13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Календарне планування "Навчання грамоти"

Про матеріал
Календарне планування українська мова (навчання грамоти) 1 клас відповідно до Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко за підручником М. Д. Захарійчук
Перегляд файлу

 

Навчання грамоти (українська мова)

І семестр

(за підручником М. Д. Захарійчук )

7 год/тиждень

№п/п

Тема уроку

Дата

При

мітка

                          Добукварний період

1

Вступ.  Перша книжка — «Бук­вар». Розгляд обкладинки «Букваря»; «Осінні свята України». Читання віршів на с. 3.

 

 

2.

Ознайомлення із зошитом для письма, письмовим приладдям. Правила сидіння за партою під час письма. Розмальовування малюнків.

 

 

3.

Формування аудіатив­них умінь за змістом тексту В. Гринько.

Практичне ознайомлення зі словом, реченням. Умовне позначення слова.

 

 

4.

«Зна­йомимося: я і моя родина». Малюнок родини. Правила користування письмовим приладдям. Ознайомлення із сіткою зошита з друкованою основою. Підготовчі види письма. Письмо коротких і довгих прямих із переходом через нижню рядкову.

 

 

5

Мовні і немовні звуки. Спостереження за мовними й немовними звуками. Поділ слів на склади. Я допомагаю своїй родині. С. 8-9

 

 

6

Правила користування письмовим приладдям. Підготовчі види пись­ма. Письмо короткої із заокругленням унизу вправо, угорі вліво.

 

 

7

Наголос у словах. Наголошений склад. Спостереження за змінною значення слова залежно від наголосу. Моя школа. 

 

 

8

Правила під час письма. Підго­товчі види письма. Письмо петлі з переходом через верхню рядкову.

 

 

9

Формування аудіативних умінь за змістом тексту оповідання Л.Камінсько-го. Практичне ознайомлення зі словами–назвами неживих предметів (що?). Моделювання слів

 

 

10.

«Моя школа». Створення малюнка на відповідну тему. Письмо поєднаних елементів. Закріплен­ня поняття «склад», «слово», «наголос». Відпо­відність звукової схеми словам–назвам нама­льованих предметів.

 

 

11.

Практичне ознайомлення із словами-назвами живих предметів (хто?). Моделювання слів із м’якими приголосними звуками.

 

 

12.

Створення малюнка дороги до школи.

Відповідність звукової схеми сло­вам–назвам намальованих предметів.

Письмо півовалів, коротких прямих, великої петлі з нижнім заокругленням.

 

 

13.

Практичне ознайомлення зі словами-назвами дій. Моделювання слів, ре­чень Робота з дитячою книжкою. «Книжки бувають різні».

 

 

14.

Закріплення понять «склад», «слово», «наголос». Письмо півовалів, довгої пря­мої, петлі з переходом через нижню рядкову. Розвиток зв’язного мовлення. «Осінь золота, осінь багата».

 

 

15.

Ознайомлення зі словами, що є ознаками предметів. Вправляння у звуковому аналізі мовлених слів. Складання речень. Моє дозвілля.

 

 

16.

Слова–назви ознак предметів, які відпо­відають на питання (який?), (яка?), (яке?), (які?) Письмо овалів, прямої з нижньою петлею.

 

 

17.

Практичне ознайомлення з реченням. Закрі­плення слів-назв предметів, ознак, дій. Моде­лювання слів, речень

 

 

18.

Розвиток зв’язного мовлення на тему «Вихідні з батьками та друзями. Закріплення понять «склад», «слово», «речення», «наголос». Письмо овалу, довгої прямої з нижньою петлею.

 

 

19.

Формування аудіатив­них умінь за світлинами та за текстом Н. Заріч­ної. Поняття «текст»

 

 

20.

Розвиток зв’язного мовлення на тему «Соняч­на країна — моя Україна» .

Письмо півовалу, довгої прямої з нижньою та верхньою петлею.

 

 

21.

Розвиток зв’язного мовлення на тему «Мої права та обов’язки» Формування аудіативних умінь за змістом малюнків та світлин.

 

 

22.

Поняття «речення», «текст», «склад», «слово», «наголос». Письмо вивчених елементів.

 

 

                                                  Букварний період

23.

Звук [а], позначення його буквою «а». ЗЗвуко-буквені зіставлення. Зіставлення звукових схем зі словами–назвами намальованих предметів. Формування аудіативних умінь за змістом тексту М. Хоросницької (с. 27).

 

 

24.

Письмо елементів букви а. Письмо рядкової букви а. Зіставлення звукових схем із словами-назвами намальованих предметів.

 

 

25.

Закріплення вивчених букв А, а. Форму-вання аудіативних умінь за змістом малюнків до казки «Ріпка». Закріплення слів-назв предметів, ознак, дій.

 

 

26.

Письмо елементів великої букви А. Письмо великої букви А.

 

 

27.

Звук [о]. Позначення його буквою «о». Формування аудіативних умінь за текстом Ю. Старостенком (с. 31). Звуко-буквені зіставлення. Робота з дитячою книжкою. Про що пишуть дитячі книжки?

 

 

 

28.

Письмо елементів рядкової букви о. Письмо рядкової о. Зіставлення звукових і складових схем із словами–назвами намальованих предметів. Розвиток зв’язного мовлення «Осінь надворі. Осінь у віршах».

 

 

29.

Закріплення звукового значення букви «о». Закріплення слів-назв предметів, ознак, дій. Зіставлення звукових схем зі словами–назвами намальованих предметів.

 

 

30.

Письмо великої букви О. Формування аудіативних умінь за змістом казки С. Дерманського.

 

 

31.

Звук [у], позначення його буквою «у». Формування аудіативних умінь за змістом вірша І. Сокульського

 

 

32.

Письмо рядкової букви у. Звуко-складовий аналіз слів. Гра «Лабіринт

 

 

33.

Закріплення вивченої букви У. Розвиток мовлення за малюнками тексту А. Григорука. Розвиток мовлення з використанням світлин і малюнків про Україну.

 

 

34.

Письмо великої букви У. Зіставлення звукових схем зі словами–назвами намальованих предметів

 

 

35.

Звук [и]. Позначення його буквою «и». Звуко-буквені зіставлення, закріплення понять «що це?», «який?». Формування аудіативних умінь за змістом вірша Д. Мегелика.

 

 

36.

Письмо рядкової букви и. Закріплення понять «що?», «який?». Звуко-складовий аналіз слів.

 

 

37.

Закріплення звукового значення букви «и». Бесіда за малюнками до казки «Котик і півник». Питання що робити?

 

 

38.

Письмо великої букви И. Зіставлення звукових схем зі словами–назвами намальованих предметів.

 

 

39.

Звук [м]. Позначення його буквою «м». Формування аудіативних умінь за віршем Ю. Ференцева . Звукобуквені зіставлення. Мовні ігри.

 

 

40.

Письмо елементів рядкової букви м. Письмо рядкової букви м.

 

 

41.

Закріплення вивченої букви М, м. Розвиток мовлення за текстом О. Думанської. Читання комбінованого тексту . Добір імен дітей. Робота з дитячою книжкою. Казка «Котик і півник».

 

 

42.

Письмо елементів великої букви М. Зіставлення звукових схем зі словами–назвами намальованих предметів. Розвиток зв’язного мовлення

Театралізація казки «Ріпка»

 

 

43.

Звук [і]. Позначення його буквою «і». Звуко-буквені зіставлення. Спостереження за інтонацією розповідних та окличних речень.

 

 

44.

Письмо рядкової букви і. Списування з друкованого тексту

 

 

45.

Закріплення вивчених букв І, і. Розвиток мовлення за малюнками до казки «Вовк і семеро козенят». Визначення до слів питання хто? що? який? що робить?

 

 

46.

Письмо великої букви І. Закріплення рядкової букви і. Гра «Утвори слово».

 

 

47.

Звук [н]. [н’]. Позначення його буквою «н».Звуко-буквені зі­ставлення. Складання речень за схе­мами й малюнками.

 

 

48.

Письмо елементів рядкової букви н. Письмо рядкової букви н. Списування з друкованого тексту.

 

 

49.

Закріплення вивченої букви н. Розвиток мовлення за текстом С. Рудікової, за світлинами та реченнями. Велика буква в іменах людей.

 

 

50.

Письмо великої букви Н. Зіставлення звукових схем зі словами–назвами намальованих предметів. Списування з друкованого тексту.

 

 

51.

Звук [в]. [в’]. Позначення його буквою «в». Звуко-буквені зіставлення. Мовна та розвивальна гра, робота з мирилкою.

 

 

52.

Письмо елементів рядкової букви в. Письмо рядкової букви в. Звуко-складовий аналіз слів. Списування з друкованого тексту.

 

 

53.

Закріплення вивченої букви В. Розвиток мовлення за змістом ілюстрацій до казки «Лисичка-Сестричка і Вовк-Панібрат». Робота з дитячою книж-кою. Ознайомлення з «Книгою про все...»

 

 

54.

Письмо елементів великої букви В.Письмо великої букви В. Закріплення букви в. Списування з друкованого тексту. Розвиток зв’язного мовлення Театра­лізація казки «Вовк і семеро козенят».

 

 

55.

Звук [л]. [л’]. Позначення його буквою «л». Звуко-буквені зіставлення. Формування аудіативних умінь за віршем Л. Повх.

 

 

56.

Письмо елементів рядкової букви л. Письмо рядкової букви л. Звуко-складовий аналіз слів. Списування з друкованого тексту

 

 

57.

Закріплення вивченої букви Л. Читання тексту з малюнками, рукописного тексту . Розвиток мовлення з використанням тексту В. Сенцовського.

 

 

58.

Письмо елементів великої букви Л Письмо великої букви Л. Списування з друкованого тексту.

 

 

59.

Звуки [с], [с´], Позначення його буквою «с». Звуко-буквені зіставлення. Формування аудіативних умінь за віршем Г. Чубач, малюнками.

 

 

60.

Письмо рядкової букви с. Звуко-складовий аналіз слів. Списування з друкованого тексту.

 

 

61.

Закріплення вивчення букви с. Читання тексту з малюнками. Диференційований підхід у формуванні вмінь читання

 

 

62.

Письмо великої букви С. Розвиток мовлення за змістом малюнків до казки «Колосок». Звукоскладовий аналіз слів. Списування з друкованого тексту

 

 

63.

Звук [к]. [к’]. Позначення його буквою «к». Звуко-буквені зіставлення. Читання тексту з малюнками. Робота з анаграмою, скоромовкою.

 

 

64.

Письмо елементів рядкової букви к під лічбу. Письмо рядкової букви к. Списування з друкованого тексту

 

 

65.

Закріплення вивченої букви к. Читання тексту з малюнками. Розвиток мовлення за текстом Л. Гузєєвої.

 

 

66.

Письмо великої букви К. Зіставлення складу зі словами, у яких він є. Списування з друкованого тексту.

 

 

67.

Звук [п]. Позначення його буквою «п». Звуко-буквені зіставлення Аналітико-синтетичні види роботи зі словами–назвами предметів. Робота з дитячою книжкою. Казка «Коло­сок»

 

 

68.

Письмо елементів рядкової букви п. Письмо рядкової букви п. Списування з друкованого тексту. Розвиток зв’язного мовлення. Театра­лізація казки «Вовк і семеро козенят».

 

 

69.

Закріплення вивченої букви п. Розвиток мовлення за малюнками до казки «Попелюшка».

 

 

70.

Письмо великої букви П. Списування з друкованого тексту. Мої навчальні досягнення. Я умію, можу

 

 

71.

Звук [р]. [р’]. Позначення його буквою «р».. Звуко-буквені зіставлення. Аналітико-синтетичні види роботи зі словами назвами намальованих предметів у «віночку».

 

 

72.

Письмо елементів рядкової букви « р». Письмо рядкової букви « р». Звуковий аналіз слів. Списування з друкованого тексту.

 

 

73.

Закріплення вивчення букви «р». Розвиток мовлення за текстом Н. Дерев’янко. Закріплення правопису великої букви в іменах людей.

 

 

74.

Письмо елементів великої букви р. Письмо великої букви Р. Списування з друкованого тексту

 

 

75.

Звук [т]. [т’]. Позначення його буквою «т».. Формування аудіативних умінь за текстом М. Підгірянки. Звуко-буквені зіставлення.

 

 

76.

Письмо елементів рядкової букви т. Письмо рядкової букви т. Звуко-складовий аналіз слів. Списування з друкованого тексту

 

 

77.

Закріплення вивченої букв « т». Розвиток мовлення за малюнками до казки «Кіт у чоботях».Тема «Театр».

 

 

78.

Письмо елементів великої букви Т. Письмо ве­ликої букви Т. Розвиток мовлення за малюнка­ми до казки «Кіт у чоботях». Списування з друкованого тексту.

 

 

79.

Звук [е]. Позначення його буквою   «е».. Мовні ігри .

 

 

80.

Письмо елементів рядкової букви «е» Письмо рядкової букви е. Списування з друкованого тексту.

 

 

81.

Закріплення вивченої букви е. Диференційований підхід у формуванні вмінь читання. Робота з дитячою книжкою.Читаємо книжки, журнали, газети.

 

 

82.

Письмо елементів великої букви Е. Письмо великої букви Е. Опрацювання текста за Л. Ра. Мовні ігри Списування з друко­ваного тексту. Розвиток зв’язного мовлення. Театралізація казки «Кіт у чоботях».

 

 

83.

Звук [д]. [д’]. Позначення його буквою «д».. Аналітико-синтетичні види роботи зі слова­ми–назвами.

 

 

84.

Письмо елементів рядкової букви д. Письмо рядкової букви д. Звукові схеми. Мовна гра «“Збери”» слова». Списування з друкованого тексту.

 

 

85.

Закріплення вивченої букви д. Казка «Снігова коро­лева» Мовні та мов­леннєві ігри.

 

 

86.

Письмо елементів великої букви Д. Письмо ве­ликої букви Д. Списування з друкованого тексту.

 

 

87.

Звук [з]. [з’]. Позначення його буквою «з». Омоніми (без уживання термінів). Читання тексту з малюнками, криптограмою.

 

 

88.

Письмо елементів рядкової букви з Письмо рядкової букв з. Звуковий аналіз слів. Букве­ний диктант. Списування з друкованого тек­сту.

 

 

89.

Закріплення вивченої букви «з». Читання тек­сту з малюнками

 

 

90.

Письмо елементів великої букви «З» Письмо великої букви «З». Мовні ігри Списування з друкова­ного тексту.

 

 

91.

Вивчення букви ь (знак м’якшення). Читан­ня слів, які вказують на роль ь. Роз­виток мовлення за малюнком

 

 

92.

Письмо букви ь. Словниковий диктант. Списування з друкованого тексту.

 

 

93.

Закріплення вивченої букви ь (знак м’якшення). Читання тексту з малюнками, робота з таблицями слів, утворення прислів’я з окремих слів.

 

 

94.

Письмо букви ь.Словниковий диктант. Спи­сування з друкованого тексту.

 

 

95.

Звук [б]. [б’]. Позначення його буквою «б».. Робота з дитячою книжкою. Ти — друг. Ти — подруга. Розкриття теми «Дружба» в художніх творах.

 

 

96.

Письмо рядкової букви б. Звуковий аналіз слова. Мовна гра: «Анаграмма». Буквений дик­тант. Списування з друкованого тексту. Розвиток зв’язного мовлення. Відтво­рення (за ролями) діалогів із прослуханої каз­ки

 

 

97.

Закріплення вивченої букви б. Диференційований підхід у формуванні вмінь читання

 

 

98.

Письмо великої букви Б. Словниковий диктант. Списування з друкованого тексту.

 

 

99.

Звук [г]. [г’]. Позначення його буквою «г». Звуко-буквені зіставлення. Дифере-нційований підхід у формуванні вмінь читання з використанням вірша О. Кро­тюк

 

 

100

Письмо рядкової букви г. Мовна гра «Кросворд». Спи­сування з друкованого тексту.

 

 

101

Закріплення вивченої букви г. Розвиток мов­лення з використанням малюнків до казки «Ходить гарбуз по городу»

 

 

102

Письмо великої букви Г. Списування з друкованого тексту.

 

 

103

Звук [ґ]. Позначення його буквою  «ґ»..

Форму­вання аудіативних умінь за текстом Ж. Вовк-Черемуш.

 

 

104

Письмо рядкової букви ґ. Робота з предметними малюнками. Буквений диктант. Списування з друко­ваного тексту.

 

 

105

Закріплення вивченої букви ґ. Розвиток мовлення за текстом за Л. Ворониної. Мовні ігри.

 

 

106

Письмо великої букви ґ . Складовий аналіз слова. Списування з друкованого тексту.

 

 

107

Закріплення вивчених букв. Звуко-буквені зіставлення.

Робота з дитячою книжкою. Книжка допомо­же зрозуміти, що таке добро.

 

 

108

Мої навчальні досягнення.Словниковий диктант. Спи­сування з друкованого тексту. Розвиток зв’язного мовлення. Зима-бі­ло- сніжка. Зима надворі. Зима в поезії. Узагальнюючий урок І семестру

 

 

 

 

 

Навчання грамоти (українська мова)

ІІ семестр

(за підручником М. Д. Захарійчук )

7 год/тиждень

№п/п

Тема уроку

Дата

При

мітка

109

Звук [ч], позначення його буквами Ч, ч. Звуко-буквені зіставлення. Формування аудіативних умінь за текстом віршів І. Січовика та Г. Демченко. По­няття омоніми без вживання терміну.             

 

 

110

Розмальовування друкованої букви. Письмо рядкової букви ч . Звуковий аналіз слова. Мовна гра «Анаграма». Буквений диктант. Списування з друкованого тексту.

 

 

111

Закріплення вивченої букви ч. Розвиток мов-лення за малюнками до казки «Лисичка і жу­равель» (с. 14–15). Закріплення правопису великої букви.

 

 

112

Письмо  великої букви ч. Мовна гра «Крос­ворд». Словниковий диктант. Списування з друкованого тексту.

 

 

113

Закріплення вміння вимовляти звук [й], ви­вчення букв Й, й. Звуко-буквені зіставлення. Аналітико-синтетичні види роботи зі слова­ми–назвами предметів, (с.17).

 

 

114

Письмо рядкової букви й . Складо­вий аналіз слів. Буквений диктант. Списуван­ня з друкованого тексту.

 

 

115

Закріплення вивченої букви й. Робота з проме­невими таблицями. Антоніми (без уживання термінів). Театралізація міні-пєси за С. Козло­вим (с. 18–19).

 

 

116

Письмо елементів та великої букви й Антоніми (без ужи­вання термінів). Словниковий диктант. Спи­сування з друкованого тексту.

 

 

117

Буква й буквосполучення йо. Виконання мовних завдань.

 

 

118

Письмо малої та великої букви йЙ. Складовий аналіз слова. Списування з друкованого тексту.

 

 

119

Звук [х], вивчення букв Х, х. Звуко-буквені зіставлення. Розвиток критичного мислення за віршем і текстом Ф. Кунас (с. 20–21).

 

 

120

Письмо елементів рядкової букви х. Списування з друкованого тексту.

 

 

121

Закріплення вивченої букви х. Диференційований підхід у формуванні вмінь читання (с. 22–23). Робота з дитячою  книжкою.

Якими можуть бути персонажі твору? Який ти? Ти — хоро­брий. Ти — хоробра.

 

 

122

Письмо великої букви х. Мовні ігри «Анаграма», «Лабіринт». Списування з друко­ваного тексту. Розвиток зв’язного мовлення Театра­лізація казки «Лисичк та журавель».

 

 

123

Звук [ж], ви­вчення букв Ж, ж. Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читання (с. 24–25).

 

 

124

Пись­мо  рядкової букви ж . Мовна гра «Крос­ворд». Словниковий диктант. Списування з друкованого тексту.

 

 

125

Закріплення вивченої букви ж. Робота зі скоромовкою. Театралізація тексту за М. і Т. Прохаськами (с. 26–27).

 

 

126

Письмо великої букви Ж . Складовий аналіз слова. Списування з друкованого тексту.

 

 

127

Звук [ш], ви­вчення букв Ш, ш. Звуко-буквені зіставлення. Формування аудіативних умінь за віршем (с. 29). Диференційований підхід у формуванні вмінь читання.

 

 

128

Пись­мо рядкової букви ш . Скла­дові схеми слів. Мовна гра «Кросворд». Спису­вання з друкованого тексту.

 

 

129

Закріплення вивченої букви ш. Казка «Івасик-Теле­сик». Мовна гра «Криптограма», Формуван­ня аудіативних умінь за віршем Т. Шевченка. (с. 30–31).

 

 

130

Письмо великої букви Ш. Співставлення звукових схем зі словами намальованих предметів. Спи­сування з друкованого тексту.

 

 

131

Закріплення вивченого. Мої навчальні досягнення. Весняні свята України.

 

 

132

Закріплення написання вивчених букв. Диктант букв, слів. Спи­сування з друкованого тексту.

 

 

133

Вивчення букви ї та її звукових значень [йі]. Формування аудіативних умінь з використан­ням скоромовки та вірша Л. Біленької. Зву­ко-буквені зіставлення.

 

 

134

Звуко­ві значення букви ї. Письмо рядкової букви ї. Списування з друкованого тексту.

 

 

135

Закріплення вивченої букви ї. Мовні ігри (с. 38–39). Робота з дитячою книжкою. Ти — працьови­тий. Ти — працьовита. Казка «Котигорошко».

 

 

136

Письмо великої букви Ї. Словниковий диктант. Списування з друкованого тексту. Розвиток зв’язного мовлення.

Перека­зування прослуханого тексту за запитаннями.

 

 

137

Закріплення звукового значення букви ї Звуко-буквений аналіз слів.

Диференційований підхід у формуванні вмінь читати .

 

 

138

Мовна гра «Утвори нові слова». Словниковий диктант. Списування з друкованого тексту.

 

 

139

Вивчення букви я та її звукових значень [йа], [а] після м’якого приголосного. Звуко-буквені зіставлення. Формування вмінь читання слова з буквою я.

 

 

140

Письмо рядкової букви я під лічбу. Робота з предметними малюнками. Буквений та словниковий диктан­ти. Списування з друкованого тексту.

 

 

141

Закріплення вивченої букви я. Розвиток мовлення за змістом малюнків до казки «Як їжа­чок і заєць наввипередки бігали». Робота над загадкою. (с. 42–43).

 

 

142

Письмо великої букви Я під лічбу. Розвиток мовлення з використанням тексту Л. Ніцой. Словниковий диктант. Списування з друкованого тексту.

 

 

143

Закріплення звукового значення букви я. Диференційований підхід у форму­ва-нні вмінь читання з використанням тексту Л. Ніцой

 

 

144

Письмо вивчених букв. Словниковий диктант. Списування з друкованого тексту.

 

 

145

Вивчення букви ю та її звукових значень [йу], [у] після м’якогоприголос-ного. Звуко-буквені зіставлення. Аналітико-синтетичні види ро­боти зі словами–назвами предметів. (с. 44–45).

 

 

146

Пись­мо рядкової букви ю під лічбу. Мовна гра «Утвори нові слова». Списування з друкованого тексту.

 

 

147

Закріплення вивченої букви ю. Мовні ігри . Робота за текстом В. Гер­ланц.

 

 

148

Письмо великої букви ю. Омоніми. Словниковий дик­тант. Списування з друкованого тексту.

 

 

149

Закріплення вивченої букви ю. Мовні  ігри «Криптограма», «Збери слово».

Робота зі ско­ромовкою. Робота з дитячою книжкою. Ти — слухняний. Ти — слухняна. Вчинки персонажів твору.  

 

 

150

Письмо великої букви Ю,складів та слів із нею. Написання речень. Диктант обернених складів. Розвиток зв’язного мовлення. Театра­лізація казки «Як їжачок і заєць наввиперед­ки бігали».

 

 

151

Вивчення букви є та її звукових значень [йе], [е] після м’якого приголосного. Звуко-бук­вені зіставлення.

 

 

152

Письмо  рядкової букви є. Письмо рядкової букви є. Буквений та словниковий диктанти. Списування з друкованого тексту.

 

 

153

Закріплення вивченої букви є. Розвиток мовлення за малюнками до казки «Дві біл­ки», і тексту Л. Ніцой. Мовні ігри

 

 

154

Письмо великої букви є. Аналітико-синтетичні вправи. Словниковий диктант. Списування з друкованого тексту.

 

 

155

Закріплення вивченої букви є. Мовні ігри «“Збери” слова», «З’єднай схему зі словом». Диферен­ційований підхід у формуванні вмінь читання.

 

 

156

Письмо вивчених букв. Диктант складів, слів. Списування друкованого тексту.

 

 

157

Закріплення вміння вимовляти звуки [ц], [ц´], вивчення букви ц. Звуко-буквені зіставлення. Формування аудіативних умінь за ко­ломийкою (с. 52–53).

 

 

158

Робота з предметними малюнками. Письмо рядкової букви ц. Мовна гра «Кросворд». Списування з друкованого тексту.

 

 

159

Закріплення вивченої букви ц. Мовні ігри (с. 54–55).

 

 

160

Письмо великої букви ц. Логіко-мовленнє­ві ігри «Групування предметів», «Кросворд». Списування з друкованого тексту (с. 55).

 

 

161

Вивчення букви щ та її звукових значень [ш], [ч]. Звуко-буквені зіставле-ння. (с. 56–57) Робота з дитячою книжкою. Ти — чесний. Ти — чесна.

 

 

162

Письмо рядкової букви щ. Списування з друкованого тексту. Урок розвитку зв’язного мовлення. Театра­лізація казки «Дві білки».

 

 

163

Закріплення вивчення букви щ.

Розвиток мов­лення за народною закличкою, малюнком. Теа­тралізація міні-п’єси за Л. Ніцой (с. 58–59).

 

 

164

 

Письмо великої букви щ. Аналітико-синтетич­ні вправи. Словниковий диктант. Списування з друкованого тексту.

 

 

165

Закріплення звукового значення букви щ. Звуко-буквені зіставлення. Формування вмінь читання слова з буквою щ

 

 

166

Письмо складів, слів з буквою щ. Аналітико-синтетич­ні вправи. Кросворд. Списування з друкованого тексту.

 

 

167

Закріплення вміння вимовляти звук ф, ви­вчення букви ф. Звуко-буквені зіставлення. Формування вмінь читання слова з буквою ф.

 

 

168

Письмо  рядкової букви ф. Кросворд. Словниковий диктант. Списування з друкованого тексту.

 

 

169

Закріплення вміння вимовляти звук ф, ви­вчення букви ф. Аналітико-синтетичні види роботи зі словами-назвами предметів, які намальовані у «віноч­ку». Формування аудіативних умінь за віршем Г. Чубач. Формування вмінь читання слова з буквою ф.

 

 

170

Письмо великої букви Ф. Мовна гра «Пошуко­ва таблиця». Словниковий диктант. Списуван­ня з друкованого тексту.

 

 

171

Практичне ознайомлення зі звуком [дж]. Звуко-буквені зіставлення. Формування вмінь читання слів з буквосполученням дж. (с. 64–65).

 

 

172

Пись­мо слів із буквосполученням дж. Словникові диктанти. Списування з друкованого тексту. Формування ауді-ативних умінь за текстом В. Чухліба.

 

 

173

Буквосполучення дж, звук [дж].

Звуко-буквені зіставлення.  Формування вмінь читання слів з буквосполученням дж.

 

 

174

Буквосполучення дж, звук [дж].Звуко-буквений аналіз слів.Диктант слів.

 

 

175

Практичне ознайомлення зі звуками [дз], [дз´], буквосполученням, яке його позначає. Формування вмінь читання слова з буквосполученням дз. (с. 66–67).

 

 

176

Пись­мо слів із буквосполученням дз. Словникові диктанти. Списування з друкованого тексту.

 

 

177

Буквосполучення дз, звук [дз] Аналіти-ко-синте­тичні види роботи зі словами–назвами предме­тів. Формування вмінь читання слова з буквосполученням дз. Робота з дитячою книжкою. «Весняняки»

 

 

178

Буквосполучення дз, звук [дз]

Пись­мо слів із буквосполученням дз. Словникові диктанти. Списування з друкованого тексту.

 

 

179

Апостроф. Формування вмінь читання слова з апострофом. Аналітико-синтетичні види робо­ти зі словами-назвами предметів, які намальо­вані у«віночку» (с. 68–69).

 

 

180

Письмо слів з апострофом. Списування з друкованого тексту. Розвиток зв'язного мовлення «Слова – назви звірів»

 

 

181

 

Апостроф. Формування вмінь читання слова з апострофом. Формування вмінь читання за текстом з польського гумору (с. 70–71).

 

 

182

Закріплення написання слів з апострофом. Мовна гра «Утвори нові слова». Списування з друкованого тексту.

 

 

183

Народні перлинки.Заклички. Мирилки.

 

 

184

Закріплення написання вивчених букв, слів з ними.

 

 

185

Народні перлинки. Пісні-ігри. Колискові пісні. Загадки

 

 

186

Закріплення написання вивчених букв. Диктант слів, речень.

 

 

187

Казки-мультфільми. Казка «Кривенька качечка»

 

 

188

Закріплення написання вивчених букв, слів з ними. Списування з друкованого тексту.

 

 

189

Українська народна казка «Ворон, куріпка і мишка»

 

 

190

Закріплення написання вивчених букв, слів з ними. Складання і запис речень

 

 

191

Літературні казки. Сучасні казки. А М’ястківський «Чарівне яєчко»

 

 

192

Звуко-буквений аналіз слів.Диктант слів. Самоперевірка написаного

 

 

193

Сучасні казки. «Їжачки» за Ю. Ярмишем. Бібліотечний урок. Дитячі письменники нашого часу.

 

 

194

 Списування з друкованого тексту. Диктант слів, речень.

 

 

195

До Дня мами. «Подарунок» за М Пономаренко. Л Мовчун «Подарунок»

 

 

196

Аналітико-синтетич­ні вправи. Кросворд. Словникові диктанти. Розвиток зв'язного мовлення  Слова – назви явищ природи.

 

 

197

Старі казки на новий лад. «Великодні пригоди Жової Шапочки»

 

 

198

Буквений та словниковий диктанти. Списування з друкованого тексту.

 

 

199

«Джерельце» Ю. Ярмиш. Узагальнюючий урок «Я умію, можу»

 

 

200

Написання букв за алфавітом. Узагальнюючий урок букварного періоду

 

 

                                      Післябукварний період

201

Прислухайтеся до звуків — читайте правильно. С. Козлов «Звуки і голоси» (казка).

 

 

202

Абетка. Звуки і букви. Голосні звуки.

 

 

203

Читайте правильно — чітко вимовляйте звуки. Г.Малик «Казка про те, чому папуга не навчився розмовляти».

 

 

204

Приголосні звуки.

 

 

205

Читайте, запам'ятовуйте. М. Богуслав-ський «Бабуся вихідна».

 

 

206

Приголосні звуки: м'які й тверді.

 

 

207

Розумійте значення слова, правильно його читайте.

О. Ільченко «Про хлопчика Тоні, кашу і мудрого крука» (казка).

 

 

208

Приголосні звуки м’які і тверді. Диктант речень.

 

 

209

Учіться записувати свої думки та почуття. І. Роздобудько  «Місяць у слоїку». Робота з дитячою книгою Легенда «Калина»

 

 

210

Знак м'якшення (ь).Буквосполучення ьо.Звуко-буквений аналіз слів із знаком м'якшення

 

 

211

Барвисті слова у творі М. Слабошпиць-кий  «Лелеча весна».

 

 

212

Перенос слів із буквою ь і буквосполу-ченням ьо. Розвиток зв'язного мовлення  Слова – назви квітів.

 

 

213

Читайте правильно. С. Махотін  «Кошеня Гусєв».

 

 

214

Склад. Поділ слова на склади.

 

 

215

Хто у творі подобається і чим. Н. Сняданко «Матвійкові іграшки».

 

 

216

Велика буква в іменах і прізвищах людей.

 

 

217

Слухайте, думайте. З. Мензатюк «Ярмарок».

 

 

218

Велика буква в назвах міст, сіл, річок.

 

 

219

Читаючи, керуйте своїм голосом.Т. Маршалова «Лісова кравчиня».

 

 

220

Слова — назви предметів.

 

 

221

Учіться розповідати про себе.М. Павленко  «Я — Оля Маляренко...».

 

 

222

Закріплення знань про слова — назви предметів.

 

 

223

Що розповідається в тексті про...? Леся Українка «Вишеньки». Робота з дитячою книгою «Хочу все знати»

 

 

224

Слова — назви ознак предметів. Розвиток зв'язного мовлення  «Слова  ввічливості»

 

 

225

Який: добрий чи злий?А. Григорук «Волелюбний вітер».

 

 

226

Закріплення знань про слова — назви ознак предметів.

 

 

227

І голосом, і рухами. 3. Мензатюк «Як до жабок говорити».  Навички читання вголос.

 

 

228

Слова — назви дій предметів.

 

 

229

Уважно слухайте текст, міркуйте, що буде далі В. Запорожець  «Кульбабка».

 

 

 

doc
Додано
7 лютого 2019
Переглядів
1903
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку