Календарне планування уроків французької мови у 8 класі як І іноземної ( Клименко. , 7 рік вивчення)

Про матеріал

Календарне планування уроків французької мови у 8 класі як І іноземної ( Клименко. , 7 рік вивчення), на 2017-2018 н. р. складено відповідно до вимог оновленої програми та з урахуванням змістових ліній .

Перегляд файлу

Календарне планування

 

Французька мова(І)

8 клас

 

 

              «Погоджую»                                                                               

 

                 Укладено згідно Навчальних програм з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов     5-9 класи», К., 2017 р(Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

Календарно- тематичне планування

уроків французької  мови, 8-й клас (сьомий рік навчання ),

 2 години на тиждень.

Млинівської ЗОШ І_ІІІ ст..№1

на 2017-2018 н.р.

вчитель- Н.В.Хвас

У

ро

ку

Да

та

Примітка

Сфери спілкування.

Тема, підтема.

Мовний матеріал

Мовлення

Письмо

Аудіюван

ня

Читання

Лексичний

Граматич

ний

 

І СЕМЕСТР

Тема 1. Друзі та дозвілля.

 

1-2

 

 

Unité 3. Leçon 1-2.

Світ підлітків.

p. 52-53

 

 

Повтор. Présent, Futur proche, Futur simple

 

p. 54, ex.6,7,8

 

p. 52-54,

3-4

 

 

Граматичний коментар

Пасивний стан дієслів

 

Пасивний стан дієслів

 

С.55-56

 

 

5

 

 

 Leçon 3-4.

Друг у житті. Опис зовнішності та характеру

 

p. 57-60

 

Ввічливе звертання с.59

Présenter qn, poser des questions

p. 61, ex.8-10

p. 59, ex.4

p. 59-60, ex.4

6

 

 

Leçon 11-12.

Дружба – це важливо.

p. 77

 

 

 

p.78, ex.2

 

p. 77-78, ex.1

7

 

 

Leçon 11-12.

Що таке справжній друг

p. 78-81

 

Неознач. займ. quelqun,.с.79

 

Présenter qn, poser des questions

p. 79, ex.7

 

p. 78

8

 

 

Leçon 11-12.

Переписна з друзями.

Une adresse

électronique

La voix passive

Les dialogues

p. 83, ex.2-3

 

p. 82, ex.1

9

 

 

Лист другу.

Електронний лист.

Les éléments nécessaires pour une lettre, p. 58

Une adresse électronique correspondre

La voix passive

Les adjectifs

Dialoguee

Composition d une annonce

Ex. 2. p. 58

Ecrire une lettre électronique

Ex. 1. p. 57.

Ex. 4. p. 59-60

Ex. 1. p. 57.

Ex. 4. p. 59-60

10

 

 

Leçon 11-12.

Заняття у вільний час.

Faire un tour, c est parfait, je voudrais

Est, c est

Dialoguer

Ex. 8-9. p. 65.

Ex. 3. p. 63.

Ex. 3. p. 63.

11

 

 

Мій вихідний день.

Le week-end, une exposition, participer a.

La forme passive

Parler des distractions

Ex. 2. p. 62.

Ex. 2. p. 62.

Ex. 2. p. 62.

12

 

 

Святкуємо разом.

Вечірка з друзями

Inviter qn, anniversaire, souhaiter, passer une bonne journée, organiser la fête

La forme interrogtіve

 

Ex. 1 p.67.

Ex. 4. p. 69.

Ecrire une invitation

Ex. 6. p. 70.

Ex. 2,  p.68.

Ex. 4. p. 69.

Ex. 2,  p.68.

Ex. 4. p. 69.

13

 

 

Подарунок другу.

Вибір подарунка.

Faire une excursion, voyager ensemble, choisir un cadeau,

un petit objet utile, vouloir offrir

Les prénoms

La voix passive

p. 72.

Ex. 4. p. 74.

Ex. 2. p. 73.

Ex. 9. p. 75.

Ex.l, p.72.

Dialogue p. 74.

Ex.l.p.72.

Dialogue p. 74.

14

 

 

Мої друзі. Справжній друг.

Un ami pour la vie, des points, vraie amitié, un bon cоpain, un veritable ami

Les adjectifs

Quelqu’un

Ex.4b. p. 79.

Ex. 1. p. 77.

Ex. 5-6, p.79.

Ex. 3. p. 78.

Ex. 4 p. 79.

Ex. 1. p. 77.

Ex. 4 p. 79.

Ex. 1. p. 77.

Тема 2.Франція.

 

15

 

 

 

Франція - шестикутник.

p. 4

Futur simple

p. 2 , ex. 5

p. 7 , ex. 6, 7

Texte , p. 4

Texte , p. 4

16

 

 

Географічне положення Франції.

p. 4

Futur simple

p. 6 , ex. 2

p. 8, ex. 8, 9, 10

Texte , p. 6

Texte , p. 6

17

 

 

Франція і Республіка.

 

Futur simple

p. 10,

p.11, ex. 4,5

p. 11, ex. 6,

p.12, ex. 7,8,9

p.11, ex. 3

Texte 1, p. 9

18

 

 

Регіони Франції

Назви регіонів за картою - p. 5

Futur simple

p. 13,

p. 14, ex. 4,5,

р. 15, ex. 6,7

p.15, ex. 9, 10, 11.

p.14, ex. 4, p.11

Texte 1, p. 13

19

 

 

Провінція Pays Basque

На основі

 Texte 2, p. 16

Futur simple

Розповідь за картою, р. 16.

р. 17

p. 17, ex. 5,

p.18, ex. 6, 7, 8, 9.

p.17, ex. 4

Texte 2, p. 16

20

 

 

Франція у світі.

p. 19

Passé simple

Futur simple

На основі опису,

p. 20 - 21

 

p.22, ex. 4,

p.23 -24, ex. 6 - 10

 

p.22, ex. 5

 p.22, ex. 5

21

 

 

Рельєф Франції

p. 27

p. 27

На основі фото, р. 25, 26, 27

p.28, ex. 7

Texte 4, p. 26

Texte 1, p. 25

22

 

 

Підсумковий урок з теми.  Bilan 1.

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Україна.

 

23

 

 

 

Географічне положення.

На основі

 Texte 2, p. 31

 

На основі карти p. 31 32

p.32, ex. 4

Texte 2, p. 31

Texte 2, p. 31

24

 

 

Сім чудес України.

На основі

 Texte , p. 33

 

Розповідь на основі 

Texte , p. 32, 33, 34

p. 46 - 47 , ex. 7

p. 47 - 48 , ex. 9, 10

p.23

Texte 8, p. 32 - 33

25

 

 

Українські землі.

На основі

 Texte , p. 35

Pronoms relatifs

На основі

 Texte , p. 35

На основі карти p. 36. 37, 38

p. 38 - 39, ex. 8 - 12

 

 

Texte 1, p. 35

26

 

 

Регіони України.

На основі

 Texte , p. 40. 41

Pronoms relatifs

На основі

 Texte , p. 41

 

p. 42 - 43, ex. 8 - 12

 

 

Texte 1, p. 40

Texte 7, p. 41 - 42

 

27

 

 

Подорож Україною.

На основі тексту p. 46

Pronoms relatifs

На основі діалогів , p. 44 - 45

Діалог , p. 44 – 45

р. 48, ex. 11

Texte , p. 46

p. 46 - 47 , ex. 7

p. 47 - 48 , ex. 9, 10

28

 

 

Підсумковий урок з теми.  Bilan 2.

 

 

 

 

 

 

29

 

 

Контроль аудіювання

 

 

 

 

 

 

30

 

 

Контроль письма

 

 

 

 

 

 

31

 

 

Контроль читання.

 

 

 

 

 

 

31

 

 

Контроль усного мовлення

 

 

 

 

 

 

32

 

 

Підсумково-узагальнюючий урок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ур.

Дата

Пр

Тема, підтема

Лексика

Граматика

Мовленнєва компетенція

Інтегровані змістові лінії

Аудіювання

Читання

Письмо

Говоріння

Екологічна безпека та сталий розвиток

Громадянська відповідальність

Здоров’я і безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

ІІ СЕМЕСТР

Тема 4 : Здоровий спосіб життя- мій стиль! Une vie saine .

34

 

 

Молодь і здоров я

Vocabulaire p. 86

Avoir, être au futur simple

Texte, p.84

Texte, p.84.

Ex.4. p. 85

Ex. 8, p. 86

 

Оцінює
інфраструктуру
дозвілля власної
громади

 

 

35

 

 

Обережно, шум!

Le vocabulaire p 89-90

Le futur simple

Texte, p 89-90,

Texte, p 89-90.

Ex.7, p. 90.

Ex. 9, p. 120

Проектує власні пов-сякденні дії
на захист
довкілля та
збереження
ресурсів

 

 

 

36

 

 

ГМО у нашому раціоні

Vocabulaire p.98.

Expression il faut

Texte.p. 98.

Textc,p. 98.

Л.x. 8, p. 94

p. 94.

 

 

 

Обговорює раціо-нальність
покупки

37

 

 

Здоров я і спорт

p. 98.

 

Dialogue, p. 98.

Dialogue, p. 98

Ex. 5, p.99

Les activités p. 98

 

 

 

 

38

 

 

Небезпека ожиріння.

p. 101

Verbe devoir

Texte, p. 101-102

Texte, p. 101-102

Ex. 2, p. 101

p. 101

 

 

 

Обговорює раціо-нальність
покупки

39

 

 

Боротьба за здоровий спосіб життя.  .Активне дозвілля.

p. 106.

Place de 1’ adjectif qualificatif

Texte, p. 106.

Texte, p. 106

Ex. 6, p. 108.

p. 107.

 

 

Впорядковує влас-ний робо-чий день з
дотриманнямздоро-вого
способу життя

 

40

 

 

В здоровому тілі здоровий дух.

p. 108.

Place de 1 adjectif qualificatif

Texte, p. 111.

Texte, p. 111.

Ex. 5, p. 112.

p. 108.

 

 

Надає
рекомендації щодо

дотрима-нняздоро-вогоспосо-бу життя

 

41

 

 

Мій стиль життя.

Revision de la lexique

 

 

 

Dialogues et monologues

Presentation

 

Описує власний
стиль жи-ття та ви-значає
пріоритети

 

 

Тема 5 : Музика. La musique.

42

 

 

Французька музика.

Vocabulaire, p, 107,

Phrase avec si

Dialogue p. 114.

Dialogue p. 114..

Ex. 4, p. і 16

Parler des événements

 

Демонструє
розуміння
цінності
культурного розмаїття

 

 

43

 

 

Музична культура

Розмаїття стилів та жанрів

 

p. 120

 

Phrase avec si

Texte p. 120

dialogue p. 110.

Ex. 5p.lll.

-savoir donner un conseil а son ami(e).

 

Демонструє
розуміння
цінності
культурного розмаїття

 

 

44

 

 

В музичному салоні.

p. 122.

Les mots abreges

Texte p. 122.

Texte p. 120.

Ex. 7, p. 122,

- savoir parler de la musique

 

Пояснює
правила
поведінки у
закладах
культури

 

 

45

 

 

Королева

французької

музики

p. 124-125

130

Connecteurs logiques.

Texte, p. 124-125

Texte, p. 124-125

Ex 8, p. 128.

Savoir parler de la musique

 

 

 

 

46

 

 

Молодіжна музика.

Revision

Les degrйs de comparaison.

Texte, p. 134

Texte, p. 134

Ex. 10, p. 133.

- savoir dйcrire la musique de la jeunesse

 

Висловлює  власне
ставлення дорозмаїт-тя молодіж-них субку-льтур і
течій

Наводить
приклади впливу
музики на
здоров’я і
самопочуття
 

 

47

 

 

Музика-улюблений вид дозвілля

Revision

Le futur simple

Texte, p. 126

Texte, p. 126

Ex. 9, p. 128.

Parler de la musique

 

 

 

Обговорює
можливості
замовлення
квитків онлайн

48

 

 

Мої музичні смаки та уподобання

Revision de la lexique

 

Les chansons françaises

 

Presentation

Presenta-tion

 

Висловлює
власне
ставлення до розмаї-ття культур і  течій

 

 

Тема 6 : Засоби масової інформації. Mass Media

49

 

 

3 історії мас-медіа.

Vocabulaire p. 137

La forme passive

Texte p. 136-137

Texte p. 136-137

Ex. 4, p. 138

p. 37.

 

 

 

 

50

 

 

Іитернет як один із засобів комунікації

Vocabulaire p. 141- 142.

La forme passive

Texte p. 141.

Texte p. 141.

Ex.5, p. 142

Parler de 1 Internet

 

Демонструє розуміння основ
медіа-гра-мотності

Пояснює
правила
безпечної
поведінки
онлайн

 

51

 

 

Французька преса.

Vocabulaire p. 141-142

La forme passive

Texte p. 145

Texte p. 145

Ex. 5, p. 146

p. 145

 

Порівнює типові
для різних
культур
вербальні та невер-бальні
норми поведінки

 

 

52

 

 

Підліткові газети і журнали.

Vocabulaire p. 150

La forme passive

Dialogue p. 150.

Dialogue p. 150

Ex 8, p. 150

p. 150

Визначає
достовірність інформа-ції

 

 

 

53

 

 

Мобільний гелефон як засіб спілкування.

p. 124.

Revision

Ex.8.p.l24.

Ex.8, p.124.

Ex.5, p. 122.

Ex. 9, p. 124.

 

 

Обговорює позитив-ні та нега-тивнінас-лідки від
певних
винаходів

 

54

 

 

Мої улюблені програми

 ( журнали, газети)

blâmer,un éloge, flatteur, abaisser,

remplir, intervenir,

légalement, entre-mêlé, la pression du pouvoir

La forme passive

аудіозаписи

Монологічні висловлювання

 

 

Визначає
достовірність інформа-ції

 

 

 

55

 

 

Поширення французької через ЗМІ та інтернет

La chaîne, la fréquence, se procurer, le kit de conne-xion, le forfait

La forme passive

аудіозаписи

Ситуативне мовлення

 

 

 

 

Пояснює
правила
безпечної
поведінки
онлайн

 

Тема 7 :Література. La littérature

56

 

 

Шкільна бібліотека- віконечко у світ літератури

Р.155

Les temps indicatif

Р.155

Р.155-156

Р.157. ех.9-10

Répondre aux questions

 

Обговорює
розмаїття
літературн.
спадщини

 

 

57

 

 

З історії французької літератури

Р.158-160

Les temps indicatif

Р.158

Р.158-159

Р.160,ех.6-7

Donner une opinion

 

Обговорює
розмаїття
літературн.
спадщини

 

 

58

 

 

Жюль Верн. Життя та творчість

Chatoyant, valoir, des-tiné,une anti-cipation,mép-risé,assurer, nimbé, un goudron,une épice, fertile, avoué,

fasciné, oser, se plaindre

Les temps de l'indicatif

Р.162

Р.162-163

Ех.6,р.163

Ситуативне мовлення

 

Демонструє
розуміння
цінності
культурного
розмаїття

 

 

59

 

 

Батько наукової фантастики

Chatoyant, valoir, desti-né,uneantici-pation,

assurer, nimbé,

Les temps de l'indicatif

відео

Р.165

ДЗ

Ситуативне мовлення

 

 

 

Демонструє
розуміння
цінності праці та
працьовитості  для досягнення
добробуту

60

 

 

Байки Ла Фонтена

le renard, l’hareng,l'anguille,

 la lamproie, le blaireau, la charrette, se moquer, furieux, un hôte, la proie

Passé simple

аудіозапис

Р.167

ДЗ

Ситуативне мов-лення

 

Робить
повідомлення про
літературн.
спадщину

 

 

61

 

 

Антуан  де Сент Екзюпері. «Маленький принц»

Le renard, se moquer, furieux, un hôte, apprivoiser

Passé simple

Фрагмент мультфільму

Р.169

Р.170,ех.9-10

Composition des dialogues et des

monologues

 

 

 

 

62

 

 

А ви любите комікси?

Se dérouler, livrer, un palmarès, des préados, la dôlerie

Révision

 

Р.176

Р.178,ДЗ

Ситуативне мовле-ння

 

Порівнює типові
для різних
культур
вербальні та невербальні
норми поведінки

 

 

63

 

 

Мій улюблений письменник

Révision de la lexique

Révision

 

 

твір

Raconter ses impre-ssions

 

 

 

 

64

 

 

Контроль аудіювання

 

 

 

 

65

 

 

Контроль письма

 

 

 

 

66

 

 

Контроль читання

 

 

 

 

67

 

 

Контроль усного мовлення

 

 

 

 

68

 

 

Аналіз контрольних робіт

 

 

 

 

69

 

 

Мої плани на літо. Самоперевірка досягнень.Вікторина

Révision de la lexique

Révision

 

 

 

Ситуативне мовле-ння

 

 

 

 

70

 

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Соболь Анна
  дуже гарно написано
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
22 січня 2018
Переглядів
4931
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку