26 жовтня о 18:00Вебінар: Сучасні методи та засоби організації уроку фізичної культури за стандартами НУШ

Календарне планування Фіз.ра 2 кл.НУШ

Про матеріал
Календарне планування складено згідно: Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти 1 – 2 класи, затверджені рішенням Колегії Міністерства освіти інауки України від 22 лютого 2018 року. Розробленої під керівництвом О. Савченко Київ, ТД «Освіта – Центр плюс», 2018р.-240с
Перегляд файлу

 

Клинцівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів - філія

Бережинського закладу  загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів        Кропивницької районної ради

       ПОГОДЖЕНО                                                      ЗАТВЕРДЖУЮ

     Завідувач філєю                                                       Директор  Бережинського закладу

     ___________   І. Шиманська                                   загальної середньої освіти І – ІІІ ст.                                                                                                                                                                                                    

     "___" вересня  2019 року                                         ______________ К. Буртак                                                            

     "___"  січня  2020 року                                                   "___" вересня 2019 року    

      __________________________

 

 

           

 

Календарно – тематичне планування

навчального матеріалу

з  фізичної культури

в 2 класі

на І та ІІ семестр 2019 / 2020 н.р.

Вчитель Семидітна Лариса Василівна

Вчитель вищої кваліфікаційної категорії

Зведена таблиця розподілу навчального часу в 2 класі

Семестр

Загальна кількість

годин

Кількість

годин на

тиждень

І семестр

48

3

ІІ семестр

54

3

Усього

105

3

 

      Розглянуто на засіданні МО

      вчителів початкових класів

      Протокол № 1 від «___»  серпня 2019 року

      Керівник  МО __________О. Гетьман

 

Картинки по запросу знак НУШ

 

Календарне планування складено згідно:

Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти 1 – 2 класи, затверджені рішенням Колегії Міністерства освіти інауки України від 22 лютого 2018 року. Розробленої під керівництвом О. Савченко Київ, ТД «Освіта – Центр плюс», 2018р.-240с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізична культура

3 год. на тиждень

І семестр

Тема уроку

Дата

Скор. дата

Примі-тка

 1.  

Руховий режим дня молодшого школяра. Спортивний одяг і взуття. Правила безпечної поведінки на уроках фізкультури. Рухливі ігри та естафети.

02.09

 

 

 1.  

Значення і правила виконання ранкової гігієнічної гімнасти­ки, фізкультхвилинки та фізкультурної паузи. Організовуючі вправи. Різновиди ходьби. Рухливі ігри. Визначення вихідних даних фізичної підготовленості учнів.

03.09

 

 

 1.  

Рухова активність протягом дня. Різновиди ходьби. Рухливі ігри, естафети. Визначення вихідних даних фізичної підготов­леності учнів.

05.09

 

 

 1.  

Організовуючі вправи. Перешикування. Загальнорозвивальні вправи для формування правильної постави. Рухливі ігри та естафети.

09.09

 

 

 1.  

Організовуючі вправи. Перешикування. Загальнорозвивальні вправи для формування правильної постави. Рухливі ігри, естафети.

10.09

 

 

 1.  

Організовуючі вправи. Перешикування. Загальнорозвивальні вправи для формування правильної постави. Різновиди ходь­би. Рухливі ігри та естафети.

12.09

 

 

 1.  

Фізичні вправи та їх вплив на формування фізичних якостей. Організовуючі вправи. Комплекс вправ ранкової гімнастики без предмета (імітаційного характеру). Біг зі зміною напряму, спиною вперед. Біг із високого старту до 30 м. Рухлива гра.

16.09

 

 

 1.  

Організовуючі вправи. Комплекс вправ ранкової гімнастики без предмета. Біг зі зміною напряму, спиною вперед. Біг із високого старту до ЗО м. Рухлива гра.

17.09

 

 

 1.  

Організовуючі вправи. Комплекс вправ ранкової гімнастики без предмета. Біг зі зміною напряму, спиною вперед. Біг із високого старту до 30 м. Рухлива гра.

19.09

 

 

 1.  

Організовуючі вправи. Комплекс ранкової гімнастики без пре­дмета. Вправи для розвитку швидкості. Біг із пришвидшення­ми за сигналом. Повторний біг 3 - 10 м. Рухлива гра.

23.09

 

 

 1.  

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Біг на дистанцію до 500 м малої інтенсивності. Рухлива гра.

24.09

 

 

 1.  

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Бігові вправи. Пришвидшення з різних вихідних положень. Вправи для розвитку координації. Рухлива гра.

26.09

 

 

 1.  

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Бігові вправи. Пересування приставним кроком правим і лівим боком. Вправи для розвитку координації. Рухлива гра.

30.09

 

 

 1.  

Організовуючі вправи. Вправи для м'язів шиї. Загальнорої вивальні вправи в русі. Вправи для розвитку витривалості. Біг почергово з ходьбою. Рухлива гра.

01.10

 

 

 1.  

Організовуючі вправи.  Загальнорозвивальні  вправи  в  русі.  Бігові вправи. Вправи для розвитку витривалості. Рухлива гра.

03.10

 

 

 1.  

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Бігові вправи. Стрибки на місці з поворотами, по «купинах».  Стрибки у довжину. Рухлива гра.

07.10

 

 

 1.  

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні  вправи.  Бігові вправи. Стрибки на місці з поворотами, по «купинах». Стри­бки у довжину. Рухлива гра.

08.10

 

 

 1.  

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи.  Бігові вправи. Вправи для розвитку координації. Стрибки на місці і поворотами, по «купинах». Стрибки у довжину. Рухлива гри.

10.10

 

 

 1.  

Організовуючі та загальнорозвивальні вправи. Бігоні та стрибкові вправи. Вправи для розвитку координації. Біг у чергу ванні з ходьбою до 1000 м. Рухлива гра.

15.10

 

 

 1.  

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи. Бігові ті стрибкові вправи. Вправи для розвитку витривалості. Біг  у чергуванні з ходьбою до 1000 м. Рухлива гра.

17.10

 

 

 1.  

Організовуючі та загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби; бігові та стрибкові вправи. Вправи для розвитку витривалості. Біг у чергуванні з ходьбою до 1000 м. Рухлива гра.

21.10

 

 

 1.  

Правила техніки безпеки під час занять з м'ячем. Організо­вуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи з м'ячем. Вправи з великим м'ячем. Рухлива гра.

22.10

 

 

 1.  

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи з м'ячем. Вправи з великим м'ячем. Рухлива гра.

24.10

 

 

 1.  

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи з м'ячем Вправи з великим м'ячем. Рухлива гра.

04.11

 

 

 1.  

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи з м'ячем. Передавання м'яча. Рухлива гра, естафета.

05.11

 

 

 1.  

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи з м'ячем. Передавання і ловіння м'яча двома руками від грудей. Рухли­ва гра, естафета.

07.11

 

 

 1.  

Організовуючі  та   загальнорозвивальні  вправи.   Різновиди ходьби, бігові вправи. Передавання і ловіння м'яча двома руками від грудей. Рухлива гра.

11.11

 

 

 1.  

Організовуючі  та  загальнорозвивальні  вправи.   Різновиди ходьби; бігові вправи. Передавання і ловіння м'яча двома руками від грудей. Рухлива гра.

12.11

 

 

 1.  

Організовуючі  та  загальнорозвивальні   вправи.   Різновиди ходьби, бігові вправи. Вправи з великим м'ячем. Рухлива гра.

14.11

 

 

 1.  

Організовуючі та загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби, бігові вправи. Вправи з великим м'ячем. Рухлива гра, естафета.

18.11

 

 

 1.  

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи з гімнас­тичною палицею. Танцювальні кроки. Рухлива гра.

19.11

 

 

 1.  

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи з гімнас­тичною палицею. Танцювальні кроки. Рухлива гра.

21.11

 

 

 1.  

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи з гімнас­тичною палицею. Танцювальні кроки. Танцювальні кроки. Рухлива гра.

25.11

 

 

 1.  

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи з предме­тами. Підтягування у висі лежачи та у висі (хлопці). Танцю­вальні кроки. Рухлива гра.

26.11

 

 

 1.  

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи з предме­тами. Підтягування у висі та у висі лежачи (хлопці). Танцюва­льні кроки. Рухлива гра.

28.11

 

 

 1.  

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи з предме­тами. Підтягування у висі лежачи та у висі (хлопці). Танцю­вальні кроки. Рухлива гра.

02.12

 

 

 1.  

Організовуючі та загальнорозвивальні вправи Підтягування у висі лежачи та у висі (хлопці). Різновиди ходьби, бігу, стриб­ків. Танцювальні кроки. Рухлива гра.

03.12

 

 

 1.  

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи для фор­мування правильної постави. Підтягування у висі та у висі лежачи (хлопці). Танцювальні кроки. Рухлива гра.

05.12

 

 

 1.  

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи для фор­мування правильної постави. Підтягування у висі та у висі лежачи (хлопці). Танцювальні кроки. Рухлива гра. .

09.12

 

 

 1.  

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи для фор­мування правильної постави. Підтягування у висі та у висі лежачи (хлопці). Різновиди ходьби, бігу, стрибків. Танцюва­льні кроки. Рухлива гра.

10.12

 

 

 1.  

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи для фор­мування правильної постави. Підтягування у висі та у висі лежачи (хлопці). Танцювальні кроки. Рухлива гра.

12.12

 

 

 1.  

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи для фор­мування правильної постави. Підтягування у висі та у висі лежачи (хлопці). Танцювальні кроки. Рухлива гра.

16.12

 

 

 1.  

Організовуючі вгірави. Комплекс вправ ранкової гімнастики зі скакалкою. Стрибки зі скакалкою. Вправи для розвитку гнучкості. Рухлива гра.

17.12

 

 

 1.  

Організовуючі вправи. Комплекс вправ ранкової гімнастики зі скакалкою. Різновиди ходьби та бігу. Стрибки зі скакал­кою. Вправи для розвитку гнучкості. Рухлива гра.

19.12

 

 

 1.  

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи зі скакал­кою. Різновиди ходьби та бігу. Стрибки зі скакалкою. Вправи для розвитку гнучкості.

23.09

 

 

 1.  

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби, бігу. Стрибки зі скакалкою. Вправи для розвитку гну­чкості. Рухлива гра. Визначення динаміки фізичної підготов­леності учнів.

24.09

 

 

 1.  

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи зі скакал­кою. Різновиди ходьби та бігу. Стрибки зі скакалкою. Вправи для розвитку гнучкості. Рухлива гра. Визначення динаміки фізичної підготовленості учнів.

26.09

 

 

 1.  

Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи зі скакал­кою. Різновиди ходьби та бігу. Стрибки зі скакалкою. Вправи для розвитку гнучкості. Рухлива гра.

 

 

 

ІІ семестр

 1.  

Правила безпеки на заняттях із лижної підготовки. Орга­нізовуючі команди і прийоми. Вправи для оволодіння на­вичками пересувань на лижах: лижні ходи, повороти, спус­ки, підйоми, гальмування.

 

 

 

 1.  

Організовуючі команди і прийоми. Вправи для оволодіння навичками пересувань на лижах: лижні ходи, повороти, спуски, підйоми, гальмування. Рухлива гра.

 

 

 

 1.  

Організовуючі команди і прийоми. Вправи для оволодіння навичками пересувань на лижах: лижні ходи, повороти, спуски, підйоми, гальмування. Рухлива гра.

 

 

 

 1.  

Організовуючі команди і прийоми. Вправи для оволодіння навичками пересувань на лижах: лижні ходи, повороти, спуски, підйоми, гальмування. Рухлива гра.

 

 

 

 1.  

Організовуючі команди і прийоми. Вправи для оволодіння навичками пересувань на лижах: лижні ходи, повороти, спуски, підйоми, гальмування. Рухлива гра.

 

 

 

 1.  

Організовуючі команди і прийоми. Вправи для оволодіння навичками пересувань на лижах: лижні ходи, повороти, спуски, підйоми, гальмування. Рухлива гра.

 

 

 

 1.  

Організовуючі команди і прийоми. Вправи для оволодіння навичками пересувань на лижах: лижні ходи, повороти, спуски, підйоми, гальмування. Рухлива гра.

 

 

 

 1.  

Організовуючі команди і прийоми. Вправи для оволодіння навичками пересувань на лижах: лижні ходи, повороти, спуски, підйоми, гальмування. Рухлива гра.

 

 

 

 1.  

Організовуючі команди і прийоми. Вправи для оволодіння навичками пересувань на лижах: лижні ходи, повороти, спуски, підйоми, гальмування. Рухлива гра.

 

 

 

 1.  

Організовуючі вправи. Комплекс вправ ранкової гімнасти­ки. Різновиди ходьби, бігу. Вправи для розвитку сили. Ла­зіння по горизонтальній гімнастичній лаві. Стрибки через на перешкоди висотою до 50 см. Рухлива гра.

 

 

 

 1.  

Організовуючі вправи. Комплекс вправ ранкової гімнасти­ки. Різновиди ходьби, бігу. Вправи для розвитку сили. Ла­зіння по горизонтальній гімнастичній лаві. Стрибки через на перешкоди висотою до 50 см. Рухлива гра.

 

 

 

 1.  

Організовуючі вправи. Комплекс вправ ранкової гімнасти­ки. Різновиди ходьби, бігу. Вправи для розвитку рівноваги. Лазіння по горизонтальній гімнастичній лаві. Стрибки че­рез на перешкоди висотою до 50 см. Рухлива гра.

 

 

 

 1.  

Організовуючі  вправи.   Загальнорозвивальні   вправи  для формування правильної постави. Різновиди ходьби, бігу. Лазіння по горизонтальній гімнастичній лаві. Стрибки че­рез на перешкоди висотою до 50 см. Рухлива гра.

 

 

 

 1.  

Організовуючі   вправи.   Загальнорозвивальні   вправи  для формування правильної постави. Різновиди ходьби та бігу. Вправи для розвитку гнучкості. Рухлива гра.

 

 

 

 1.  

Організовуючі  вправи.   Загальнорозвивальні  вправи  для формування правильної постави. Різновиди ходьби та бігу. Вправи для розвитку гнучкості. Рухлива гра.

 

 

 

 1.  

Організовуючі   вправи.   Загальнорозвивальні   вправи   для формування правильної постави. Різновиди ходьби та бігу. Вправи для розвитку гнучкості. Рухлива гра.

 

 

 

 1.  

Організовуючі   вправи.   Загальнорозвивальні   вправи  для формування правильної постави. Різновиди ходьби та бігу. Вправи для розвитку витривалості. Стрибки в глибину з висоти до 80 см з м'яким приземленням. Рухлива гра.

 

 

 

 1.  

Організовуючі   вправи.   Загальнорозвивальні   вправи   для формування правильної постави. Різновиди ходьби та бігу.

 

 

 

 1.  

Організовуючі   вправи.   Загальнорозвивальні   вправи  для формування правильної постави. Різновиди ходьби та бігу. Вправи для розвитку витривалості. Стрибки в глибину з висоти до 80 см з м'яким приземленням. Рухлива гра.

 

 

 

 1.  

Організовуючі  вправи.  Загальнорозвивальні  вправи  для формування правильної постави. Різновиди ходьби та бігу. Стрибки на місці з поворотами по «купинах». Вправи для розвитку координації. Рухлива гра.

 

 

 

 1.  

Організовуючі  вправи.   Загальнорозвивальні   вправи  для формування правильної постави. Різновиди ходьби та бігу. Стрибки на місці з поворотами по «купинах». Вправи для розвитку координації. Рухлива гра.

 

 

 

 1.  

Організовуючі вправи. Комплекс вправ ранкової гімнасти­ки. Різновиди ходьби, бігу. Вправи для розвитку сили. Ла­зіння по горизонтальній гімнастичній лаві. Стрибки через на перешкоди висотою до 50 см. Рухлива гра.

 

 

 

 1.  

Організовуючі вправи. Комплекс вправ ранкової гімнасти­ки. Різновиди ходьби, бігу. Вправи для розвитку сили. Ла­зіння по горизонтальній гімнастичній лаві. Стрибки через на перешкоди висотою до 50 см. Рухлива гра.

 

 

 

 1.  

Організовуючі вправи. Комплекс вправ ранкової гімнасти­ки. Різновиди ходьби, бігу. Вправи для розвитку рівноваги. Лазіння по горизонтальній гімнастичній лаві. Стрибки че­рез на перешкоди висотою до 50 см. Рухлива гра.

 

 

 

 1.  

Організовуючі  вправи.   Загальнорозвивальні   вправи  для формування правильної постави. Різновиди ходьби, бігу. Лазіння по горизонтальній гімнастичній лаві. Стрибки че­рез на перешкоди висотою до 50 см. Рухлива гра.

 

 

 

 1.  

Організовуючі   вправи.   Загальнорозвивальні   вправи  для формування правильної постави. Різновиди ходьби та бігу. Вправи для розвитку гнучкості. Рухлива гра.

 

 

 

 1.  

Організовуючі  вправи.   Загальнорозвивальні  вправи  для формування правильної постави. Різновиди ходьби та бігу. Вправи для розвитку гнучкості. Рухлива гра.

 

 

 

 1.  

Організовуючі   вправи.   Загальнорозвивальні   вправи   для формування правильної постави. Різновиди ходьби та бігу. Вправи для розвитку гнучкості. Рухлива гра.

 

 

 

 1.  

Організовуючі   вправи.   Загальнорозвивальні   вправи  для формування правильної постави. Різновиди ходьби та бігу. Вправи для розвитку витривалості. Стрибки в глибину з висоти до 80 см з м'яким приземленням. Рухлива гра.

 

 

 

 1.  

Організовуючі   вправи.   Загальнорозвивальні   вправи   для формування правильної постави. Різновиди ходьби та бігу.

 

 

 

 1.  

Організовуючі та загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Вправи для профілактики плоскостопості. Вправи з великим м'ячем. Рухлива гра.

 

 

 

 1.  

Організовуючі та загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Вправи для профілактики плоскостопості. Вправи з великим м'ячем. Рухлива гра.

 

 

 

 1.  

Організовуючі та загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Вправи для профілактики плоскостопості. Вправи з великим м'ячем. Рухлива гра.

 

 

 

 1.  

Організовуючі та загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Вправи з великим м'ячем. Рухлива гра.

 

 

 

 1.  

Організовуючі  й загальнорозвивальні  вправи.  Різновиди ходьби та бігу. Вправи для профілактики плоскостопості. Вправи з великим м'ячем. Рухлива гра.

 

 

 

 1.  

Організовуючі й загальнорозвивальні вправи. Вправи для розвитку координації. Повторний біг 3-10 м. Біг із приш­видшеннями за сигналом. Стрибки у висоту. Рухлива гра.

 

 

 

 1.  

Організовуючі й загальнорозвивальні вправи. Вправи для розвитку координації. Повторний біг 3-10 м. Біг із приш­видшеннями за сигналом. Стрибки у висоту. Рухливі ігри.

 

 

 

 1.  

Організовуючі й загальнорозвивальні вправи. Вправи для розвитку швидкості. Повторний біг 3-10 м. Біг із пришви­дшеннями за сигналом. Стрибки у висоту з прямого розбігу (через гумову мотузку). Рухливі ігри.

 

 

 

 1.  

Організовуючі й загальнорозвивальні вправи. Вправи для розвитку швидкості. Стрибки зі скакалкою. Стрибки у ви­соту з прямого розбігу (через гумову мотузку). Рухливі ігри.

 

 

 

 1.  

Організовуючі й загальнорозвивальні вправи. Вправи для релаксації. Вправи для розвитку витривалості. Стрибки зі скакалкою. Біг до 500 м. Рухливі ігри.

 

 

 

 1.  

Організовуючі й загальнорозвивальні вправи. Вправи для релаксації. Вправи для розвитку витривалості. Стрибки зі скакалкою. Біг до 500 м. Рухливі ігри.

 

 

 

 1.  

Організовуючі й загальнорозвивальні вправи. Стрибки зі скакалкою. Вправи для опанування навичок володіння ма­лим м'ячем. Рухлива гра.

 

 

 

 1.  

Організовуючі  вправи.   Загальнорозвивальні   вправи   для метання м'яча. Вправи для опанування навичок володіння малим м'ячем. Рухлива гра.

 

 

 

 1.  

Організовуючі   вправи.   Загальнорозвивальні   вправи   для метання м'яча. Вправи для опанування навичок володіння малим м'ячем. Рухлива гра.

 

 

 

 1.  

Організовуючі  вправи.   Загальнорозвивальні  вправи  для метання м'яча. Вправи для опанування навичок володіння малим м'ячем. Рухливі ігри.

 

 

 

 1.  

Організовуючі   вправи.   Загальнорозвивальні   вправи   для метання м'яча. Вправи для опанування навичок володіння малим м'ячем. Рухливі ігри.

 

 

 

 1.  

Організовуючі  вправи.   Загальнорозвивальні   вправи  для метання м'яча. Вправи для опанування навичок володіння малим м'ячем. Рухливі ігри.

 

 

 

 1.  

Організовуючі   вправи.   Загальнорозвивальні   вправи   для метання м'яча. Вправи для опанування навичок володіння з малим м'ячем. Рухливі ігри.

 

 

 

 1.  

Організовуючі   вправи.   Загальнорозвивальні   вправи   для метання м'яча. Вправи для опанування навичок володіння малим м'ячем. Рухлива гра.

 

 

 

 1.  

Організовуючі  вправи.   Загальнорозвивальні   вправи  для метання м'яча. Вправи для опанування навичок володіння малим м'ячем. Рухлива гра.

 

 

 

 1.  

Організовуючі   вправи.   Загальнорозвивальні   вправи   для метання м'яча. Вправи для опанування навичок володіння малим м'ячем. Рухливі ігри.

 

 

 

 1.  

Організовуючі й загальнорозвивальні вправи. Рухливі на­родні ігри та естафети. Визначення динаміки фізичної під­готовленості учнів.

 

 

 

 1.  

Організовуючі й загальнорозвивальні вправи. Рухливі на­родні ігри та естафети. Визначення динаміки фізичної під­готовленості учнів.

 

 

 

 1.  

Організовуючі й загальнорозвивальні вправи. Вправи для релаксації. Вправи для розвитку витривалості. Стрибки зі скакалкою. Біг до 500 м. Рухливі ігри.

 

 

 

 1.  

Організовуючі й загальнорозвивальні вправи. Рухливі на­родні ігри та естафети.

 

 

 

 1.  

Організовуючі й загальнорозвивальні вправи. Рухливі на­родні ігри та естафети

 

 

 

 1.  

Підсумок за рік.

 

 

 

 

docx
Додано
29 вересня 2019
Переглядів
2029
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку