23 липня о 18:00Вебінар: STEM-освіта без гендерних стереотипів – запорука успішного майбутнього школярів

Календарне планування "Біологія, 9 клас"

Про матеріал

Календарне планування уроків біології для 9-го класу складено відповідно до чинної програми, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804, до підручника Шаламова Р.В.

Перегляд файлу

БІОЛОГІЯ

9-й клас

(2 год. на тиждень)

уроку

Дата

Тема уроку

Примітки

Вступ (2 години)

1

03.09.2018

Біологія як наука. Предмет біології. Основні галузі біології та її місце серед інших наук

 

2

07.09.2018

Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень

 

Тема 1. Хімічний склад клітини (8 годин)

3

10.09.2018

Вода та її основні фізико-хімічні властивості. Інші неорганічні сполуки

 

4

14.09.2018

Органічні молекули. Вуглеводи

 

5

17.09.2018

Ліпіди

 

6

21.09.2018

Поняття про біологічні макромолекули – біополімери.

Білки, їхня структурна організація та основні функції.

 

7

24.09.2018

Ферменти, їхня роль у клітині. Лабораторне дослідження властивостей ферментів

 

8

28.09.2017

Нуклеїнові кислоти. Роль нуклеїнових кислот як носія спадкової інформації. АТФ

 

9

01.10.2018

Практична робота №1. Розв’язання елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот

 

10

05.10.2018

Узагальнюючий урок з тем «Вступ», «Хімічний склад клітини»

 

Тема 2. Структура клітини  (6 годин)

11

08.10.2018

Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії.

 

12

12.10.2018

Структура еукаріотичної клітини: клітинна мембрана, цитоплазма та одномембранні органели

 

13

19.10.2018

Структура еукаріотичної клітини: двомембранні органели

 

14

29.10.2018

Структура еукаріотичної клітини: немембранні органели

 

15

02.11.2018

Ядро, його структурна організація та функції

 

16

05.11.2018

Типи клітин та їхня порівняльна характеристика: прокаріотична та еукаріотична клітина, рослинна та тваринна клітина. Лабораторна робота №1. Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин

 

Тема 3. Принципи функціонування клітини (4 годин)

17

09.11.2018

Обмін речовин та енергії. Основні шляхи розщеплення органічних речовин в живих організмах

 

18

12.11.2018

Клітинне дихання. Біохімічні механізми дихання

 

19

16.11.2018

Фотосинтез: світлова та темнова фаза

 

20

19.11.2018

Хемосинтез

 

21

23.11.2018

Підсумкова контрольна робота з тем «Структура клітин» та «Принципи функціонування клітин»

 

Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації (9 годин)

22

26.11.2018

Гени та геноми. Будова генів та основні компоненти геномів про- та еукаріотів

 

23

30.11.2018

Транскрипція. Основні типи РНК

 

24

03.12.2018

Генетичний код. Біосинтез білка.

 

25

07.12.2018

Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК. Практична робота № 2. Розв’язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції

 

26

10.12.2018

Поділ клітин: клітинний цикл, мітоз. Лабораторне дослідження фаз мітозу (на прикладі клітин кореня цибулі)

 

27

14.12.2018

Мейоз. Рекомбінація ДНК

 

28

17.12.2018

Статеві клітини та запліднення

 

29

21.12.2018

Етапи індивідуального розвитку

 

30

22.12.2018

Узагальнюючий урок з теми «Збереження та реалізація спадкової інформації»

 

Тема 5. Закономірності успадкування ознак (11 годин)

31

28.12.2018

Класичні методи генетичних досліджень

 

32

14.01.2019

Генотип та фенотип. Алелі

 

33

18.01.2019

Закони Менделя

 

34

21.01.2019

Ознака як результат взаємодії генів. Практична робота № 3. Складання схем схрещування

 

35

25.01.2019

Поняття про зчеплення генів і кросинговер

 

36

28.01.2019

Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю

 

37

01.02.2019

Форми мінливості. Лабораторне дослідження мінливості в рослин і тварин

 

38

04.02.2019

Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій

 

39

08.02.2019

Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування. Проект «Складання власного родоводу та демонстрація успадкування певних ознак (за вибором учня)»

 

40

11.02.2019

Сучасні методи молекулярної генетики

 

41

15.02.2019

Узагальнюючий урок з теми «Закономірності успадкування ознак»

 

Тема 6. Еволюція органічного світу (7 годин)

42

17.02.2019

Популяції живих організмів та їх основні характеристики

 

43

22.02.2019

Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін

 

44

25.02.2019

Механізми видоутворення

 

45

01.03.2019

Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна.

Роль палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції

 

46

04.03.2019

Еволюція людини. Етапи еволюції людини

 

47

11.03.2019

Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя

 

48

15.03.2019

Узагальнюючий урок з теми «Еволюція органічного світу»

 

Тема 7. Біорізноманіття (3 години)

49

18.03.2019

Основи еволюційної філогенії та систематики

 

50

22.03.2019

Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти. Неклітинні форми життя: віруси. Практична робота №4. Порівняння процесу розмноження клітинних та неклітинних форм життя

 

51

01.04.2019

Огляд основних еукаріотичних таксонів

 

Тема 8. Надорганізмові біологічні системи (7 годин)

52

05.04.2019

Екосистема. Різноманітність екосистем

 

53

08.04.2019

Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах

 

54

12.04.2019

Біотичні, абіотичні та антропогенні фактори

 

55

15.04.2019

Стабільність екосистем та причини її порушення

 

56

19.04.2019

Біосфера як цілісна система

 

57

22.04.2019

Захист і збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища.

Проект «Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в екосистемах своєї місцевості»

 

58

26.04.2019

Підсумкова контрольна робота з теми «Надорганізмові біологічні системи»

 

Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини (6 годин)

59

03.05.2019

Поняття про селекцію. Введення в культуру рослин. Методи селекції рослин.

 

60

06.05.2019

Одомашнення тварин. Методи селекції тварин

 

61

10.05.2019

Огляд традиційних біотехнологій. Основи генетичної та клітинної інженерії

 

62

13.05.2019

Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині

 

63

17.05.2019

Генетично модифіковані організми

 

64

20.05.2019

Узагальнюючий урок з теми «Біологія як основа біотехнології та медицини»

 

Узагальнення

65

24.05.2019

Основні загальні властивості живих систем

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 9 клас, Планування
До підручника
Біологія 9 клас (Шаламов Р.В., Носов Г.А., Литовченко О.А., Каліберда М.С.)
Додано
3 серпня 2018
Переглядів
559
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку