9 червня о 18:00Вебінар: Як Вчителю зарядити свою внутрішню батарейку

Календарне планування " Хімія 7 клас".

Про матеріал
Календарне планування з "Хімії 7 клас" за підручником О. В. Григоровича "Хімія 7 клас", 2015 року.
Перегляд файлу

Зміст (тема) уроку

7 клас, 51 год, (1,5 год на тиждень, 2 год резерв)

Підручник:  «Хімія 7 клас» О. В. Григорович.

Години

Домашні завдання

Дата

Примітки

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

 

Вступ

5

 

 

 

 

Учень/учениця

 

Знаннєвий компонент

 

називає  лабораторний посуд і основне обладнання кабінету хімії;

знає і розуміє  правила поведінки учнів у хімічному кабінеті та правила безпеки  під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії;

пояснює призначення лабораторного посуду та обладнання кабінету хімії.

 

Діяльнісний компонент

 

виконує найпростіші лабораторні операції з використанням обладнання кабінету хімії за вказівкою вчителя;

дотримується  правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки  під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії.

 

Ціннісний компонент

 

висловлює судження про застосування хімічних знань та історію їхнього розвитку; доцільність марковання небезпечних речовин,  які  входять до складу харчових продуктів і побутових хімікатів; 

робить висновки щодо безпечного використання речовин, з урахуванням їхнього марковання;

усвідомлює право на власний вибір і прийняття рішення.

 

 

 

1

Первинний  інструктаж з БЖД  за інструкціями

 6-1,6-2,6-3,6-4.

Хімія — природнича наука. Речовини та їх

перетворення у навколишньому світі.

Демонстрації

1. Взаємодія харчової соди (натрій гідрогенкарбонату) з оцтом (водним розчином етанової кислоти).

2. Зміна забарвлення природних індикаторів у середовищі побутових хімікатів і харчових продуктів.

1

§1

 

 

2

Короткі відомості з історії хімії.

Представлення результатів навчального проекту №1: «Хімічні речовини навколо нас.»

 

 

2

 

 

§2

 

 

3

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з  лабораторним посудом та

обладнанням кабінету хімії, маркованням

небезпечних речовин.

Представлення результатів навчального проекту №2: «Історичне значення вогню.»

Лабораторні  досліди: 1. Дослідження будови полум’я.

2. Ознайомлення з маркованням небезпечних речовин (на прикладі побутових хімікатів).

 Інструктаж з БЖД за інструкцією № 6-7-1

3

§3

 

 

4

Правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії.

 

 

 

 

4

§3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Практична робота№1:

« Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами.  Виконання найпростіших лабораторних операцій.»

Інструктаж з БЖД за інструкцією № 6-7-2

Тематична №1

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека. Громадянська відповідальність. Екологічна безпека і сталий розвиток. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з маркуванням небезпечних речовин.

5

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Початкові хімічні поняття

22

 

 

 

 

6

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Як вивчають

 речовини. Спостереження й експеримент у хімії.

 Фізичні властивості речовин.

Лабораторний дослід №3 «Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень.

Формулювання висновків.»

 Інструктаж з БЖД за інструкцією № 6-7-1

1

§4

 

 

Учень/учениця

 

Знаннєвий компонент

 

називає хімічні елементи (не менше 20-ти) за сучасною науковою українською номенклатурою, записує їхні символи;  найпоширеніші хімічні елементи в природі;

наводить приклади простих і складних речовин, хімічних явищ у природі та побуті;

пояснює зміст хімічних формул, сутність закону збереження маси речовин, рівнянь хімічних реакцій.

 

Діяльнісний компонент

 

розрізняє фізичні тіла, речовини, матеріали, фізичні та хімічні явища, фізичні та хімічні властивості речовин, чисті речовини і суміші, прості й складні речовини, металічні та неметалічні елементи, використовуючи періодичну систему; метали й неметали, атоми, молекули;

спостерігає хімічні й фізичні явища;

описує якісний і кількісний склад речовин за хімічними формулами; явища, які супроводжують хімічні реакції;

використовує Періодичну систему як довідкову для визначення відносної атомної маси елементів;

складає формули бінарних сполук за валентністю елементів, план розділення сумішей;

визначає валентність елементів за формулами бінарних сполук;

обчислює відносну молекулярну масу речовини за її формулою; масову частку елемента в складній речовині та масу елемента в складній речовині за його масовою часткою, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

дотримується правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки  під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії;

виконує найпростіші лабораторні операції з нагрівання речовин, розділення сумішей;

 

Ціннісний компонент

 

усвідомлює необхідність збереження власного здоров’я і довкілля при використанні хімічних речовин;

висловлює судження про багатоманітність речовин та значення закону збереження маси речовини;

виробляє власні ставлення до природи як найвищої цінності;

робить висновки на основі спостережень (за допомогою вчителя).

7

Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей.

 

 

2

§5

 

 

8

Практична робота №2: «Розділення сумішей».

Інструктаж з БЖД за інструкцією № 6-7-3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Молекули. Атоми.

 

 

4

§6

 

 

 

 

 

10

Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі. Ознайомлення з періодичною системою хімічних елементів

Д.І. Менделєєва.  

Демонстрація 3. Періодична система хімічних елементів.

5

§7,8

 

 

11

Хімічні формули речовин.

 

 

 

6

§9

 

 

 

 

 

12

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.

 

7

§10

 

 

 

 

 

 

13

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою.

Розв’язання розрахункових задач №1:

«Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.»

8

§10

 

 

14

Масова частка елемента в складній речовині.

 Розв’язання розрахункових задач №2:

«Обчислення масової частки елемента в складній речовині».

9

§11

 

 

 

 

 

 

15

Розв’язання розрахункових задач №3:

« Обчислення маси елемента в складній речовині за його масовою часткою».

 

10

§11

 

 

 

 

 

 

16

Прості та складні речовини.

Багатоманітність речовин. Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи.

Лабораторний дослід №4 «Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин.»

Інструктаж з БЖД за інструкцією № 6-7-1

Демонстрація

4. Зразки металів і неметалів.

11

§12

 

 

17

Контроль знань з теми «Початкові хімічні поняття»,

(І частина).

Тематична №2

12

 

 

 

 

 

 

 

18

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.

 

 

13

§13

 

 

19

Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук.

 

14

§13

 

 

 

 

 

 

20

Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук.

15

§13

 

 

 

 

 

 

21

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. 

Лабораторні досліди №5-9 «Дослідження хімічних

 реакцій, що супроводжуються виділенням газу,

 випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.»

Інструктаж з БЖД за інструкцією № 6-7-1.

 

16

§14,

Домашній експеримент № 1

1. Взаємодія харчової соди із соком квашеної капусти, лимонною кислотою, кефіром.

 

 

22

Хімічні властивості речовин.

 Представлення результатів навчальних проектів

№3 «Хімічні явища у природі»;

№4  «Хімічні явища в побуті»;

№5 «Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах.»;

№6 «Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості.».

17

§14

 

 

23

Практична робота №3: «Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів і харчових продуктів».

 Інструктаж з БЖД за інструкцією № 6-7-4.

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Закон збереження маси речовин під час

 хімічних реакцій.

Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

Демонстрація

5. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин (реальний або віртуальний).

19

§16

 

 

25

Хімічні рівняння.

 

20

§16

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Контроль знань з теми « Початкові хімічні поняття»

21

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Аналіз контрольної роботи та коригування знань учнів.

Тематична №3

 

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека. Безпечне поводження з речовинами.

Підприємливість і фінансова грамотність

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Розв’язування розрахункових задач за темою « Масова частка елемента в складній речовині.»

22

 

 

 

 

Тема 2. Кисень

 

11

 

 

 

 

28

Повітря, його склад. Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню.

1

§15

 

 

 

 

 

 

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає склад молекул кисню, оксидів, якісний та кількісний склад повітря;

наводить приклади оксидів, реакцій розкладу і сполучення;

пояснює суть реакцій розкладу і сполучення, процесів окиснення, колообігу Оксигену.

Діяльнісний компонент

розрізняє процеси горіння, повільного окиснення, дихання, реакції розкладу і сполучення;

описує поширеність Оксигену в природі;  його фізичні властивості;

характеризує хімічні властивості кисню;

аналізує умови процесів горіння та повільного окиснення;

складає рівняння реакцій: добування кисню з гідроген пероксиду; кисню з воднем, вуглецем, сіркою, магнієм, залізом, міддю, метаном, гідроген сульфідом;

використовує лабораторний посуд для добування (з гідроген пероксиду) і збирання кисню;

визначає наявність кисню дослідним шляхом;

дотримується запобіжних заходів під час використання процесів горіння; інструкції щодо виконання хімічних дослідів та правил безпеки під час роботи в хімічному кабінеті.

Ціннісний компонент

обґрунтовує застосування кисню;

оцінює значення кисню в життєдіяльності організмів; озону в атмосфері; вплив діяльності людини на стан повітря;

усвідомлює наслідки небезпечного поводження з вогнем,  відповідальність за збереження повітря від шкідливих викидів.

29

Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню.

Демонстрації

6. Добування кисню з гідроген пероксиду.

7. Збирання кисню витісненням повітря та

    витісненням води.

8. Доведення наявності кисню.

2

§17

 

 

30

Практична робота №4 «Добування кисню з гідроген пероксиду з використанням різних біологічних каталізаторів, доведення його наявності.»

 Інструктаж з БЖД за інструкцією № 6-7-5.

3

Ст.130

 

 

 

 

 

 

31

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення.

Демонстрація 9 Спалювання простих і складних речовин.

4

§18

 

 

32

Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання). Умови виникнення та припинення горіння.

Демонстрація 9 Спалювання простих і складних речовин.

 

5

§18, 19

 

 

33

Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду).

Демонстрація 9 Спалювання простих і складних речовин.

 

6

§18

 

 

34

Взаємодія кисню з простими та складними речовинами.

 

 

7

§18, 19

 

 

35

Застосування кисню.  Проблема чистого повітря.

Представлення результатів навчальних проектів

 №7 «Проблема забруднення повітря та способи  розв’язування її.»;

№8  «Поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час занять.».

8

 

§20

 

 

 

 

 

36

Колообіг Оксигену в природі. Озон. Біологічна роль кисню.  

 

 

 

9

§21

 

 

 

 

 

37

Контроль знань з теми «Кисень».

 

 

10

 

 

 

 

 

38

Аналіз самостійної роботи та коригування знань

учнів. Тематична №4

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека. Безпечне поводження з речовинами.

Колообіг  Осигену в природі. Озон. Проблема чистого повітря.

Громадянська відповідальність. Умови виникнення та припинення горіння. Екологічна безпека і сталий розвиток.

Склад повітря. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню. Поняття про окиснення ( горіння, повільне  окиснення, дихання). Підприємливість і фінансова грамотність Проблема чистого повітря. Поняття про каталізатори.

11

 

 

 

 

 

Тема 3. Вода

 

14

 

 

 

 

39

Вода, склад и молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода — розчинник.

1

§22

 

 

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає склад молекули води;

наводить приклади водних розчинів; формули кислот і основ.

Діяльнісний компонент

описує поширеність води у природі, фізичні властивості води;

розрізняє розчинник і розчинену речовину;

складає рівняння реакцій води з кальцій оксидом, натрій оксидом, фосфор(V) оксидом, карбон(ІV) оксидом;

обчислює масову частку і масу розчиненої речовини, масу і об’єм  води в розчині, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

виготовляє розчини з певною масовою часткою розчиненої речовини;

розпізнає дослідним шляхом кислоти і луги;

використовує здобуті знання та навички в побуті для раціонального використання води та збереження довкілля;

володіє елементарними навичками очищення води в домашніх умовах;

Ціннісний компонент

обґрунтовує значення розчинів у природі та житті людини;

оцінює роль води в життєдіяльності організмів;

висловлює судження про вплив діяльності людини на чистоту водойм та охорону  їх від забруднень;

відповідально ставиться до збереження водних ресурсів.

 

40

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

Розрахункові задачі №4  Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму  води в розчині.

2

§23

 

 

41

Виготовлення розчину.

Демонстрація

10. Виготовлення розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.

 

3

§23

 

 

42

Практична робота №5 «Виготовлення водних розчинів

 із заданими масовими частками розчинених речовин.»

Інструктаж з БЖД за інструкцією № 6-7-6.

 

 

4

 

 

 

43

Взаємодія води з оксидами. Поняття про основи. Поняття про індикатори.

Демонстрація

11. Взаємодія кальцій оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором.

 

5

§24

 

 

44

Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти . Поняття про індикатори.  

Демонстрація12. Взаємодія карбон(ІУ) оксиду з водою. Випробування водного розчину добутої речовини індикатором. Лабораторний  дослід №10 «Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами.»

Інструктаж з БЖД за інструкцією № 6-7-1.

6

§24

 

 

45

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі.  

 Представлення результатів навчальних проектів

 №9: « Дослідження якості води з різних джерел.»;

№10 «Дослідження фізичних і хімічних властивостей води.».

7

 

 

 

46

Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення.  

Представлення результатів навчальних проектів

№12: «Збереження чистоти водойм: розв’язування проблеми у вашій місцевості.»;

№13: Еколого - економічний проект «Зберігаючи воду – заощаджуй родинний бюджет».

 

 

 

8

§25

 

 

47

Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

Представлення результатів навчального проекту

№11: «Способи очищення води в побуті.».

 

9

Домашній експеримент №2: Очищення забрудненої води за допомогою власноруч виготовленого фільтру.

 

 

 

 

 

48

Узагальнення і систематизація знань з теми: «Вода»

 

Контроль знань з теми «Вода».

 

10

 

 

 

 

 

 

49

Повторення: Взаємодія кисню з простими та складними речовинами. Взаємодія води з оксидами

11

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Повторення: Розв’язання розрахункових задач:«Обчислення масової частки елемента в складній речовині»; «Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму  води в розчині.»

 

12

 

 

 

 

 

 

 

51

Контрольна робота за рік.

Тематична № 5.

Наскрізні змістові лінії

 Громадянська відповідальність

Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

Здоров’я і безпека

Хімічні властивості води. Кислотні дощі.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі.

Підприємливість і фінансова грамотність

Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах.

Охорона водойм від забруднення. Розв’язування розрахункових задач за темою «Масова частка розчиненої речовини».

13

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Планування
Додано
15 липня 2019
Переглядів
688
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку