9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Календарно-тематичне планування з англійської мови для 5 класу за підручником А.Несвіт “English” (2017-2018 навчальний рік) 2 семестр

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з англійської мови для 5 класу за підручником А.Несвіт English

(2017-2018 навчальний рік) 2 семестр

Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування з англійської мови для 5 класу за підручником                        А.Несвіт English

(2017-2018 навчальний рік) 2 семестр

Дата

Тематика ситуативного спілкування

Змістова лінія

Мовний інвентар

Мовленнєва компетенція

Домашнє завдання

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоровя і безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

Фонетика

Лексика

Граматика

Аудіювання

Читання

Письмо

Тема 1: Природа і погода (11 год.)

49

 

Яка сьогодні погода?

 

 

 

Розглядає природу як цілісну систему.

 

.

 

 

Вимова скорочених форм у запитанні Whats

ЛІ с.98, повторення впр.5 с.100

Питальні речення, стверджувальна та заперечна відповідь

Впр.3 с.99

Листи впр.3 с.99

Впр.4 с.100

Вивчити ЛО с.98,  писемне продукування твір за планом впр.6 с.101,*усне продукування описати малюнок впр.5 с.100 (за вибором)

50

 

Пори року. Моя улюблена пора року.

 

 

Робить повідомлення про складні погодні умови

 

Інтонація в діалогах

ЛІ  впр.2 с.101

Прикметники

“The weather forecast” с.115 (консп1.)

Впр.3 с.101-102

Впр.2 с.101

Повторити ЛІ, впр.впр.3 с.101 (у.), впр.6 с.102 (п.),  *усне продукування опис улюбленої пори року.

51

 

Погода в Англії та Україні.

 

 

Робить повідомлення про погодні умови в різних країнах

 

Інтонація в зв’язному мовленні

Закріплення

Ступені порівняння прикметників

Впр.3 с.103

Впр.3 с.103

Впр.3 с.103

Повторити правило с.208-209, впр.3 с.103 (у.),  писемне продукування повідомлення впр.7 с.105, *усне  *усне продукування  впр.6 с.105.

52

 

Погода в різні пори року.

 

 

 

 

Інтонація в діалогах

Закріплення

 

Неформальний лист

Впр.2 с.106

Впр.2 с.106

Написання листа

Повторити ЛІ,  писемне продукування  лист впр.6 с.107, *впр.5 с.107 (у.)

53

 

Якою буде погода?

 

 

 

Обговорює ефективне та раціональне використання природних ресурсів

Вимова нових слів

Повторення

Модальні дієслова would, should, can

Впр.2 с.108

Впр.2 с.108

Впр.4 с.109

Повторити правило с.109, скласти речення впр.6 с.110 (п), *діалог впр.5 с.109.

54

 

Розваги в різні пори року.

 

 

Наводить приклади впливі природи на здоров’я людини

 

Інтонація в діалогах

Повторення

Майбутній час: will, to be going to

Впр.1 с.110

Впр.1 с.110

Впр.3, 4 с.112

Повторити правило с.111,  писемне продукування на лист впр.6 с.113, *опис погоди.

55

 

Природні дива

 

 

 

Обговорює ефективне та раціональне використання природних ресурсів

Інтонація в запитаннях

Повторення

Прикметники  с.113

Впр.1 с.113

Впр.3 с.114

Питальні речення

Повторити ЛІ, писемне продукування (листівка)  впр.6 с.115, *діалог впр.5 с.115.

56

 

Використання вивчених граматичних форм в усній взаємодії за темою Природа і погода

 

 

 

 

Вимова закінчена в англ.

мові

Інтонація запитань

Закріплення  ЛІ  теми

Повторення, порядок слів у англійському реченні

Впр.1 с.115

Впр.4 с.116

Впр.3,4 с. 116, самостійна робота

*усне продукування за темоюMy Favourite Season, впр.5 с.117 (п.), *8 запитань за темою.

57

 

Час читання “The Wind, the Sun, and Simon”.

 

 

 

 

Алфавіт

Словотвір впр.7 с.120

 

 

Впр.3 с.118

Впр.3 с.118

Впр.4,5 c.119

Впр.7 с.120 (п), *підготувати проект за с.120-121

58

 

Захист проектів «Пори року та шкільний рік». Узагальнення знань по темі.

 

 

 

 

 

Закріплення

Закріплення

 

 

 

Повторити мовний інвентар

 

59  Підсумковий урок з теми. Тест.

 

Повторити вивчений матеріал.

 

Тема 2: Україна та Великобританія (9 год.)

60

 

Великобританія

 

 

 

 

Вимова нових слів

Власні назви впр.1 с.122

Правопис власних назв, особливості вживання

Впр.3 с.123

Впр.3 с.123

Впр.5 с.124

Вивчити ЛІ, впр.3 с.123 (у)* * усне продукування   впр.6 с.124 (п).

61

 

Англія, Шотландія, Уельс

 

Порівнює типові для різних культур вербальні та невербальні норми поведінки

 

 

Вимова закінчень в Present Perfect

ЛІ  с.125

Використання Present Perfect Tense в усній взаємодії

Монологічні висловлювання учнів

Впр.3 с.123

Писемне продукування з використовуванням Present Perfect Tense

Вивчити ЛІ с.125, впр.8 с.125 (п), * усне продукування   за темою Британія.

62

 

Національні парки

Обговорює  питання, пов’язані із збереженням навколишнього середовища у своєму регіоні та державі

 

 

 

 

 

Повторення ЛІ теми «Відпочинок

Означений артикль the

 

Впр.1 с.126

Писемне продукування складання речень впр.3 с.125 »

Доповнити текст впр.4 с.127, повторити правило с.128, впр.5 с.128 (п), **усне продукування  впр.6 с.128.

63

 

Україна – наша Батьківщина

 

Відчуває гордість за те, що він чи вона є громадянином України

 

 

 

Закріплення

Висловлення наміру, пропозиції

Впр.2 с.129

Впр.2 с.129

Впр.3 с.129

Писемне  продукування  “Lebedyn is the Place Where I Live”, *усне  продукування

твору.

64

 

Національні символи України

 

Робить повідомлення про національні символи України

 

 

 

Інтонація

ЛІ с.131

Власні назви

Впр.2 с.131

Впр.2 с.131

Питання до тексту впр.2 с.131

Вивчити ЛІ с.131, впр.2 с.131 ( усне продукування ), *усне  продукування я про символи Британії.

65

 

Національні символи Британії.

 

Робить повідомлення про національні символи Великобританії

 

 

 

Вимова нових слів

 

ЛІ с.131

 

Текст British Symbols”, повідомлення учнів

Текст “British Symbols

Складання речень за темою уроку

Монолог British Symbols, впр.6 с.133, *скласти 8 запитань за темою.

66

 

 

Україна – європейська країна.

 

Порівнює  Київ з іншими європейськими столицями

 

 

Інтонація в зв’язному мовленні

 

Закріплення

ення

Повторення ступенів порівняння прикметників

Впр.2 с. 133

Впр.2 с. 133

Впр.5 с.134 (складання плану подорожі), словниковий диктант

Твір впр.7 с.134, *усне  продукування  твору

67

 

Час читання “Up the Mountain”. Узагальнення знань по темі.

 

 

 

 

Вимова нових слів

Інтонація в коротких реченнях

 

Закріплення

ВикористанняPresent Perfect Tense, неправильні дієслова

 

Впр.5 с.136

Впр.1,2,4 с.135-136

Впр.3 с.135 (п), *писемне продукування лист впр.6 с.136.

68

 

Підсумковий урок з теми. Тест.

Повторити вивчений матеріал

Тема 3: Місце, де я живу (9 год.)

69

 

Моє місто

Пояснює взаємозв’язок людини й навколишнього середовища та залежність її від природних ресурсів

 

 

 

Вимова нових слів

ЛІ с.141

Структура there is/are

 

Впр.3 с.141

Впр.4,5 с.141

Усне продуктування, аписати твір за планом впр.7 с.142, *діалог впр.6 с.142, повторити ЛІ.

70

 

Визначні місця України.

 

Демонструє повагу до визначних пам’яток своєї країни

 

 

Інтонація в запитаннях

 

 

 

 

ЛІ

с.143

 

Структура there is/are

Впр.3 с.143

Впр.3 с.143

Впр.5 с.144

Повторити ЛІ, впр.3 с.143 (у), *усне продукування переказати текст, писемне продукування написати листа впр.7 с.144.

71

 

Визначні площі світу.

 

 

 

 

Вимова нових слів

 

ЛІ

с.145

Використання часових форм дієслова в усній взаємодії

Впр.1 с.145

Впр.1 с.145

Впр.2 c.146

Впр.6 с.147, *усне продукування  про рідне місто.

72

 

Обласний центр.

 

 

 

 

 

Повторення

Ступені порівняння прикметників

Впр.2 с.148

Впр.2 с.148

Впр.4 с.148

Письмове повідомлення про наш обласний центр, *вивчити повідомлення.

73

 

Парки відпочинку.

Проектує власні повсякденні дії на захист довкілля та збереження ресурсів

 

Розрізняє безпечні та небезпечні ситуації під час активного відпочинку

 

Інтонація в діалогах

 

Закріплення.

Питальні речення

Повідомлення учнів

Впр.2 с.150

Впр.5 с.151

Читати, переказувати впр.2 с.150, впр.7 с.152, *діалог впр.6 с.151.

74

 

Визначні місця твого регіону.

Складає перелік місць для еко-туризму у своєму регіоні

 

 

Порівнює вартість подорожі різними видами транспорту

Інтонація в загальна запитаннях

Закріплення

Загальні запитання

Впр.3 с.153

Впр.2 с.152

Впр.3 с.153

 

Впр.2 с.152 (у), впр.1 с.152 (п), *діалог “Landmarks of My Town”.

75

 

Де живе твій друг?

 

 

 

 

Інтонація в діалогах

 

Повторення

Різні типи запитань

Впр.1 с.154

Впр., 5 с. 155

Впр.4 с.155

Впр.5 с.155 (у), впр.6 с.156 (п),*виготовити буклет My Region”.

76

 

Музеї та виставки

Складає перелік місць туризму у своєму регіоні

 

 

 

Інтонація в зв’язному мовленні

 

Повторення

Вживання часових форм дієслованеозначений час

Впр.3 с.157

Впр.2 с.156

Впр.1 с.156

Писемне продукуваннянаписати листа за впр.6 с.158,*розповідь Our Local Art Museum”.

77

 

Підсумковий урок з теми. Тест.

 

Повторити мовний інвентар  теми.

Тема 4: Свята і традиції (8 год.)

78

 

Національні свята.

 

Порівнює свята й традиції в різних країнах

 

 

Вимова нових слів

ЛІ с.166

Кількісні та порядкові числівники

Впр.3 с.166

Впр.1 с.166

Впр.5 с.168

Повторити правила с.209, впр.6 с.168 (п), діалог впр.7 с.168, *усне продукування - повідомлення впр.8 с.168.

79

 

Свята в Україні.

 

 

Порівнює свята й традиції в різних країнах

 

 

Вимова назв

ЛІ впр.1 с.169

Прийменники on, in

Впр.1 с.169

Впр.2  c.169

Впр.5 с.171

Впр.2 с.169 (у), впр.7 с.171 (п), *впр.8 с.171

( писемне продукування написати листа).

80

 

Свята у Британії

 

Порівнює свята й традиції в різних країнах

 

 

Вимова назв

Назви британських свят

Повторення

Впр.1 с.172

Впр.1 с.172

Впр.3 с.173

Впр.1 с.172 (у), впр.6 с.174 (п), *писемне продукування повідомлення British Holidays”.

81

 

Святкові страви

 

 

Обговорює вибір продуктів, корисних для здоров’я

Розподіляє кошти на продукти харчування

Вимова нових слів

 

Повторення лексики по темі «Їжа»

Викаристання часових форм дієслова

Повідомлення учнів

Впр.1,2 с.174

Впр.3,5 с.175

Впр.2 с.174 (переказ), впр.8 с.176, *виготовити листівку.

82

 

Українські традиції.

 

Виявляє повагу до традицій свого народу

 

 

Інтонація в діалогах

 

Повторення

Повторення

Впр.2 с.177

Впр.2 с.177

Впр.3 с.177

Усне продукуваннярозповідь “Christmas in Ukraine”, впр.6 с.178, *пояснити прислів’я впр.5 с.178.

83

 

Час читання Мrs. Веаr's Valentine”.

 

 

 

 

Вимова нових слів

 

Повторення

Повторення присвійного відмінка іменника

 

Впр.2 с.180

Впр.5,6 с.182

 

Створення проекту  с.182-183.

84

 

Захист проектів «Свята та традиції». Узагальнення знань по темі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити матеріал теми

85

 

Підсумковий урок з теми

Тест

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити мовний інвентар

 

Тема5 : Шкільне життя (10 год.)

86

 

На уроці.

 

 

 

 

Вимова нових слів

ЛІ с.184

Спеціальні запитання, питальні слова

Впр.1 с.184

Впр.1 с.184

Впр.5 с.186

Повторити правило с.185, впр.7 с.186 (п), *усно взаємодія  впр.6 с.186.

87

 

Шкільні предмети.

 

 

 

 

 

Вимова нових слів, транскрипція

ЛІ впр.1 с.187

Використання  прийменників

 

Впр.2 с.187

Впр.7 с.189

Усне продукування “My School Subjects”, впр.8 с.189.

 

88

 

Мій улюблений предмет.

Обговорює участь у шкільних екологічних заходах

 

 

 

 

Повторення

Використання минулого часу в усній взаємодії

 

Впр.3 с.190

Впр.5 с.191

Повторити часові форми дієслова. Впр.7 с.192, *усне продукування по темі улюблений шкільний предмет.

89

 

Розклад уроків.

 

 

 

Впорядковує власний робочий день з дотриманням здорового

Інтонація питальних речень

Повторення

Питальні речення

Впр.1,5  с.193

Впр.1,5  с.193

Впр.4 с.193

Писемне продукуваннянаписати листа впр.7 с.195, *усна взаємодія  впр.6 с.194.

90

 

Діяльність на уроках.

 

Демонструє розуміння потреби працювати разом

 

 

Інтонація діалогів

Повторення ЛІ с.197

Використання часових форм дієслова в усній взаємодії

 

Впр.2 с.195

Впр.4 с.196, самостійна робота впр.6 с.199

Усна взаємодія впр.5 с.196

91

 

Чому ми вивчаємо англійську мову?

 

 

 

 

 

ЛІ с.198

Повторення

Впр.3,6 с.199

Впр.3 с.199

Впр.5 с.199

Усна взаємодія діалог впр.6 с.199, впр.8 с.200, *скласти діалог впр.7 с.199.

92

 

Час читання «А New Friепd»

 

 

 

 

 

Повторення ЛІ по темі «Сім’я»

Повторення

 

Впр.2 с.202

Впр.4,5,6 с.203-203

Скласти 6 запитань за впр.7 с.204, *створити проект  с.204-205.

93

 

Урок-проект “My Ideal School”.

Розвиток новичок проектної діяльності с. 204-205

 

 

 

 

 

 

Підготуватись до тесту

94

 

Узагальнення знань по темі..

Повторити мовний інвентар

95

 

Підсумковий урок з теми. Тест

Повторити матеріал семестру

96

 

Контроль аудіювання

Повторити лексику по темі «Визначні місця України та Британії».

97

 

Контроль читання

Підготуватися до контролю говоріння.

98

 

Контроль говоріння

Повторити мовний інвентар.

99

 

Контроль письма

Підготувати кросворди, вікторини.

100

 

Узагальнення навчальних досягнень учнів за ІІ семестр, за рік

Знайти цікаві факти по темах, що вивчались

101

 

Узагальнювально  – підсумковий урок

Перегляд презентацій дітей

Знайти цікаві факти по темах, що вивчались

102

 

Узагальнювально  – підсумковий урок

Перегляд відео дітей

Знайти цікаві факти по темах, що вивчались

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Афанасенко Тетяна Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Danileyko Diana
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Білявська Наталія Володимирівна
  Щиро дякую , Лариса Миколаївна . Успіхів вам.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Shtykh Oksana
  Дякую велике.. Ваш план дуже гарний ...
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
docx
До підручника
Англійська мова (5-й рік навчання) 5 клас (Несвіт А.М.)
Додано
12 січня 2018
Переглядів
3133
Оцінка розробки
5.0 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку