Календарне планування 8 клас Історія України

Про матеріал
Календарно тематичне планування з Історії України для 8 класу на 2023-2024 рік. Сформований згідно з навчальною прогамою та згідно зі змінами 2022 року
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування 2023-2024

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

8 КЛАС

1,5 годин на тиждень

52 години на рік

Тема уроку

Розділ 1. ЗЕМЛІ УКРАЇНИ у XVI – першій половині XVII ст.

1

Статус українських земель у складі Польського королівства, Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського, Священної Римської та Османської імперій, Великого князівства Московського/Московського

царства, Молдавського князівства у першій половині XVІ ст.

2

Люблінська унія 1569 р. Державний устрій Речі Посполитої. Договірний характер королівської влади. Землі Русі-України в Речі Посполитій. Субєктність українських воєводств.

3

Соціальна структура населення українських земель у XVІпершій половині XVII ст. (стани: шляхта, селяни, міщани, духовенство). Шляхетське самоврядне судочинство. Литовські статути.

4

Селяни та їхнє становище. Елементи самоврядування.

5

Міста як простір взаємодії різних станів, етнічних і релігійних груп. Господарське життя міст: цехи, торгівля.

6

Конфесійне розмаїття. Вплив Реформації і Контрреформації на релігійну ситуацію в українських землях Речі Посполитої. Кризові явища у православній церкві в XVІ ст.

7

Православні братства. Берестейська унія як спроба реформування православної церкви. Утворення унійної

(греко-католицької) церкви. Відновлення православної ієрархії та реформи церкви

8

Книгодрукування. Освіта. Братські школи. Острозька словяно-греко-латинська школа. Єзуїтські колегії. Київська (КиєвоМогилянська) колегія.

9

Містобудування, архітектура, образотворче мистецтво, література XVІпершої половини XVІІ ст.

10

Практична робота. Позначити на контурній карті адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Речі Посполитої.

11

Узагальнення знань з теми «ЗЕМЛІ УКРАЇНИ у XVI – першій половині XVII ст

Розділ 2. СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА (ХVІперша половина ХVІІ ст.)

12

Походження українського козацтва. Козацькі степові та прикордонні спільноти. Запорозька Січ

13

Реєстрове козацтво. Становлення козацького стану

14

Походи запорозьких козаків на володіння Кримського ханства та Османської імперії. Запорозько-кримський договір 1624 р.

15

Участь та запорозького реєстрового козацтва у війнах Речі Посполитої. Козацькі повстання.

16

Козаки у боротьбі за відновлення прав православної церкви.

17

Ідентичність та політична культура козаків

18

Практична робота. Позначити на контурній карті обєкти, наявність яких свідчить про формування козацького стану (перші Січі, містаосередки козацтва (Черкаси, Трахтемирів, Чигирин), райони козацьких повстань 1590-х, 1620–1630-х років; центри полків згідно з умовами Куруківської угоди).

19

Узагальнення знань з теми «СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА (ХVІперша половина ХVІІ ст.)»

Розділ 3. КОЗАЦЬКА РЕВОЛЮЦІЯ середини XVII ст. І ВІЙНА ЗА СУВЕРЕНІТЕТ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ другої половини ХVІІ ст.

20

Передумови і причини козацької революції. Козацько-кримський союз. Події 1648 р.

21

Події 1649 р. Зміна характеру повстання. Зборівський договір. Події 1650–1651 рр. Битва поблизу Берестечка і Білоцерківський договір. Битва поблизу Батога

22

Зовнішня політика: у пошуку союзників (Московське царство, Османська імперія, Молдавське князівство, Шведське королівство). Українсько-московський договір 1654 р.

23

Гадяцька угода. Московсько-українська війна. Конотопська битва.

24

Передумови, причини і перебіг «Руїни». Внутрішня боротьба за владу та впливи. Розкол козацької держави

25

Посягання Московського царства на її суверенітет. Спроби обєднання Лівобережної та Правобережної Гетьманщини

26

Козацька Україна в системі міжнародних відносин.

27

Практична робота. Відобразити на контурній карті перебіг козацької революції та війни за суверенітет козацької держави, зміни її територіальних меж відповідно до міждержавних домовленостей.

28

Узагальнення знань з теми «КОЗАЦЬКА РЕВОЛЮЦІЯ середини XVII ст. І ВІЙНА ЗА СУВЕРЕНІТЕТ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ другої половини ХVІІ ст

Розділ 4. КОЗАЦЬКА УКРАЇНА (Гетьманщина) другої половини ХVІІпочатку ХVІІІ ст.

29

Модель і структура козацької держави: територія, устрій, військо, судочинство. Зміна політичної еліти (зі шляхетської на козацьку). Соціальні групи в середовищі козацтва.

30

Особливості козацького господарювання. Правове і соціальне становище селянства, його категорії.

31

Міста і їхні спільноти, практики самоврядування. Міське господарство.

32

Етнічні та релігійні групи. Становище православної церкви та її духовенства.

33

Правобережне козацтво. Слобідська Україна. Запорожжя (Військо Запорозьке Низове)

34

Практична робота. Позначити на контурній карті адміністративно-територіальний устрій Гетьманщини, Слобідської України, територіальні межі Запорожжя (Війська Запорозького Низового).

35

Узагальнення знань з теми «КОЗАЦЬКА УКРАЇНА (Гетьманщина) другої половини ХVІІпочатку ХVІІІ ст

Розділ 5. УКРАЇНА ТА РАННЬОМОДЕРНІ ІМПЕРІЇ ХVІІІ ст

36

Гетьманщина в період Івана Мазепи та спроба усамостійнення.

37

Конституція Пилипа Орлика

38

Нова Січ. Спроба реформування Гетьманщини за урядування Данила Апостола і Кирила Розумовського.

39

Остаточна ліквідація Росією політичної та адміністративної автономії Гетьманщини і Слобідської України.

40

Ліквідація Росією Запорозької Січі. Політична культура козацької старшини, «Історія русів» як її квінтесенція

41

Гетьманщина як частина Речі Посполитої. «Перезаселення» українських земель і ліквідація правобережного козацтва. Опришківський рух. Гайдамаки.

42

Конфесійне питання як привід для Російської імперії втрутитись у політичне життя Речі Посполитої (шляхетські конфедерації та «Коліївщина»). Греко-католицька церква як ресурс української ідентичності

43

Українські території як вузол протиріч між Російською та Османською імперіями.

44

 Становище Кримського ханства і його анексія Російською імперією. Імперська політика Росії щодо Півдня України.

45

Становище Закарпаття. Закарпатські русини в загонах опришків і куруців. Руси-українці під владою молдавських господарів.

46

Поділи Речі Посполитої. Зміни у приналежності західноукраїнських земель та Правобережної України

47

Розвиток української культури другої половини ХVІІХVІІІ ст.

48

Практична робота. Позначити на контурній карті території Гетьманщини, Нової Січі, полків Слобідської України, землі України, які потрапили до складу Російської імперії та Австрійської держави внаслідок російсько-турецьких воєн, ліквідації Кримського ханства, поділів Речі Посполитої

49

Практична робота.  Скласти порівняльно-хронологічну таблицю з назвами населених пунктів Півдня України, яким змінили найменування в результаті анексії Росією

50

Узагальнення знань з теми «УКРАЇНА ТА РАННЬОМОДЕРНІ ІМПЕРІЇ ХVІІІ ст

Узагальнення до курсу. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ

51

Особливості суспільно-політичного життя України ХVІХVІІІ ст. Здобутки українського суспільства.

52

Внесок України у формування європейської цивілізації

  

 

 

docx
Пов’язані теми
Історія України, Планування
Додано
19 лютого
Переглядів
111
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку