19 липня о 18:00Вебінар: Реалізація національно-патріотичного проекту в закладах дошкільної та середньої освіти

Календарне планування "Хімія, 11 клас" академічний рівень

Про матеріал

Календарне планування уроків хімії для 11-го класу (академічний рівень) складено відповідно до чинної програми зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 № 826, до підручника Попеля П.П.

Перегляд файлу

ХІМІЯ

11 -й клас (академічний рівень)

(2 год. на тиждень)

 

№ з/п

Зміст навчального матеріалу

Дата проведення

Примітки

ПОВТОРЕННЯ ОСНОВНИХ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

 1.  

Склад, властивості, застосування найважливіших органічних сполук

04.09.2018

 

 1.  

Склад, властивості, застосування найважливіших органічних сполук

05.09.2018

 

Тема 1. ТЕОРІЯ БУДОВИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

 1.  

Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О.Бутлерова

11.09.2018

 

 1.  

Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул. Ізомерія

12.09.2018

 

 1.  

Розвиток і значення теорії будови органічних сполук. Життя і діяльність О.Бутлерова

18.09.2018

 

Тема 2. ВУГЛЕВОДНІ

 1.  

Види гібридизації електронних орбіта лей атома Карбону. Одинарний, подвійний і потрійний зв'язки

19.09.2018

 

 1.  

Утворення ковалентних карбон-карбонових зв'язків у органічних сполуках. Основні характеристики ковалентного зв'язку

25.09.2018

 

 1.  

Класифікація вуглеводнів

26.09.2018

 

 1.  

Алкани (парафіни). Загальна формула алканів. Структурна ізомерія. Фізичні властивості алканів. Поняття про конформації. Систематична номенклатура

02.10.2018

 

 1.  

Хімічні властивості алканів. Механізм реакції заміщення. Добування, застосування алканів

03.10.2018

 

 1.  

Поняття про циклоалкани (циклопарафіни)

09.10.2018

 

 1.  

Практична робота № 1 «Виявлення Карбону, Гідрогену, Хлору в органічних речовинах»

10.10.2018

 

 1.  

Розв’язування задач. Виведення молекулярної формули газуватої речовини

16.10.2018

 

 1.  

Алкени. Гомологічний ряд етену, загальна формула алкенів. Структурна і просторова (цис-, транс-) ізомерія алкенів, номенклатура

17.10.2018

 

 1.  

Хімічні властивості алкенів. Правило В.Марковникова. Механізм реакції приєднання за подвійним зв'язком. Добування та застосування алкенів

30.10.2018

 

 1.  

Алкіни. Гомологічний ряд етину, загальна формула алкінів. Структурна ізомерія, номенклатура алкінів

31.10.2018

 

 1.  

Хімічні властивості алкінів. Добування, застосування алкінів

06.11.2018

 

 1.  

Бензен як представник ароматичних вуглеводнів, його склад, хімічна, електронна, просторова будова молекули, фізичні властивості.

07.11.2018

 

 1.  

Хімічні властивості бензену: повне і часткове окиснення, приєднання, заміщення

13.11.2018

 

 1.  

Добування, застосування бензену. Поняття про хімічні засоби захисту рослин, їхній вплив на довкілля

14.11.2018

 

 1.  

Взаємозв'язок між вуглеводнями

20.11.2018

 

 1.  

Розв’язування розрахункових задач. Підготовка до контрольної роботи

21.11.2018

 

 1.  

Контрольна робота № 1

27.11.2018

 

Тема 3. ПРИРОДНІ ДЖЕРЕЛА ВУГЛЕВОДНІВ ТА ЇХ ПЕРЕРОБКА

 1.  

Природний і супутній нафтовий гази, їх склад, використання

28.11.2018

 

 1.  

Нафта. Склад, властивості нафти. Основні процеси переробки: перегонка, крекінг. Застосування нафтопродуктів. Детонаційна стійкість бензину

04.12.2018

 

 1.         

Кам'яне вугілля, продукти коксування кам'яного вугілля, їх застосування

05.12.2018

 

 1.         

Охорона довкілля від забруднень при переробці вуглеводневої сировини та використанні продуктів переробки

11.12.2018

 

Тема 4. ОКСИГЕНОВМІСНІ СПОЛУКИ

 1.         

Спирти. Насичені одноатомні спирти. Ізомерія, номенклатура насичених одноатомних спиртів. Водневий зв'язок, його вплив на фізичні властивості спиртів

12.12.2018

 

 1.         

Хімічні властивості спиртів.

18.12.2018

 

 1.         

Етиленгліколь, гліцерол

19.12.2018

 

 1.         

Добування та застосування спиртів. Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини

26.12.2018

 

 1.         

Фенол, його склад, будова. Фізичні та хімічні властивості фенолу. Взаємний вплив атомів у молекулі фенолу. Застосування фенолу. Охорона довкілля від промислових відходів, що містять фенол

15.01.2019

 

 1.         

Альдегіди, склад, будова альдегідів. Функціональна альдегідна група. Ізомерія, номенклатура альдегідів. Фізичні властивості

16.01.2019

 

 1.         

Хімічні властивості альдегідів. Реакції окиснення та відновлення. Добування етаналю. Застосування метаналю та етаналю

22.01.2019

 

 1.         

Карбонові кислоти. Насичені одноосновні карбонові кислоти. Фізичні властивості. Номенклатура. Багатоманітність карбонових кислот

23.01.2019

 

 1.         

Хімічні властивості. Кислотність карбонових кислот, її залежність від складу і будови. Взаємний вплив карбоксильної і вуглеводневої груп. Добування та застосування карбонових кислот

29.01.2019

 

 1.         

Практична робота № 2 «Властивості етанової кислоти»

30.01.2019

 

 1.         

Мило, його мийна дія. Відомості про синтетичні мийні засоби, їх значення. Захист природи від забруднення синтетичними мийними засобами

05.02.2019

 

 1.         

Естери. Реакція естерифікації. Склад, хімічна будова естерів. Гідроліз естерів. Застосування естерів

06.02.2019

 

 1.         

Жири, їх склад, хімічна будова. Гідроліз, гідрування жирів. Біологічна роль жирів

12.02.2019

 

 1.         

Вуглеводи. Глюкоза. Будова глюкози як альдегідо спирту. Циклічна форма глюкози. Хімічні властивості.

13.02.2019

 

 1.         

Короткі відомості про фруктозу, рибозу та дезоксирибозу

19.02.2019

 

 1.         

Сахароза, її склад, будова. Хімічні властивості: гідроліз, утворення сахаратів

20.02.2019

 

 1.         

Крохмаль та целюлоза, їх будова. Хімічні властивості крохмалю та целюлози

26.02.2019

 

 1.         

Практична робота № 3 «Розв'язування експериментальних задач»

27.02.2019

 

 1.         

Поняття про штучні волокна на прикладі ацетатного волокна. Біологічне значення вуглеводів

05.03.2019

 

 1.         

Поняття про спектральні методи встановлення структури органічних сполук. Розв’язування розрахункових задач

06.03.2019

 

 1.  

Контрольна робота № 2

12.03.2019

 

Тема 5. НІТРОГЕНОВМІСНІ СПОЛУКИ

 1.         

Аміни, їх склад, будова, фізичні властивості. Аміни як органічні основи. Взаємодія амінів з водою і кислотами, горіння

13.03.2019

 

 1.         

Анілін, його склад, будова молекули, фізичні властивості. Хімічні властивості аніліну. Взаємний вплив атомів в молекулі аніліну. Добування аніліну

19.03.2019

 

 1.         

Амінокислоти. Ізомерія амінокислот. Хімічні властивості амінокислот. Пептиди. Пептидний зв'язок

20.03.2019

 

 1.         

Білки як високомолекулярні сполуки. Рівні структурної організації білків. Властивості білків

02.04.2019

 

 1.         

Успіхи у вивченні та синтезі білків. Поняття про біотехнологію. Біологічне значення амінокислот і білків

03.04.2019

 

 1.         

Нуклеїнові кислоти. Склад нуклеїнових кислот. Будова подвійної спіралі ДНК. Роль нуклеїнових кислот у життєдіяльності організмів

09.04.2019

 

Тема 6. СИНТЕТИЧНІ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІ РЕЧОВИНИ І ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ НА ЇХНІЙ ОСНОВІ

 1.         

Залежність властивостей полімерів від їхньої будови Термопластичні й термореактивні полімери

10.04.2019

 

 1.         

Поліетилен, поліпропілен, полівінілхлорид, полістирол, полі метилметакрилат, фенолоформальдегідні смоли. Склад, властивості, застосування пластмас на їх основі

16.04.2019

 

 1.         

Синтетичні каучуки. Склад, властивості, застосування

17.04.2019

 

 1.         

Синтетичні волокна. Поліестерні та поліамідні волокна, їх склад, властивості, застосування

23.04.2019

 

 1.         

Багатоманітність та взаємозв’язок органічних речовин.

24.04.2019

 

 1.  

ПІДСУМОК ЗА ТЕМОЮ. Тематичне оцінювання та корекція знань

30.04.2019

 

Тема 7. РОЛЬ ХІМІЇ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА

 1.         

Роль хімії в сучасному матеріальному виробництві. Біо-, нанотехнології.

07.05.2019

 

 1.         

Роль хімії у розв'язуванні сировинної, енергетичної, продовольчої, екологічної проблем. Найважливіші хімічні виробництва в Україні

08.05.2019

 

 1.         

Хімія і здоров'я людини. Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на здоров’я людини. Роль хімії у розв’язанні проблеми ВІЛ/СНІДу та інших захворювань.

14.05.2019

 

 1.         

Хімія та екологія. Планетарна роль хімічних процесів

15.05.2019

 

 1.         

Хімія у побуті. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами

21.05.2019

 

 1.         

Місце хімії серед інших наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу

22.05.2019

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 11 клас, Планування
Додано
5 серпня 2018
Переглядів
1235
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку