Календарне планування уроків алгебри в 8 класі.

Про матеріал
Складено до підручника: Істер О. С. Алгебра : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – Київ : Генеза, 2016 згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.
Перегляд файлу

 

 

________________________________________________________________

(найменування загальноосвітнього навчального закладу)

 

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

 

 

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР

 

 

__________________________________

(ПІБ)

_____________________________________________

(підпис)

«______» __________________20____ р.

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування 

з алгебри

для ________________ класу

на  2018 / 2019  н.р.

 

_______________________________________________________

(ПІБ учителя)

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні МО (кафедри) _________________________________________

___________________________________________________________________________

Протокол № ________ від «_____»__________________20_____  р.

Голова  МО ____________________________________________________

      (ПІБ, підпис)

 

 

Складено до підручника: Істер О. С. Алгебра : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – Київ : Генеза, 2016 згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.


Алгебра, 8 клас 

(3 год на тиждень, І семестр – 48 год,  ІІ семестр – 38 год)

Складено до підручника:

Істер О. С. Алгебра : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – Київ : Генеза, 2016 згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.

 

№ уроку

Дата

Теми уроку

Примітки

І семестр

                                             Тема 1. РАЦІОНАЛЬНІ ВИРАЗИ (48 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: раціонального виразу; раціонального дробу; степеня із цілим показником;

розпізнає: цілі раціональні вирази; дробові раціональні вирази;

пояснює:

·   як виконати скорочення дробу; як звести дріб до нового знаменника; як звести дроби до спільного знаменника;

·   що таке стандартний вигляд числа;

формулює:

·   основну властивість дробу; властивості степеня з цілим показником;

·   правила: додавання, віднімання, множення, ділення дробів, піднесення дробу до степеня;

·   умову рівності дробу нулю;

·   означення: степеня з нульовим показником; степеня з цілим від’ємним показником;

описує властивості функції за її графіком;

розв’язує вправи, що передбачають: скорочення дробів; зведення дробів до спільного знаменника; знаходження суми, різниці, добутку, частки дробів; тотожні перетворення раціональних виразів; розв’язування рівнянь зі змінною в знаменнику дробу; перетворення степенів з цілим показником; запис числа в стандартному вигляді; побудову графіка функції 

1

 

Повторення і узагальнення навчального матеріалу з курсу алгебри 7 класу

 

2

 

Контрольна робота №1 «Діагностична»

 

3

 

Раціональні вирази. Раціональні дроби.

 

4

 

Розв’язування задач і вправ.

 

5

 

Розв’язування задач і вправ.

 

6

 

Основна властивість раціонального дробу

 

7

 

Розв’язування задач і вправ.

 

8

 

Розв’язування задач і вправ

 

9

 

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

 

10

 

Розв’язування задач і вправ.

 

11

 

Розв’язування задач і вправ.

 

12

 

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

 

13

 

Розв’язування задач і вправ.

 

14

 

Розв’язування задач і вправ.

 

15

 

Розв’язування задач і вправ.

 

16

 

Розв’язування задач і вправ.

 

1207

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

 

 

 

 

18

 

Контрольна робота № 2 за темою: «Раціональні дроби. Додавання та віднімання дробів»

 

19

 

Множення дробів. Піднесення дробу до степеня

 

20

 

Розв’язування задач і вправ.

 

21

 

Ділення дробів

 

22

 

Розв’язування задач і вправ

 

23

 

Розв’язування задач і вправ.

 

24

 

Тотожні перетворення раціональних виразів

 

25

 

Розв’язування задач і вправ.

 

26

 

Розв’язування задач і вправ.

 

27

 

Раціональні рівняння. Рівносильні рівняння

 

28

 

Розв’язування задач і вправ.

 

29

 

Розв’язування задач і вправ.

 

30

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

31

 

Контрольна робота № 3 за темою: «Тотожні перетворення раціональних виразів. Раціональні рівняння.»

 

32

 

Степінь із цілим показником

 

33

 

Розв’язування задач і вправ.

 

34

 

Властивості степеня із цілим показником

 

35

 

Розв’язування задач і вправ.

 

36

 

Розв’язування задач і вправ.

 

37

 

Розв’язування задач і вправ.

 

38

 

Стандартний вигляд числа

 

39

 

Функція , її графік і властивості

 

40

 

Розв’язування задач і вправ

 

41

 

Розв’язування задач і вправ.

 

42

 

Розв’язування задач і вправ.

 

43

 

Розв’язування задач і вправ.

 

44

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

45

 

Контрольна робота № 4 за темою: «Степінь із цілим показником»

 

46

 

Аналіз к. р. Розв’язування задач і вправ.

 

47

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгебра, 8 клас 

(3 год на тиждень, І семестр – 47 год,  ІІ семестр – 55 год)

Складено до підручника:

Істер О. С. Алгебра : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. С. Істер. – Київ : Генеза, 2016 згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.

ІІ семестр

Тема 2. КВАДРАТНІ КОРЕНІ. ДІЙСНІ ЧИСЛА (12 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: раціональних чисел; ірраціональних чисел;

пояснює, що таке: раціональне число; ірраціональне число; дійсне число;

формулює: означення арифметичного квадратного кореня з числа; властивості арифметичного квадратного кореня;

характеризує: властивості функцій   ,  за їх графіками;

розв’язує вправи, що передбачають: застосування поняття арифметичного квадратного кореня для обчислення значень виразів, спрощення виразів, розв’язування рівнянь, порівняння значень виразів; перетворення виразів із застосуванням винесення множника з-під знака кореня, внесення множника під знак кореня, звільнення від ірраціональності в знаменнику дробу; побудову графіків функцій

48

 

Функція y = x2, її графік і властивості

 

49

 

Арифметичний квадратний корінь

 

50

 

Розв’язування задач і вправ. Ірраціональні числа. Дійсні числа

 

51

 

Тотожність . Рівняння 

 

52

 

Розв’язування задач і вправ

 

53

 

 Властивості арифметичного квадратного кореня

 

54

 

 Розв’язування задач і вправ

 

55

 

Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені

 

56

 

Розв’язування задач і вправ

 

57

 

Функція , її графік і властивості

 

58

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

59

 

Контрольна робота № 5 за темою: «Квадратні корені. Дійсні числа»

 

Тема 3. КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ (24 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: квадратних рівнянь; квадратних тричленів;

формулює:

·  означення квадратного рівняння та квадратного тричлена; кореня квадратного рівняння;

·   теорему Вієта;

записує: формулу коренів квадратного рівняння; формулу розкладання квадратного тричлена на лінійні множники;

складає квадратне рівняння за умовою текстової задачі;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження коренів квадратних рівнянь; розкладання квадратного тричлена на множники; знаходження коренів рівнянь, що зводяться до квадратних; складання і розв’язування квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться до них, як математичних моделей прикладних задач

60

 

Квадратні рівняння

 

61

 

Розв’язування задач і вправ

 

62

 

Формула коренів квадратного рівняння

 

63

 

Розв’язування задач і вправ

 

64

 

Розв’язування задач і вправ

 

65

 

Розв’язування задач і вправ

 

66

 

Розв’язування задач і вправ

 

67

 

Теорема Вієта.

 

68

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота № 9

 

69

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

70

 

Контрольна робота № 6 за темою: «Квадратні рівняння»

 

71

 

Квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники

 

72

 

Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних

 

73

 

Розв’язування задач і вправ

 

74

 

Розв’язування задач і вправ

 

75

 

Розв’язування задач і вправ

 

76

 

Розв’язування задач і вправ

 

77

 

Квадратне рівняння як математична модель прикладної задачі

 

78

 

Розв’язування задач і вправ

 

79

 

Розв’язування задач і вправ

 

80

 

Розв’язування задач і вправ

 

81

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

82

 

Контрольна робота № 7 за темою: «Квадратне рівняння як математична модель прикладної задачі»

 

Тема 4. ПОВТОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З КУРСУ АЛГЕБРИ 8-ГО КЛАСУ (20год)

83

 

Раціональні вирази

 

84

 

Розв’язування задач і вправ

 

85

 

Квадратні корені. Дійсні числа

 

    86

 

Розв’язування задач і вправ

 

87

 

Розв’язування задач і вправ

 

88

 

Розв’язування задач і вправ

 

89

 

Квадратні рівняння і раціональні рівняння

 

90

 

Розв’язування задач і вправ

 

91

 

Розв’язування задач і вправ

 

    92

 

Текстові і прикладні задачі

 

93

 

Розв’язування задач і вправ

 

94

 

Розв’язування задач і вправ

 

95

 

Розв’язування задач і вправ

 

96

 

Розв’язування задач і вправ

 

97

 

Розв’язування задач і вправ

 

98

 

Розв’язування задач і вправ

 

99

 

Розв’язування задач і вправ

 

100

 

Розв’язування задач і вправ

 

101

 

Підсумкова контрольна робота за рік

 

102

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Алгебра, 8 клас, Планування
Додано
16 травня 2019
Переглядів
1407
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку