10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Календарне планування уроків хімії в 7 класі.

Про матеріал

Календарне планування уроків хімії в 7 класі.

Складене згідно нової редакції програми«Хімія для 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Державного стандарту базової і повної середньої освіти», оновлена редакція 2017р..

1, 5 годин на тижнень всього 52,5 годин

Перегляд файлу

Календарне планування уроків хімії в 7 класі.

Складене згідно нової редакції програми  «Хімія для 7-9 класів  загальноосвітніх навчальних закладів Державного стандарту базової і повної середньої освіти», оновлена редакція 2017р..

1, 5 годин на тижнень всього 52,5 годин

№ п/п

В темі

Тема уроку

Практичні роботи

Навчальні проекти

Дата проведення уроку

примітка

І семестр

А

Б

В

 

Вступ

 

 

 

 

 1.  

1

Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі.

 

04/09

05/09

03/09

 

 1.  

2

Короткі відомості з історії хімії. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті

Навчальні проекти

1. Хімічні речовини навколо нас.

2. Історичне значення вогню.

11/09

12/09

07/09

 

 1.  

3

Ознайомлення з  лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії, маркуванням небезпечних речовин. Правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії.

Демонстрації

1. Взаємодія харчової соди (натрій гідрогенкарбонату) з оцтом (водним розчином етанової кислоти).

2. Зміна забарвлення природних індикаторів у середовищі побутових хімікатів і харчових продуктів.

Лабораторні  досліди

1. Дослідження будови полум’я.

2. Ознайомлення з маркованням небезпечних речовин (на прикладі побутових хімікатів).

13/09

14/09

10/09

 

 1.  

4

Практична робота 1.

Правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Будова полум’я

Практична робота 1.

 

18/09

19/09

17/09

 

ТЕМА 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

 

 

 

 

 1.  

1

Фізичні тіла. Матеріали. Молекули. Атоми. Речовини.

Як вивчають речовини.

Спостереження й експеримент у хімії.

Домашній експеримент

1. Взаємодія харчової соди із соком квашеної капусти, лимонною кислотою, кефіром.

25/09

26/09

21/09

 

 1.  

2

Фізичні властивості речовин.

Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей.

Лабораторні досліди

3. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин.Опис спостережень. Формулювання висновків.

27/09

28/09

24/09

 

 1.  

3

Практична робота 2. Розділення неоднорідної суміші

Практична робота 2

Розділення сумішей..

02/10

03/10

01/10

 

 1.  

4

Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі.

 

 

09/10

10/10

05/10

 

Тематична атестація 1

 1.  

5

Ознайомлення з періодичною системою хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

Демонстрації

3. Періодична система хімічних елементів.

4. Зразки металів і неметалів.

5. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовин (реальний або віртуальний).

11/10

12/10

08/10

 

 1.  

6

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.

 

16/10

17/10

19/10

 

 1.  

7

Різноманітність речовин

Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи

Лабораторні досліди

4. Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин.

5-9. Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.

23/10

24/10

22/10

 

 1.  

8

Прості та складні речовини. Багатоманітність речовин.

 

25/10

26/10

05/11

 

 1.  

9

Хімічні формули речовин.

 

06/11

07/11

09/11

 

Тематична атестація 2

 1.  

10

Валентність хімічних елементів.

 

13/11

14/11

12/11

 

 1.  

11

Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.

 

15/11

16/11

19/11

 

 1.  

12

Узагальнення вивченого з теми «Початкові хімічні поняття».

 

20/11

21/11

23/11

 

 1.  

13

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою.

 

27/11

28/11

26/11

 

 1.  

14

Розрахункові задачі 1.Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою

Розрахункові задачі

1. Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.

29/11

30/11

03/12

 

 1.  

15

Масова частка елемента в складній речовині

Розрахункові задачі

2. Обчислення масової частки елемента в складній речовині.

3. Обчислення маси елемента в складній речовині за його масовою часткою.

04/12

05/12

07/12

 

 1.  

16

Розрахункові задачі  2. Обчислення масової частки елемента в складній речовині.

Розрахункові задачі

2. Обчислення масової частки елемента в складній речовині.

3. Обчислення маси елемента в складній речовині за його масовою часткою.

11/12

12/12

10/12

 

 1.  

 

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують.

Навчальні проекти

3. Хімічні явища у природі.

4. Хімічні явища у побуті.

5. Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах.

6. Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості.

13/12

14/12

17/12

 

 1.  

 

Узагальнення вивченого

Контрольна робота

 

18/12

19/12

21/12

 

 

Календарне планування уроків хімії в 7 класі.

ІІ семестр 7 клас

Тема 2. Кисень

 

 

 

 1.  

Хімічні властивості речовин

Лабораторні досліди

5-9. Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.

12.01

15.01

10.01

 1.  

Практична робота.

Дослідження фізичних і хімічних явищ

Практична робота.

16.01

19.01

17.01

 1.  

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій.

 

23.01

22.01

17.01

 1.  

Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

 

26.01

29.01

24.01

 1.  

Повітря, його склад. Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі.

 

30.01

02.02

31.01

 1.  

Добування кисню в лабораторії та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор. Способи збирання кисню. Доведення наявності кисню

 

06.02

05.02

31.01

 1.  

Практична робота 4. Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності

Практична робота 4.

09.02

12.02.

07.02

 1.  

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення

 

13.02

16.02

14.02

 1.  

Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання)

 

20.02

19.02

14.02

 1.  

Умови виникнення та припинення горіння Маркування небезпечних речовин

 

23.02

26.02

21.02

Тематична атестація 4

 1.  

Колообіг Оксигену в природі.

 

27.02

02.03

28.02

 1.  

Озон.

 

06.03

05.03

28.02

 1.  

Проблема чистого повітря.

Навчальні проекти

6. Проблема забруднення повітря та шляхи розв’язування її

09.03

12.03

07.03

 1.  

Застосування та біологічна роль кисню

Навчальні проекти

7. Дослідження зміни концентрації вуглекислого газу у класній кімнаті під час занять

13.03

16.03

14.03

Тема 3. Вода

 1.  

Вода, склад и молекули, поширеність у природі, фізичні властивості.

 

20.03

19.03

14.03

 1.  

Вода — розчинник. Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

 

23.03

02.04

21.03

 1.  

Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

 

03.04

13.04

04.04

 1.  

Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині.

Розрахункові задачі

06.04

16.04

11.04

 1.  

Виготовлення розчину.

 

 

10.04

23.04

11.04

 1.  

Виготовлення розчину.

міні-проект10. Дослідження фізичних і хімічних властивостей вод

17.04

27.04

18.04

Тематична атестація 5

 1.  

Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи. Поняття про індикатори

 

20.04

30.04

25.04

 1.  

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини.

 

24.04

07.05

25.04

 1.  

Кислотні дощі. Проблема чистої води.

Міні-проект 9. Дослідження якості води з різних джерел

04.05

11.05

02.05

 1.  

Охорона водойм від забруднення.

Міні-проект 8. Проблема збереження чистоти водойм

08.05

14.05

16.05

 1.  

Очищення води на водоочисних станціях (екскурсія на водоочисну станцію). Очищення води в домашніх умовах

Міні-проект 11 Способи очищення води в побуті

11.05

21.05

23.05

 1.  

Контрольна робота

 

15.05

25.05

23.05

 1.  

Узагальнення вивченого

 

18.05

 

 

 1.  

Узагальнення вивченого

 

22.05

 

 

Тематична атестація 6

 

docx
Додано
18 вересня 2018
Переглядів
522
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку