народу, національної свідомості, вірності Батьківщині.

НЛ–1, 2, 4

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення потреби виховання патріотичного почуття, поваги до батьків, вірності в дружбі й коханні як загальнолюдських морально-етичних цінностей.

8

 

Іван ФРАНКО. «Захар Беркут» (скорочено). Змалювання героїчної боротьби русичів-українців проти монголо-татарських нападників.

1

9

 

Іван ФРАНКО. «Захар Беркут»  Образ тухольської громади: роль і місце кожного в суспільному житті.

1

10

 

Іван ФРАНКО. «Захар Беркут» Лідерські якості головного героя твору. Патріотична ідея (головна думка) у творі,  її зв'язок із розгортанням сюжету.

1

11

 

Іван ФРАНКО. «Захар Беркут» Художні засоби, особливості мови повісті.

1

12

 

РМ №2 (усно) Судження про проблему вибору людини у вирішальній ситуації.

1

13

 

Контрольна робота №1.

Вступ. Із пісенних скарбів. Про минулі часи. (Тест)

1

 

14

 

Тарас ШЕВЧЕНКО. Життєпис поета. (викуп з неволі, навчання в Петербурзькій академії мистецтв, збірка «Кобзар».

Мотив усеперемагаючого життєлюбства, доброти, любові. Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому і складному світі. «Мені тринадцятий минало…»

МК: І. Їжакевич. «Тарас-пастух»; роботи О. Шупляка (образотворче мистецтво)

1

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає про творче життя поета; розуміє значення його творчості для українського народу; виразно й осмислено читає твори; аналізує роздуми поета про сирітське дитинство; пояснює роль контрасту та інших художніх засобів у творі «Мені тринадцятий минало»; визначає ознаки балади («Тополя»), фольклорну основу твору, народно-пісенні засоби; аналізує твір «Заповіт».

Ключові компетентності

Учень / учениця:

дискутує з приводу порушених у творах проблем; критично оцінює тексти; зіставляє специфіку розкриття теми в різних видах мистецтва.

Вивчає напам’ять: «Як умру, то поховайте...».

НЛ–2

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення великого значення для формування особистості почуття вірності (ідеї, батьківщині, любові, принципам).

15

 

Тарас ШЕВЧЕНКО. «Тополя» Ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності.

ТЛ: балада, метаморфози.

1

16

 

Тарас ШЕВЧЕНКО. «Як умру, то поховайте…» – твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє. Історія його написання. Ідея єднання з рідною землею. Мрія про щасливе майбутнє свого народу, віра в нього.

ТЛ: ідея.

МК: пісня «Заповіт» («Як умру, то поховайте») (2016) миколаївських музикантів (вокал – Микола Осадчий);  Г. Гладкий. «Заповіт» (музичне мистецтво).

1

17

 

Література рідного краю №2. М. Пшеничний «Легенда про джерело»

1

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає імена письменників, які народилися в рідному краї; читає їхні твори; висловлює власні міркування про них; виразно читає; визначає роль  художніх засобів у них.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

усвідомлює роль читання для власного зростання впродовж життя.

 НЛ–2

Емоційно-ціннісне ставлення

Виховання шанобливого ставлення до талановитих земляків.

18

 

Андрій ЧАЙКОВСЬКИЙ. «За сестрою» Коротко про митця. Відтворення історичних подій із позицій гуманізму.

МЗ: козацька доба (історія України).

ТЛ: героїко-романтична повість.

1

Предметні компетентності

Учень / учениця:

аналізує повість; визначає її жанрові ознаки; характеризує образи козаків-запорожців; з’ясовує фольклорні мотиви, засоби; висловлює власні судження про геройство і лицарську відвагу головного героя.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

складає план до характеристики Павлуся; зіставляє специфіку розкриття  теми в літературі й образотворчому мистецтві.

НЛ–2, 3

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення потреби виховання лицарських чеснот, почуття патріотизму, відданості, віри в перемогу добра, краси, справедливості.

19

 

Андрій ЧАЙКОВСЬКИЙ. «За сестрою» Напружений динамічний сюжет героїко-романтичної повісті.

ТЛ: композиція.

МК: А. Монастирський. «Погоня за татарином» (образотворче мистецтво).

1

20

 

Андрій ЧАЙКОВСЬКИЙ. «За сестрою» Родинні цінності і патріотизм у творі. Використання фольклорних мотивів, засобів (зокрема прийому гіперболізації).

1

21

 

Андрій ЧАЙКОВСЬКИЙ. «За сестрою» Образ Павлуся як втілення благородства і лицарства, сміливості і винахідливості.

1

22

 

Контрольна робота №2. Т.Шевченко,

А. Чайковський. Тест

1

 

23

 

ПЧ №1. АРСЕНИЧ-БАРАН  Г. «Ти – людина?»

1

 

24

 

Михайло СТЕЛЬМАХ. «Гуси-лебеді летять…» Коротко про митця. Його поетичне сприймання світу. Автобіографічна повість про дитинство.

ТЛ: автобіографічний твір.

МК: фільм «Гуси-лебеді летять», 1974; режисер Б. Зеленецький (кіномистецтво).

1

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає про звичаї і традиції українського народу; переказує зміст розділів повісті; характеризує образ Михайлика, його сприйняття життя, образи діда, батьків, подружки Люби; визначає головну думку твору; з’ясовує роль художніх засобів та елементів фольклору; пояснює своє розуміння образу гусей-лебедів.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

усвідомлює необхідність гармонійного розвитку особистості для самореалізації; дискутує щодо проблем самореалізації творчої особистості; поваги до представників старшого покоління.

НЛ–1, 2, 3

Емоційно-ціннісне ставлення

Шанобливе ставлення до старших, любов до батьків, природи і світу – важливі моральні цінності людини. Потреба розвивати фантазію, уяву.

25

 

Михайло СТЕЛЬМАХ. «Гуси-лебеді летять…» Єдність світу природи і світу дитячої душі (у вчинках, поведінці, роздумах, переживаннях).

1

26

 

Михайло СТЕЛЬМАХ. «Гуси-лебеді летять…» Звичаї, традиції українців.

1

27

 

Михайло СТЕЛЬМАХ. «Гуси-лебеді летять…» Образи гусей-лебедів, чутливого до краси хлопчика Михайлика.

 

1

28

 

Григір ТЮТЮННИК. «Климко» Цікавий епізод із дитинства письменника. Автобіографічна основа твору.

МЗ: Друга світова війна (історія України, всесвітня історія).

МК: фільм «Климко», 1983; режисер М. Вінграновський.

СЛ: В. Рутківський. «Потерчата»

1

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає про події часів воєнного лихоліття в Україні (Друга світова війна); переказує зміст повісті; проводить паралелі між життям автора і сюжетом твору; аналізує епічний твір, пояснює його художні особливості; характеризує образ Климка.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

визначає причиново-наслідкові зв’язки між фактами і явищами; висловлює судження про значення доброти й чуйності в людському житті та важливості поціновування людської гідності; порівнює події минулого і сьогодення.

НЛ–1, 2, 3

Емоційно-ціннісне ставлення

Потреба виховання важливих гуманних якостей людини – чуйності, доброти, турботи про ближнього, здатності співпереживати.

29

 

Григір ТЮТЮННИК. «Климко». Доля дитини в часи  воєнного лихоліття.

1

30

 

Григір ТЮТЮННИК. «Климко» Ідея самопожертви. Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних.

1

31

 

Григір ТЮТЮННИК. «Климко» Художні особливості твору (мова персонажів, художня деталь).

ТЛ: художня деталь.

1

32

 

ПЧ №2. Леся ДЕМСЬКА. «У ніч Святого Миколая».

1

 

33

 

Контрольна робота №3. Письмовий твір на одну із тем: «Павлусь – відважний лицар і герой» (за повістю А. Чайковського «За сестрою»); «Шанобливе ставлення до природи у повісті М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять»; «Морально-етичні уроки доброти у повісті Гр.Тютюнника «Климко».

1

 

«Ти знаєщ, що ти – людина…»

34

 

Олекса СТОРОЖЕНКО. «Скарб» Короткі відомості про автора, його гумористичні твори. Оповідання «Скарб», морально-етичні проблеми твору.

1

Предметні компетентності

Учень / учениця:

переказує і коментує сюжет твору; пояснює особливості змалювання образу головного героя, його поведінки; розуміє значення художніх образів.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

висловлює власні міркування про сенс людського буття, щастя людини; дискутує про морально-етичні проблеми, порушені у творі.

НЛ–2

Емоційно-ціннісне ставлення

Осмислення цінності життя людини, його наповненості й сенсу.

35

 

Олекса СТОРОЖЕНКО. «Скарб» Гумористичне, викривальне зображення головного героя. Скарб – узагальнений образ щастя. Повчальний характер оповідання.

СЛ: Ірен Роздобудько. «Арсен»

 

1

36, 37

 

Богдан ЛЕПКИЙ. «Мишка (Казка для дітей, для малих і великих)» Твір, написаний спеціально для дітей. Актуальні морально-етичні питання в ньому, проблема збереження загально-людських цінностей. Трагічна і комічна ситуації, їхня роль у розкритті головної думки, моралі.

МЗ: Перша світова війна на теренах України (історія України).

2

Предметні компетентності

Учень / учениця:

виразно і вдумливо читає твір, переказує та коментує його зміст, визначає ідею; знаходить та коментує реальне й уявне у творі; висловлює судження про трагічну й комічну ситуації, їхню роль у втiленні ідеї, притчевої моралі; придумує власне закінчення.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

аналізує ситуацію з погляду гуманізму, толерантного ставлення до людей, усвідомлює важливість власної ініціативи брати на себе відповідальність; дискутує про морально-етичні проблеми, порушені у творі.

НЛ–1,2,3,4

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення значення загальнолюдських цінностей.

38

 

Ліна КОСТЕНКО. Коротко про письменницю. Уявне, фантастичне і реальне в її поезіях. («Дощ полив…»)

1

Предметні компетентності

Учень / учениця:

виразно, вдумливо читає та коментує поезії; пояснює умовність ситуацій, зображених у них; характеризує образи в поезіях, пояснює їх метафоричний підтекст; розуміє різницю між матеріальним і духовним; визначає й пояснює головну думку.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

висловлює судження про духовність людини та її значення в сучасному житті; усвідомлює потребу в розвитку творчої уяви, фантазії, необхідності зберегти в собі ці якості;  зіставляє специфіку розкриття  теми в літературі та інших видах мистецтв.

Вивчає напам’ять: 1 вірш (на вибір).

НЛ–1, 2, 3

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення високих моральних якостей, духовного багатства людини.

39

 

Ліна КОСТЕНКО. «Кольорові миші» Ідея зіткнення неповторності й буденності, стандарту в «Кольорових мишах». Умовна, вигадана ситуація. Образ особливої дівчинки Анни.

1

40,41

 

Ліна КОСТЕНКО. «Чайка на крижині», «Крила» Ідея глибокого духовного наповнення людини – її «крилатості», що проявляється індивідуально. Духовне багатство – найбільший скарб у житті.

2

42

 

Контрольна робота №4. Тест

1

 

43

 

Василь СИМОНЕНКО – «Лицар на білому коні» в українській літературі. «Лебеді материнства» Громадянські, патріотичні мотиви.

МЗ: Р. Кіплінг. «Якщо…» (зарубіжна література).

 МК: «Лебеді материнства» (музика і виконання «Bandurband», дебютна відеоробота  на муз. А. Пашкевича Ірини Стиць у її вокальному виконанні) (музичне мистецтво).

1

Предметні компетентності

Учень / учениця:

пояснює поняття «ліричний герой»; виразно і вдумливо читає та коментує поезії; аналізує художні засоби; пояснює символічний зміст образів; висловлює судження про сенс людського буття, патріотизм, почуття власної гідності, самодостатності.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

усвідомлює необхідність виявляти активну життєву позицію в житті та прагнути максимальної самореалізації;  під час читання творів використовує досвід взаємодії із творами мистецтва в життєвих ситуаціях.

Вивчає напам’ять: 1 вірш (на вибір).

НЛ–2, 3, 4

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення важливості любові до матері, Батьківщини, виховання почуття власної гідності. Осмислення необхідності активної життєвої позиції та максимальної самореалізації.

44

 

Василь СИМОНЕНКО., «Ти знаєш, що ти — людина…» Громадянські, патріотичні мотиви його лірики

МК: «Ти на землі людина» у виконанні «Піккардійської терції»; (музика і виконання «Bandurband», дебютна відеоробота  на муз. А. Пашкевича Ірини Стиць у її вокальному виконанні) (музичне мистецтво).

 

45

 

Василь СИМОНЕНКО.  «Гей, нові Колумби й Магеллани…» Загальнолюдські цінності та ідеї.

1

46

 

РМ №3.(у) «Духовне багатство – найбільший скарб у житті». Характеристика ліричних героїв поезій Л. Костенко та В. Симоненка.

1

 

47

 

Література рідного краю №3. Прозова творчість земляків.

1

 

48

 

Марина ПАВЛЕНКО. «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських» Казкове й реалістичне в повісті-казці, час теперішній і минулий у ній.

1

Предметні компетентності

Учень / учениця:

переказує й коментує сюжет повісті, пояснює особливості композиції; знаходить у ній казкове й реальне; характеризує образи дітей та дорослих, аналізує їхні вчинки; розкриває символічне значення образів старовинної шафи та чарівних коралів / пояснює назву твору «Аргонавти»; виокремлює і з’ясовує роль художніх засобів у творі.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

висловлює роздуми про суть людського життя, моральний вибір кожного.

НЛ–1, 2, 3, 4

Емоційно-ціннісне ставлення

Спонукання до творення й примноження добра, краси. Усвідомлення відповідальності за свою справу і вчинки.

49

 

Марина ПАВЛЕНКО. «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських» Роздуми про сенс людського життя, моральний вибір кожного.

1

50, 51

 

Марина ПАВЛЕНКО. «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських» Добро і зло в повісті, у сучасному світі та в людині.

2

52

 

ПЧ №3 Ірен Роздобудько. «Арсен».

1

 

53, 54

 

Любов ПОНОМАРЕНКО. «Гер переможений» Загальнолюдська ідея гуманізму й толерантності. Особливості художніх засобів новели (роль деталей, поєднання різних часових площин тощо).

ТЛ: новела.

2

Предметні компетентності

Учень / учениця:

розуміє значення понять «толерантність», «гуманізм»; уважно читає новелу; пояснює головну думку; коментує власне розуміння закінчення твору; висловлює судження про роль гуманізму, толерантності в розвитку людства і духовності кожної людини.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

усвідомлює важливість міжкультурного діалогу; висловлює судження про порушені у творі проблеми.

НЛ–1,2,3,4

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення ролі й значення гуманізму, толерантності в розвитку людства і духовності кожної людини.

55

 

РМ №4: (п). Війна. Доля (есе)

1

 

56

 

Контрольна робота №5. «Ти знаєш, що ти – людина?». Тест

1

 

Ми – українці

57

 

Олег ОЛЬЖИЧ. «Господь багатий нас благословив», «Захочеш – і будеш» (із циклу «Незнаному воякові») (на вибір)

Українські національні герої, лицарі духу. Романтичний максималізм, сила духу, життєрадісність, шляхетність, патріотизм, висловлені образним словом. Ідея оптимізму і життєлюбства через художнє слово. Моральний заповіт нащадкам.

1

Предметні компетентності

Учень / учениця:

виразно й вдумливо читає поезії, аналізує їх визначає їхні провідні мотиви та ідеї; пояснює поняття «ліричний герой».

Ключові компетентності

Учень / учениця:

висловлює власні роздуми (дискутує) про сенс людського життя, патріотизм, віру в краще, формування себе як особистості.

 НЛ–1,2

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення духовної краси особистості, наділеної розумом, талантом, вірній гуманістичним переконанням. Плекання прагнення стати особистістю. Усвідомлення активної життєвої позиції як вияву європейськості.

58

 

Олена ТЕЛІГА. «Сучасникам», «Радість» (на вибір)

Українські національні герої, лицарі духу. Романтичний максималізм, сила духу, життєрадісність, шляхетність, патріотизм, висловлені образним словом. Ідея оптимізму і життєлюбства через художнє слово. Моральний заповіт нащадкам.

1

59

 

Література рідного краю №4. Пішла давно у небуття війна( поезія С. Бабія)

1

 

60

 

Олександр ГАВРОШ. Коротко про письменника. «Неймовірні пригоди Івана Сили». Повість про пригоди українського силача, який став чемпіоном Європи з кількох видів спорту, об’їздив півсвіту, здобувши безліч перемог.

МК: кінофільм «Іван Сила», 2013; режисер В. Андрієнко (кіномистецтво).

1

Предметні компетентності

Учень / учениця:

ознайомлюється з історичною довідкою про Івана Фірцака; переказує зміст повісті; визначає головні проблеми, характеризує образи героїв.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

висловлює судження про необхідність серйозного ставлення до свого здоров’я, до спорту; про чесність у спортивних змаганнях; створює свою історію з головним героєм — Іваном Силою; зіставляє специфіку розкриття теми в літературі й кіномистецтві.

НЛ–1, 3

Емоційно-ціннісне ставлення

Утвердження оптимістичних настроїв, бажання розвивати своє тіло, здобувати спортивні перемоги, досягати вершин у житті.

61

 

Олександр ГАВРОШ. «Неймовірні пригоди Івана Сили» Іван Сила (Іван Фірцак) — утілення непереможного духу українського народу, його доброти й  щирості.

1

62,

63

 

Олександр ГАВРОШ. «Неймовірні пригоди Івана Сили» Морально-етична проблематика твору: добро і зло, справжня дружба і любов, чесність і підступність.

2

64

 

Андрій МАЛИШКО. Відомий український поет і його пісні, що стали народними.

МК: Композиторська творчість

П. Майбороди, Г. Майбороди, О. Білаша, П. Козицького, Л. Ревуцького,М. Вериківського,  А. Штогаренка, В. Івасюка

1

Предметні компетентності

Учень / учениця:

знає основні відомості про поета та його пісні; виразно і вдумливо читає поезії; визначає і коментує основні мотиви, роль художніх засобів, символічність образів.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

висловлює власні роздуми; визначає виражальні засоби поетичного й музичного творів; розуміє значення пісенної спадщини українських поетів, усвідомлює важливість відродження і вивчення оригінальної творчості в наш час.

Вивчає напам’ять: 1 вірш (на вибір).

НЛ–2

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення важливості морально-етичних цінностей, розвитку естетичного смаку.

65

 

Андрій МАЛИШКО. «Чому, сказати, й сам не знаю…». Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності в них.

1

66

 

Андрій МАЛИШКО. «Пісня про рушник». Художні засоби донесення до читача ідей патріотизму, гуманізму, історичної пам’яті. Ліризм поезій А. Малишка.

1

67

 

ПЧ №4. Володимир ІВАСЮК. Пісенна творчість («Червона рута», «Я піду в далекі гори», «Балада про мальви», «Водограй»)

Відомий український поет і композитор. Пісні митця, що сприяли відродженню національної самосвідомості, патріотичних почуттів.

1

 

68

 

Контрольна робота№6. Ми – українці. Твір

1

 

69,

70

 

УРОК-ПІДСУМОК

Бесіда про твори, які вивчались упродовж року й викликали найбільшу зацікавленість.

2

Предметні компетентності

Учень / учениця:

називає імена митців та їхні твори, які вивчалися; виокремлює серед них ті, які найбільше запам’яталися; висловлює міркування про них.

Ключові компетентності

Учень / учениця:

аналізує життєві  ситуації, людські вчинки на матеріалі вивчених творів; критично оцінює набутий досвід після прочитання художніх творів.

НЛ–1, 2, 3, 4

Емоційно-ціннісне ставлення

Усвідомлення потреби мати й захищати власну думку, власну позицію в процесі пізнання.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Меринец Катя
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Грубник Аліна
  Добрий день. Скажіть, будь ласка, за яким підручником Ви працювали?
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
3 серпня 2023
Переглядів
9350
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку