Календарне планування "Біологія 11 клас "

Про матеріал

Календарне планування "Біологія 11 клас" складено відповідно до навчальної програми «Біологія» для 10-11 класів навчальних закладів з українською мовою навчання наказ МОН від 28.10.2010 №1021. Підручник: Балан П.Г., Вервес Ю.Г.: Біологія: підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.:рівень стандарту, академічний рівень.- К.Генеза, 2012.

За навчальним планом 52 год., у ІІ семестрі 2 год/тижд.

Перегляд файлу

 

Біологія 11 клас

Складено  відповідно до навчальної програми «Біологія» для 10-11 класів навчальних закладів з українською мовою навчання наказ МОН від 28.10.2010 №1021. Підручник: Балан П.Г., Вервес Ю.Г.: Біологія: підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.:рівень стандарту, академічний рівень.- К.Генеза, 2012.

За навчальним планом 52 год., у ІІ семестрі 2 год/тижд.

Закономірності мінливості

16

Модифікаційна мінливість – наслідок взаємодії генотипу та умов довкілля.

 

 

17

Статистичні закономірності модифікаційної мінливості. Лабораторна робота №3. Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої.

 

 

18

Мутаційна мінливість.  Практична робота №2. Розв’язування типових задач на визначення типу мутацій .

 

 

19

Причини мутацій. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості.

 

 

 Генотип як цілісна система

20

Генетика людини

 

 

21

 Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу.  Медична генетика.

 

 

22

Генетичні основи селекції організмів.

 

 

23

Контрольна робота.  Генотип як цілісна система

 

Тематична

Над організмові рівні організації живої природи.

Популяція. Екосистема. Біосфера.

24

Екологічні чинники. Поняття про середовище існування, шляхи пристосувань до нього.

 

 

25

Біологічні адаптивні ритми організмів.

 

 

26

Популяція: її характеристики та структура. Популяційні хвилі. Гомеостаз популяцій.

 

 

27

Багатовидові угруповання організмів: біоценози, біогеоценози, екосистеми.

 

 

28

Різноманітність,  розвиток і продуктивність екосистем.

 

 

29

Біосфера та її межі. Роль організмів у біосфері. Вплив діяльності людини на стан біосфери.

 

 

30

Збереження біорізноманіття. Охорона біосфери.

 

 

31

Роль живих організмів у біосфері. Біомаса.  Практична робота №3. Розв’язування задач з екології.

 

 

32

Контроль знань з теми: Надорганізмові рівні життя.

 

Тематична

Основи еволюційного вчення

33

Становлення еволюційних поглядів. Основні положення еволюційного вчення Ч. Дарвіна.

 

 

34

Основні положення синтетичної гіпотези еволюції.

 

 

35

Вид і його критерії. Видоутворення.

 

 

36

Макроеволюційний процес.

 

 

37

Практична робота №4. Порівняння природного і штучного добору.

 

 

38

Сучасні уявлення про фактори еволюції: синтез екології та еволюційних поглядів.

 

 

Історичний розвиток і різноманітність органічного  світу

39

Гіпотези виникнення та початкові етапи розвитку життя на  Землі.

 

 

40

Еволюція одноклітинних та багатоклітинних організмів.

 

 

41

Розвиток життя протягом палеозойської ери.

 

 

42

Еволюційні події мезозойської ери.

 

 

43

Еволюційні події кайнозойської ери.

 

 

44

Контроль  знань: Система органічного світу як відображення його історичного розвитку.

 

 

45

Можливості і перспективи застосування досягнень біології у забезпеченні існування людства.

 

Тематична

46

Узагальнення курсу. Загальна біологія. Досягнення біології у забезпеченні існування людства.

 

ІІ семестр/

Річна

 

doc
Пов’язані теми
Біологія, Планування
Додано
12 січня 2019
Переглядів
263
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку