Календарне планування " Математика" 3 клас І семестр

Про матеріал
Календарно-тематичне планування уроків «Математика» За підручником Н.П. Листопад 3 клас,І семестр ( із очікуваними результатами, змістовими лініями, ключовими компетентностями)
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування уроків  «Математика»

За підручником Н.П. Листопад  (І семестр)

№ п/п

Зміст уроків

Сторінки підручника

Домашнє завдання

Змістові лінії

Ключові компетентності

Очікувані  результати

Дата уроку

Розділ І. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 2 КЛАСІ  (19 год)

1.

Нумерація чисел першої сотні. Додавання і віднімання в межах сотні.

С. 3-5

(№1-10)

№ 9-10

«Лічба», «Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентності;

Знаннєвий компонент:

- знає і називає числа першої сотні;

Діяльнісний компонент:

- відтворює  послідовність чисел у межах100;

- виконує додавання та віднімання на основі нумерації чисел;

- обчислює зручним для себе способом;

Ціннісний компонент:

- прогнозує результат додавання та віднімання;

- перевіряє правильність обчислень.

 

2.

Грошові одиниці. Додавання і віднімання чисел частинами. Задача на знаходження невідомого від’ємника.

 

С. 5-6

(№11-18)

№17-18

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знає про додавання і віднімання чисел частинами;

Діяльнісний компонент:

- визначає загальну кількість сотень, десятків, одиниць у числі;

- виконує  додавання та віднімання на основі нумерації чисел;

 - знаходить  значення числового виразу;

Ціннісний компонент:

- прогнозує очікувані результати та зіставляють з  одержаними.

 

3.

Дія додавання та її компоненти. Знаходження невідомого доданка. Година, час.

С.6-7

(№19-27)

№26-27

«Лічба», «Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»,

«Робота з даними»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

 

Знаннєвий компонент:

- знає сутність поняття «доданок»;

Діяльнісний компонент:

- обчислює значення виразів;

 - виконує  додавання та віднімання на основі нумерації чисел;

 - знаходить  значення числового виразу;

Ціннісний компонент:

- перевіряє правильність обчислень;

 

4.

Дія віднімання та її компоненти. Задачі на знаходження невідомого від’ємника.

С. 7-8

(№28-36)

№35-36

«Лічба», «Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»,

«Робота з даними»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

 

Знаннєвий компонент:

- знає сутність поняття «від’ємник»;

Діяльнісний компонент:

- обчислює значення виразів;

 - виконує  додавання та віднімання на основі нумерації чисел;

 - знаходить  значення числового виразу;

Ціннісний компонент:

- перевіряє правильність обчислень;

 

5.

Дія віднімання та її компоненти. Прості задачі на додавання і віднімання. Відрізок.

С.8-9 (№37-45)

№44-45

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»,

«Геометричні фігури»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

 

Знаннєвий компонент:

- знає сутність поняття «відрізок;

Діяльнісний компонент:

- обчислює значення виразів;

 - виконує  додавання та віднімання на основі нумерації чисел;

 - знаходить  значення числового виразу;

Ціннісний компонент:

- перевіряє правильність обчислень;

 

6.

Латинський алфавіт. Буквені та числові вирази. Периметр. Задачі на різницеве порівняння.

 

С.9-11

(№46-52)

№51-52

 «Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»,

«Геометричні фігури»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знає і називає літери латинського алфавіту;

Діяльнісний компонент:

- обчислює значення виразів;

- знаходить значення числового виразу;

- виконує арифметичні дії з іменованими числами;

Ціннісний компонент:

- використовує досвід математичної діяльності під час виконання завдань міжпредметного характеру,

у проблемних ситуаціях

повсякденного життя.

 

7.

Дужки і порядок дій у виразах. Периметр квадрата і прямокутника. Розв’язування задач з двома запитаннями

С.11-12

(№53-60)

№59-60

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»,

«Геометричні фігури»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

-знає про випадки використання дужок, які вказують на порядок дій у виразі;

Діяльнісний компонент:

- обчислює значення виразів;

- знаходить  значення числового виразу;

Ціннісний компонент:

- усвідомлює важливість вмінь розв’язувати задачі.

 

8.

Назви компонентів при множенні. Переставний закон множення. Прості задачі на множення і ділення.

С. 12-14

(№61-73)

№72-73

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження», «Вимірювання величин»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- інноваційність;

Знаннєвий компонент:

- знає і вміє виконувати «переставний закон множення»;

Діяльнісний компонент:

- знаходить значення числового виразу та буквеного виразу із

заданим значенням букви;

- обчислює приклади на множення;

- розв’язує задачі;

- користується переставним законом множення;

Ціннісний компонент:

- усвідомлює важливість знань про вміння обчислювати.

 

9.

Збільшення і зменшення числа в кілька разів. Прості задачі з кратним відношенням.

С.14-15

(№74-83)

№82-83

«Лічба», «Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- інноваційність;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знає про способи збільшення чисел;

Діяльнісний компонент:

- знаходить значення числового виразу та буквеного виразу із

заданим значенням букви;

- обчислює приклади;

- розв’язує  задачі;

Ціннісний компонент:

- прогнозує очікувані результати та зіставляють з  одержаними.

 

10.

Знаходження невідомого множника, діленого, дільника. Перевірка ділення за допомогою дії множення.

С.15-16 (№84-91)

№90-91

«Лічба», «Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- інноваційність;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знає про способи зменшення чисел;

Діяльнісний компонент:

- знаходить значення числового виразу та буквеного виразу із

заданим значенням букви;

- обчислює приклади;

- розв’язує  задачі;

Ціннісний компонент:

- прогнозує очікувані результати та зіставляють з  одержаними.

 

11.

Ділення іменованих чисел. Зменшення числа у кілька разів. Робота з геометричними фігурами. Відрізок, кут, прямокутник.  Побудова прямокутника.

С.16-18

(№92-100)

№99-100

«Лічба», «Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»,

«Геометричні фігури»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- інноваційність;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знає про способи зменшення чисел;

Діяльнісний компонент:

- знаходить значення числового виразу та буквеного виразу із

заданим значенням букви;

- обчислює приклади;

- розв’язує  задачі;

Ціннісний компонент:

- прогнозує очікувані результати та зіставляють з  одержаними.

 

12.

Правила ділення і множення на 1. Буквені та числові вирази. Периметр прямокутника.

С.18-19

(№101-112)

№111-112

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- компетентності у галузі природничих наук, техніки та технологій;

Знаннєвий компонент:

- знає як знаходити невідомий множник, властивості множення;

Діяльнісний компонент:

- знаходить значення числового виразу та буквеного виразу із

заданим значенням букви;

- обчислює приклади;

- розв’язує  задачі;

Ціннісний компонент:

- робить висновки про вміння розв’язувати задачі.

 

13.

Зв’язок дій множення і ділення. Правило множення на 0, правило ділення на число 0. Обернені задачі.

С.19-21 (№113-121)

№120-121

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знає як знаходити невідомий дільник;

Діяльнісний компонент:

- знаходить невідомий дільник;

- обчислює приклади;

- розв’язує  задачі;

Ціннісний компонент:

- усвідомлює важливість знань про вміння знаходити невідомий дільник.

 

14.

Назви компонентів при діленні.  Знаходження невідомого діленого. Буквені вирази. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного.

С.21-22

(№122-130)

№129-130)

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»,

«Робота з даними»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентність;

Знаннєвий компонент:

- знає як знаходити невідоме ділене;

Діяльнісний компонент:

- знаходить невідоме ділене;

- обчислює приклади;

- розв’язує задачі;

Ціннісний компонент:

- усвідомлює важливість знань про вміння знаходити невідоме ділене.

 

15.

Дії з іменованими числами. Правило ділення рівних чисел. Розв’язування задач на зведення до одиниці.

С.22-23 (№131-139)

№138-139

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»,

«Робота з даними»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентність;

Знаннєвий компонент:

- знає як знаходити невідоме ділене;

Діяльнісний компонент:

- знаходить невідоме ділене;

- обчислює приклади;

- розв’язує задачі;

Ціннісний компонент:

- усвідомлює важливість знань про вміння знаходити невідоме ділене.

 

16.

Одиниці довжини та співвідношення між ними. Задачі на кратне порівняння чисел.

Самостійна робота.

С.23-24

(№140-149)

№148-149

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»,

«Робота з даними», «Геометричні фігури»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- підприємливість та фінансова грамотність;

 

Знаннєвий компонент:

- знає поняття «кратне порівняння;

Діяльнісний компонент:

- знаходить  значення числового виразу та буквеного виразу із

заданим значенням букви;

- обчислює приклади;

- розв’язує  задачі;

Ціннісний компонент:

- прогнозує очікувані результати та зіставляють з  одержаними.

 

17.

Аналіз с. р. Робота над помилками. Закріплення знань з теми: «Додавання і віднімання чисел в межах 100».

 

 

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»,

«Робота з даними», «Геометричні фігури»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- підприємливість та фінансова грамотність;

 

Знаннєвий компонент:

- знає поняття «кратне порівняння;

Діяльнісний компонент:

- знаходить  значення числового виразу та буквеного виразу із

заданим значенням букви;

- обчислює приклади;

- розв’язує  задачі;

Ціннісний компонент:

- прогнозує очікувані результати та зіставляють з  одержаними.

 

18.

Діагностувальна робота

 

 

«Лічба», «Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»,

«Робота з даними», «Геометричні фігури»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентності;

Знаннєвий компонент:

- знає і вміє використовувати знання, отримані при повторення вивченого;

Діяльнісний компонент:

- обчислює приклади;

- розв’язує  задачі;

Ціннісний компонент:

- використовує досвід математичної діяльності під час виконання завдань міжпредметного характеру,

у повсякденного життя.

 

19.

Аналіз  діагностувальної роботи .Робота над помилками. Узагальнення знань з теми: «Додавання і віднімання чисел

 в межах 100».

 

 

«Лічба», «Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»,

«Робота з даними», «Геометричні фігури»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентності;

Знаннєвий компонент:

- знає і вміє використовувати знання, отримані при повторення вивченого;

Діяльнісний компонент:

- обчислює приклади;

- розв’язує  задачі;

Ціннісний компонент:

- використовує досвід математичної діяльності під час виконання завдань міжпредметного характеру,

у повсякденного життя.

 

Розділ ІІ. ТАБЛИЧНЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ЧИСЕЛ 2-7. ЧАСТИНА ЧИСЛА  (20 год)

20.

Таблиця множення числа 2. Парні та непарні числа. Розв’язування задач за коротким записом.

С.25-26

(№150-160)

№159-160

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- інноваційність;

Знаннєвий компонент:

- знає і називає парні числа;

Діяльнісний компонент:

- обчислює значення виразів;

- порівнює числа та вирази  різними способами;

- читає і записує математичні вирази, подані в текстовій формі, з використанням математичних символів;

- розв’язує  задачі, які містять подвійне збільшення/зменшення числа;

 Ціннісний компонент:

- висловлює судження про роботу над виразами до задач.

 

21.

Ціле, половина або одна друга. Утворення частини як однієї з кількох рівних частин цілого. Задачі на знаходження частини від числа.

С.26-28 (№161-169)

№168-169

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- інноваційність;

Знаннєвий компонент:

- знає і вміє відділяти половину від цілого;

Діяльнісний компонент:

- обчислює значення виразів;

- порівнює числа та вирази  різними способами;

- читає і записує математичні вирази, подані в текстовій формі, з використанням математичних символів;

- розв’язує  задачі, які містять подвійне збільшення/зменшення числа;

 Ціннісний компонент:

- висловлює судження про роботу над виразами до задач.

 

22.

Таблиця множення числа 3.Третина або одна третя. Задачі на знаходження частини від числа.

С. 28-29

(№170-179)

№178-179

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- компетентності у галузі природничих наук, техніки та технологій;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знає і вміє відділяти третину від числа;

Діяльнісний компонент:

- обчислює значення виразів;

- порівнює числа та вирази  різними способами;

- читає і записує математичні вирази, подані в текстовій формі, з використанням математичних символів;

- розв’язує  задачі;

Ціннісний компонент:

- прогнозує очікувані результати та зіставляє з  одержаними.

 

23.

Заміна додавання множенням. Таблиця множення і ділення числа 4. Задача на знаходження остачі.

С.29-31

(№180-188)

№187-188

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»,

«Робота з даними»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знає як утворюються таблиці множення і ділення, таблицю множення 4, таблицю ділення 4;

Діяльнісний компонент:

- обчислює значення виразів;

- порівнює числа та вирази  різними способами;

- розв’язує  задачі;

Ціннісний компонент:

- прогнозує очікувані результати та зіставляє з  одержаними.

 

24.

Застосування таблиці множення  на 4. Знаходження невідомого множника. Час. Визначення часу за годинником.

С.31-32

(№189-199)

№198-199

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»,

«Робота з даними»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

Знаннєвий компонент:

- знає як знаходити значення виразів;

Діяльнісний компонент:

- обчислює значення виразів;

- порівнює числа та вирази  різними способами;

- розв’язує  задачі;

Ціннісний компонент:

- прогнозує очікувані результати та зіставляють з  одержаними.

 

25.

Застосування таблиці множення і ділення на 4. Четвертина або чверть. Час. Як правильно вживати у мовленні частини одиниць часу. Квартал. Чверть.

С. 32-34

(№200-212)

№211-212

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»,

«Робота з даними», «Геометричні фігури»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- інноваційність;

- підприємливість та фінансова грамотність;

Знаннєвий компонент:

- знає і вміє відділяти чверть від числа;

Діяльнісний компонент:

- обчислює значення виразів;

- порівнює числа та вирази  різними способами;

- читає і записує математичні вирази, подані в текстовій формі, з використанням математичних символів;

- розв’язує  задачі;

Ціннісний компонент:

- аналізує навички вивченого матеріалу.

 

26.

Таблиця множення і ділення числа 5. Спрощення виразів й обчислення їх значення. Задачі на знаходження частини від числа.

С.34-36 (№213-224)

№223-224

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»,

«Робота з даними», «Геометричні фігури»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- інноваційність;

- підприємливість та фінансова грамотність;

Знаннєвий компонент:

- знає і вміє спрощувати вирази;

Діяльнісний компонент:

- обчислює значення виразів;

- порівнює числа та вирази  різними способами;

- читає і записує математичні вирази, подані в текстовій формі, з використанням математичних символів;

- розв’язує  задачі;

Ціннісний компонент:

- аналізує навички вивченого матеріалу.

 

27.

Робота з даними таблиці. Величини та одиниці їх вимірювання. Задачі на визначення тривалості подій. 

С. 37-38

(№225-233)

№232-233

 «Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»

 

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- інноваційність;

- підприємливість та фінансова грамотність;

Знаннєвий компонент:

- знає і вміє визначати тривалість подій;

Діяльнісний компонент:

- обчислює значення виразів;

- порівнює числа та вирази  різними способами;

- розв’язує  задачі;

Ціннісний компонент:

- аналізує навички вивченого матеріалу.

 

28.

Обчислення буквених виразів. Відновлення рівностей. Задачі на визначення тривалості подій.

 

С.38-40

(№234-244)

№243-244

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- інноваційність;

- підприємливість та фінансова грамотність;

Знаннєвий компонент:

- знає і вміє визначати тривалість подій;

Діяльнісний компонент:

- обчислює значення виразів;

- порівнює числа та вирази  різними способами;

- розв’язує  задачі;

Ціннісний компонент:

- аналізує навички вивченого матеріалу.

 

29.

Вирази, рівності, нерівності. Розв’язок  рівнянь. Дії з іменованими числами. Задачі на визначення тривалості подій.

 

С.40-42

(№245-255

№254-255

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»,

«Робота з даними»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентності;

Знаннєвий компонент:

- знає сутність понять «рівняння», «розв’язок рівняння»;

Діяльнісний компонент:

- обчислює значення виразів;

- розв’язує рівняння на основі правил знаходження невідомого компоненту арифметичної дії та іншими способами;

Ціннісний компонент:

- усвідомлює важливість вмінь розв’язувати задачі.

 

30.

Таблиця множення і ділення числа 6. Розв’язок рівнянь на знаходження невідомого доданка.

 

С.42-43

(№256-265)

№264-265

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- інноваційність;

- підприємливість та фінансова грамотність;

Знаннєвий компонент:

- знає як утворюються таблиці множення і ділення, таблицю множення 6, таблицю ділення 6;

Діяльнісний компонент:

- обчислює значення виразів;

- порівнює числа та вирази  різними способами;

- розв’язує  задачі;

Ціннісний компонент:

- прогнозує очікувані результати та зіставляють з  одержаними.

 

31.

Рівняння. Закріплення таблиці множення числа 6. Задачі із третім запитанням. Блок – схеми.

С.43-45 (№266-274)

№273-274

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- інноваційність;

- підприємливість та фінансова грамотність;

Знаннєвий компонент:

- знає як утворюються таблиці множення і ділення, таблицю множення 6, таблицю ділення 6;

Діяльнісний компонент:

- обчислює значення виразів;

- порівнює числа та вирази  різними способами;

- розв’язує  задачі;

Ціннісний компонент:

- прогнозує очікувані результати та зіставляє з  одержаними.

 

32.

Дії з іменованими числами. Рівняння. Розв’язок рівнянь.

С.45-47

(№275-283)

№282-283

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- інноваційність;

- підприємливість та фінансова грамотність;

Знаннєвий компонент:

- знає та застосовує обчислення на знаходження значень виразів;

Діяльнісний компонент:

- обчислює значення виразів;

- порівнює числа та вирази  різними способами;

- читає і записує математичні вирази, подані в текстовій формі, з використанням математичних символів;

Ціннісний компонент:

- робить висновки про порівняння величин.

 

33.

Числовий відрізок. Задачі на знаходження суми. Робота з іменованими числами. Перетворення іменованих чисел.

 

С.47-48

(№284-294)

№293-294

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- інноваційність;

- підприємливість та фінансова грамотність;

Знаннєвий компонент:

- знає  та застосовує обчислення на знаходження значень виразів;

Діяльнісний компонент:

- обчислює значення виразів;

- порівнює числа та вирази  різними способами;

- читає і записує математичні вирази, подані в текстовій формі, з використанням математичних символів;

Ціннісний компонент:

- робить висновки про порівняння величин.

 

34.

Таблиця множення і ділення числа 7. Робота з даними. Діаграма. Задачі на знаходження периметра.

С.48-50 (№295-305)

№304-305

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження», «Робота з даними»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентності;

Знаннєвий компонент:

- знає і вміє використовувати знання, отримані при повторення вивченого;

Діяльнісний компонент:

- обчислює приклади;

- розв’язує  задачі;

Ціннісний компонент:

- використовує досвід математичної діяльності під час виконання завдань міжпредметного характеру,

у повсякденного життя.

 

35.

Дії з іменованими числами. Математичні задачі та дослідження. Рівняння. Самостійна робота.

С.51-52

(№306-314)

№313-314

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження», «Робота з даними», «Вирази, рівності, нерівності, рівняння»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- інноваційність;

- підприємливість та фінансова грамотність;

Знаннєвий компонент:

- знає і вміє використовувати знання, отримані при повторення вивченого;

Діяльнісний компонент:

- обчислює приклади;

- розв’язує  задачі;

Ціннісний компонент:

- використовує досвід математичної діяльності під час виконання завдань міжпредметного характеру,

у повсякденного життя.

 

36.

Аналіз самостійної роботи.  Геометрична фігура. Точка. Заміна додавання множенням.

С.53-55

(№315-322)

№321-322

«Числа, дії з числами. Величини», «Робота з даними», «Вирази, рівності, нерівності, рівняння»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знає і вміє використовувати знання, отримані при повторення вивченого;

Діяльнісний компонент:

- обчислює приклади;

- розв’язує  задачі;

Ціннісний компонент:

- використовує досвід математичної діяльності під час виконання завдань міжпредметного характеру,

у повсякденного життя.

 

37.

Задачі на зведення до одиниці. Обчислення значень виразів.

С.55-56 (№323-332)

№331-332

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знає  та застосовує обчислення на знаходження значень виразів;

Діяльнісний компонент:

- обчислює значення виразів;

- порівнює числа та вирази  різними способами;

- читає і записує математичні вирази, подані в текстовій формі, з використанням математичних символів;

Ціннісний компонент:

- робить висновки про порівняння величин.

 

38.

Діагностувальна робота

 

 

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження», «Вирази, рівності, нерівності, рівняння»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знає і вміє використовувати знання, отримані при повторення вивченого;

Діяльнісний компонент:

- обчислює приклади;

- розв’язує  задачі;

Ціннісний компонент:

- використовує досвід математичної діяльності під час виконання завдань міжпредметного характеру,

у повсякденного життя.

 

39.

Аналіз діагностувальної роботи. Робота над помилками. Узагальнення знань з теми: «Табличне множення та ділення чисел 2-7».

 

 

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження», «Вирази, рівності, нерівності, рівняння»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знає і вміє використовувати знання, отримані при повторення вивченого;

Діяльнісний компонент:

- обчислює приклади;

- розв’язує задачі;

Ціннісний компонент:

- використовує досвід математичної діяльності під час виконання завдань міжпредметного характеру,

у повсякденного життя.

 

ТЕМА ІІІ. ТАБЛИЧНЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ЧИСЕЛ 8,9. ДРОБИ.     (18 годин)

40.

Складання таблиці множення на 8, таблиці ділення на 8. Обчислення периметра прямокутника. Розв’язування рівнянь.

С.57-58

(№333-341)

№340-341

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентності;

Знаннєвий компонент:

- знає поняття задачі на зведення до одиниці;

Діяльнісний компонент:

- визначає загальну кількість сотень, десятків, одиниць у числі;

- знаходить  значення числового виразу та буквеного виразу із

заданим значенням букви;

- розуміє сутність процесу і складають  задачі на зведення до одиниці;

- розв’язує задачі;

Ціннісний компонент:

- прогнозує очікувані результати та зіставляють з  одержаними.

 

41.

Застосування таблиці множення і ділення на 8. Творчі задачі. Розв’язування рівнянь.

С.58-60

(№342-351)

№350-351

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження», «Робота з даними»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

 

Знаннєвий компонент:

- знає як утворюються таблиці множення і ділення, таблицю множення 8, таблицю ділення 8;

Діяльнісний компонент:

- обчислює значення виразів;

- порівнює числа та вирази  різними способами;

- розв’язує  задачі;

Ціннісний компонент:

- прогнозує очікувані результати та зіставляють з  одержаними.

 

42.

Знаходження значень виразів. Творча робота над задачею.

С.60-62

(№352-360)

№359-360

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження», «Робота з даними»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

 

Знаннєвий компонент:

- знає як утворюються таблиці множення і ділення, таблицю множення 8, таблицю ділення 8;

Діяльнісний компонент:

- обчислює значення виразів;

- порівнює числа та вирази  різними способами;

- розв’язує  задачі;

Ціннісний компонент:

- прогнозує очікувані результати та зіставляють з  одержаними.

 

43.

Складання таблиці множення на 9, таблиці ділення на 9. Робота з таблицею.

С.62-64

(№361-371)

№370-371

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження», «Робота з даними», «Вирази, рівності, нерівності, рівняння»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знає як утворюються таблиці множення і ділення, таблицю множення 9, таблицю ділення 9;

Діяльнісний компонент:

- обчислює значення виразів;

- порівнює числа та вирази  різними способами;

- розв’язує задачі;

Ціннісний компонент:

- прогнозує  очікувані результати та зіставляють з  одержаними.

 

44.

Дії з іменованими числами. Дослідження таблиці з даними. Розв’язування задач.

 

С.64-66

(№372-381)

№380-381

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

 

Знаннєвий компонент:

- знає  та застосовує обчислення на знаходження значень виразів;

Діяльнісний компонент:

- обчислює значення виразів;

- порівнює числа та вирази  різними способами;

- читає і записує математичні вирази, подані в текстовій формі, з використанням математичних символів;

Ціннісний компонент:

- робить висновки про порівняння величин.

 

45.

Числовий відрізок. Розв’язок рівняння. Задачі з буквеними даними.

С.67-68 (№382-390)

№389-390

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

 

Знаннєвий компонент:

- знає  та застосовує обчислення на знаходження значень виразів;

Діяльнісний компонент:

- обчислює значення виразів;

- порівнює числа та вирази  різними способами;

- читає і записує математичні вирази, подані в текстовій формі, з використанням математичних символів;

Ціннісний компонент:

- робить висновки про порівняння величин.

 

46.

Буквені вирази. Розв’язок рівняння. Задачі з буквеними даними.

С.68-70

(№391-399)

№398-399

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знає і вміє знаходити невідомі величини;

Діяльнісний компонент:

- обчислюють вирази з іменованими числами;

- читає нескладні таблиці, записують  дані з таблиць;

- розв’язує задачі;

Ціннісний компонент:

- робить висновки про вміння розв’язувати задачі.

 

47.

Знаходження частини від числа. Таблиця множення і ділення числа 10.

С.70-71

(№400-409)

 

№408-409

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знає як утворюються таблиці множення і ділення, таблицю множення 10, таблицю ділення 10;

Діяльнісний компонент:

- обчислює значення виразів;

- порівнює числа та вирази  різними способами;

- розв’язує задачі;

Ціннісний компонент:

- прогнозує очікувані результати та зіставляють з  одержаними.

 

48.

Числовий відрізок. Розв’язок рівняння. Задачі на знаходження частини від числа

С.72-73

(№410-418)

№417-418

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

 

Знаннєвий компонент:

- знає  та застосовує обчислення на знаходження значень виразів;

Діяльнісний компонент:

- обчислює значення виразів;

- порівнює числа та вирази  різними способами;

- читає і записує математичні вирази, подані в текстовій формі, з використанням математичних символів;

Ціннісний компонент:

- робить висновки про порівняння величин.

 

49.

Переставний закон множення. Робота з даними таблиці.. Задачі з буквеними даними.

С.73-75 (№419-427)

№426-427

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

 

Знаннєвий компонент:

- знає  та застосовує обчислення на знаходження значень виразів;

Діяльнісний компонент:

- обчислює значення виразів;

- порівнює числа та вирази  різними способами;

- читає і записує математичні вирази, подані в текстовій формі, з використанням математичних символів;

Ціннісний компонент:

- робить висновки про порівняння величин.

 

50.

Дроби. Читання та запис дробів. Поняття  чисельник і знаменник дробу. Знаходження дробу числа. 

С.75-77

(№428-437)

№436-437

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентності;

Знаннєвий компонент:

- знає і вміє використовувати знання, отримані про дроби;

Діяльнісний компонент:

- обчислює приклади;

- розв’язує задачі;

Ціннісний компонент:

- використовує досвід математичної діяльності під час виконання завдань міжпредметного характеру,

у повсякденного життя.

 

51.

Задачі на знаходження частини від числа. Задача на знаходження числа за його частиною.

С.77-79

(№438-447)

№446-447

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»,  «Вирази, рівності, нерівності, рівняння»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- інноваційність;

- підприємливість та фінансова грамотність;

Знаннєвий компонент:

- знає, як обчислювати значення виразів на одну та дві дії;

Діяльнісний компонент:

- обчислює значення виразів;

- розв’язує задачі на збільшення та зменшення числа;

Ціннісний компонент:

- висловлює судження про роботу на уроці.

 

52.

Задачі на знаходження частини від числа. Задача на знаходження числа за його частиною.

С.79-80

(№448-456)

№455-456

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

 

Знаннєвий компонент:

- знає,  як знаходити значення виразів;

Діяльнісний компонент:

- знаходить та записує рівності;

- розв’язує задачі за малюнками;

- знаходить значення виразу;

Ціннісний компонент:

- прогнозує очікувані результати та зіставляють з  одержаними.

 

53.

Задачі на знаходження частини від числа та числа за його частиною. Розв’язок рівнянь.

С.80-82

(№457-465)

№464-465

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентності;

Знаннєвий компонент:

- знає,  як знаходити числа за його частинами;

Діяльнісний компонент:

- знаходить та записує рівності;

- розв’язує задачі за малюнками;

- знаходять значення виразу;

Ціннісний компонент:

- прогнозує очікувані результати та зіставляють з  одержаними.

 

54.

Розв’язок рівнянь та їх перевірка. Задачі з буквеними даними. Самостійна робота.

С.82-83 (№466-474)

№473-474

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентності;

Знаннєвий компонент:

- знає,  як розв’язувати рівняння;

Діяльнісний компонент:

- знаходить та записує рівності;

- розв’язує задачі за малюнками;

- знаходять значення виразу;

Ціннісний компонент:

- прогнозує очікувані результати та зіставляють з  одержаними.

 

55.

Аналіз  с. р.  Робота над помилками.  Урок узагальнення знань Закріплення знань з теми: «Табличне множення та ділення чисел 8,9. Дроби».

 

 

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження», «Робота з даними», «Вирази, рівності, нерівності, рівняння»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- інноваційність;

- підприємливість та фінансова грамотність;

Знаннєвий компонент:

- знає , як письмово виконувати множення і ділення

Діяльнісний компонент:

- обчислює  та записує вирази письмово;

- знаходить значення числового виразу та буквеного виразу із

заданим значенням букви;

- дає відповіді на запитання за допомогою виразів;

- розв’язує задачі;

Ціннісний компонент:

- усвідомлюють важливість знань з теми.

 

56.

Діагностувальна  робота.

 

 

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження», «Робота з даними», «Вирази, рівності, нерівності, рівняння»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентності;

Знаннєвий компонент:

- знає  таблиці множення і ділення;

Діяльнісний компонент:

- обчислює вирази ;

- знаходить значення буквенних та числових виразів із заданим значенням букви;

- розв’язує рівняння на основі правил знаходження невідомого компоненту арифметичної дії;

- застосовує для розв’язування практичних задач правила знаходження однієї з величин;

- розв’язує задачі;

Ціннісний компонент:

- висловлює судження про роботу над буквенними виразами.

 

57.

Аналіз діагностувальної роботи. Робота над помилками. Узагальнення знань з теми: «Табличне множення та ділення на 8, 9. Дроби».

 

 

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- інноваційність;

- підприємливість та фінансова грамотність;

Знаннєвий компонент:

- знає, як письмово виконувати множення і ділення

Діяльнісний компонент:

- обчислює  та записує вирази письмово;

- знаходить значення числового виразу та буквеного виразу із

заданим значенням букви;

- дає відповіді на запитання за допомогою виразів;

- розв’язує задачі;

Ціннісний компонент:

- усвідомлюють важливість знань з теми.

 

Розділ ІV. НУМЕРАЦІЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ  (22 год)

58.

Утворення трицифрових чисел. Нумерація трицифрових чисел. Задачі з буквеними даними.

С.84-86

(№475-487)

№486-487

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»,

«Робота з даними»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

 

Знаннєвий компонент:

- знає як утворюються трицифрові числа;

Діяльнісний компонент:

- виконує  додавання та віднімання на основі нумерації чисел;

- обчислює  зручним для себе способом;

Ціннісний компонент:

- прогнозує результат додавання та віднімання;

 - перевіряє правильність обчислень.

 

59.

Нумерація чисел в межах тисячі. Запис чисел в нумераційній таблиці. Порівняння чисел в межах тисячі.

С.87-89 (№488-501)

№500-501

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»,

«Робота з даними»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

 

Знаннєвий компонент:

- знає як утворюються трицифрові числа;

Діяльнісний компонент:

- виконує  додавання та віднімання на основі нумерації чисел;

- обчислює  зручним для себе способом;

Ціннісний компонент:

- прогнозує результат додавання та віднімання.

 

60.

Утворення числа 200. Розряди трицифрового числа.

С.89-91 (№502-511)

№510-511

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»,

«Робота з даними»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

 

Знаннєвий компонент:

- знає як утворюється число 200;

Діяльнісний компонент:

- виконує  додавання та віднімання на основі нумерації чисел;

- обчислює  зручним для себе способом;

Ціннісний компонент:

- перевіряє правильність обчислень.

 

61.

Утворення розрядних чисел третього розряду. Тисяча. Грошові одиниці. Дії з іменованими числами.

С.91-94

(№512-523)

№522-523

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»,

«Робота з даними»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентності;

Знаннєвий компонент:

- знає  про утворення розрядні числа третього розряду;

Діяльнісний компонент:

- відтворює  послідовність чисел у межах тисячі;

- обчислює значення виразів;

- порівнює числа та вирази  різними способами;

Ціннісний компонент:

- робить висновки про порівняння величин.

 

62.

Одиниці довжини. Кілометр. Дії з іменованими числами

С.94-96

(№524-535)

 

 

№534-535

 

 

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- компетентності у галузі природничих наук, техніки та технологій.

Знаннєвий компонент:

- знає та називає одиниці довжини;

Діяльнісний компонент:

- обчислює значення виразів;

- порівнює вирази  різними способами;

- виконує арифметичні дії з іменованими числами;

- розв’язує задачі за коротким записом;

Ціннісний компонент:

- використовує досвід математичної діяльності під час виконання завдань міжпредметного характеру,

 

63.

Запис числа у вигляді суми розрядних доданків. Співвідношення між одиницями довжини. Задачі на відстань.

С.96-98

(№536-547)

 

№546-547

 

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження», «Робота з даними», «Вирази, рівності, нерівності, рівняння»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

 

Знаннєвий компонент:

- знає та вміє співвідносити одиниці довжини;

Діяльнісний компонент:

- обчислює вирази на дві дії;

- працюють над задачами ;

- розв’язують задачі на знаходження  довжини;

Ціннісний компонент:

- використовують досвід математичної діяльності під час виконання завдань у

повсякденному житті.

 

64.

Одиниці маси. Тонна, грам. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач.

С.98-100 (№548-557)

№556-557

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження», «Робота з даними», «Вирази, рівності, нерівності, рівняння»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

 

Знаннєвий компонент:

- знає та називає одиниці маси;

Діяльнісний компонент:

- обчислює вирази на дві дії;

- працюють над задачами ;

- розв’язують задачі на знаходження  довжини;

Ціннісний компонент:

- використовують досвід математичної діяльності під час виконання завдань у

повсякденному житті.

 

65.

Лічба сотнями. Додавання та віднімання на основі нумерації трицифрових чисел. Сума розрядних доданків. Задачі геометричного змісту.

С.100-102 (№558-569)

№568-569

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентності;

Знаннєвий компонент:

- знає , як розв’язувати нерівності;

Діяльнісний компонент:

- обчислює та записує письмово додавання і віднімання;

- розв’язує рівняння на основі правил ;

- знаходить окремі розв’язки нерівності зі змінною зручним способом;

- розв’язує задачі  на визначення тривалості події ;та знаходження відстані;

Ціннісний компонент:

- прогнозує очікувані результати та зіставляють з  одержаними.

 

66.

Обчислення на основі нумерації. Розрядні доданки. Складені сюжетні задачі. 

С.102-103

(№570-579)

№578-579

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»,

«Робота з даними»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- компетентності у галузі природничих наук, техніки та технологій;

 

Знаннєвий компонент:

- знає , як розв’язувати нерівності;

Діяльнісний компонент:

- обчислює та записує письмово додавання і віднімання;

- розв’язує рівняння на основі правил ;

- знаходить окремі розв’язки нерівності зі змінною зручним способом;

- розв’язує задачі  на визначення тривалості події ;та знаходження відстані;

Ціннісний компонент:

- прогнозує очікувані результати та зіставляють з  одержаними.

 

67.

Обчислення на основі нумерації. Задачі на спільну роботу.

С.104-105

(№580-589)

№588-589

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження», «Робота з даними», «Вирази, рівності, нерівності, рівняння»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

 

Знаннєвий компонент:

- знає , як розв’язувати нерівності;

Діяльнісний компонент:

- обчислює та записує письмово додавання і віднімання;

- розв’язує рівняння на основі правил ;

- знаходить окремі розв’язки нерівності зі змінною зручним способом;

- розв’язує задачі  на визначення тривалості події ;та знаходження відстані;

Ціннісний компонент:

- прогнозує очікувані результати та зіставляють з  одержаними.

 

68.

Одиниці вимірювання часу. Рік. Задачі і дослідження на визначення тривалості події, часу початку та закінчення. Календар.

С.105-108

(№590-597)

№596-597

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»,

«Робота з даними»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентності;

Знаннєвий компонент:

- знає , як перетворювати та знаходити одиниці вимірювання часу;

Діяльнісний компонент:

- знаходить письмове значення виразів;

- розв’язує рівняння на основі правил знаходження невідомого компоненту;

- читає та записує рівності;

- визначає час за годинником;

- будує  прямокутник, знаходить його периметр;

Ціннісний компонент:

- усвідомлює важливість знань про час.

 

69.

Секунда. Час за годинником. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач.

С.108-110 (№598-606)

№605-606

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»,

«Робота з даними»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентності;

Знаннєвий компонент:

- знає , як перетворювати та знаходити одиниці вимірювання часу;

Діяльнісний компонент:

- розв’язує рівняння на основі правил знаходження невідомого компоненту;

- визначає час за годинником;

- будує  прямокутник, знаходить його периметр;

Ціннісний компонент:

- усвідомлює важливість знань про час.

 

70.

Числова пряма. Округлення до круглих чисел будь-якого розряду. Задача на визначення тривалості події, часу початку та закінчення.

С.110-112

(№607-617)

№616-617

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження», «Вирази, рівності, нерівності, рівняння»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знає ,  як округлювати числа до сотень;

Діяльнісний компонент:

- знаходить та записує рівності;

- розв’язує задачі за малюнками;

- знаходять значення виразу;

Ціннісний компонент:

- прогнозує очікувані результати та зіставляє з одержаними.

 

71.

Округлення до сотень. Дії з іменованими числами. Задачі і дослідження на визначення тривалості події, часу початку.

С.112-113

(№618-627)

№626-627

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»,

«Робота з даними»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентності;

Знаннєвий компонент:

- знає, як визначати час за годинником;

Діяльнісний компонент:

- обчислює письмово  значення виразів;

- виконує дії з іменованими числами;

- розуміє, що робота описується за допомогою трійки взаємопов’язаних величин: продуктивність праці, час роботи, загальний виробіток;

- розв’язує задачі;

Ціннісний компонент:

- використовує досвід математичної діяльності під час виконання завдань міжпредметного характеру.

 

72.

Розв’язок нерівностей зі змінною. Задачі і дослідження на визначення тривалості події, часу початку та закінчення.

 Самостійна робота

С.114-115

(№628-637)

№636-637

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»,

«Робота з даними»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

 

Знаннєвий компонент:

- знає, як визначати час за годинником;

Діяльнісний компонент:

- обчислює значення виразів;

- працює з нерівностями;

- розв’язує задачі за схемами;

Ціннісний компонент:

- висловлює судження про схеми та скорочені записи до задач.

 

73.

Аналіз  с .р. Робота над помилками. Розв’язування рівнянь і нерівностей. Задачі на спільну роботу

С.115-116

(№638-646)

№645-646

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- інноваційність;

- підприємливість та фінансова грамотність;

Знаннєвий компонент:

- знає , як розв’язувати нерівності;

Діяльнісний компонент:

- обчислює та записує письмово додавання і віднімання;

- розв’язує рівняння на основі правил ;

- знаходить окремі розв’язки нерівності зі змінною зручним способом;

- розв’язує задачі  на визначення тривалості події ;та знаходження відстані;

Ціннісний компонент:

- прогнозує очікувані результати та зіставляють з  одержаними.

 

74.

Коло. Радіус кола. Виділення і впорядкування даних за певною ознакою. Задачі геометричного змісту.

С.116-118 (№647-657)

№656-657

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- інноваційність;

- підприємливість та фінансова грамотність;

Знаннєвий компонент:

- знає, як знайти радіус кола;

Діяльнісний компонент:

- обчислює та записує письмово додавання і віднімання;

- розв’язує рівняння на основі правил ;

- знаходить окремі розв’язки нерівності зі змінною зручним способом;

Ціннісний компонент:

- прогнозує очікувані результати та зіставляють з  одержаними.

 

75.

Діагностувальна робота.

 

 

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження», «Робота з даними», «Вирази, рівності, нерівності, рівняння»,

«Геометричні фігури»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

 

Знаннєвий компонент:

- знає та вміє додавати і віднімати трицифрові числа;

Діяльнісний компонент:

- обчислює значення виразів;

- розв’язує рівняння на основі правил знаходження невідомого компоненту арифметичної дії;

- розв’язує задачі на знаходження  маси;

- виконує завдання на кмітливість;

Ціннісний компонент:

- використовує досвід математичної діяльності під час виконання завдань міжпредметного характеру,

у повсякденного життя.

 

76.

Аналіз діагностувальної роботи. Робота над помилками.  Побудова фігур за допомогою циркуля.

С.118-119 (№658-667)

№666-667

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження», «Вирази, рівності, нерівності, рівняння»,

«Геометричні фігури»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- компетентності у галузі природничих наук, техніки та технологій;

 

Знаннєвий компонент:

- знає про побудову фігур за допомогою циркуля;

Діяльнісний компонент:

- обчислює значення виразів;

- розрізняє коло і круг,

- будує  за допомогою циркуля коло;

Ціннісний компонент:

- висловлює судження про роботу над виразами до задач.

 

77.

Коло. Радіус кола. Виділення і впорядкування даних за певною ознакою Задачі геометричного змісту.

С.119-121

(№668-674)

№673-674

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження»,

«Геометричні фігури»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знає про побудову фігур за допомогою циркуля;

Діяльнісний компонент:

- обчислює значення виразів;

- розрізняє коло і круг,

- будує  за допомогою циркуля коло;

Ціннісний компонент:

- висловлює судження про роботу над виразами до задач.

 

78.

Урок узагальнення знань

 

 

«Числа, дії з числами. Величини», «Математичні задачі і дослідження», «Робота з даними», «Вирази, рівності, нерівності, рівняння»

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- інноваційність;

- підприємливість та фінансова грамотність;

Знаннєвий компонент:

- знають та вміють додавати і віднімати  трицифрові числа;

Діяльнісний компонент:

- обчислюють вирази на дві дії;

- працюють над задачами ;

- розв’язують задачі на знаходження  маси;

Ціннісний компонент:

- використовують досвід математичної діяльності під час виконання завдань у

повсякденному житті.

 

79.

Підсумковий урок за І семестр.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 3 клас, Планування
НУШ
Додано
22 лютого 2023
Переглядів
1663
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку