7 грудня о 18:00Вебінар: Як перетворити традиційний офлайн-урок на сучасний онлайн-урок

Календарне планування навчального матеріалу "Природознавство 5 клас"

Про матеріал
Календарне планування навчального матеріалу з природознавства в 5 класі. Складено відповідно до Програми «Природознавство для 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів» затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.
Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ПРИРОДОЗНАВСТВО  5   клас

(70 год – 2 год на тиждень, з них 6 год – резервні)

Календарне планування складено відповідно до  Програми  затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

№ п\п

Дата

проведення  уроку

 

Тема  уроку

Практичні  роботи,

Практичні  заняття,

                           Проекти,               Екскурсії

 

     Корекція

1

 

Вступ   ( 6 годин  )

 

Науки, що вивчають природу.

Вступний інструктаж з БЖД

 

2

 

Джерела знань про  природу

 

 

Практичне заняття  №1

Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів: енциклопедіями, словниками, довідниками величин, атласами географічних карт, визначниками рослин і тварин, науково – популярною літературою природознавчого змісту, хрестоматіями з природознавства, інтернет – ресурсами тощо. Інструктаж з БЖД.

 

3

 

Методи вивчення природи. Організація спостережень  за тілами живої та неживої природи.

 

 

4

 

Обладнання для вивчення природи.

Практичне заняття  №2

Ознайомлення з простим обладнанням для природничонаукових  спостереженьі дослідів. Інструктаж з БЖД.

 

5

 

Значення природничо-наукових знань для людини.

 

 

6

 

Узагальнення з теми «Вступ»

Навчальний проект

«Жива і нежива природа навколо нас»

 

 

РОЗДІЛ І. ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС  (15 год )

 

7

 

Тіла навколо нас.

 

 

8

 

 Характеристики тіла, їх вимірювання.

 

 

9

 

.

               Практична  робота №1

Вимірювання маси та розмірів різних тіл. Інструктаж з БЖД.

 

10

 

Речовини. Фізичні властивості речовин

 

 

11

 

 

Властивості твердих тіл, рідин і газів.

Практичне  заняття  №3

« Дослідження залежності швидкості випаровування рідини  від   температури та площі поверхні» Інструктаж з БЖД.

 

12

 

Молекули. Дифузія.                          

 

 

13

 

Атоми.

 

 

14

 

Різноманітність речовин. Неорганічні та органічні речовини у найближчому оточенні людини.

 

 

15

 

Чисті речовини і суміші.

 

 

16

 

Способи розділення сумішей.

 

               Практичне заняття №4

«Розділення сумішей фільтруванням.» Інструктаж з БЖД. 

 

17

 

Явища природи.

 

 

18

 

Фізичні явища, їх різноманітність.

 

 

19

 

Хімічні явища, їх ознаки.

 

 

20

 

Гниття. Горіння. Повторюваність явищ. Взаємозв’язок явищ у природі

 

 

21

 

Узагальнення  знань  з  теми «Тіла, речовини, явища навколо нас».  Контрольна  робота  №1.

 

 

 

 РОЗДІЛ ІІ. ВСЕСВІТ (8 год+ 2 год резервних )

 

22

 

Небо і небесна сфера. Небесні світила.

Видимі рухи світил.

 

 

23

 

Зоря – самосвітне небесне тіло.

Відмінності між зорями. Міжзоряний простір.

 

 

24

 

Поняття сузір’я. Небесні тіла.

 

Практичне  заняття №5

«Визначення найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба.» Інструктаж з БЖД.

 

25

 

Зоряні системи — галактики.

 

 

26

 

Планети. Відмінності між планетами.

 

 

27

 

Сонячна система.

 

 

28

 

 

Навчальний проект

«Наш дім – Сонячна система»

 

29

 

Всесвіт і його складові.   Значення зоряного неба в історії людства.

 

 

30

 

Людина і Всесвіт. Астрономія — наука, що вивчає Всесвіт. Методи та засоби астрономічних досліджень

 

 

31

 

Узагальнення  знань  з  теми « Всесвіт» .

 

 

                                                РОЗДІЛ ІІІ. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

                                                               Тема 1. Земля як планета (16 год  )

32

 

Форма і розміри Землі.

 

 

33

 

Внутрішня будова Землі.

 

 

34

 

Рухи Землі.

 

 

35

 

Пори року.

 

 

36

 

Місяць — супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення.

 

 

37

 

Способи зображення Землі.

 

 

38

 

 

 Практичне  заняття     6

Знаходження на карті та глобусі екватора, полюсів, півкуль материків і частин світу; географічних об’єктів. Інструктаж з БЖД.

 

39

 

Ґрунт, його значення і властивості.

Догляд за ґрунтом.  

 

 

40

 

Повітря — суміш газів. Значення повітря.

 

 

41

 

Властивості повітря.

Практичне  заняття     7

Дослідження нагрівання тіл (різних за кольором і прозорістю) променями Сонця. Інструктаж з БЖД.

 

42

 

Вода на Землі.

 

 

43

 

Властивості води. Три стани води. Кологообіг води.

Практичне заняття № 9

Дослідження впливу різних температур на розчинення цукру (солі) у воді. Інструктаж з БЖД.

 

44

 

Вода — розчинник. Розчинні й нерозчинні речовини. Розчини у природі.

Практичне заняття № 10

Вивчення розчинності речовин: глини, олії, лимонної кислоти. Інструктаж з БЖД.

Практичне  заняття     8

 Дослідження розчинності речовин (цукру, солі, лимонної кислоти, олії) Інструктаж з БЖД.

 

45

 

Значення води у природі.

Використання води людиною

 

 

46

 

Узагальнення  знань  з  теми « Земля, як планета»

 

 

 

Тема 2. Планета Земля як середовище життя організмів (15 год+ 2 год  резервних )

47

 

 

Організм і його властивості.

 Клітинна будова організмів.

 

 

48

 

Різноманітність організмів: Рослини, Тварини

 

 

49

 

Різноманітність організмів: Гриби, Бактерії.

 

 

50

 

 

Практичне  заняття № 11

 Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості. Інструктаж з БЖД.

 

51

 

Умови життя на планеті Земля. Середовище життя. Чинники середовища. Вплив на організми чинників неживої природи. Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища.

 

 

52

 

 Різноманітність середовищ життя і пристосування організмів до життя в кожному з них.   

 

 

53

 

Наземно-повітряне середовище.

 

 

54

 

Водне середовище життя.

 

 

55

 

Ґрунтове середовище життя.

 

 

56

 

Взаємозв’язки між організмами.

Співіснування організмів.

 

 

57

 

Угруповання організмів.

Екосистеми.  Вплив на організми чинників живої природи.

 

 

58

 

Рослинний і тваринний світ своєї місцевості.

 

 

59

 

 

Практичне заняття №  12

Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників, електронних колекцій. Інструктаж з БЖД.

 

60

 

 

Екскурсія до краєзнавчого музею. Інструктаж з БЖД.

 

61

 

 

 

 

Навчальний проект "Вирощування найвищої бобової рослини"

 

62

 

Узагальнення  знань  з  теми «Планета Земля як середовище життя організмів»

Контрольна  робота  №2

 

 

 

                                     Тема 3. Людина на планеті Земля (7 год+ 1 год  резервна )

63

 

Людина — частина природи.

Зв’язок людини з природою. Зміни в природі, що виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини.

 

 

64

 

Екологічні проблеми та їх розв’язування (збереження біологічного різноманіття,
боротьба зі знищенням лісів і опустелюванням, захист планети від забруднення різних видів).

Практичне заняття №13

Дослідження екологічних проблем своєї місцевості.

Інструктаж з БЖД.

 

65

 

Охорона природи. Червона книга України.

 

 

66

 

 

Практична   робота №2

Складання Червоної книги своєї місцевості. Інструктаж з БЖД.

 

67

 

Заповідники, заказники, національні парки та їхнє значення для збереження природи Землі

 

 

68

 

Узагальнення знань з теми «Людина на планеті Земля»

Навчальний проект "Смітити не можна переробляти" (про  "друге життя" побутових речей)

 

69

 

  Узагальнююче повторення.

 

 

70

 

Підсумок роботи за рік.

 

 

 

 

docx
Додано
9 жовтня 2019
Переглядів
876
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку