17 липня о 18:00Вебінар: Чи може наука сформувати підприємницьку компетентність?

Календарне планування навчального матеріалу з Англійської мови для учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів за підручником А.М. Несвіт "English" 2017 р.

Про матеріал

Календарне планування навчального матеріалу з Англійської мови для учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів за підручником А.М. Несвіт "English" 2017 р. зі змістовими лініями

Перегляд файлу

Дата

Тематика спілкування

 

 

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Мовний інвентар

Комунікативні уміння

Домашнє завдання

Інтегровані змістові лінії

Лексика

Граматика

Зорове сприймання (читання)

 

 

Сприймання на слух (аудіювання)

 

 

Усна взаємодія (діалог)

Усне продукування (монолог)

Писемне продукування (письмо)

Екологічна безпека та 

сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоровя і безпека

Підприємливість та

фінансова грамотність

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

І семестр

Тема : «Я, моя родина, мої друзі. Одяг. Молодіжна культура» 10 годин

1

 

Знову до школи.

Базова середня освіта в Україні

Висловлювати свої враження, почуття та емоції, обмінюватися думками. Характеризувати шкільну освіту, розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації

The ninth form is different from the other school years.

A school year is a period of studies. It usually starts in August or September and lasts for 9 months.

To maintain discipline, to remain up-to-date, to set high standards, the Headmaster, a Vice Principle, the Certificate of Basic Secondary Education, etc

Часові форми дієслова

 

Впр.2 ст. 10

Впр.4 ст.11

Впр.2 ст.7

Впр.1 ст. 7

Впр.2 ст.8

Впр.8 ст.9

Впр.1 ст.9

 

Впр.8 ст. 12

 

 

 

 

2

 

Відкрий себе!

Описувати людей, характеризувати якості особистості, вчинки людей, стосунки між людьми

She is friendly and enjoys being with other people.

A personality, to succeed in, to possess, a fault, the inner world, etc

 

Впр.2 ст.16

Впр.3 ст.16

Впр.4 ст.16

Впр.6 ст.17

 

Впр.1 ст.15

Впр.7 ст.18

 

Впр.10 ст.19

Впр.2 ст.16

Впр.11 ст.19

 

Планує траекторію власного життя

 

 

3

 

Інтереси підлітків

Надавати інформацію та ставити запитання з метою уточнення інформації

 

 

 

 

 

 

 

Why do children meet so many challenges at the age of 14?

 

Питальні речення

Впр.3 ст.20

Впр.4 ст.21

 

Впр.2 ст.19

Впр.1 ст.19

Впр.5 ст.22

Впр.6 ст.22

Впр.7 ст.22

 

Впр.8 ст.23

 

Формуло особисті цінні пріорітети

Критично оцінює вплив деструктивних молодіж мол рухів на життя однолітків

 

4

 

Молодіжні стилі. Модно? Сучасно?

Аргументувати власну думку про різні стилі молодіжних зачісок

Maryna had bright red hair last year. She has short hair now, but she used to have long hair.

ЛО одяг

Узгоджен-ня часів

Впр.2 ст.25

Впр.3 ст.25

 

Впр.1 ст.24

 

Підготувати проект “Appearance”

 

 

 

 

5

 

Чи важлива зовнішність?

Висловлюва-ти своє враження , почуття та емоції у звязку почутим, побаченим.

 

Unique, involved, invention, safety, youth, attractiveness, disappear, machinery, pigtails

Узгодження часів

 

Впр.4 ст.26

Впр.6 ст.26

Впр.7 ст.27

 

Впр.5 ст.26

Впр.8 ст. 27

 

 

 

Співвідносить власні потреби з можливостями сімейного бюджету

6

 

Сучасна молодь

Характеризу-вати вчинки людей, стосунки між людьми

I’ve never thought I can paint on somebody’s face.

 

 

Впр.2 ст.28

Впр.3 ст.29

 

 

Впр.1 ст.27

Впр.4 ст.29

 

 

Підготувати проект «Молодіжні розваги»

 

 

 

7

 

Розваги дітей та молоді

Висловлюва-ти своє враження , почуття та емоції у звязку почутим, побаченим.

Is the youth subculture influence increasing in the place where you live?

 

Present Simple,

Past Simple,

Active Voice, Passive Voice

Впр.7 ст.30

 

Впр.5 ст.29

Впр.6 ст.29

Впр.8 ст.30

 

Впр.9 ст.30

 

 

 

 

8

 

Написання автобіографії

Описувати події, розповідати про свої захоплення, уподобання, ідеали, спосіб життя

Is the language of an autobiography formal or informal?

 

Present Simple,

Past Simple,

Future Simple, Present Perfect

Впр.3 ст.32

Впр.5 ст.33

Впр.2 ст.31

Впр.1 ст.31

Впр.4 ст.32

 

Впр.6 ст.33-34

 

 

 

 

9

 

Молодіжні організації

Аргументувати власну думку про молодіжні організації в Україні

 

 

 

 

 

 

 

 

Truthful, conscientious, punctual, frugal, just, fair, productive

 

Впр.1 ст.34

Впр.2 ст.35

Впр.3 ст.35

 

Впр.4a ст.35

 

Впр.4b,c ст.35

 

Висловлює власне ставлення до розмаїття молодіж мол субкультур і течій

 

 

10

 

Правила життя для підлітків. Узагальнення матеріалу

 

 

 

Reported Speech Active Voice, Passive

Впр.2 ст.37

Впр.3 ст.37 

Впр.1 ст.36

Впр.4 ст.37

 

Впр.5 ст.38

 

 

 

 

Тема : «Природа і погода» 10 годин

11

 

Це наша Земля

Аргументувати власну думку про навколишнє середовище

The environment means simply what is around us.

What different types of environment do you know?

The environment, to refer, to comprise, to concern, destruction, etc

Relative Clauses.

Modal verbs: should, ought to, must, may, can

Впр.4 ст.42 Впр.6 ст.43

Впр.7 ст.43

Впр.8 ст.43

 

 

Впр.3 ст.42

Впр.5 ст.43

Впр.9 ст.43

Впр.10 ст.44

 

Впр.11 ст.44

 

 

 

 

12

 

Ласкаво просимо до Асканії-Нової!

Описувати рослинний і  тваринний світ українського національно-го заповідника Асканія -Нова

Ascania – Nova, the place where I’ve never been before, is famous for its unique collection of plants, and animals from around the world.

There are hundreds of species of plants to be found there.

A lion, a tiger, a deer, a hippopotamus, a fox, an orangutan, a hare, a parrot, a squirrel,

To spread over, steppe, to occupy, species, a shelter, graceful, rare, endangered, a crane, a mammal

Passive Voice

Вживання сполучних слів

Впр.3 ст.44-46

Впр.5 ст.46

Впр.6 ст.46-47

Впр.7 ст.47

Впр.8 ст.48

Впр.9 ст.48

Впр.11 ст.49

 

Впр.1 ст.44

Впр.4 ст.46

Впр.10 ст.48

Впр.12 ст.49

Впр.2 ст.44

Впр.13 ст.49

 

 

 

 

13

 

Національні парки Великобританії

Розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей

Why are people so interested in nature protection?

The National Parks have some of the best areas in Britain, from traditional routes, where the sport of rock climbing began, to dangerous rocky cliffs hanging above the ocean waves.

Beautiful nature, the majestic beauty, a picturesque view, a marvelous/breathtaking landscape, Walking, cycling, watersports, horse riding, climbing, fishing,  air trip, wildlife watching, balooning

Вживання артикля the з геогр. назвами

Впр.3 ст.51-52

Впр.4 ст.52-53

Впр.3 ст.53

Впр.8 ст.55

Впр.2a ст.50

Впр.7 ст.55

Впр.2b ст.50

Впр.6 ст.54

Впр.1 ст.50

Впр.9, 10 ст.56

 

 

 

 

14

 

Національні парки світу

Розповідати про національні парки світу

Accumulation, allocate, cay, creature, remnant, turquoise

Passive Voice

Types of questions

Вживання сполучних слів

Впр.2 ст. 58

Впр.4 ст.59

Впр.1 ст.58

Впр.3 ст.58

Впр.5 ст.59

 

Підготувати проект «Найкраще місце на землі»

 

 

 

 

15

 

Забруднення навколишньо-го середовища.

Порівнюва-ти події, факти, явища. Висловлювати своє ставлення до захисту навколишнього середовища.

Nowadays more and more chemicals are used by farmers to increase the amount of food produced. Why do people have more health problems nowadays?

Rubbish, to end up, landfill, homegrown foods, charity, to cut smth down, etc

 

Впр.3 ст.64

Впр.5 ст.65

Впр.7 ст.65

Впр.6 ст.65

Впр.1 ст.63

Впр.2 ст.63

Впр.4 ст.64

Впр.8 ст.65

 

Впр.9 ст.66

 

 

Оцінює вплив навколишнього середовища на здоровя людей свого регіону

 

16

 

Незаконне забруднення довкілля

Висловлювати свої переконання, думки, згоду або незгоду та обгрунтовувати їх,

використовувати алгоритм для визначення фактів та думок

There’s so much litter in the streets!

Illegal, to dump, a bulky item, a taxpayer, to clear smth away, to commit a crime, a vehicle, identifiable, a prosecution, etc

 

Впр.1 ст. 66

Впр.3 ст.66

Впр.4 ст.67

Впр.5 ст.67

Впр.2 ст. 66

Впр.6 ст.68

 

Впр.7 ст.68

 

 

 

 

17

 

Усе залежить від людей

Висловлювати власне ставлення щодо використання людиною природних ресурсів

How much of the land in England and Wales is used for food production?

The great amount of farming land is being changed by people today.

Farmland, housing, grassland, tilled, woodland, urban, suburban, etc

Present Continuous Passive Voice

Впр.2 ст.69-70

Впр.4 ст.71

Впр.5 ст.71

Впр.6 ст.71

Впр.7 ст.71

Впр.1 ст.69

Впр.3 ст.70

Впр.8 ст.72

Впр.10 ст.73

 

Впр.9 ст.72

Впр.11 ст.74

Розробляє план щодо проведення шкільних екологічних заходів

 

 

 

18

 

Увага! Зникаючі види!

Висловлювати своє враження , почуття та емоції у звязку почутим, побаченим.

Why is the protection of animals important?

A sea cow, a kangaroo, a giant turtle, an African elephant, a panda, a sea lion, a kiwi, a polar bear

Написання офіційного листа

Впр.3 ст.75

Впр.4 ст.76

Впр.6 ст.77  

Впр.1b ст.74

Впр.1a ст.74

Впр.2 ст.74

Впр.5 ст.76

Впр.7 ст.77

Впр.8 ст. 77

 

 

 

 

19

 

Життєздатний

розвиток.

 

Пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію

Висловлювати своє враження , почуття та емоції у звязку почутим, побаченим.

You’ d better

You’ d rather

It would be better …

In my opinion

Would it be possible …?

Do you mind if I …?

As for me, I pay attention to buying products which have been recycled and I always ask the shop assistants not to put the products into plastic bags for me.

A compact fluorescent bulb, a full load, to require, to turn up, to switch on/off, to toss, trash, online trading, Grow, change, vegetation, waste, animals, planet, etc

Узгодження часів; you’d better + Infinitive

Впр.2 ст.79

Впр.3 ст.80

Впр.4 ст.81

Впр.3 ст.82

 

Впр.1a ст.78

Впр.5 ст.81

Впр.6 ст.81

Впр.4 ст.83

 

Впр.7 ст.81

Впр.6 ст.85

 

 

 

Обговорює ефективне та раціональне використання природних ресурсів

20

 

Яке наше довкілля?

Узагальнення матеріалу

Аргументувати власну думку, точку зору щодо охорони довкілля

 

 

Контрасту-вання часових форм, модальні дієслова

Впр.3 ст.88

Впр.6 ст.89 

Впр.1 ст.87

 

Впр.2 ст.86

Впр.2 ст.87

Впр.4 ст.88

Впр.5 ст.88

Підготувати проект «Захист навколиш-нього середовища»

 

 

 

 

Тема : «Наука і технічний прогрес» 8 годин

21

 

Наука і техніка в нашому житті.

Називати сучасні гаджети, наводити приклади , характеризувати їх

The most important invention of mankind is…

The reason for my choice is …

This is an instrument that…

____was discovered by…in…

An automobile, the steam engine, a radio, a computer, a TV, a telephone, electricity, a sewing machine, an aeroplane, a light bulb, penicillin, a camera, a video recorder, a CD player, a toaster, etc

Пряма та непряма мова.

Запитання у непрямій мові

 

Впр.2 ст.94

Впр.3 ст.94

Впр.6 ст.96

Впр.7 ст.96

 

 

Впр.1 ст.93

Впр.4 ст.94

Впр.5 ст.95

Впр.8 ст.97

 

Впр.9 ст. 97

 

Обговорює свою роль у сучасному технологічному середовищі

 

 

22

 

Мобільні телефони

Обмінюватися думками, шукати та надавати інформацію, оцінювати факти

Is Mary in?

May I speak to…, please?

I was wondering if you could help me?

Sorry. I must have called the wrong number.

Hello! This is …speaking!

Please, tell him/her I called

Good talking to you

Could you, please, give me a ring…?

To create, a portable, a cordless, a receiver, a configuration, a display, a flip, a keypad, etc.

Пряма та непряма мова. Зміни при переході до непрямої мови

Впр.3 ст.98-99

Впр.5 ст.99

Впр.6 ст.100

 

Впр.1 ст.97

Впр.4 ст.99

Впр.7 ст.101

Впр.8 ст.102

Впр.2 ст.98

Впр.9 ст.102

 

Обговорює свою роль у сучасному технологічному середовищі

Обговорює позитивні і негативні наслідки від певних винаходів

 

23

 

Молодь та технології. Інтернет

Надавати схвальну/несхвальну оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам і діям

Are you sure you used the right password?

I’d like to talk about…

In my opinion, computer is…

To find information, to play games, to find new friends, to do online shopping, to send and receive emails, etc.

Непряма мова – загальні питання

 

Впр.3a ст. 103

Впр.1 ст.102

Впр.2 ст.103

Впр.3b ст.103

 

 

Усне повідомле-ння

«Без якого сучасного приладу я не уявляю свого життя»

 

 

Обговорює позитивні і негативні наслідки від певних винаходів

 

24

 

Комп’ютери в нашому житті

Висловлювати свої переконання, думки, згоду або незгоду щодо використання компю-тера в нашо-му житті

An e-mail address begins with…

Then follows…

Next is …

This is followed by…

e-mail address,

nickname,

server,

password,

to place a screen, saver on computer

spyware

 

Пряма та непряма мова

 

Зміни у виразах часу та місця при непрямій мові

Впр.4 ст.104

Впр.5 ст.104

Впр.7 ст.105

 

 

Впр.6 ст.105

Впр.8 ст.105

Впр.9 ст.106

 

Написати ессе «Сучасний світ: віртуальна реальність чи живе спілкування?»

 

Обговорює свою роль у сучасному технологічному середовищі

Обговорює позитивні і негативні наслідки від певних винаходів

 

25

 

Надійний помічник у роботі. Електронне листування

Розповідати про роботу в Інтернеті та створення власних блогів

Dear Mr. Smithson/ Mrs. Smithson

Could you…?

I would be grateful if…

Yours sincerely

Best regards

Best wishes

Kind regards

A monitor, a Wi-Fi, a mouse mat, a memory card, a CD-ROM, a keyboard, a mouse, a printer, an MP3 player, a CD-ROM drive, speakers, a flash drive

Непряма мова – спеціальні запитання

 

Впр.4 ст.108

Впр.5 ст.108

Впр.6 ст.108-109  

Впр.2 ст.107

Впр.1 ст.106

Впр.3 ст.107

Впр.7 ст.110

Впр.8 ст.110

 

 

Обговорює позитивні і негативні наслідки від певних винаходів

 

26

 

Відомі винахідники та іх винаходи. Незвичайні винаходи

Розповідати про відомих вчених та їх винаходи, обгрунтовувати свій вибір, розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації

Our product is…

 

It will appeal to…

 

To attract the reader’s attention we will…

 

 

 

 

 

 

 

Clamp, dazzling,

 pup tent,

geek chic

 

 

 

 

 

 

 

Контрастування часів

 

Група тривалих часів

 

Впр.2 ст.111

Впр.4a ст.111

Впр.1a ст.110

Впр.1b ст.110

 

Впр.4b ст.112 

Підготувати проект

 «Мій незвичайний винахід»

Презентує та обгрунтовує проекти щодо збереження довкілля та забезпечення його сталого розвитку

 

Обговорює позитивні і негативні наслідки від певних винаходів

 

27

 

Томас Едісон

Описувати дії, події,  людей, явища.

 

 

 

 

 

 

 

 

So what it comes down to is…

To sum up, …

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.. 204

Контрастування часів

Група неозначених часів

Ст.. 204-206

Впр.2 ст.206

Впр.3 ст. 207

Впр.6 ст.207

Впр.8 ст.208

Впр.9 ст.208

 

Впр. ст.

Впр.1 ст.203

Впр.4 ст.207

Впр.5 ст.207

Впр.7 ст.208

Впр.10 ст.209

Впр.11 ст.209

 

Написати ессе «Винахідники і їх винаходи »

 

 

Обговорює позитивні і негативні наслідки від певних винаходів

 

28

 

Наука і технічний прогрес. Узагальнення матеріалу

 

Запитувати та надавати інформацію про явища, дії, факти

Frankly speaking, …

 

As far as I am concerned…

Crew

On board

Spaceship

 

Контрастування часів

 

Впр.1 ст. 112

Впр.2 ст.112

 

Впр.4 ст.113

 Впр.5 ст.114

Впр.3 ст.113

Впр.6 ст. 114

Написати листа до редакції

 

 

 

 

29

 

Контроль аудіювання

 

 

 

 

 

Test

 

 

Повторити вивчений лексико-граматичний матеріал

 

 

 

 

30

 

Контроль читання

 

 

 

 

Test

 

 

 

Повторити вивчений лексико-граматичний матеріал

 

 

 

 

31

 

Контроль письма

 

 

 

 

 

 

 

Test

Повторити вивчений лексико-граматичний матеріал

 

 

 

 

32

 

Контроль говоріння

 

 

 

 

 

 

Test

 

Повторити вивчений лексико-граматичний матеріал

 

 

 

 

ІI семестр

Тема : «Англомовні країни» 10 годин

33

 

Столиці країн.

Висловлювати свої враження, почуття та емоції, обмінюватися думками

 

…was established in…

 

The abbreviation …stands for…

 

A heritage, a convention, a sire, the mankind, a landmark, to inscribe, to launch, to exist

Пасивний стан дієслова

 

Впр.4 ст.119

Впр.5 ст.120 

Впр.3 ст.118

Впр.1 ст. 117

Впр.2a,b,

ст.118

 

 

Впр.2c ст.118

 

Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та потреби жити разом у мирі

 

 

34

 

Белфаст. Кардіф.

Описувати дії, події,  людей, явища.

 

 

 

 

 

Th style of the postcard is…

The castle is situated in…

It was built in…

It is famous for…

A ford, a henge, a venue, refurbishment, to revolve, to revolt, a regimental museum

Пасивний стан тепе-рішнього неозначеного та минулого неозначеного часу дієслів

Впр.7 ст.120-122

Впр.9 ст.122 

Впр.10 ст.123

Впр.11 ст.124

Впр.12a ст.124

 

Впр.6a,b ст.120

Впр.8 ст.122

Впр.12b ст.124

 

Впр.13 ст.125

Написати листівку-привітання

 

 

 

 

35

 

Единбург: старі та нові міста

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризувати міста з метою роз’яснення та уточнення інформації

Edinburgh is the capital of Scotland and the twin city of…

Edinburgh mixes…

It’s not surprising that

A twin city, desirable, a wide range of, to exercise smb’s wallet, medieval, winding, to be listed, a ghost, a graveyard, a place bustling with something

Gerund

(-ing forms)

Впр.3 ст.126

Впр.4 ст.127 

Впр.6 ст.127-128

 

Впр.1 ст.125

Впр.2 ст.125

 

 

Впр.5 ст.127

Впр.7 ст.127

 

 

 

36

 

Визначні пам’ятки Единбурга

Розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації та надання необхідних відповідей

 

Edinburgh is famous for…

The capital is bustling with…

I would like to visit…. because…

Twin city,

Desirable,

To exercise one’s wallet,

Medieval,

winding

 

 

Gerund

(-ing forms)

Впр.7 ст.127

 

Визначні пам’ятки Единбурга

(відео)

Впр.9 ст.129

Впр.8 ст.128

Впр.10 ст.129-130

Написати електронного листа другу

 

 

 

 

 

37

 

Стежка Велетня

Розповідати про диво природи, висловлюючи власну думку

 

I suppose that…

Personally, I think… because…

In my opinion….

A causeway, from far and wide, hexagonal, to stick out of, a cliff foot, to battle, to flee back, to rip up, to be recognized for, to announce, to launch, to ballot

 

Герундій

 

Речення з прямою та непрямою мовою

 

Особливості написання неофіційного листа

Впр.2 ст.131

Впр.4 ст.132

Впр.5 ст.132

 

Впр.1 ст.130

Впр.3 ст.131

Впр.6 ст.133

Впр.9 ст.133

Впр.7 ст. 133

Впр.8 ст.133

Впр.10 ст. 133

Написати листа другу

 

Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та потреби жити разом у мирі

 

 

38

 

Стоунхейдж – чудо світу

Надавати інформацію та ставити запитання з метою уточнення інформації.

 

It was built by…

In the Roman period it was believed that…

It was inscribed on the…

To marvel, stride, speculation, host, tomb, unparalleled, comprising, mounds

 

Герундій

 

Впр.2 ст.134

Впр.4 ст.135

 

Впр.1 ст.134

Впр.3 ст.135

Впр.5 ст.135

Впр.6 ст. 136 

 

Впр.7 ст.136

написати лист-подяку

 

 

 

39

 

Кембридж – місто студентів.

Аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку.

 

Активізація мовного і мовленнєвого матеріалу

Активізація мовного і мовленнєвого матеріалу

Герундій

 

Впр.1 ст.137

Відео-екскурсія

Кембриджем

Бесіда

 

Написати лист другу про екскурсію Кембриджем

 

 

 

40

 

Оксфорд – місто студентів.

Аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку.

 

Активізація мовного і мовленнєвого матеріалу

Активізація мовного і мовленнєвого матеріалу

Герундій

Речення з прямою та непрямою мовою

 

Відео-екскурсія

Оксфордом

Впр.4 ст. 140

Бесіда

Впр.5 ст.141

 

Написати лист другу про екскурсію Оксфордом

 

 

 

41

 

Екскурсія Чарівною Британією

Обмінюватися думками

Активізація мовного і мовленнєвого матеріалу

Активізація мовного і мовленнєвого матеріалу

Герундій

Речення з прямою та непрямою мовою

Впр.2 ст.138-139

Впр.3 ст.140

 

Відео-екскурсія

«Чарівна Британія»

 

 

Підготувати проект «Дива Британії»

 

 

 

42

 

Дива Британії. Узагальнення матеріалу

Запитувати та надавати інформацію про явища, дії, факти

 

 

 

Активізація мовного і мовленнєвого матеріалу

Активізація мовного і мовленнєвого матеріалу

 

Герундій

 

Речення з прямою мовою

 

 

 

Захист проектів

Граматичні завдання

Впр.6 ст.141

 

 

 

 

Тема : «Україна» 8 годин

43

 

Географічне положення і клімат України

Обмінюватися думками, шукати та надавати інформацію, оцінювати факти

 

 

Герундій

 

Речення з прямою та непрямою мовою

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

 

Демонструє розуміння цінності культурного розмаїття та потреби жити разом у мирі

 

 

44

 

Київ-столиця України

Обмінюватися думками, шукати та надавати інформацію, оцінювати факти

 

 

 

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

 

 

 

 

45

 

Великі міста України

Обмінюватися думками, шукати та надавати інформацію, оцінювати факти

 

 

 

Впр. ст.

Відео «Великі міста України»

Вікторина

Бесіда

 

Підготувати розповідь про одне з найбільших міст України

 

 

 

 

46

 

Великі міста України

Висловлювати свої переконання, думки, згоду або незгоду та обгрунтовувати їх,

використовувати алго-ритм для визна-чення фактів та думок

 

 

 

Впр. ст.

Впр. ст.

Розповіді учнів

Граматичні завдання

Впр. ст.

 

 

 

 

47

 

Історичні місця і пам’ятки України

Аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку.

 

 

 

Завдання на картках

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

 

 

 

 

48

 

Історичні місця і пам’ятки України

Обмінюватися думками, шукати та надавати інформацію, оцінювати факти

 

 

 

 

Відео-екскурсія визначними місцями України

Обговорення проблемних питань

Завдання на картках

Написати другу лист про екскурсію Україною

 

 

 

 

49

 

Державні символи України.

 

 

 

 

Завдання на картках

Впр. ст.

Вікторина «How much do you know about Ukraine?»

Впр. ст.

Підготувати проект «Дивовиж-на Україна»

 

 

 

 

50

 

Дива України. Узагальнення матеріалу

 

 

 

 

 

 

Захист проектів

Складання діалогів

Завдання на картках

Написати другу лист-запрошення

 

 

 

 

Тема : «Засоби масової інформації» 8 годин

51

 

 

 

 

 

 

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

 

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

 

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

 

 

 

 

55

 

 

 

 

 

 

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

 

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

 

 

 

 

57

 

 

 

 

 

 

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

 

 

 

 

58

 

Засоби масової інформації. Узагальнення матеріалу

 

 

 

 

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

 

 

 

 

Тема : «Робота і професія» 8 годин

59

 

Світ професій.

 

 

 

 

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

 

 

 

 

60

 

Вибір професії

 

 

 

 

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

 

 

 

 

61

 

Один день у житті….

 

 

 

 

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

 

 

 

 

62

 

Моя професія – моє життя

 

 

 

 

 

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

 

 

 

 

63

 

Вибір професії. Нахили і здібності

 

 

 

 

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

 

 

 

 

64

 

Перспективи кар’єри

 

 

 

 

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

 

 

 

 

65

 

Моя улюблена професія

 

 

 

 

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

 

 

 

 

66

 

Робота і професія. Узагальнення матеріалу

 

 

 

 

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

Впр. ст.

 

 

 

 

67

 

Контроль аудіювання

 

 

 

 

 

Test

 

 

Повторити вивчений лексико-граматичний матеріал

 

 

 

 

68

 

Контроль читання

 

 

 

 

Test

 

 

 

Повторити вивчений лексико-граматичний матеріал

 

 

 

 

69

 

Контроль письма

 

 

 

 

 

 

 

Test

Повторити вивчений лексико-граматичний матеріал

 

 

 

 

70

 

Контроль говоріння

 

 

 

 

 

 

Test

 

Повторити вивчений лексико-граматичний матеріал

 

 

 

 

 

docx
Додано
14 листопада 2018
Переглядів
234
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку