Урок "BONJOURS, LA FRANCE!"

Про матеріал

Метою урока є накопичення, закріплення лексики та формування вміння застосовувати її на практиці, розвиток комунікативної компетентності учнів, виховання культури особистості та здатності до співпраці. Використання ігрових та інтерактивних форм роботи сприяє ефективнішому засвоєнню матеріалу. Виконуючи завдання, учні мають змогу визначити свої знання з даної та попередніх тем, розвивати уміння створювати особисті висловлювання, аргументувати. Використовуються усі види мовленнєвої діяльності, застосовуються індивідуальні, групові, парні та ігрові форми роботи.

Перегляд файлу

ТЕМА: BONJOURS, LA FRANCE!

ПРАКТИЧНА МЕТА: формувати в учнів уміння розповідати про країну, мову якої вивчають, здійснювати усне спілкування, стисло висказувати свої думки, аргументувати.

  ОСВІТНЯ МЕТА: Удосконалювати лексико-граматичні навички, навички аудіювання, монологічного та діалогічного усного мовлення учнів по даній темі, самостійного мислення та мовленнєві навички учнів.

РОЗВИВАЮЧА МЕТА: Розвивати комунікативну, соціокультурну компетенції учнів.

ВИХОВНА МЕТА: Виховувати в учнів культуру особистості та здатності до співпраці, почуття захоплення французькою мовою, сприяти формуванню в їх свідомості стійкого інтересу до вивчення предмета. Виховувати в учнів почуття поваги до традицій, культури та національних атрибутів Франції,  толерантність, відповідальність.                        

  Обладнання уроку: інтерактивна дошка, комп’ютер, електронні презентації, відеофільми, аудіозаписи, різнокольорові картки, таблиця утворення майбутнього часу Le futur proche.

ХІД УРОКУ :

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ МОМЕНТ. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

P. Bonjour, chers amis. Сomment vous santez-vous? Comment ça va? (На мультимедійному екрані відео, учні співають пісню «Comment ça va?».

http://www.youtube.com/watch?v=1uvzHXvqDrk

P. Je suis contente de vous voir et j’espère que notre travail d’aujourd’hui soit bienfaisant et intéressant.

Commençons notre travail. Je vous propose de regarder un petit film et de deviner de quoi nous allons parler aujourd’ hui.

Учитель пропонує дітям подивитися фільм і сказати, про що піде мова на уроці. Учні дивляться фільм і визначають тему уроку. 

http://www.youtube.com/watch?v=MxTgSmcXfzU  

P.Vous avez raison, nous allons parler de la France. La France est le plus grand pays de l’Europe, sa capitale est Paris. Vous êtes tous les touristes et vous allez visiter la France.

     2. Фонетична зарядка.                                      

P. Nomez  les mots avec les sons nasaux.

На мультимедійному екрані зображені  слова  з носовими звуками, необхідно назвати слова з теми, у вимові яких наявні ці звуки.                                        

France, million, monument, rencontrer, gens, langue, connaissance, occidentale, population, habitant, presenter, grande, la Manche, océan, montagne, centre, souvent, tranquille, Nante, tempéré, continental, Lyon, principale, frontière, continent.                                      

      3.МОВНА ЗАРЯДКА.

 P. Connaissez-vous quelle fête célèbrent tous les pays phrancophones en mars? Non ?

 Le 20 mars tous les pays francophones célèbrent la journée de la Francophonie, le jour de la création de  l’Organisation Internationale de la Francophonie.

P. Connaissez-vous dans quels pays parle-t-on francais ?  Je vous propose de regarder le vidéo sur le sujet «Le français dans le monde».

  Учні дивляться відео з сюжету франкомовних країн.

       http://www.youtube.com/watch?v=K6KniRMNS_A

 P. Remplissez le tableau avec les noms des pays. Pour bien faire cette exercice il faut se rappeler la règle d’emploi des prépositions avant les noms des pays.

Où parle-t-on français ?                                                                                               

  La France, les Pays-Bas, la Tunisie, les Etats-Unis, l’Italie, l’Algérie, le Luxembourg, la Russie, le Maroc, la Suisse, le Cameroun, la Belgique, le Canada. 

On parle francais …

 

 

 

1. EN……………………………………..     2. AU ……………………………..                

  3. AUX…………………………………..          

        E. Verifient leurs tableaux en les comparant avec le tableau de l’écran ensuite inscrivent le resultat dans la carte.  Учні заповнюють таблицю з назвами країн з прийменниками і зрівнюють з результатами  на екрані.                               

      4.Робота за комп’ютером-вихід в Інтернет.

P. Maintenant vous allez travailler en groupes.

Cest lordinateur et l internet qui vous aident à trouver l’ information.  Je vous propose de prendre les places devant l’ ordinateur et trouver l’ information sur le temps en France, l’hotel, l’adresse, le téléphone, le prix des billets et le transport qu’ il peut prendre pour y aller.  Avant de faire un voyage chaque groupe va trouver  l’ information necessaire. Après avoir faire ce travail vous aller informer vos resultats.

Учням необхідно знайти інформацию перед поїздкой у Францію в інтернеті. Для виконання цього завдання клас об’єднується в 3 групи. Одна група знаходить інформацію за погоду у Франції, друга шукає адрес, та телефон гостиници. Третя шукає підлеглий транспорт та ціни на білети.  Після виконання завдання по Інтернету, учні коментують результати своїх досліджень .

    5. РОБОТА В ІНТЕРАКТИВНИХ ГРУПАХ. Ділова гра. 

Для виконання цього завдання клас об’єднується в 4 групи. Учні намагаються обсудити питання зв’язані з поїздкою у Францію: про речі, яки необхідно покласти у валізу, погоду під час подорожі, кращу пору року для подорожі, який транспорт необхідно вибрати і аргументувати свої відповіді, використовуючи моделі.

P. Aujourd’hui il fait beau. C’est le temps de voyager. Faisons le voyage ensemble!                                                                                                 

1) Avant de faire un voyage nous devons faire notre valise. Ecrivez tout ce que vous voulez prendre pour être sur de ne rien oublier. Dites selon le modele:

E. Nous allons prendre une carte (un compass, un guide, un dictionnaire, une robe, des baskets).  

2)  P. Quelle est la meilleure saison de l’année pour voyager en France?

 Prouvez selon le modèle:  Le printemps est la meilleure saison de l’année pour le voyage parce que…   

На мультимедійному екрані зображені 4 пори року. Учні описують  одним реченням пору року за  допомогою вивченої лексики, намагаються дати відповідь на запитання: «Яка найкраща пора року для подорожі у Францию?» і аргументувати свою відповідь, використовуючи модель.                                      

3) P. Quel  moyen de transport  préférez-vous ?

Учні вибирають улюблений від транспорту для подорожі.                                  

E. Je voudrais voyager en avion (en train, en auto, en bateau) parce que   .                                                                                                                                                                                                                4)P. On dit : «Connaitre les gens c’est mieux que de visiter des monuments historique».

Учні доказують, що знайомитись з людьми краще ніж з пам’ятниками.

 P. Etes-vous d’accord? Quelle est votre opinion ?  

 E.A  mon avis…

   Je crois que...

   On peut dire que...

   Je pense que...

   Je suis d’ un autre avis...

   Je ne suis pas d’ accord...

   Je ne pense que...

     6.РОЗВИТОК НАВИЧОК ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ.

P. Ce point de notre plan s’appelle « La réservation des billets ».

Dites-moi svp. comment on-peut réserver les billets à l’aéroport ?

E.  On-peut le faire en s’adressant dans une agence Air France

E. Par télèphone.

1)LISEZ LE dialogue.

Учні читають діалог.

-Agence de voyage Air France, bonjour!

-Bonjour! Je peux réserver les billets?

-Combien de billets voulez-vous reserver?

-15 billets.

-A quelle date voulez-vous partir?

-Le douze.

-En quelle classe (classe affaires, classe économique )?

-Je voudrais une place «affaires» dans l’avion de Paris  départ de Borispil à 19 h 30.      

 2)Répondez à mes questions.

Учні відповідають на питання по содержанию діалогу

P.  Où se passe l’action ?

E.  L’action se passe dans l’aéroport.

P.  Qui sont les personnages ?

E.  Les personnages sont un réservatrice et une cliente.

P.  De quoi s’agit-il ?

E.  Il s’agit de la réservation des billets.

   3) Le jeu «Interview».

Гра «Інтерв’ю».

P. Je veux vous présenter Catherine. Elle est journaliste francaise.

Elle  veut vous poser quelques questions.

Tachez de comprendre son discours et répondez aux questions.

Journaliste: Quelle grand aéroport international savez-vous ?

E.  L’aéroport Roissy- Charles de Gaulles est un grand aéroport moderne international.

 Les avions de tous les pays du monde y decollaient et atterissaient sans cesse. 

Dans  l’aéroport est le grand hall de l’aérogare.

C’est lieu est très animé.

 Journaliste: Outilisez-vous souvent l’avion comme moyen de transport?

E. Bien sûr. L’avion est le moyen rapide et très comfortable.

Journaliste: Qu’est-ce que vous – aimez faire pendant le vol?

E. Les avions modernes sont comfortables.

 On peut travailler, lire les livres, écouter de la musique, voir un film.

Journaliste: Pouvez-vous lire les tableaux indiquant les heures d’arrivé et de départ  de differents vols ?

E.  Bien sûr. Les tableaux indiquaient les heures de départ, l’arrivé du vol.

Journaliste:  Merci.

    7 Le  voyage à travers la France.

1 )P. Faisons un voyage à travers la France. Regardons le vidéo sur «la Géographie de la France». http://www.youtube.com/watch?v=zymObk9MNKk.

Учні дивляться відео з географії Франції.                                

2) P.  Je vous ai prié de préparer le projet sur la France.

A la leçon precedente nous avons travaillé avec le texte parlant de la géographie de la France et avec la carte de la France. Nous avons ecrit le plan  d’après lequel vous allez parler de la France.

(На мультимедійному екрані ПРЕЗЕНТАЦІЯ  учнів «Bonjour, la France».

Учні представляють Францію за допомогою презентації).                       

    8. Lisez pour cocher la bonne réponse.

Учні відповідають на питання географічної вікторини.                             

 1). La France est située en Europe___

    -orientale

    - centrale

    -occidentale

2). Elle compte___  millions d’habitants

    -45

    -60

    -50

3). Elle est baignée par___

    -la Méditerranée,Ocèan Indien, mer Noir

    -la mer du Nord, la Manche, l’océan Pacifique

     -l’océan Atlantique, la mer du Nord, la Manche, la Méditerranée 

4). La France est souvent appelée___

-le Triangle

         -l’Hexagone

          -le Pentagone

5). Elle a des frontièrs communes avec___

-la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, l’Espagne

          -la Tunisie, l’Espagne le Luxembourg, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie,

           -l’Allemagne, la Suisse, l’Espagne, la Belgique,La Chine, le Luxembourg

   6). Au centre du pays se trouve___

      - un grand plateau

 -un grand monument

  -une petite cathédrale

 7). Il y a quatre grands fleuves___

- la Seine, la Loire, le Danube, la Garonne

-la Seine, le Rhin, la Volga,le Rhone

 -la Seine, la Loire, la Garonne, le Rhone

 8). Le climat de la France est___

     -subtropical, oceanique, méditerranéen

      -continental, méditerranéen

       -continental, oceanique et méditerrannéen

 9). La capitale de la France est___

    -Nantes

     -Paris

     -Marseille

             9.  RELIEZ.

Учні з’єднують слова з географічними назвами.

 • Bordeaux ........................................................ c’est un  continent
 • La Loire............................................................ c’est une mer
 • La Mediterranee.............................................. c’est un fleuve
 • La MassiF Central............................................. c’est une nationalité
 •  La Suisse......................................................... c’est une langue
 •  La Manche...................................................... c’est une ville

        .      La France .......................................................... c’est un plateau                                               

        .     L’Europe............................................................  c’est un pays

        .     Japonaise............................................................c’ est un océan

        .    L’espagnol............................................................ c’est une montagne

    10.  Les symboles de la France.  

P.Mes amis, comment pensez-vous quelle  est la chançon la plus importante dans chaque pays laquelle on chante à l’occasion officielle et solennelle ?

E.L’Hymne.

P.Vous avez raisons !

P.Je vous propose d’écouter l’hymne de la France «La Marseillase».

 Учитель пропонує дітям прослухати гімн Франції.    http://music.yandex.ua/#!/track/1898684/album/194298 

    11. P. Avez-vous aimé cette chançons? .

Учні описують свої враження від прослуханої  пісні, користуючись опорною таблицею

 J’ai aimé (n’ai pas aimé) cette chançon parce qu’elle est...

-solennelle

-patriotique

-assomnante

-ennuyeuse

-melodique

-rythmique

 

    12. P. Parlons d’autres symboles. Je vous ai prié de préparer le projet sur les symboles de la France.

На мультимедійному екрані ПРЕЗЕНТАЦІЯ   учнів  «Les symboles de la France».

     12. РОЗВИТОК НАВИЧОК МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ.

 La carte d’identité de la France.

 P. Maintenant vous allez travailler en groupes. Vous allez recevoir les documents contenant l’information sur la France. A l’aide de ces documents et de la carte physyque vous devez remplir la carte d’identité de ce pays.  Apres vous choisissez qui va presenter votre carte d’identité.

E.  Presentent leurs cartes d’identités.

P.  Maintenant vous connaissez assez bien la France.

 (Учні працюють в інтерактивних групах. За допомогою документів з інформацією по Франції і фізичної карти, заповнюють візитну картку і представляють країну).

    13. РОЗВИТОК НАВИЧОК АУДІЮВАННЯ.

1.Ecoutez le texte «Bon voyage!»

                                                      Mots nouveaux:

       -se jeter

-un Congolais

-tout à coup

- être sûr

        -un requin

En Afrique

                Un jeune homme est arrivé en Afrique pour y passer ses vacances. Il regarde le beau paysage: le fleuve Congo qui se jette dans l`océan.Il fait très chaud et l`eau du fleuve est si bleue! Le jeune homme veut bien se baigner mais il a peur des crocodiles. Enfin il voit un  Congolais et lui demande:

-Y a-t-il des crocodiles par ici?

-Oh! Non, monsieur.

Alors le jeune homme saute dans l`eau. Quel plaisir! Il nage loin du bord. Tout à coup, il a de nouveau peur et il crie au Congolais:

-Tu es bien sûr qu`il n`y a pas de crocodiles?

       -Sûr, monsieur! Ils ne viennent jamais par ici. Ils ont trop peur des requins.

Після прослухування тексту учні отримують роздатковий матеріал з наступним завданням:

 1. Repondez aux questions:
 1. Où est-ce qu`il est arrivé, un jeune homme?
 2. Pourquoi est- il arrivé en Afrique?
 3. Comment s`appelle le fleuve?
 4. Comment est le paysage?
 5. De quoi est- ce que  le jeune homme a peur?
 6. Y a-t-il des crocodiles dans le fleuve?
 7. Pourquoi il n`y a pas de crocodiles dans le fleuve?
 1.  Choisis les phrases qui correspondent au texte.
 1. Un jeune homme est arrivé en Afrique pour y s`amuser.
 2. Un jeune homme est arrivé en Afrique pour y travailler.
 1. Il fait beau.
 2. Il fait mauvais.
 1. Le jeune homme a peur des crocodiles.
 2. Le jeune homme a peur des tigres.
 1. Dans le fleuve il y a beaucoup de crocodiles.
 2. Dans le fleuve il y a beaucoup de requins.
 1. Les requins ont peur des crocodiles.
 2. Les crocodiles ont peur des requins.

Підведення підсумків. Рефлексія.

P. Et bien mes amis. Notre visite en France est terminéе.Vous avez bien travaillé aujourdhui.

P.Quel est votre impression de notre leçon?

Moi

Je me suis intéressé(e) à … parce que …

Je voudrais apprendre / lire de …… parce que …

Je suis / je ne suis pas content(e) de mon travail parce que...

Nous avons appris à … travailler ensemble / faire des projets.

Notre leçon

Notre leçon est … intéressante / utile / réussie.

        Devoir.

Vous êtes tous les touristes. Ecrivez une petite composition « Je voudrais visiter  la France ».

Chers amis ! Notre connaissance avec si admirable pays se termine… Je vous remercie pour votre attention et souhaite de visiter la France !

Bonne chance!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додав(-ла)
Шутова Каміла
Додано
5 квітня 2018
Переглядів
2902
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку