19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

Календарне планування англ.мова 2 клас Несвіт(1 год)

Про матеріал

Календарне планування з англійської мови для 2 класу, підручник автора Несвіт "Англійська мова". (1 год/тиждень). Підходить до програми ЗПР та ТПМ

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування уроків англійської мови

2 клас (для дітей з ТПМ)

За підручником А. Несвіт. Англійська мова.  (1 година на тиждень)

 

Дата

Тематика спілкування

 

 

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Мовний інвентар

Комунікативні уміння

До-машнє зав-дання

Інтегровані змістові лінії

Лекси-ка

Грама-тика

Фонетика

Зорове сприй-мання(читання)

 

 

Сприй-мання на слух (аудіюв)

 

 

Усна взаємо-дія (діалог,  монолог)

 

Писемне проду-кування (письмо)

Екологічна безпека та 

сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоровя і безпека

Підприємливість та

фінансова грамотність

І семестр

Тема :«Я, моя сімя і друзі»

1

 

Привітайся з друзями!

Привітатися. Попроща-тися. Предста-вити себе.

Hello! Hi!

Nice to meet you.

Good morning

name,

Ann, Dan, Steve, Kim, miss Аlison

I am = I`m

[h], [ŋ]

 

Впр.1 ст.4

Впр.3 ст.5

Впр.2 ст.. 4

Впр.4 ст.5

Впр.5 ст. 5

 

 

 

+

 

 

2

 

Про себе

Привітатися

What is your name? I'm…

Good evening

evening, night, moon, parents,

hug, Числів-ники 1-10

I`m (name)

I`m (number)

Числів-ники 1-10

[ŋ]

Впр.2 ст. 6

Впр.1

ст. 6

Впр.3 ст.7

Впр.4 ст.7

Впр.5 ст.7

 

 

 

+

 

 

3

 

Мої друзі

Представити себе та друзів

I am from Ukraine.

She is from …

 

we, you, they, she he, it,  Ukraine, the USA

She is; we are; you are; he is; I am

[h], [w], [l], [f]

Впр.5 ст. 11

Впр.1

ст. 10

Впр.2 ст.10

Впр.4 ст.11

Впр.3 ст..11

Впр.6 ст.11

 

 

+

 

 

 

4

 

Моя сімя

Виражати настрій

How are you?

I am fine/  sad

sister, mother, father, brother

This is…; вживання займенника

[ð]

 

Впр.1

ст. 12

Впр.2 ст.12

 

Впр.3 ст. 13

Впр.5 ст.13

Впр.4 ст..13

 

 

+

 

 

5

 

Я, моя сімя і друзі. Узагальнення матеріалу

Розуміти та виконувати вказівки (команди)

Творча (проектна робота)

Lexical material of the topic.

 

[ju], [ʌ]

Впр.3 ст..23

Впр.1 ст.. 22

Впр.2 ст.22

Впр.4 ст..23

Впр.5 ст.23

Впр.6 ст.23

 

+

 

 

 

Тема :«Відпочинок і дозвілля»

6

 

Мої іграшки

Ставити запитання та відповідати на них

This is…

teddy bear,  toy, kite,

train, ball, animal

Побудов азапитань і короткої відповіді.

[f], [n], [k], [h], [æ]

Впр.5 ст. 25

Впр.3 ст.24

Впр.1 ст.24

Впр.2 ст.24

Впр.4 ст.25

 

 

 

+

 

7

 

Давай пограє-мось

Називати іграшки. Виражати настрій

This is…

I see …..

I have got…

He/She has got…

monster, plane, robot, lorry, clock,  puzzle, mouse, doll

Вживання структури have got/has got

[e], [i], [æ]

Впр.3 ст. 27

Впр.6 ст.. 27

Впр.1 ст. 26

Впр.2 ст.26

Впр.4 ст.27

 

Впр.5 ст. 27

 

 

+

 

 

8

 

Моя улюблена іграшка

Давати елементарну характеристику комусь/ чомусь

Can you/he/she/it…?

I can/can't...

fly, drive,  ride, cook

Вживання модального дієслова Can/cant

[k], [æ]

Впр.6 ст. 31

Впр.1 ст.30

Впр.2 ст.30

Впр.3 ст.30

Впр.4 ст.31

Впр.5 ст.31

 

 

 

+

 

9

 

Моє улюблене заняття

 

 

Повідомляти про когось/щось

Is it…?

I like….

I don't like….

quick, slow, ugly

Вживання коротких відповідей

[k], [p], [d]

Впр.4 ст.33

Впр.1 ст.32

Впр.2 ст.32

Впр.3 ст.32

 

 

Впр.6 ст.33

 

 

+

 

+

10

 

Відпочи-нок і дозвілля. Узагальнення матеріалу

 

 

Розуміти та виконувати вказівки (команди)

Творча (проектна) робота

Lexical material of the topic.

 

[k], [s], [ks]

Впр.3 ст.43

Впр.1 ст.42

Впр.4 ст.43

Впр.5 ст.43

 

Впр.3 ст..2

 

 

 

 

 

Тема :«Людина. Зовнішність»

11

 

У мене – щасливе обличчя

Ставити запитання та відповідати на них.

Виражати настрій

This is

These are

Hair, an eye, a nose, a mouth, a lip, a head, an ear, a cheek

Вживання these are, this is та структури have got/has got

 

[h], [l], [r]

Впр.3 ст.44

Впр.1 ст.44

Впр.5 ст.45

Впр.2 ст. 44

Впр.4 ст.45

 

 

+

 

 

 

12

 

Цея

Повідомляти про когось/ щось

This is …

These are …

A finger, an arm, a body, hips, a smile, a hand.

Числів-ники 1-10

Вживання have got/has got

[i:], [i], [ai]

Впр.5 ст.47

Впр.1 ст.46

Впр.3 ст.47

Впр.2 ст.46

Впр.4 ст.47

 

 

 

 

+

 

13

 

Як він/ вона виглядає?

Давати елементарну характеристику комусь/ чомусь

What is…..like?

 

Curly, fair, tall, fat, plump, dark, long, slim

Вживання have got/has got

Вживання сполучників but, and

[f], [l], [n], [tʃ]

Впр.4 ст.49

Впр.1

ст. 48

Впр.3 ст.48

Впр.2 ст. 48

Впр.5 ст.49

Впр.6 ст.49

 

 

 

 

+

 

14

 

Мій одяг

Ставити запитання та відповідати на них.

 

What colour is….?

 

A blouse, a dress, a shirt

Вживання спеціальних запитань з What?

[f], [w], [v], [k]

Впр.7 ст.53

Впр.1

ст. 52

Впр.3 ст.52

Впр.2 ст.52 Впр.4 ст.53

Впр.5 ст. 53

 

+

 

 

 

15

 

Людина. Зовнішність. Узагальнення матеріалу

Давати елементарну характеристику комусь/ чомусь

Творча       ( проектна) робота

How many … has/have he/she/you/got?

What colour..?

Вживання модального дієслова Can

[a:], [əu], [θ]

Впр.1 ст.58

Впр.4 ст.59

 

Впр.2 ст.58

Впр.5 ст.59

Впр.3 ст. 58

 

 

 

 

+

16

 

Повторе-ння вивченого в І семестрі

Розуміти та виконувати вказівки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

Тема :«Природа. Пори року»

17

 

Яка сьогодні погода?

Ставити запитання та відповідати на них

What’s the weather like today? It’s …

What season

is it now? It’s …

Warm, sunny, rainy, cloudy, hot, windy, cold, snowy, frosty, winter, spring, summer, autumn.

It is = It’s

[o:]

Впр.3 ст.64

Впр.6 ст.65

 

Впр.1 ст.64

Впр.2 ст.64

Впр.4 ст.65

Впр.5 ст.65

 

 

 

 

+

 

18

 

Пори року

Повідомляти про когось/ щось

What is your favourite season?

My favourite season is

 

 

 

 

Winter, spring, summer, autumn.

Вживання сполучни-ків but, and

Інто-нація

Впр.2 ст.66

Впр.3 ст.66

Впр.5 ст.67

Впр.1 ст.66

Впр.4 ст.67

 

 

+

 

+

 

19

 

Зараз зима

Давати елементарну характеристику комусь/ чомусь. Виражати настрій

What’s the weather like in winter?

What can you do in winter?

What can you wear in winter?

A sweater, a scarf, gloves, mittens, to skate, to ski, to sledge, to play snow-balls

 

Вживання модального дієслова Can

 

[w]

 

Впр.3

ст.69

Впр.1 ст.68

Впр.2 ст.68

 

 

 

 

+

 

20

 

Осінь — багата

Давати елементарну характеристику комусь/ чомусь.

Whats the weather like in autumn?

 

A pear, a plum, a melon, a tomato

Вживання числів-ників 

[æ], [Λ]

Впр.2 ст.78

 

Впр.1 ст.78

Впр.3 ст.78

Впр.4 ст.79

Намалювати календар до кожної пори року

 

+

 

+

 

21

 

Природа. Пори року. Узагальнення матеріалу. Тематичне оцінювання

Розуміти та виконувати вказівки (команди)

Творча       ( проектна) робота

Lexical material of the topic.

Вживання займен-ників

 

Впр.5 ст..81

 

Впр.4 ст..80

Test

 

 

 

 

 

Тема :«Світ тварин»

22

 

Світ тварин

Називати когось/ щось Ставити запитання і відповідати на них

Have you got…?

What colour…?

A dog, a puppy, a rabbit, a guinea-pig, a cat, a kitten, a hamster, a parrot

Вживання питальних та розпові-дних речень

 

[α], [θ]

Впр.4 ст.85

Впр.6 ст.85

Впр.1 ст.84

Впр.3 ст.85

Впр.2 ст.84

Впр.5 ст.85

 

 

 

+

 

 

23

 

Мій домашній улюблю-нець

Повідомляти про когось/ щось

Where can your pet live? What can it eat?

A cage, a dog-house, an aquarium

Вживання стверджувальних речень

Диф-тонги

Впр.5 ст.87

Впр.1 ст.86

Впр.3 ст.86

Впр.2 ст.86

Впр.5 ст.87 з Can

 

 

+

 

 

24

 

Свійські тварини. У селі.

Привітатися. Повідомляти про когось/ щось.

Виражати настрій

Where is …?

A cow, a hen, a pig, a sheep, a horse, a goose

Вживання have got/has got

Довгі та коро-ткі голо-сні

Впр.2 ст.88

Впр.5 ст.89

Впр.1 ст.88

Впр.3 ст. 88

Впр.4 ст.89

 

 

 

+

+

 

25

 

Відвіду-вання зоопарку

Повідомляти про когось/ щось.

Ставити запитання і відповідати на них

Has it got…?

Have they got…?

A body, a tail, a head, a leg, an ear, an eye, big, small

Вживання have got/has got

Інто-нація

 

Впр.1 ст.96

Впр.3 ст.96

Впр.2 ст.96

Впр.5 ст.97

Впр.4 ст..97

 

 

+

 

+

26

 

Світ тварин. Узагальнення матеріалу. Тематичне оцінювання

Розуміти та виконувати вказівки (команди)

Творча (проектна) робота

Lexical material of the topic.

Вживання множини іменників, заперечних та питальних речень

 

Впр.2 ст.102

Впр.3 ст.103

Впр.2 ст.100

Test

 

 

 

 

 

Тема :«Свята та традиції»

27

 

День наро-дження

Ставити запитання і відповідати на них

When is your birthday?

It’s in summer, winter, spring, autumn.

 

 

Summer, winter, spring, autumn, to play, to dance, to sing

Вживання запитань з What, Who, When?

 

 

[θ]

Впр.4 ст.105

Впр.7 ст.105

Впр.3 ст.104

Впр.2 ст.104

Впр.5 ст.105

Впр.6 ст.105

 

 

+

 

+

28

 

Зимові свята

Повідомляти про когось/ щось.

Ставити запитання і відповідати на них.

How can you/they celebrate…?

dance, sing, give, watch

Вживання речень з модальним дієсловом Can

[θ]

Впр.1 ст.110

Впр.3 ст.111

 

 

 

Впр.2 ст. 110

Впр.4 ст.111

 

 

+

 

+

29

 

Свято Велико-дня. Свята та традиції. Узагальне-ння матеріалу.

Тематичне оцінювання

Повідомляти про когось/ щось.

Ставити запитання і відповідати на них.

Творча (проектна) робота

How can you celebrate Easter?

The Easter Bunny, Easter eggs, the Easter basket, a paska

Вживання модального дієслова Can

[ε]

Впр.6 ст.113

Впр.3 ст.112

Впр. 1ст.112

Впр.2 ст.112

Впр.5 ст.113

Впр.4 ст.113

 

 

+

 

+

Тема :«Школа»

30

 

Я ходжу до школи. Моє шкільне приладдя

Повідомляти про когось/ щось.

 

I go to school.

 

A school, a pen, a pensil,a bag…

Вживання сполучни-ків but, and

Зву-кова система

Впр.3 ст.125

 

 

Впр.1 ст.124

 

 

+

 

+

31

 

Який в тебе портфель

Давати елементарну характеристику комусь/ чомусь.

This is my bag.

I have…

ЛО одяг

Вживання займен-ників

Зву-кова система

Впр.1 ст.128

 

 

 

 

 

 

 

+

32

 

Моя класна кімната. Моя школа. Узагальнення матеріалу. Тематичне оцінювання

Повідомляти про когось/ щось.

Творча (проектна) робота.

What have you got in your classroom?

 

A blackboard, a poster, a wall, a duster, a chair, a bookcase, a desk

Вживання It is a…

Звукова система

Впр.6 ст.131

Впр.1 ст.130

Впр.4

ст. 131

Впр.2 ст.130

Впр.5 ст.131

Впр.3 ст.130

 

 

+

 

 

33

 

Контроль аудіюва-ння  та письма

 

 

 

 

Розуміти та виконувати вказівки

 

 

 

 

 

Test

 

Test

Повторити матеріал

 

 

 

 

34

 

Контроль  читання та говоріння

Розуміти та виконувати вказівки

 

 

 

 

Test

 

Test

Test

Повторити матеріал

 

 

 

 

35

 

Повторе-ння вивче-ного за рік. Підсумко-вий урок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Англійська мова, 2 клас, Планування
НУШ
Інкл
До підручника
Англійська мова (підручник для загальноосвітніх навчальних закладів) 2 клас (Карпюк О. Д.)
Додано
20 серпня 2018
Переглядів
1469
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку