Календарне планування до підручника Карпюк О. 6 клас на ІІ семестр зі змістовими лініями.

Про матеріал

Пропоную календарне планування до підручника Карпюк О. на ІІ семестр зі змістовими лініями. Буду вдячний за відгуки =))

Перегляд файлу

 

 

 

№ /

Дата

Тема

 

Очікувані результати

Змістові лінії

Екол. безпека та сталий ровиток

Громад. відповідальність

Здоровя і безпека

Підприємли-  вість та фінанс. грамотність

Мовний

інвентар

Вибір комунікативних видів

діяльності

Домашнє завдання

 

 

Примітки

 

Лексика

Грама-

тика

Сприймання на слух/зорове сприйм

Усна/писемна взаємодія

 

50

Тема 5. Їжа та

напої.

Вміти надавати інформацію про здо-

рову їжу

Обговорює вибір

продуктів корисних для здоров’я

Yummy!

 I love

 

Ex.1,

 p.92

Ex.2,

 p.93

Ex.4, p.94

 

 

 

51.

Їжа для зоровя

Вміти запитувати та надавати інформацію

 про різні види їжі

Особистісна

Diet, grains, mealtime

 

Ex.2,p.94-

95

Ex.3,

 p.96

Ex.3,p.96

 

 

52.

 

Що ми їмо?

Вміти охарактеризувати деякі види їжі

Наводить приклади купівлі продуктів для здорового харчування

Snack, vegetarian

 

Ex.4,

 p.96

 

Ex.6,.97

 

 

 

 

 

53.

Харчові звички.

Вміти запитувати про їжу, яка подобається і не подобається

Обговорює особливості харчування у підлітково-му віці та харчові звички

Boiled, fried, habit

дієслова to be. Much, many

Ex.1,

 p.98

 

 

В.5.с.97(розп. про

свої звички їжі)

 

54.

Здорова та

 шкідлива їжа.

 

 

, to put

on weight, to loose weight

Present Simple

 

Ex.4,p.99

Ex.3, p.99

Ex.3, p.99

Доповнити діалог

 

 

55.

Харчові

уподобання

Вміти розповідати про

 свої уподобання в їжі

Обговор. різні способи

Пригот їжі для збереж здоровя та дотр безпеки

a\an; a slice of, a cup of

Would\

wouldn’t like.

Ex.1,3

 p.101-102

Ex.2,

 p.102

 

Ex.6,p.104

 

 

 

56.

Улюблена їжа та

 напої

Вміти розповідати про улюблені страви та напої

Наводить приклади  збалансованості влас-

ного раціону

It looks, smells

 

Ex.2,

 p.105-106

Ex.1,

 p.105

Ex.5,p.108

 

 

57.

Улюблена їжа мого друга

Вміти надавати інформацію про їжу

 своїх друзів

Співвідносить власні потреби з можливостями сімейного бюджету

 

 

Ex.2,

 p.100

Ex.1,2

 p.109

Ex.3,p.109

 

 

 

58.

Проектна   робота

«Традиційна укр. їжа»

Вміти  аргументувати власнудумку

 

ЛО теми

 

 

 

Розп. про здорову їжу

 

59.

Здорова іжа. Підсумковий урок .

Особистісна

 

 

 

 

Повт. тему «Харчування»

 

60.

Тема6. Покупки

 Робимо покупки

Вміти розповідати про відвідування магазині

Розподіляє кошти на продукти харчув-ня

Newsagents, bakers

Загальні та спеціальні

запитання

Ex.2,

 p.110

Ex.1, p.110

 

Ex.4,p.111

 

 

61.

Шопінг у Великій

Британії

Вміти висловлювати

свої враження

Складає перелік покупок

Cash,cashier,cheap

 

Ex.5,

 p.115

Ex.1, p.112-

113

Ex.3,4,p.114

 

62.

Магазини Великої

Британії

характеризувати види 

магазинів

Ідентифікує власні
права і обов’язки

Bargain, store silk

 

Ex.1, p.116-

117

Ex.1,p.116-

117

 Ex.4,p.119

 

 

 

63.

У супермаркеті

Ставить запитання про можливість купівлі

товарів

expensive,

 to suit

 

 

 

Ex.2,

 p.117

Ex.2,

 p. 117

 

Ex.6, p.121

 

 

64.

Магазини Лондона.

 

Вміти запитувати та надавати інформацію

про асортимент

 

Advertisement, customer,

 

 

Ex.1,2p.123-

124

Ex.1,

 p.123

Ex.4,p.125-126

 

 

65.

Товари, щ найкраще продаються

 

Особистісна

ЛО теми

 

 

Скла-дання

діа-логів

В.7.с.127

 

66.

Магазини Лондона

 

Тлумачить функцію

 грошей у сусп.-ві

item,selection, paradise, stall,

 

Ex.6,

 p.127

Ex.3,

 p.125

Розп. про покупки

 

67.

Проектна робота

«Магазини у моєму місті»

 

Вміти висловлювати свою точку зору

Особистісна

 

 

Ex.2,

 p.128

Ex.1,

 p.128

p.129

підготувати проект

 

68

Покупки

 

 

Much, many. There is

Ex.1,

 p.130

Ex.4,p.131

С.134- читати

 

 

69.

«Dragon Soup»

Вміти аргументу-вати думку

Особистісна

 

 

Ex.1,p.134

Ex.2,

 p.134-136

В.4.с.137

 

70.

 Контрольна

робота

 

 

 

 

 

 

Повт. слова

 

71.

Тема 7. Подорож Транспорт для подорожей

Вміти  відстоювати

свою думку

 

Обговорює переваги

екологічних видів

транспорту.

Bike, car,spaceship,

Ужив. прийм-ів

з дієсл.

 

Ex.2,

 p.143

Ex.1,

 p.142

 

Ex.4,p.143

 

 

 

72.

Що таке подорож?

Вміти описувати підготовку до

подорожі

Публічна

Планує  краєзнавчу

подорож.

An advantage, an airhostess,

PastSimple/

Past Cont

Ex.2,3

 p.145

Ex.1,

 p.144

Ex.5,p.146

 

 

73.

Подорож літаком

Вміти описувати підготовку до подорожі

Порівнює вартість

подорожі різними видами

транспорту.

arrive, to get on a trip

 

Ex.4,

 p.146

Ex.5,

 p.146

Ex.7,p.147

 

 

74.

Подорож є популярна.

 

Вміти розповідати про свої емоції

від подорожі

 

 

 

 

 

Вміти висловлювати

 свої враження від

побаченого у

 

Пояснює життєво  потребу

дотримання правил дорожнього руху

A journey,a sailor,

enjoyable, tiring, troublesome

 

 

Ex.1,

 p.148

Ex.1,

 p.148

Ex.3,p.149

 

 

75.

Подорож поїздом

Публічна

 

 

 

Ex.2,

 p.148

Ex.6,

 p.150

Ex.6, p.150

 

 

76.

Наша подорож

 

 

Past Simple,

Present Perfect

Ex.2,

 p.151

Ex.1,3

 p.151

Ex.6,p.152

 

 

77.

Повтор. вивченого

граматич.

Демонструє

розуміння цінності

культ.о розмаїття

 

 

 

Ex.4,5

 p.152

Ex.7,р.153

 

 

78.

Враження від подорожування

 

 

 

Запитання у

Present Perfect

Ex.3,

 p.154

Ex.1,

 p.153

Ex.3,p.154

 

 

79.

 Проектна

робота« Подорож»

Публічна

 

ЛО теми

 

Ex.2,p.156

 

Ex.4,

 p.154-155

Підготувати

проект

 

 

 

80.

Найкращий вид подорожування

Вміти аргументувати свій вибір

Публічна

 

 

 

 

Розп. про

подорожі

 

81.

Контрольна

 робота

Вміти  висловлювати

свою точку зору

Аналізує наслідки

порушення правил 

 

 

 

 

 

Повторити

слова

 

82.

Тема 8 Україна.

Велика Британія

Вміти надавати інформацію про країни

Демонструє  розуміння

цінності культур.

 

 

Утворення прикметників

 

 

Ex.2,

 p.158

 

Ex.4, p.158

Заповнити пропуски

 

 

83.

Визначні памятки

Лондона

Вміти вести

бесіду

Публічна

 

 

Ex.1,

 p.160

Ex.2,

 p.161-162

Ex.3,p.163

Опрацювати текст

 

84.

Визначні місця

 

 

 

 

 

p/163

 

В.4.с.164

 

85.

Визначні місця

Києва

інформувати про визначні місця

Робить gовідо-ня про

основні пам’ятки

Century, castle

 

Ex.5,

 p.164-166

Ex.5,

 p.164-166

Ex.6,p.167

 

 

86.

Визначні місця Лондона

Вміти подати пропозицію

 

Double-decker

Ступені порівняння

Ex.1,

 p.167

Ex.2,4

 p.167-168

В.3б.с.168

 

87.

Які місця ти

Відвідав?

 

 

 

 

p.169

 

Ex.5,p.170

Письмово

 

88.

Міста. Континенти

 

 

уживання. артикля

 

Ex.1,2

 p.172

Ex.3,p.173

 

 

89.

Уявна подорож

 

 

 

 

уживання означеного та неозначен. артикля. 

Ex.1,

 p.174

Ex.2,

 p.174-175

Ex.1,p.174

 

 

90.

Що ти знаєш про Київ?

Вміти аргументувати

свій вибір

 

 

P,176

 

Скласти

розповідь

 

91.

Тури для іноземців

Вміти висловлювати 

свої враження

Демонструє  розуміння

цінності культ.розмаїття

 

Ex.3,4

 p.177

 

Ex.6, p.177

 

 

92.

Подорож до

Єгипту

Вміти аргументувати

свій вибір

 

 

 

 

Ex.2, p.178

Підгот листівку

 

 

93.

Подорож

Великобританією

 

Порівнює вартість

подорожі

 

.

 

 

В.1.с.180

 

 

94.

Моя остання подорож

Вміти

\аргументувати

свій вибір

Публічна

ЛО теми

 

Ex.3,

 p.181

Ex.4

 p.182

Ex.7, p.183

 

 

95.

Вікторина про подорожі

Вміти охарактеризувати відомі вам англомовні країни

 

 

 

 

Ex.6,

 p.183

Ex.8,

 p.184

Ex.9,

 p.184

Ex.10, p.185- розп.

 

96.

Проектна

Робота

 

Визначає  орієнтовну  вартість  перебування

 

 

Ex.12,

 p.186

Ex.2,

 p.187

Закінчити проект

«Визначні місця України»

 

97.

Англомовні країни

 

 

 

 

Ex.1,

 p.187

Публічна

Ex.5, p.189

Закінчити речення

 

 

Ex.4,

 p.189

Ex.3,

 p.187-188

98.

Повторення вивченого

 

Публічна

ЛО теми

 

 

 

Повт. лексику

та грамм. теми

 

99.

Контроль письма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.

Контроль читання

 

 

 

 

 

 

101

Контроль аудіювання

 

 

 

 

 

 

102

Контроль говоріння

 

 

 

 

 

 

103

Підсумок за семестр.

 

 

 

 

 

 

104

Узагальнення і систематизація вивченого

 

 

 

 

 

 

105

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Англійська мова (6-й рік навчання) 6 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
2 січня 2020
Переглядів
2059
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку