24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Календарне планування уроків англійської мови у 5 класі на ІІ семестр 2017-2018н.р. до підручника А. Несвіт( 3 год на тиж.)

Про матеріал

Календарне планування уроків англійської мови у 5 класі на ІІ семестр 2017-2018н.р. до підручника А. Несвіт( 3 год на тиж.)з урахуванням вимог оновленої програми та змістовими лініями.

Перегляд файлу

 

 

 

Календарне планування

 

 

Англійська мова

5 клас

 

              «Погоджую»                                                                               

 

   Укладено згідно «Навчальної програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р.

                                                                                                                                                                  

 

 

Календарно- тематичне планування

уроків  англійської  мови, 5-й клас (четвертий рік навчання ),

 3 години на тиждень. (Підручник ,English 5 автор А.Несвіт)

Млинівської ЗОШ І - ІІІ ст..№1

на 2017-2018 н.р.

вчитель- Н.В.Хвас

№ ур.

Дата

Пр

Тема, підтема

Лексика

Граматика

Мовленнєва компетенція

Інтегровані змістові лінії

Аудіювання

Читання

Письмо

Говоріння

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоров’я і безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

ІІ СЕМЕСТР

Тема : Holidays and Traditions. Свята та традиції.

49

 

 

 Свята 

A New Year Tree (aChristmas Tree), decorate,relatives, favourite holiday, occasion, inviting, take place 

Cardinal and Ordinal Numerals

Впр.4,ст. 167

Впр.3,ст. 167
впр.2,ст. 166

Впр.5,ст.
168

Впр.2,ст. 166
впр.6,7,ст. 168

 

Порівнює свята й традиції в різних країнах.

 

 

 

50

 

 

Українські традиції: Різдво.

to decorate a Chri-stmas Tree ,to ga-ther for a holiday dinner , to sing carols

Prepositions on or in

Впр.1,ст. 161

Впр.2,ст. 169

Впр.5,ст.
171

Впр.3,ст. 170

 

 

 

 

51

 

 

Різдво в Великобританії

to cook a turkey , to make / send holiday cards ,to hang up a stocking,  to make acake

 

Впр.4,ст. 170

Впр.7,ст. 171

Впр.8,ст. 171

Впр.6,ст. 171

Розповідає про необ-хідність дотримання чистоти під час святкування

 

 

 

52

 

 

Свята в Британії

to cook holiday meals,  to  prepare  a  Х-tmas  pudding

 

 

Впр.1,ст. 172
впр.2,3,ст. 173

Впр.6,ст.
174

Впр.4,5,ст. 173

 

Порівнює традиції Великобританії та України.

 

 

53

 

 

Свята в Британії День Святого Валентина

Ст. 174

 

Впр.2,ст. 174

Впр.3,ст. 175

Впр.7,ст. 176

Впр.1,ст. 174

 

Порівнює традиції Великобританії та України.

 

 

54

 

 

Свята в Україні

 

 

Впр.5,ст. 175

Впр.4,ст. 175

Впр.8,ст. 176

Впр.6,ст. 176

 

 

Розповідає правила поведінки під час свят та канікул.

Складає список витрат на свята.

55

 

 

Святкування Пасхи в Україні та Великобрита-нії.

to bring chocolate eggs, to give presents   to wear special clothes

 

Впр.2,ст. 177

Впр.3,ст. 177

Впр.6,ст. 178

Впр.1,ст. 177
впр.4,5,ст. 178

Розповідає про не-обхідність дотри-мання чистоти під час святкування на природі

Обговорює необхідні-сть дотри-мання тра-дицій як показниканаціональної самобутнос

 

 

56

 

 

Розвиток граматичних  навичок

 

Прийменники міс-ця.Загальне та спе-ціальне запитання

 

Впр.1,ст. 179,впр.5,ст. 180

Впр.2,3,
ст. 179

Впр.4,ст. 180

 

 

 

 

57

 

 

Позакласне  читання

 

 

 

Впр.2,ст. 180,впр.4,5,ст. 182

Впр.6,7,
ст.182,тест 8

Впр.1,ст. 180,впр.3,ст. 181

 

 

 

 

58

 

 

Моє улюблене свято – це…

 

 

 

Р.182-183

Project work ст. 71-73

ст.182-183

 

 

Розповідає правила поведінки під час свят та канікул.

 

Тема: Nature and Weather. Природа та погода

59

 

 

Погода

cloud / cloudy, cold, hot, fog / foggy, wind / windy, rain / rainy, snow /snowy, storm, sun / sunny, warm

 

Впр.1, ст. 98

Впр.3, ст. 99

Впр.4, ст. 100

Впр.6, ст. 101

Впр.2, ст. 99

Впр.5, ст. 100

Розглядає при-роду як цілісну систему.

 

 

 

60

 

 

Пори року

Skate, go skiing, mountains, gosnow-boarding, It’sgetting warmer, grass in the fields, afterwards, countryside is fresh and green again, it’s foggy, all day long, beach,

 

Впр.1, ст..101

Впр.2,3, ст.101

Впр.4,6,

Ст.102

Впр.5, ст. 102

 

 

Оцінює вплив навколишнього середовища на здоров’я людей свого регіону.

 

61

 

 

Примхи погоди у  Великобританії

It’s freezing. The temperature is zero degrees.

 

Впр.1,3,ст.
103

Впр.4, ст. 104

Впр.7,
ст. 105

Впр.2, ст. 103
Впр. 5,6, ст.104-105

 

 

Робить повідомлення про складні погодні умови.

 

62

 

 

Пори року. Погода в Україні

melt, field, wood, raindrop, heavily, shower, rainbow, thunderstorm, mountain resorts

 

 

Впр.2, ст. 106
впр.5, ст. 107

Впр.6
ст. 107

Впр.1,3, ст. 106

 

 

Усвідомлює важ-ливість відповідності одягу до приро-дних умов.

 

63

 

 

Прогноз погоди.

Погода сьогодні

 

Modal Verb Should

Впр.2, ст. 108

Впр.3, ст. 108

Впр.6, ст. 110

Впр.1, ст. 107
впр.4,5 ст. 109

 

 

 

Обирає вид про-ведення дозвілля відповідно до погоди.

64

 

 

У природи не має поганої погоди

thunderstorms, they are really exciting, snowstorm

Future Will or Going to Do Smth

Впр.1, ст. 110-111

 

Впр.3,4,ст. 112впр.6,ст. 113

Впр.5, ст. 112

Розглядає при-роду як цілісну систему.

 

 

 

65

 

 

Природні явища:

Веселка. Грім. Блискавка

Rays, indigo(dark purple-blue), pass, through, raindrop, Lightning and thun-der, cause, faster, flat, fluffy, to  float, in  motion,  

 

Впр.1,ст. 113

Впр,3,4, ст. 114

Впр.6, ст. 115

Впр.2,ст. 114
впр.5, ст. 115

 

Розглядає клімат своєї країни як сприятливий для життя й гармонійного розвитку.

 

 

66

 

 

Розвиток граматичних навичок

 

Present|Past Simple,Present Perfect

Впр.2, ст. 116

 

Впр.3-4, ст. 116впр.5, ст. 117

Впр. 1, ст. 115

Уміє оцінити вплив погодних умов на нав-колишнє середовище.

 

 

 

67

 

 

Позакласне читання

 

 

 

Впр.3, ст. 118
впр.4,5, ст. 119

Впр.6,7,8,ст. 120

Впр.1-2, ст. 118

 

 

 

 

Тема: Around Great Britain and Ukraine.Навколо Британії та України

68

 

 

Великобританія

The United King-dom of Great Bri-tain and Northern Ireland , England / London Wales / Cardiff, Scotland / Edinburgh Northern Ireland / Belfast, British Isles, an island, the official language

Ступені порів.

прикметника

Впр.1, ст. 122

Впр.3, ст. 123

Впр.5,ст
124

Впр.2, ст. 123

Описує види еко-туризму.

 

 

 

Розповідає про можливості подорожей до Великобританії.

69

 

 

Англія

to meet new

friends, to enjoy nature, to eat tradi-tional British food, to visit museums and art galleries

Артикль з географічними назвами

Впр.7,ст. 124

Впр.6,ст. 124

Впр.8,ст. 125

Впр.4,ст. 124

 

Порівнює Великобританію та Україну.

 

 

 

70

 

 

Цікаві місця Великобританії

guided tour, to go camping, to have a picnic, to go ski-ing, to go sailing, to ride a bike, to go walking, to go boa-ting, to watch the swans

Article THE with Place Names

 

Впр.1,2,ст. 126

Впр.5,ст. 128

Впр.3,ст. 127

 

 

Складає перелік правил поведінки під час екскурсії.

 

71

 

 

Національний парк   Британії

The Union Jack, citizens, respect

 

 

Впр.4,ст. 127

Впр.7,ст. 128

Впр.6,ст. 128

Розповідає про  природні над-бання.

 

 

 

72

 

 

Україна – наша Батьківщина

the north, the south, the east, the west, the south-east, the southwest, the northeast, the northwest,

Артикль з географічними назвами

Впр.2,ст. 129

Впр.3,ст. 129

Впр.6,ст. 130

Впр.1,ст. 129

 

Розглядає Україну в складі ЄС.Порів-нює Вели-кобританію та Україну.

 

 

73

 

 

Цікаві місця України. Робота над проектом

Reserve, the north, the south, the east, the west, the sou-theast, the south-west, the northeast, the northwest, the  highest peak

 

 

Впр.4,ст. 130

 

Впр.5,ст. 130

 

Усвідомлює унікальність своєї держави

 

 

74

 

 

Національні символи України

The Natinal Flag The National Coat of Arms / The Trident The Ukrainian Anthem , An excu-rsion, along, mean, clear, peaceful, citizens, respect

 

Впр.2,ст. 131

Впр.2,ст. 131

Впр.4,ст. 132

Впр.1,ст. 131

Розповідає про державні символи,

 

 

 

75

 

 

Національні символи

 

 

 

Впр.2,ст. 131

Впр.6,с.132

Впр.3,ст. 132
впр. 5,ст132

Складає перелік місць для еко-туризму.

 

 

 

76

 

 

Географічне положення України

Ст.133

Артикль з географічними назвами

Впр.1,ст. 133

Впр.4,ст. 134

 

Впр.3,ст. 134

 

 

 

 

77

 

 

Подорож Украї-ною. Захист проекту «Цікаві місця України»

 

 

Впр.2,ст. 133

Впр.2,ст. 133

Впр.7,ст. 134

Впр.5,6,ст. 134

 

 

 

 

78

 

 

Граматичний коментар

 

Неправ.дієслова Present Perfect

 

 

Впр.1,3,
ст. 135

Впр.2,ст. 135
впр.4,5,ст. 136

 

 

 

 

79

 

 

Розвиток граматичних навичок

 

Present Simple| Continious, Past Simple

 

2 с. 137

3, 4 с. 138, test 6

 

 

 

 

 

80

 

 

 Позакласне читання

Sneakers, tents, rucksacks,acamera, sunglasses,

 

Впр.2,ст. 137

Впр.2,ст. 137

Впр.3,4,
ст. 138

Впр.1,ст. 137

 

 

 

 

Тема: The place where I live . Місце , де я живу.

81

 

 

Місто, в якому я живу

a post office, a bus stop / a bus station, a café,a railway station, a supermar-ket, a market place,school,museum, a  cathedral,  a  church,

There is/ There are

Впр.1,ст. 140

Впр.4,ст. 141

Впр.5,с141,впр
7,ст.142

Впр.2,ст. 140
впр.3,ст. 141
впр.6,ст. 142

 

 

 

Розповідає про туристичні місця в своєму місті.

82

 

 

Моє рідне місто ( село )

a bridge, a castle, a park, a hotel, att-raction, is situated, coast, humour,

 

Впр.3,ст. 143

Впр.2,ст. 143

Впр.5,7,
ст. 144

Впр.1,ст. 142, впр.4,ст. 143, впр.6,ст. 144

Складає перелік місць для еко-туризму у своєму регіоні.

 

 

 

83

 

 

Міські площі

is full of,architec-tural and cultural sights, Stairs, Boulevard, beach

Article THE with Place Names

Впр.1,ст. 145

Впр.3,4,ст. 146

Впр.6,ст.
147

Впр.2,ст. 146

 

Порівнює визначні місця рідного міста з іншими.

 

 

84

 

 

Обласні центри України

 A fountain,

 

Впр.2,ст. 148

Впр.4,ст. 148

Впр.6,ст. 149

Впр.1,ст. 147впр.3,ст. 148
впр.5,ст.149

 

Робить повідомлення про основні пам’ятки Києва.

 

 

85

 

 

Парки

 

Article THE with Place Names

 

Впр.2,3,ст. 150

Впр.5,ст. 151

Впр.1,ст. 149
впр.4,ст. 151

Усвідомлює не-обхідність дотри-мання чистоти вгромад-ських місцях.

 

Розповідає про правила поведінки в парках.

 

86

 

 

Рівне

a  cinema,  a  square,a park ,a taxi rank, a bank , a monument,

 

 

Впр.2,ст. 152,впр.3,ст. 153

Впр.4,ст. 153

Впр.1,ст. 152
впр.5,ст. 153

 

Визначає схід України як її територіальну частину.

 

 

87

 

 

Туристичні міста України

a travel agency

 

Впр.1,ст. 154

Впр.2,ст. 155,впр.5,ст. 156

Впр.4,6ст.155-156

Впр.3,ст. 155
 

 

 

 

Визначає орієнтовну варті-сть подо-рожі Укра-їною.

88

 

 

Життя у  місті і  селі

Ст. 156

 

Впр.3,ст.157

Впр.2,ст. 156

Впр.6,ст. 158

Врп.1,ст. 156

 

 

 

 

89

 

 

Граматичний коментар.Трену-вальні вправи

 

Article

Впр.1,ст. 158

Впр.2,ст. 159

Впр.3,4,
ст..159

Впр.5,ст. 160

 

 

 

 

90

 

 

Розвиток нави-чок  читання

 

 

 

Впр.2,ст. 161впр.3,ст. 162

Впр.5,ст.162впр.6,ст. 163

Впр.1,ст. 160

 

Визначає Крим як частину України.

 

 

91

 

 

Моє рідне село/місто. Основні істори-чні та культурні відомості

 

 

 

 

Test №7

 

 

Сприймає Україну як цікаву й унікаль-ну державу.

 

 

Тема 9. School life .Шкільне життя

92

 

 

Школа. Шкільне приладдя

a school bag ,a mobile telephone,a textbook,  a  ruler,a  watch,a CD ,an era-ser ,a pair of scissors  a bottle of glue a marker ,a diary,stapler, a pencil sharpener ,a dictionary, to cut, to stick,to rub,to carry,to keep

General and Wh-question

Впр.1,ст. 184

Впр.4,ст. 185

Впр.5,ст.
186

Впр.3,ст. 184,впр.6,ст. 186

 

 

Впорядковує власний робочий день з дотриманням здорового способу життя.

 

93

 

 

 Навчальні предмети

Music,History ,ArtMathematics, Natu-re Study ,English

Present|Past Simple,Present Perfect

 

Впр.1,2,ст. 187,впр.8,ст. 189

Впр.6,ст. 188

Впр.3,4,5,ст. 188,впр.7,ст. 189

 

Пропонуєваріанти участі школи/класу в житті громади.

 

 

94

 

 

Розпорядок дня у школі

calculating ,doing the sums,reciting poems,reading stories,singingsong,drawing  flowers ,playinggames,writing compositions jumping and run-ning ,(not) to be good at, to be quite good at, to be very good at,to like doing something, can ..... very well

Present|Past Simple

 

Впр.3,ст. 190,впр.7,ст. 192

Впр.5,ст. 191

Впр.1,2,ст.190,впр.4,ст.191,впр.6,ст. 192

 

 

 

 

95

 

 

Розклад уроків

 to change class-rooms,to prepare things for the next lesson, to relax after the lesson,to have lunch in the school canteen,to  have  a walk  in  the  corridors/  sco-ol  yard,to  have  a  talk with friends / classma-tes , to ha-ve a rest between the lessons

 

Впр.1,5,ст.
193

Впр.6,ст. 194

Впр.7,ст. 195

Впр.2,3,4,ст. 193

 

Демонструє розуміння потреби працювати разом.

Обговорює шкільні правила поведінки.

 

96

 

 

Улюблені шкільні предмети

 

 

 

Впр.2,ст.195,впр.3,ст. 196

Впр.6,ст. 197

Впр.1,ст.195,впр.4,5,ст. 196

 

Висловлює пова-гу до вчителів.

 

 

97

 

 

Навчання в Великобританії

 to write exerci-ses / tests / stories /compositions,the textbook is niсe-we read about.,the teacher is good /knows the subject well, homework is / isn’t large,there is a lot of writing, there is / isn’t a lot to learn by heart

 

Впр.1,2,ст. 198

Впр.3,ст.198,впр.6,ст. 199

Впр.8,ст. 200

Впр.4,5,7,ст. 199

Обговорює участь у шкільних екологічних заходах.

 

 

Вміє планувати свій час.

 

98

 

 

 Граматичний коментар

 

Present|PastSimple,Present Perfect, займенники

Впр.4,ст. 201

Впр.2,ст. 200

Впр.3,6,
ст. 201

Впр.1,ст. 200,впр.5,ст. 201

Усвідомлює не-обхідністьвивче-ння іноземної мови.

 

 

 

99

 

 

Розвиток навичок читання

 

 

 

Впр.2,ст. 202,впр.3,ст. 203

Впр.4,5,
ст.203,впр.6,с204

Впр.1,ст. 202

 

 

 

 

100

 

 

Школа моєї мрії

Закріплення ЛО

Робота над проектом с. 204 – 205.Захист проектних робіт

 

 

 

 

 

 

101

 

 

Контроль сформованих навичок з аудіювання

 

 

 

 

 

Знає ключові освітні функції.

 

 

102

 

 

Контроль сформованих навичок з читання

103

 

 

Контроль сформованих навичок  з письма

104

 

 

Контроль сформованих навичок  з говоріння

105

 

 

Підсумковий урок

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Лінчук Oленa Євгенівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Англійська мова (5-й рік навчання) 5 клас (Несвіт А.М.)
Додано
11 січня 2018
Переглядів
1349
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку