18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Календарне планування 9 клас 2020-2021н.р. ІІ семестр

Про матеріал
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 9 КЛАСУ ЗА ПІДРУЧНИКОМ КАРПЮК
Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 9 КЛАСУ

ЗА ПІДРУЧНИКОМ КАРПЮК

ІІ семестр 2020-2021 н.р.

 

Дата

Сфера тематичного спілкування

Мовний інвентар

Комунікативна компетентність

Інтегровані змістові

лінії

Лексика,граматика

Зорове сприймання

Усна взаємодія/продуку-вання

Сприймання на слух

Писемна

взаємодія/продуку-вання

Тема 5.Наука і технічний прогрес(14 год.)

На кінець теми учні

повинні будуть уміти:читати із достатнім рівнем розуміння прості тексти, вяких викладено факти, що стосуються його/її сфери інтересів,розуміти більшість фактичної інформації на знайомі теми, з якою він/вона ймовірно стикається, якщо має достатньо часу для повторного читання,доносити до співрозмовника свої думки,виконати проектну роботу за темою.

43

 

Винахідники

P.118

ex.2a-p.118

 

ex.1-p.118

 

ex.2c,3,4-pp.119-120

 

Обговорення позитивних та

негативних наслідків

від

певних винаходів.

Обговорен

нясвоєї

ролі у сучасномутехнологічномусередовищі

44

 

Леонардо да Вінчі

P. 120

ex.5-p.120

 

ex.4-p.120

 

45

 

Наукові винаходи

 

Ex.7d-pp.122-123

Ex.7c,8,9 - pp.122-123

 

 

46

 

Наукові напрямки

P.124

Ex.1,3b-pp.124-125

Ex.2,3a,– pp.124-125

 

 

47

 

Відомі вчені

Словотворення

 

Ex.4,5,6 – pp.125-127

 

Ex.6-p.127

48

 

 

Сергій Корольов

ThePassiveVoice

Ex.1a,2,3a-pp.128-130

Ex.1b-p.129, ex.3b,c – p.131

 

 

49

 

Музей науки

ThePassiveVoice

Ex. 5,6-pp.130-133

Ex. 4 – p.131

 

 

50

 

Музей науки

 

Ex. 4 pp.130-133

 

 

 

51

 

Винаходи 20 та 21 століття

Р.135

Ex.7-pp.134-135

Ex.8-p.136

 

Ex.9-p.136

 

52

 

Повсякденне використання винаходів

Р.138

Ex.2,4a-pp.137-138

Ex.1,4b-pp.136-138

Ex.3-p.138

 

53

 

Винаходи в побуті

 

Ex.5-p.140

Ex.5-p.141

 

 

54

 

Мій улюблений вчений

Р.144

 

Ex.6b,7,8,9,10-pp.142-145

Ex.6a-p.142

 

55

 

Марія Склодовська-Кюрі

 

 

Ex.2b-p.145

 

Ex.1,2a-p.145

56

 

Наука і технічний прогрес

 

 

 

 

Проектна робота

Тема 6.Природа і погода (10 год.)

На кінець теми учні

повинні будуть уміти:знаходить потрібну інформацію у практичних, конкретних передбачуваних текстах;знаходить і передавати просту фактологічну інформацію;висловлює своє ставлення до вчинків, думок, позицій інших людей;аргументує свою точку зору, власну думку.

 

57

 

Екологічні проблеми

Р.149

Ex.4-pp.147-149

Ex.1,2.3-pp.146-147

 

 

Оцінює вплив

навколишнього

середовища на

здоров’я людей

свого регіону.

Розглядає

природу як

цілісну систему.

Обговорює

ефективне та

раціональне

використання

природних

ресурсів.

58

 

Природа як

цілісна система

 

Ex.6,7,8-pp.150-151

 

 

Ex.9а-p.151

59

 

Екологічні організації

 

 

Ex.1,4-pр.152,154

Ex.3 – p.154

 

60

 

Я та природа

 

Ex.5-p.155

Ex.5-p.155

Ex.6-p.156

Ex.7a-p.156

61

 

Вплив людини на природу

Умовні речення І

типу

Ex.1,2-pр157-.158

 

 

Ex.3,4-p.158

62

 

Як зберегти природу

Умовні речення І

типу

Ex.1,2-р.159

 

 

Умовні речення І

типу

63

 

Вплив

навколишнього

середовища на

здоров’я людей

 

Ex.4,5-рp.162-163

Ex.4,5-рp.162-163

 

Ex.8 – p.165

64

 

Ефективне та

раціональне

використання

природних

ресурсів

 

ex.1 - p.167

 

 

Проектна робота

65

 

Природа і погода

 

Ex7,8- pp.172-173

Монолог.вислов.за темою

 

 

66

 

Природа і погода

 

Ex9- pp.172-173

 

 

 

 

 

Тема 7.Англомовні країни .(15 год.)

На кінець теми учні

повинні будуть уміти:Створювати проект про Велику Британію,,розуміти основний зміст простих коротких висловлень на знайомі теми, якщо мовлення чітке й нормативне,підтримувати розмову або дискусію, окремі висловлення в яких іноді незрозумілі,знаходити і передавати просту фактичну інформацію.

 

67

 

Географічне положення Великої Британії

Ex.2c-p.182

Ex.2a,b-p.182 ex.3,4-pp.184-185

 

 

Ex.1a,2c-p.182

Вияврозумінняцінностікультурногорозмаїття та потреби жити разом у мирі.

Демонстрація уміння викорис-товувати краєзнавчу інформацію з метою планування подорожі.

Демонстрація розуміння цінності культурного розмаїття та потреби жити разом у мирі.

68

 

Англія

patronsaint, boarder, population

Ex.6,7-pp.186-187

Ex.5-p.185

Ex.8-p.187

 

 

69

 

Країни,які входять до Великої Британії

accent, Cardiff, Edinburgh, Glasgow,

Highlands, bagpipe, stripe

Ex.5a-p.191

 

Ex.2,3,4-pp.188-191

 

70

 

Великі міста Великої Британії

TenseFormsRevision

Ex.1,2,3,4,5-pp.192-194

 

 

Ex.6.7-p.194

71

 

Символи Великої Британії

thistle, tartan, shamrok, daffodil, leek

Ex.3-pp.196-197

Ex.1,2-pp.194-195, ex.4-p.198

 

 

72

 

Уельс

toshare, scenary, impression

Ex.6a-pp.199-200

 

Ex.5-p.198

 

73

 

Лондон

unique, tooriginate, worthseeing, district, contain

Ex.1a,2a -pp.201-204

Ex.1b-p.202, ex.2b,3-p.204

 

 

74

 

Великі міста Великої Британії

 

 

Ex.5-p.210

Ex.1,2,3-pp.207-209

 

75

 

Відомі міста Великої Бритнії

Active

Voice vs Passive Voice

Ex.1,2-pp.210-211

 

 

Ex.3,4-pp.211-212

76

 

Пам’ятки Лондона

industrial, financial, vivid, vision, to reveal, breathtaking, astonishing, craftsman ship

 

Ex.1,2,3,4-pp.213-215

 

 

77

 

Визначні місця Лондона

magnifіcence, stunning, medieval, restored, dedicated

Ex.6a-p.216

Ex.5,6b-pp.216-217

 

 

78

 

Що я мрію побачити у Великій Британії

 

 

 

Ex.1-p.218

Ex.1-p.217

79

 

Кардіф, Манчестер

 

Ex.2a,3,5-pp.219-222

 

 

Ex.2b-p.220

80

 

Велика Британія

 

Ex. 6-pp.223-224

 

 

Проектна робота

81

 

Велика Британія

 

 

Ex. 7-pp.224-225

 

 

 

Тема 8.Україна (12 год.)

На кінець теми учні

повинні будуть уміти: спілкуватися іноземною мовою з використанням інформаційно- комунікаційнихтехнологій;

застосовувати ІКТ для пошуку, обробки, аналізу та підготовкиінформаціївідповідно до поставленихзавдань,писатиособистілисти й записки, пов'язанізі сферою

нагальнихпотереб.

 

82

 

Великі міста України

 

Київ (Topical Texts Томаєва В.І.)

Ex. 1-p.226

 

 

Робить

повідомлення про

основніпам’ятки

історії та культури

міст України.

Визначає

орієнтовну

вартість

поїздки до великого міста.

Складає перелік

місць для екотуризму у своєму

регіоні.

83

 

Львів

 

Ex. 2-p.226-230

 

 

 

84

 

Столиця Галіції

 

Ex. 2-p.231-232

Ex. 3-p.232-233

 

 

85

 

Моє рідне місто

 

Презентація міста

 

 

Ex. 5-p.233

86

 

Моє улюблене місто України

 

Task8 (English TestTrainer A2)

 

Task 1 (English Test Trainer A2)

 

87

 

Планування поїздки до великого міста

Майбутній неозначений час

Task 10 (English TestTrainer A2)

 

Task2 (English TestTrainer A2)

Записки по плануванню

88

 

Визначні місця України

 

Task 14 (English TestTrainer A2)

Доповіді учнів

Task3 (English TestTrainer A2)

 

89

 

Традиції в Україні

 

Task 1 (English TestTrainer A2)

 

Task 4

(English Test Trainer A2)

Task 1 (English TestTrainer A2)

90

 

Одеса

Минулі часи

 

 

Task 5 (English Test Trainer A2)

Лист про відвідування Одеси

91

 

Мої улюблені місця України

 

 

Захист проектів

 

Проектна робота

92

 

 

 

 

 

 

Контроль письма

 

93

 

 

 

 

 

Контроль аудіювання

 

 

94

 

 

 

Контроль читання

 

 

 

95

 

 

 

 

Контроль

говоріння

 

 

96

 

Я та природа

Узагальнення,

систематизація

знань

 

 

 

 

 

 

 

Карпюк О.Д.  Англійська мова. 9 клас.  Тернопіль 2016

«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим  вивченням іноземних мов 5-9 класи» ,2017

 

Зведена таблиця розподілу навчального часу в 9-А класі 

Семестр

Загальна кількість навчальних годин

Кількість годин на тиждень

Кількість контрольних робіт (контролю навичок аудіювання, читання, письма, говоріння)

Кількість тем

І

42

3

4

4

ІІ

54

3

4

4

Усього

96

 

8

8

 

 

docx
Додав(-ла)
Палий Анна
До підручника
Англійська мова (9-й рік навчання) 9 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
1 лютого
Переглядів
171
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку