10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

календарне планування уроків 10 клас

Про матеріал

Розробка календарно-тематичного планування уроків з англійської мови для 10 класу за підручником О.Д. Карп'юк на І семестр 2018-2019 навчального року за новою програмою. З змістовими лініями.

Перегляд файлу

Календаре планування 10 клас 2018-2019н.р (О.Д.Карпюк)

Дата

 

Пр.

Тема.

Підтема.

Вид діяльності

Лексичний
матеріал

Граматич-ний матеріал

Види мовленнєвої діяльності

Домашнє завдання

Інтегровані змістові лінії

Очікувані результ.

Усна взаємодія / про-дуку-вання

(Говоріння)

Сприй-мання на слух

(Аудіюван.)

Зорове сприймання

 

(Читання)

Писемне продуку-вання

(Письмо)

ТЕМА 2:  Я, МОЯ РОДИНА, МОЇ ДРУЗІ.  UNIT 1.  People and Relationship

1

 

 

Англійська мова в сучасному світі.

Введення та активізація ЛО та МЗ

р. 8

Present Simple

Ex. 1, 2 p. 6

Ех. 4 р.7

Ex. 3 p.

6-7

Ex. 5 p. 8

Ех. 6 р. 8

Громадська. відповідал.

Учень уміє запитувати та надавати інформац.,  з метою уточнення.

Уміє висловл. свої  почуття та емоції.

Уміє описувати особист. та її якості, види особистих стосунків, стосунки з товариш.

2

 

 

Методи вивчення іноземної мови.

Розвиток умінь сприймання на слух

Р. 11

Present Simple

Ex. 9 p. 11

Ex. 10 p. 12

 

Ex. 7 p. 8-9

Ex. 8 p. 10-11

Ex. 11b p. 14

Ex 10 b p. 12

Громадська. відповідал.

  1. 3

 

 

Reading

Що впливає на особистість?

Розвиток умінь зорового спр-ня.

 

Прикметники

p.18

 

Ex. 3 p.18

Ex. 2 p. 18

Ex. 1 p. 18

Ex. 4 p. 19

Ex. 5 p. 20

Ex. 6 p.18

Громадська. відповідал.

  1. 4

 

 

Vocabulary

Риси характеру.

Розвиток умінь усної вз-дії та зорового сприймання

Ex.1  p. 21

Словотвір.

Префіксація.

Риси характеру мого друга.

 

 

Ex. 2-3 p.21

Ex. 5  p.22

Громадська. відповідал.

  1. 5

 

 

Grammar

Друзі дитинства.

Автоматизація граматичного матеріалу.

 

p. 24

Used to with

Infinitive

Ex. 6  p.25

 

Ex. 4  p.24

Ex. 1,2,3  p.23

Ex. 5  p.24

Громадська. відповідал.

  1. 6

 

 

Listening.

Відкрий себе.

Розвиток умінь спр-ня на слух

 

p. 26

Used to with

Infinitive

Ex. 1, 5 p.25

Ex. 3, 4  p.26

Ex. 2  p.25

 

Ex. 6  p.26

Громадська. відповідал.

  1. 7

 

 

Speaking

Особистість.

Розвиток умінь усної вз-дії та зорового сприймання

 

p. 26-27

Used to with

Infinitive

Ex. 2,3  p.27

 

Ex. 1  p.27

 

Есе « Мої друзі говорять, що я….»

Громадська. відповідал.

  1. 8

 

 

Writing

Англомовний друг.

Розвиток умінь пис. прод-ня

 

Used to with

Infinitive

Ex. 1  p.28

 

Ex. 2, 5  p.30

Ex. 3  p.30

Ex. 6  p.31

Громадська. відповідал.

  1. 9

 

 

Use Your English

Відносини у родині. Активізація

мовного і мовленнєвого матеріалу.

 

Used to with

Infinitive

Ex. 4,5  p.34

 

 

Ex. 1,2,3 p.31

Ex. 7  p.35

Громадська. відповідал.

10

 

 

Я, моя родина, мої друзі. Колективна робота

 

 

 

 

 

 

 

Громадська. відповідал.

 

 

ТЕМА 2: РОБОТА І ПРОФЕСІЇ.   UNIT 2. Choose the Career

 

 

 

 

Ex.5, 6

p.41

 

Ex.2-3

p.38-40

Ex.4 p.40

11

 

 

Reading

Робота.Сучасні професії. Введення та активізація ЛО та МЗ Розвиток умінь зорового спр-ня.

p. 38

Словотворення.

Суфіксація.

 

 

Ex. 2,3p.40

Ex. 1,4p.40

Ex.1 p.38

 

Підприємл. та фінанси. грамотність

 

Учень уміє розпитув. з метою роз’яснення та уточнення інформації, пропонув., приймати та відхиляти пропозиції.  Уміє аргументув. свій вибір, точку зору, власну думку, вести дискусію.

 

12

 

 

Vocabulary

Трудові вміння та навички.

Розвиток умінь усної вз-дії та зорового сприймання

p. 43

 

 

 

 

Ex.1,2,3,

p.44

Ex. 4

p.44

Підприємл. та фінанс. грамотність Громадська. відповідал.

13

 

 

Grammar

Професії та професійні навички.

Автоматизація граматичного матеріалу.

 

Tense Revision

Present Perfect

Continuous p. 25

Ex 7 p.48

 

 

Ex 1-4 p.49

Ex5-6 p.49

Підприємл. та фінанс. грамотність

14

 

 

Listening

Вимоги до особистісних якостей.

Розвиток умінь спр-ня на слух

p. 49

Continuous

Ex2,3 p.49

Ex 4,5p.50

 

 

Ex 6 p.50

Підприємл. та фінанс. грамотність

15

 

 

Листування. Стилі листів.

Розвиток умінь пис.  прод-ня

p.51

 

Написати резюме про прийом на роботу.

Ex 4ст.53

Презентація листів

 

 

 

Ex5 р. 55

Підприємл. та фінанс. грамотність Громад. від.

16

 

 

UseYour English

Вибір професії.

Активізація

мовного і мовленнєвого матеріалу.

 

 

Ex 2 р. 56

Ex 3 р. 57

 

 

Ex 6 р. 59

Підприємл.

 та фінанс. грамотність

17

 

 

Моя майбутня професія.

Проектна робота

 

Дод.мат.

 

 

Дод.мат.

 

Дод.мат.

Підприємл.

 та фін.гр.

18

 

 

Як стати хорошим сеціалістом?

Розвиток умінь усної вз-дії

 

 

Дод.мат.

 

 

Дод.мат.

 

Підприємл.

 та фінанс. грамотність

19

 

 

Світ професій.

Розвиток умінь зорового спр-ня.

 

 

Дод.мат.

 

Дод.мат.

 

Дод.мат.

Підп.

 та фін. грам. Гром. відп.

20

 

 

Робота і професії.

Колективна робота

 

 

 

Дод.мат.

Дод.мат.

Дод.мат.

 

 

 

Підприємл.

 та фінанс. грамотність

ТЕМА 3:   ШКІЛЬНЕ ЖИТТЯ.   UNIT 3. Why Go To School  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Reading

Шкільне життя.

Розвиток умінь зорового спр-ня.

p.65

First Conditional

Ex 1 р. 64

Ex 2 р. 65

 

Ex 3, 4р. 66

Ex 6 р. 67

Підприємл. та фінанси. грамотність

Учень уміє запитувати та надавати інформац.,  з метою уточнення.

Уміє висловл. свої  почуття та емоції.

Уміє висловлюв. свої переконан, думки, згоду або незгоду.

 

22

 

 

Vocabulary

 Заклади освіти.

Розвиток умінь усної вз-дії та зорового сприймання

p.68

 

 

 

Ex 1 р. 69

Ex 2 р. 69

Підприємл. та фінанси. грамотність

23

 

 

Grammar

Навчальні курси.

Автоматизація граматичного матеріалу

 

 

Ex2, 3 р. 71

 

 

Ex 1, 4, 5 р. 71

Ex 6 р. 71

Підприємл. та фінанси. грамотність

24

 

 

Listening

Система освіти в Україні та за кордоном.

Розвиток умінь спр-ня на слух.

 Контроль читання.

 

p.72

Ex 1, 2 р. 72

Ex 3,4 р. 73

 

 

Ex 5 р. 73

Підприємл. та фінанси. грамотність

25

 

 

Speaking

 Шкільне життя.

Розвиток умінь усної вз-дії та зорового сприймання

p.74

Ex 1, 2, 3 р. 75

 

 

 

Ex 4 р. 75

Підприємл. та фінанси. грамотність

26

 

 

Структура листа-аплікації до освітнього закладу.

 Контроль аудіювання.

 

 

Ex 2 р. 76

 

Ex3 р. 77

Ex 1 р. 76

Ex 4 р. 78

Підприємл. та фінанси. грамотність

27

 

 

Use Your English

Навіщо ходити до школи?

Активізація

мовного і мовленнєвого матеріалу.

 

 

 

Ex4 р. 82

 

Ex 5 р. 82

Ex 1, 2, 3 р. 81

Ex 7 р. 83

Підприємл. та фінанси. грамотність

28

 

 

Check Your English

Урок іноземної мови.

Активізація

мовного і мовленнєвого матеріалу Контроль говоріння.

 

 

 

Ex  3 р. 84

Ex 4 р. 85

Ex 1, 2, р. 84

Ex 4 р. 85

Підприємл.

 та фінанси. грамотність

29

 

 

Школа майбутнього.

Проетна робота.

 

 

Дод.мат.

 

 

Дод.мат.

 

Підп.

 та фін. грам

30

 

 

Система освіти Великої Британії.

Розвиток умінь усної вз-дії . Контроль письма.

 

 

 

Дод.мат.

 

 

Дод.мат.

Підприємл.

та фінанси. грамотність

31

 

 

Система освіти Європейських держав.

Розвиток умінь спр-ня на слух та  зорового сприйм.

 

Дод.мат.

 

 

Дод.мат.

 

 

Підприємл.

 та фінанси. грамотність

32

 

 

 

Шкільне життя.

Колективна робота

\

 

 

Дод.мат.

 

 

Дод.мат.

Підприємл.

та фінанси. грамотність

 

docx
Пов’язані теми
Англійська мова, 10 клас, Планування
Інкл
До підручника
Англійська мова (9-й рік навчання, рівень стандарту) 10 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
30 жовтня 2018
Переглядів
3624
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку