Календарне планування англійська мова 2 клас за підручником А.М.Несвіт

Про матеріал

Календарне планування навчального матеріалу з предмету англійська мова для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів за підручником А.М.Несвіт . Відповідно до нових програм

Перегляд файлу

Дата

Тематика спілкування

 

 

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Мовний інвентар

Комунікативні уміння

Домашнє завдання

Інтегровані змістові лінії

Лексика

Граматика

Фонетика

Зорове сприймання (читання)

 

 

Сприймання на слух (аудіювання)

 

 

Усна взаємодія (діалог)

Усне продукування (монолог)

Писемне продукування (письмо)

Екологічна безпека та 

сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоровя і безпека

Підприємливість та

фінансова грамотність

І семестр

Тема : «Я, моя сімя і друзі» 10 годин

1

 

Привітайся з друзями!

Привітатися. Попрощатися. Представити себе.

Hello! Hi!

Nice to meet you.

Good morning

name,

Ann, Dan, Steve, Kim, miss Аlison

I am = I`m

[h], [ŋ]

 

Впр.1 ст..4

Впр.3 ст..5

Впр.2 ст.. 4

Впр.4 ст..5

Впр.5 ст.. 5

 

Впр.5 ст.. 5

 

 

 

 

2

 

Про себе.

Представити себе та друга. Привітатися

What is your name? I'm…

Good evening/ afternoon/ night.

I’m from…

evening, night, moon, parents,

hug, Числівники 1-10

I`m (name)

I`m (number)

Числівники 1-10

[ŋ]

Впр.2 ст.. 6

Впр.1 ст.. 6

Впр.3 ст..7

Впр.4 ст.. 7

Впр.5 ст.. 7

 

Впр.5 ст.. 7

 

+

 

 

3

 

Звідки ти родом?

Запитувати та повідомляти про місце проживання

Where are you from?

Where do you live?

A boy, a girl,

a woman, a man, a cat, a dog,

London, UK

 

ABC,

[h], [w], [l]

Впр.5 ст.. 9

Впр.1 ст.. 8

Впр.4 ст..9

Впр.2 ст.. 8

Впр.3 ст..8

Впр.6 ст.. 9

 

Впр.6 ст.. 9

 

+

+

 

4

 

Мої друзі.

Представити себе та друзів

I am from Ukraine.

She is from …

He is from…

We are from…..

we, you, they, she he, it,  Ukraine, China, the UK, the USA

She is; we are; you are; he is; I am;

Вживання To be в Present Simple

[h], [w], [l], [f]

Впр.5 ст.. 11

Впр.1 ст.. 10

Впр.2 ст..10

Впр.4 ст..11

 

Впр.3 ст.. 11

Впр.6 ст.11

 

Впр.6 ст.11

 

 

 

 

5

 

Моя сім’я.

Виражати настрій

How are you?

I am fine/ not well/bad.

sister, mother, father, brother, son, daughter, uncle, aunt

This is…; вживання вказівного займенника; Теперішній час дієслова to be.

[ð]

 

Впр.1 ст.. 12

Впр.2 ст..12

 

Впр.3 ст.. 13

Впр.5 ст.13

Впр.4 ст.. 13

Впр.5 ст.13

 

+

 

 

6

 

Моя бабуся та дідусь.

Ставити запитання та відповідати на них

Have you got…?

Yes, I have 

No, I haven't

grandparents, grandma, grandpa, grandson,

granddaughter

Вживання вказівних займенників That is, those are, these are, this is з одниною та множиною іменників.

 [s], [m], [f], [b], [d]

Впр.3 ст..14

Впр.1 ст.. 14

Впр.2 ст..14

Впр.6 ст..15

Впр.5 ст.. 15

Впр.6 ст.15

 

 

 

 

7

 

У моїй родині

Ставити запитання та відповідати на них

Have got/Has got

Is your family big? Have you got…? What is your father's name?

story, young, old, pie ,cook

Уживання структур: That is, those are, these are, this is.

[z], [æ], [ʌ]

 

Впр.1 ст.. 16

Впр.3 ст..16

Впр.2 ст..16

Впр.4 ст..17

Впр.5 ст..17

 

Впр.6 ст.17

 

+

 

 

8

 

Мій дядько - сильний

Давати елементарну характеристику комусь/ чомусь

Is he strong?

Is she kind?

What’s your dad/mum like?

nice, kind , strong, weak, pretty, handsome

Уживання особових займенників

[i], [æ], [e]

Впр.5 ст..19

Впр.1 ст..18 Впр.2 ст..18

 

Впр.3 ст.. 18

Впр.4 ст..19

Впр.6 ст.19

 

Впр.6 ст.19

 

+

+

 

9

 

Я, моя родина та друзі

Розуміти та виконувати вказівки (команди)

I am…..

She is….

He is ….

old, friend, point to,

together

Коротка форма відповіді на загальне запитання.

[k], [w], [s], [ð]

Впр.1 ст.. 20

Впр.5 ст.. 21

Впр.2 ст.. 20

Впр.3 ст.. 21

Впр.6 ст.21

 

+

 

 

10

 

Я, моя сімя і друзі. Узагальнення матеріалу

Розуміти та виконувати вказівки (команди)

 

Lexical material of the topic.

 

[ju], [ʌ]

Впр.3 ст.. 23

Впр.1 ст.. 22

Впр.2 ст..22

Впр.4 ст..23

Впр.5 ст..23

Впр.6 ст..23

Впр.7 ст.23

 

 

 

 

Тема : «Відпочинок і дозвілля» 10 годин

11

 

Мої іграшки

Ставити запитання та відповідати на них

This is…

teddy bear,  toy, kite,

train, ball, animal

Побудова запитань і короткої відповіді.

[f], [n], [k], [h], [æ]

Впр.5 ст.. 25

Впр.3 ст..24

Впр.1 ст.. 24

Впр.2 ст..24

Впр.4 ст.. 25

Впр.6 ст.25

 

 

+

 

12

 

Давай пограє мось.

Називати іграшки. Виражати настрій

This is…

I see …..

I have got…

He/She has got…

monster, plane, robot, lorry, clock,  puzzle, mouse, doll

Вживання вказівних та присвійних займенників, структури have got/ has got

[e], [i], [æ]

Впр.3 ст.. 27

Впр.6 ст.. 27

Впр.1 ст.. 26

Впр.2 ст..26

Впр.4 ст..27

 

Впр.5 ст.. 27

Впр.7 ст.27

 

+

 

 

13

 

Цеїхній корабель

Ставити запитання та відповідати на них

Have you/ they got…?

He/She has got

We/They have got …

skipping rope,  clown , computer game,  ship

 

Особові та присвійні займенники.

[i], [æ], [ɔ:]

Впр.6 ст..29

Впр.1 ст.. 28

Впр.4 ст..29

Впр. 2ст.. 28

Впр.3 ст..28

Впр.5 ст..29

Впр.7 ст.29

 

 

 

 

14

 

Моя улюблена іграшка

Давати елементарну характеристику комусь/ чомусь

Can you/he/she/it…?

I can/can't……

fly, drive,  ride, cook, talk, cry

Вживання модального дієслова Can/cant

[k], [æ]

Впр.6 ст.. 31

Впр.1 ст..30

Впр.2 ст..30

Впр.3 ст..30

Впр.4 ст..31

 

Впр.5 ст..31

Впр.7 ст.31

 

 

+

 

15

 

Моє улюблене заняття

Повідомляти про когось/щось

Is it…?

Are they …?

I like….

I don't like….

quick, slow, noisy, tasty, ugly, boring

Вживання коротких відповідей на загальні запитання

[k], [p], [d]

Впр.4 ст..33

Впр.1 ст..32

Впр.2 ст..32

Впр.3 ст.. 32

Впр.5 ст..33

Впр.6 ст..33

Впр.7 ст.33

 

+

 

+

16

 

Щонеділі

Повідомляти про когось/ щось

Where is/are….?

What can you do on Sunday?

fly a kite, skip,

roller-blade, swing

 

Вживання модального дієслова Can/cant

[ei]

Впр.4 ст..35

Впр.1 ст..34

Впр.3 ст..35

Впр.2 ст..34

Впр.5 ст..35

Впр.6 ст.35

+

 

 

+

17

 

Я люблю спорт.

Ставити запитання та відповідати на них.

Виражати настрій

Can/can’t I, you, we, they, he, she play…?

Basketball, tennis,  hockey, swimming, aerobics

Уживання коротких відповідей на загальні запитання. Вживання модального дієслова Can/cant і сполучника and

[w]

Впр.3 ст..36

Впр.4 ст..37

Впр.1 ст..36

Впр.2 ст.. 36

Впр.5 ст..37

Впр.6 ст..37

Вживаючи модальне дієслово Can і сполучника and

Впр.7 ст.37

 

 

+

 

18

 

Сьогодні неділя.

Ставити запитання та відповідати на них.

 

Where are you/children…? I/we/you/they play…

He/She/It  plays…

A village, a garden, to play hopscotch, to play hide-and-seek, at school, in the park, in the yard, at the Zoo, at home, at the sports ground

 

Вживання спеціальних запитань з What, Where

[ei], [æ], [e], [f], [v]

Впр.5 ст..39

Впр.1 ст.. 38

Впр.2 ст..38

Впр.3 ст..38

Впр.4 ст..39

 

 

Впр.6 ст.39

 

 

+

+

19

 

Відпочинок та дозвілля

Розуміти та виконувати вказівки (команди)

 

Lexical material of the topic.

Однина й множина іменників, особові та присвійні займенники

[h], [s], [i], [з:]

Впр.3 ст..40

 

Впр.2 ст..40

Впр.1 ст..40

Впр.4 ст..41

 

Впр.6 ст..41

 

 

 

 

20

 

Відпочинок і дозвілля. Узагальнення матеріалу

Розуміти та виконувати вказівки (команди)

 

Lexical material of the topic.

 

[k], [s], [ks]

Впр.3 ст..43

Впр.1 ст..42

Впр.4 ст..43

Впр.5 ст..43

 

Впр.3 ст..42

Впр.6 ст.43

 

 

 

 

Тема : «Людина» 10 годин

21

 

У мене – щасливе обличчя

Ставити запитання та відповідати на них.

Виражати настрій

This is

These are

Hair, an eye, a nose, a mouth, a lip, a head, an ear, a cheek, a chin, right, left, face.

Вживання вказівних займенників these are, this is та структури have got/ has got

 

[h], [l], [r]

Впр.3 ст..44

Впр.1 ст..44

Впр.5 ст..45

Впр.2 ст.. 44

Впр.4 ст..45

 

Впр.6 ст.45

 

 

 

 

22

 

Цея.

Повідомляти про когось/ щось

I spy with my eye something…..

A finger, an arm, a body, hips, a smile, a hand, a knee, a toe, a foot, feet, a tooth, teeth.

Числівники 1-10

Вживання have got/ has got, haven’t got/ hasn’t got

Винятки утворення множини іменників

 

[i:], [i], [ai]

Впр.5 ст..47

Впр.1 ст..46

Впр.3 ст..47

Впр.2 ст..46

Впр.4 ст..47

 

Впр.6 ст.47

 

 

+

 

23

 

Як він/ вона виглядає?

Давати елементарну характеристику комусь/ чомусь

What is…..like?

 

Curly, fair, tall, fat, plump, straight, dark, long, wavy, slim

Вживання спеціальних запитань з What? Вживання have got/ has got

Вживання сполучників but, and

[f], [l], [n], [tʃ]

Впр.4 ст..49

Впр.1 ст.. 48

Впр.3 ст..48

Впр.2 ст.. 48

Впр.5 ст..49

Впр.6 ст..49

 

Впр.7 ст.49

 

 

+

 

24

 

Познайомтесь

 із Піноккіо

Повідомляти про когось/ щось

 

I haven't got…..

To see, to hear, to smell, to spell, to wink, to think

Вживання заперечних речень з have got/ has got Вживання сполучників but, and

[ɔ], [əu], [ɔ:]

Впр.4 ст.. 51

Впр.6 ст..51

Впр.1 ст..50

Впр.2 ст..50 

Впр.3 ст..50

Впр.5 ст.. 51

Впр.7 ст.51

 

 

+

 

25

 

Мій одяг.

Ставити запитання та відповідати на них.

 

What colour is….?

What colour are…?

A blouse, a dress, a shirt, a jacket, a skirt, a tie, trousers, jeans, socks, shoes.

Вживання спеціальних запитань з What?

[f], [w], [v], [k]

Впр.7 ст..53

Впр.1 ст.. 52

Впр.3 ст..52

Впр.2 ст..52 Впр.4 ст.. 53

Впр.6 ст..53

Впр.5 ст.. 53

Впр.8 ст.53

 

 

 

 

26

 

Шкільне свято.

Ставити запитання та відповідати на них

Whose … is/are  this/ these?

It’s/ They’re Ann’s.

A hat, a T-shirt, sandals, a coat, shorts,  shoes, boots, pijamas

Вживання присвійного відмінка займенника

[u:], [з:],  [o:]

Впр.2 ст.. 54

Впр.1 ст..54

Впр.3 ст..55

Впр.4 ст..55

Впр.5 ст.55

 

+

 

 

27

 

Який одяг ти носиш?

Ставити запитання та відповідати на них

What do you wear on summer, winter, spring, autumn?

To wear, to have got something on, to belong, tight, wide

Вживання речень з have got on / has got on Вживання сполучників but, and

[i], [w], [i:], [e]

Впр.6 ст..57

Впр.3 ст..56 Впр.4 ст..57

Впр.1 ст..56

Впр.2 ст..56

Впр.5 ст..57

Впр.7 ст.57

 

 

+

 

28

 

У мене є фантастична істота.

Давати елементарну характеристику комусь/ чомусь

How many … has/have he/she/you/they got? Can …?

What colour…?

To sign, to smell, to wink, to hear, to see, to jump, to swim, to think

Вживання модального дієслова Can

[a:], [əu], [θ]

Впр.1 ст..58

Впр.4 ст..59

 

Впр.2 ст..58

Впр. 5ст..59 

Впр.3 ст.. 58

Впр.6 ст.59

 

 

 

 

29

 

Людина

Розуміти та виконувати вказівки (команди)

 

Lexical material of the topic.

Уживання артиклів a, an, zero article. Вживання іменників в однині і множині та присвійного відмінка.

[s], [z]

Впр.1 ст..60

 

Впр.4 ст..61

Впр.2 ст.. 60

Впр.3 ст..60

Впр.5 ст..61

Впр.6 ст..61

 

Впр.7 ст.61

 

 

 

 

30

 

Зовнішність.

Узагальнення матеріалу

Розуміти та виконувати вказівки (команди)

 

Lexical material of the topic.

Вживання артиклів. Присвійного відмінка.

[t]

Впр.3 ст..63

Впр.1 ст..62

Впр.2 ст..62

Впр.4 ст..63

Впр.5 ст..63

 

Впр.6 ст.63

 

 

 

 

31

 

Контроль аудіювання і говоріння

Розуміти та виконувати вказівки (команди)

 

 

 

 

 

Test

Test

 

Повторити матеріал

 

 

 

 

32

 

Контроль читання і письма

Розуміти та виконувати вказівки (команди)

 

 

 

 

Test

 

 

Test

 

 

 

 

 

ІІ семестр

Тема : «Природа. Пори року» 9 годин

33

 

Яка сьогодні погода?

Ставити запитання та відповідати на них

What’s the weather like today? It’s …

What season

 is it now? It’s …

Warm, sunny, rainy, cloudy, hot, windy, cold, snowy, frosty, winter, spring, summer, autumn.

It is = It’s

[o:], альвеолярні звуки

Впр.3 ст..64

Впр.6 ст..65

 

Впр.1 ст..64

Впр.2 ст..64

Впр.4 ст..65

Впр.5 ст..65

 

Впр.7 ст.65

 

 

+

 

34

 

Пори року.

Повідомляти про когось/ щось

What is your favourite season? My favourite season is …

I can…

Winter, spring, summer, autumn.

Вживання модального дієслова Can

Вживання сполучників but, and

Інтонація питальних речень

Впр.2 ст..66

Впр.3 ст..66

Впр.5 ст..67

 

Впр.1 ст..66

Впр.4 ст..67

 

Впр.6 ст.67

+

 

+

 

35

 

Зараз зима

Давати елементарну характеристику комусь/ чомусь. Виражати настрій

What’s the weather like in winter?

What can you do in winter?

What can you wear in winter?

A fur coat, a sweater, a scarf, gloves, mittens, to skate, to ski, to sledge, to play snowballs, to make a snowman

Вживання модального дієслова Can

Вживання сполучників but, and

[w]

 

Впр.3 ст.. 69

Впр.1 ст..68

Впр.2 ст..68

 

Впр.6 ст.69

 

 

+

 

36

 

Природа навесні.

Давати елементарну характеристику комусь/ чомусь. Виражати настрій

What’s the weather like in spring?

What can you wear in spring?

What can you do in spring?

Chilly, warm, sunny, windy, rainy, hot

Вживання модального дієслова Can

Вживання сполучників but, and

[r], [h]

Впр.2 ст..70

Впр.5 ст..71

Впр.1 ст.. 70

Впр.3 ст..70 Впр.4 ст..71

 

 

Впр.6 ст.71

+

 

+

 

37

 

Світ навколо тебе

Повідомляти про когось/ щось

How old are/is …?

Numerals 11-20

Вживання прийменників on, in, under, over, above, below

[i]

Впр.3 ст..72

Впр.1 ст..72

Впр.2 ст..72

Впр.4 ст.. 72

Впр.5 ст.. 73

Впр.6 ст.73

+

 

 

 

38

 

Літо — яскраве

Ставити запитання і відповідати на них

What season is it?

What is the weather like?

What do the people wear?

 Colours, cube, the Sun, the sky

Вживання спеціальних запитань з What, Where, Whom, Who, When, Why, How?

[s], [z]

Впр.4 ст..74

Впр.2 ст..74

Впр.1 ст..74

Впр.3 ст..74

 

Впр.6 ст.75

+

 

+

 

39

 

Біля моря

Повідомляти про когось/ щось

This is …

A rock, a coast, a shell, a stone, a crab, sand, the sea

Вживання вказівних займенників  That is, those are, these are, this is.

[k], []

Впр.2 ст..76

Впр.1 ст..76

Впр.3 ст..76

Впр.4 ст..77

Впр.5 ст..77 Впр.6 ст..77 з дієсловом Can

 

Впр.7 ст.77

+

 

+

 

40

 

Осінь — багата

Давати елементарну характеристику комусь/ чомусь.

What’s the weather like in autumn?

What can you wear in autumn? What can you do in autumn?

A pear, a plum, a melon, a tomato, a watermelon

Вживання числівників 

Вживання модального дієслова Can

Вживання сполучників but, and

[æ], [Λ]

Впр.2 ст..78

 

Впр.1 ст..78

Впр.3 ст..78

Впр.4 ст..79

Впр.5 ст..79

Намалювати календар до кожної пори року

Впр.6 ст.79

+

 

+

 

41

 

Природа.

Пори року. Узагальнення матеріалу

Розуміти та виконувати вказівки (команди)

 

Lexical material of the topic.

Вживання модального дієслова Can.

Вживання займенників

 

Впр.5 ст..81

 

Впр.4 ст..80

Завдання на картках 

Впр.6 ст.81

 

 

 

 

Тема : «Природа. Світ тварин» 9 годин

42

 

Світ тварин.

Називати когось/ щось Ставити запитання і відповідати на них

Have you got…?

What colour…?

A dog, a puppy, a rabbit, a guinea-pig, a cat, a kitten, a hamster, a parrot

Вживання питальних та розповідних речень з have got/ has got

Вживання сполучника and

[α], [θ]

Впр.4 ст..85

Впр.6 ст..85

Впр.1 ст..84

Впр.3 ст..85

Впр.2 ст..84

Впр.5 ст..85

 

Впр.7 ст.85

 

+

 

 

43

 

Мій домашній улюбленець.

Повідомляти про когось/ щось

Where can your pet live?

What can it eat?

A cage, a dog-house, water, an aquarium, a carrot, a cabbage, fish food, meat, corn

Вживання стверджувальних,заперечних та питальних речень з модальним дієсловом Can.

Вживання have got/ has got, haven’t got/ hasn’t got

Дифтонги

Впр.5 ст..87

Впр.1 ст..86

Впр.3 ст..86

Впр.2 ст..86 вживаючи Can (+,-,?)

Впр.4 ст..87

Впр.5 ст..87 з Can

Впр.7 ст.87

 

+

 

 

44

 

Свійські тварини.  У селі.

Привітатися. Повідомляти про когось/ щось.

Виражати настрій

Where is …?

A cow, a hen, a pig, a sheep-sheep, a horse, a lamb, a goose-geese

Вживання have got/ has got, haven’t got/ hasn’t got, сполучника and та прийменників

Довгі та короткі голосні

Впр.2 ст..88

Впр.5 ст..89

Впр.1 ст..88

Впр.3 ст.. 88

Впр.4 ст..89

 

Впр.6 ст.89

 

+

+

 

45

 

Свійські тварини. На фермі.

Давати елементарну характеристику комусь/ чомусь.

How long …?

Noisy, quiet, clever, hungry, angry.

How long …?

[kw]

Впр.3 ст..90

Впр.4 ст..91

Впр.5 ст..91

Впр.1 ст..90

Впр.2 ст..90

Впр.6 ст..91 з Can 

Впр.7 ст.91

+

+

 

 

46

 

Світ диких тварин.

Давати елементарну характеристику комусь/ чомусь.

Where can … live?

The forest, the jungle, a mountain, a desert, a savanna, a penguin, a shark, a camel, a river, snow, a lion, a  tiger, a monkey, a dolphin, a giraffe.

Вживання стверджувальних,заперечних та питальних речень з модальним дієсловом Can.

 

[f], [ð]

Впр.2 ст..92

Впр.5 ст..93

Впр.1 ст..92

Впр.3 ст..93 з Can 

Впр.6 ст..93

Впр.7 ст.93

+

+

 

 

47

 

Відвідування зоопарку.

Давати елементарну характеристику комусь/ чомусь.

This is…

It is (colour).

It lives…

It eats…

The jungle, an elephant, tree, a zebra, an animal, meat, leaf-leaves

Вживання вказівних займенників  That is, those are, these are, this is.

Інтонація розповідних речень

Впр.3 ст..94

Впр.4 ст.. 94

 

Впр.1 ст..94

Впр.2 ст..94 з Can 

Впр.6 ст..95

Впр.5 ст..95

Впр.7 ст.95

 

+

 

+

48

 

У зоопарку.

Повідомляти про когось/ щось.

Ставити запитання і відповідати на них

Has it got…?

Have they got…?

A body, a tail, a head, a leg, an ear, an eye, a tooth, big, short, round, strong, small, sharp

Вживання have got/ has got, haven’t got/ hasn’t got

Інтонація загальних запитань

 

Впр.1 ст..96

Впр.3 ст..96

Впр.2 ст..96

Впр.5 ст..97

Впр.4 ст.. 97

Впр.7 ст.97

 

+

 

+

49

 

Моя улюблена тварина.

Повідомляти про когось/ щось.

 

Ann’s favourite animal is …

My favourite animal is..

Best friend

Вживання присвійних іменників

[α], [θ]

Впр.2 ст..98

 

Впр.1 ст.. 98

Впр.3 ст..98

Впр.5 ст..99

Впр.4 ст..99

Впр.6 ст.99

 

 

 

 

50

 

Світ тварин. Узагальнення матеріалу.

Розуміти та виконувати вказівки (команди)

 

Lexical material of the topic.

Вживання множини іменників, заперечних та питальних речень

 

Впр.2 ст..102

Впр.3 ст..103

Впр.2 ст.. 100

Впр.1 ст.. 100

Впр.3 ст..100

Впр.4 ст..101

Впр.6 ст..101

Впр.7 ст.101

Впр.4 ст.103

 

 

 

 

Тема : «Свята та традиції» 8 годин

51

 

День народження.

Ставити запитання і відповідати на них

When is your birthday?

It’s in summer, winter, spring, autumn.

What can you do on you birthday?

Summer, winter, spring, autumn, to play, to dance, to sing

Вживання запитань з What, Where, Whom, Who, When, Why, How?

Вживання стверджувальних,заперечних та питальних речень з модальним дієсловом Can.

 

[θ]

Впр.4 ст..105

Впр.7 ст..105 

Впр.3 ст..104

Впр.2 ст..104

Впр.5 ст..105 

Впр.6 ст..105

Впр.8 ст.105

 

+

 

+

52

 

Сімейні свята.

Повідомляти про когось/ щось.

 

What can you do before|on holidays?

What can you wear on holidays?

What colour can be your clothes?

 

 

To clean the room, to bake a cake, to invite the guests, to celebrate, to write a postcard, to buy a present, to open the presents, to congratulate, usually

Вживання запитань з What, Where, Whom, Who, When, Why, How?, стверджувальних,заперечних та питальних речень з модальним дієсловом Can.

[i:], [ai],[ei]

Впр.3 ст..106

Впр.1 ст..106

Впр.2 ст..106

Впр.5 ст..107

Міні-твір «Що я можу робити на свята»

Впр.7 ст.107

 

+

 

+

53

 

Свята.

Називати когось/ щось.

Ставити запитання і відповідати на них.

Виражати настрій

What holidays can we celebrate in our country?

What can you do| wear on New Year…?

This is …

Birthday, New Year, Christmas, St. Valentine’s Day, Easter, Independence Day, always, sometimes, never, every, on, in, at

Вживання запитань з What, Where, Whom, Who, When, ?, модального дієслова Can., вказівного займенника This is а …,

прийменників on, in, at

[a:]

Впр.2 ст.. 108

 

Впр.1 ст..108

Впр.3 ст.. 109

Впр.4 ст..109

 

Впр.5 ст.109

+

 

+

 

54

 

Зимові свята.

Повідомляти про когось/ щось.

Ставити запитання і відповідати на них.

How can you/they celebrate…?

China, Europe, the USA, Spain, India, South America, carnival, dance, sing, give, watch

Вживання стверджувальних,заперечних та питальних речень з модальним дієсловом Can

[θ]

Впр.1 ст..110

Впр.3 ст..111

Впр.5 ст..111

 

 

Впр.2 ст.. 110

Впр.4 ст..111

Впр.6 ст.111

 

+

 

+

55

 

Свято Великодня.

Повідомляти про когось/ щось.

Ставити запитання і відповідати на них.

How can you/they celebrate Easter?

The Easter Bunny, Easter eggs, the Easter basket, a paska, an Easter greeting card, an Easter present

Вживання вказівних займенників  That is, those are, these are, this is та модального дієслова Can

[ε]

Впр.6 ст..113

Впр.3 ст..112

Впр. 1ст..112

 Впр.2 ст..112

Впр.5 ст..113

Впр.4 ст..113

Впр.7 ст.113

 

+

 

+

56

 

Свята. День матері. День батька.

Повідомляти про когось/ щось.

 

Can you …?

To play football, to watch TV, to help to cook, to wear costumes, to eat a  cake, to swim, to get presents

 

 

Впр.4 ст..115

Впр.2 ст..117 

Впр.1 ст.. 114

Впр.2 ст..114

Впр.3 ст..114

Впр.5 ст..115

Впр.1 ст..116

Впр.3 ст..117

Впр.5 ст..117

Впр.7 ст.115

Впр.6 ст.117

+

+

 

 

57

 

Шкільне свято.

Давати елементарну характеристику комусь/ чомусь.

What’s this/

What colour is it?

Lexical material of the topic.

 

 

 

 

Впр.1 ст..118

Впр.2 ст..118 Впр.5 ст..119

 

Впр.4 ст..119

Впр.6 ст.119

+

+

 

 

58

 

Свята та традиції. Узагальнення матеріалу

Розуміти та виконувати вказівки (команди)

 

Lexical material of the topic.

 

 

Впр.5 ст.. 123

 

Впр.1 ст..120

Впр.6 ст..120

Впр.2 ст..121

Впр.4 ст..123

Впр.6 ст..123

Впр.3 ст.. 119

Впр.5 ст..120

Впр.3 ст..123

Впр.7 ст.123

 

 

+

 

Тема : «Школа» 8 годин

59

 

Я ходжу до школи. Мій одяг.

Повідомляти про когось/ щось.

 

I go to school.

I can wear….

What colour is your blouse?

A school, to wear, a  blouse, a dress, a shirt, a jacket, a skirt, a tie, trousers, jeans, socks, shoes, a hat, a T-shirt, sandals, a coat, shorts,  shoes, boots,  a fur coat, a sweater, a scarf, gloves, mittens

Вживання стверджувальних,заперечних та питальних речень з модальним дієсловом Can. Вживання сполучників but, and

Звукова система

Завдання на картках

Завдання на картках

Завдання на картках

 

Розкажи, що ти можеш одягнути в школу

 

+

 

+

60

 

Моя шкільна форма.

Давати елементарну характеристику комусь/ чомусь.

This is my blouse.

That is Ann’s shoes.

ЛО одяг

Вживання вказівних, особових та присвійних займенників  That is, those are, these are, this is,my, her, his, our, their

Звукова система

Завдання на картках

 

Завдання на картках

Завдання на картках

Виконати завдання на картках

 

 

 

+

61

 

Моя школа та мій клас

Повідомляти про когось/ щось.

 

What can you see in your classroom?

How many … can you see?

What have you got in your classroom?

A blackboard, a poster, a wall, a lamp, a pointer, a duster, a chair, a bookcase, a desk, a flower

Вживання have got/ has got, haven’t got/ hasn’t got

Звукова система

Завдання на картках

 

Завдання на картках

Завдання на картках

Виконати завдання на картках

 

 

 

 

62

 

Моя класна кімната.

Повідомляти про когось/ щось.

What have you got in your classroom?

How many … can you see?

What colour is it?

long, short, big small, new, old, thin, thick, next to, between

Вживання have got/ has got, haven’t got/ hasn’t got

Звукова система

Впр.6 ст..131

Впр.1 ст..130

Впр.4 ст.. 131

Впр.2 ст..130

Впр.5 ст.. 131

Впр.3 ст..130

Впр.7 ст.131

 

+

 

 

63

 

Мої однокласники.

Повідомляти про когось/ щось.

What’s…?

Have you got…?

Where…?

a school emblem, a uniform

ЛО одяг

 

Транскрипція слова

Впр.4 ст..133

Впр.3 ст..132

Впр.1 ст..132

Впр.2 ст.. 132

Впр.5 ст.. 133

Впр.1 ст..133

Впр.7 ст.133

 

 

 

 

64

 

На уроках.

Повідомляти про когось/ щось.

Виражати настрій

Can you learn English like this? – Yes, I can.| No, I can not.

To listen to English, to speak English, to read English, to write English, to sing in English, to play games in English, an iPod, a mobile phone, a pencil-case, a box, an exercise-book, an album 

Вживання стверджувальних,заперечних та питальних речень з модальним дієсловом Can. Вживання сполучників but, and

 

Впр.5 ст..135

Впр.1 ст..134

Впр.2 ст..134

Впр.3 ст..135 

Впр.4 ст..135

Впр.6 ст.135

 

 

+

+

65

 

Вільний час після уроків. Канікули.

Давати елементарну характеристику комусь/ чомусь.

Виражати настрій

On Sunday I can…

After classes I can…

What season is it?

 

To learn a poem, to draw a picture, to take photos, to go in for sports, to listen to a CD, to watch a DVD, to do the crossword puzzle, to tell my friend a story, to play computer games/ badminton/ table-tennis/ football, the guitar/ on the beach/ the piano/ to ride a bike

Вживання стверджувальних,заперечних та питальних речень з модальним дієсловом Can. Вживання сполучників but, and

 

 

Впр.3 ст..137

Впр.1 ст..136

Впр.2 ст..136

Впр.1 ст..138 Впр.2 ст..138

Впр.4 ст..139 Впр.5 ст..139

Впр.4 ст..137

Впр.3 ст..138 

Впр.5 ст.137

Впр.6 ст..139

 

+

+

 

66

 

Моя школа. Узагальнення матеріалу.

Розуміти та виконувати вказівки (команди)

 

Lexical material of the topic.

 

 

Впр.1 ст.. 142

Впр.2 ст..142

Впр.1 ст..143

Впр.2 ст..140

Впр.3 ст.141

Впр.4 ст..143

Впр.5 ст..143

 

Впр.5 ст.141

Впр.6 ст.141

Впр.6 ст.143

 

 

 

 

67

 

Контроль аудіювання

Розуміти та виконувати вказівки

 

 

 

 

 

Test

 

 

Повторити матеріал

 

 

 

 

68

 

Контроль читання

Розуміти та виконувати вказівки

 

 

 

 

Test

 

 

 

Повторити матеріал

 

 

 

 

69

 

Контроль письма

Розуміти та виконувати вказівки

 

 

 

 

 

 

 

Test

Повторити матеріал

 

 

 

 

70

 

Контроль говоріння

Розуміти та виконувати вказівки

 

 

 

 

 

 

Test

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
30 січня 2018
Переглядів
5091
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку