28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Календарне планування 5 клас , 1+1 години на тиждень

Про матеріал
Календарне планування для 5 класу з Пропедевтичного курсу «Вступ до історії» за програмою МОН на 1 годину за навантаженням + 1 година як підсилення за рахунок варіативки, тобто 2 години на тиждень, всього 70 годин на рік
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування

Пропедевтичний курс «Вступ до історії» для 5-го класу у 2019-2020 н.р.

70 годин (1+1 година)

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Історія: 5–9 класи, (зі змінами, затвердженими наказом МОН № 236 від 21.02.2019 р.)

з/п

Тема уроку

Дата

Скор.

Примітка

Вступ. Що таке історія

1

Що таке минуле, сучасне і майбутнє. Підручник з історії.

 

 

 

2

Багатоманітність історії. Історія як наука та навчальний предмет.

 

 

 

3

Історія України – складова європейської історії.

 

 

 

4

Узагальнення

 

 

 

ВІДЛІК ЧАСУ В ІСТОРІЇ

5

Календарний та історичний час.

Практичне заняття: співвіднести рік – століття – тисячоліття

 

 

 

6-7

Підрахунок історичного часу.

Практичне заняття: встановити тривалість історичної події

 

 

 

8-9

Робота зі шкалою часу.

Практичне заняття: розмістити події на шкалі часу, у хронологічній таблиці;

 

 

 

10

Культурні епохи європейської історії (Первісне суспільство, Античність, Середні віки, Новий час).

 

 

 

11

Практичне заняття: встановити хронологічну послідовність подій (за допомогою шкали часу, хронологічної таблиці)

 

 

 

12

Історія України на шкалі часу.

 

 

 

13-14

Практичне заняття: розв’язати історичну задачу на обчислення часу.

 

 

 

15

Узагальнення. Тематичний контроль

 

 

 

ДЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ ІСТОРІЯ

16

Географічний та історичний простір.

 

 

 

17

Україна на картах (мапах) упродовж історії.

 

 

 

18

Робота з історичною картою.

 

 

 

19

Територіальні межі (кордони) Київської держави, Королівства Руського (Галицько-Волинської держави)

 

 

 

20

Територіальні межі (кордони) Козацької республіки / Війська Запорозького / Гетьманщини та їх зміни

 

 

 

21

Терени творення нової України. Держава Україна та її сусіди.

 

 

 

22

Історико-географічні регіони України та їх особливості (на вибір учителя /учительки, оглядово).

 

 

Практичне заняття: охарактеризувати (за картою) природні умови для вказаних учителем історико-географічних регіонів;

23

Практичне заняття:  визначити просторове (територіальне) розташування історико-географічного регіону

 

 

 

24

Територіальне розташування та історичне походження рідного міста/села.

 

 

Практичне заняття:  позначити і надписати на контурній карті вказані учителем історико-географічні регіони, територію рідного краю, рідне місто/селище/село.

25

Узагальнення. Тематичний контроль

 

 

 

ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ

26-27

Історичні джерела та їх різновиди. Виявлення та збереження історичних джерел.

 

 

 

28

Потреба залучення різних джерел для відображення повноти історії.

 

 

 

29

Робота з історичними джерелами.

 

 

Практичне заняття: згрупувати надані учителем історичні джерела за різновидами, часом і територією створення;

30

Залучення різних джерел для достовірного відображення минулого.

 

 

 

31

Критичне ставлення до джерельних відомостей.

 

 

Практичне заняття: добрати інформацію про минуле з візуальних джерел (сімейного фотоальбому, зображень пам’яток історії тощо, на розсуд учителя /учительки);

32

Місця, де зберігають історичні джерела.

 

 

Практичне заняття: висловити враження (усно або письмово) від екскурсії до місцевого історичного (краєзнавчого) музею або архіву.

33

Узагальнення. Тематичний контроль

 

 

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В ПАМ’ЯТКАХ

 

 

 

34

Пам’ятки історії як джерело історико-культурної інформації.

 

 

Практичне заняття: згрупувати пам’ятки історії за періодами та історико-географічними регіонами;

 

35

Пам’ятник як витвір мистецтва для увічнення пам’яті про подію або особу.

 

 

Практичне заняття:  прочитати символіку пам’ятників історичним подіям і особам (на вибір учителя);

 

36-37

Робота з візуальними і писемними джерелами, які зберігають пам’ять про історію України: а) княжа Русь-Україна: Володимир і Данило Галицький;

 

 

 

38

Робота з візуальними і писемними джерелами, які зберігають пам’ять про історію України: б) козацька Україна: Богдан Хмельницький;

 

 

 

39-40

Робота з візуальними і писемними джерелами, які зберігають пам’ять про історію України: в) новітня Україна: на шляху до державної незалежності (Українська революція, Голодомор, Друга світова війна, проголошення незалежності України, ухвалення Конституції України, Революція Гідності, Небесна Сотня).

 

 

 

41

Практичне заняття:  розповісти (усно або письмово) про відвідану пам’ятку історії або пам’ятник, установлений у рідному краї (на вибір учителя /учительки або учнів /учениць);

 

 

 

42

Практичне заняття: проаналізувати витяги з правових пам’яток України (зокрема Конституції України) та поміркувати про їхню роль у захисті прав людини і громадянина.

 

 

 

43

Узагальнення. Тематичний контроль

 

 

 

ДОСЛІДНИКИ ІСТОРІЇ

44

Головні цілі пізнання минулого. Фах історика.

 

 

 

45

Що таке історичний факт, історична особа, історичне дослідження.

 

 

Практичне заняття: підготувати міні-дослідження з історії своєї родини, використовуючи відомості з різних доступних джерел;

46

Історичні праці про Україну та їхні автори: а) руські літописи. «Повість минулих літ» літописця Нестора;

 

 

 

47

Історичні праці про Україну та їхні автори: б) козацькі літописи. Літопис Самійла Величка;

 

 

 

48

Історичні праці про Україну та їхні автори: в) історичні праці ХІХ – початку ХХ ст. «Історія України-Руси» Михайла Грушевського.

 

 

 

49

Дослідження з історії рідного краю (на вибір учителя /учительки).

 

 

 

50

Практичне заняття: зіставити й пов’язати вибрані факти з історії України, рідного краю і своєї родини;

 

 

 

51

Практичне заняття: представити повідомлення з історії родини, підготувати презентацію родового дерева.

 

 

 

52

Наукове і мистецьке осмислення минулого. Художні твори про минуле України (на вибір учителя /учительки).

 

 

 

53

Узагальнення. Тематичний контроль

 

 

 

УСЕ МАЄ МИНУЛЕ

54-55

Праця і господарство: колись і сьогодні. Традиційні заняття українців.

 

 

Практичне заняття: на основі інформації від батьків (бабусь і дідусів, інших родичів), а також доступних писемних і речових джерел: в) підготувати повідомлення (міні-проект) про харчування людей у минулому; 

56

Від натурального до ринкового господарства.

 

 

 

57-58

Застосування досягнень науки й техніки у виробництві та його наслідки.

 

 

 

59-60

Місто та село. Заняття та умови життя населення в українських містах і селах у минулому і тепер.

 

 

Практичне заняття: на основі інформації від батьків (бабусь і дідусів, інших родичів), а також доступних писемних і речових джерел: б) підготувати повідомлення (міні-проект) про одяг людини в минулому; 

61-62

Наука та освіта. Школи й університети на українських теренах. Зростання ролі розумової праці.

 

 

 

63

Турбота про здоров’я. Медицина. Аптеки.

 

 

 

64

Спорт. Як колись проводили вільний час.

 

 

 

65

Практичне заняття: на основі інформації від батьків (бабусь і дідусів, інших родичів), а також доступних писемних і речових джерел: а) порівняти ігри на дозвіллі (й іграшки) батьків і власні;

 

 

 

66

Практичне заняття: на основі інформації від батьків (бабусь і дідусів, інших родичів), а також доступних писемних і речових джерел: г) скласти розповідь про родинні традиції та свята.

 

 

 

67

Узагальнення. Тематичний контроль

 

 

 

68

Повторення та систематизація навчального матеріалу за ІІ семестр

 

 

 

69-70

Повторення та систематизація навчального матеріалу за навчальний рік

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Історія України, Планування
Додано
23 липня
Переглядів
507
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку