Контрольна робота №1 " Початкові хімічні поняття (І частина)"

Про матеріал

Контрольна робота №1 для учнів 7 класу з теми "Початкові хімічні поняття (І частина). Контрольна робота містить 30 варіантів завдань. Можна використовувати не всі варіанти.

Перегляд файлу

Варіант 1

1.Вкажіть назву речовини:

А) ніж;     Б) залізний дріт;      В) залізо;     Г) цвях.

2.Вкажіть чисту речовину:

А) морська вода;    Б) вода;

В) річкова вода;      В) мінеральна вода.

3. Вкажіть хімічне явище:

А) замерзання води;

Б) іржавіння заліза;

В) розділення повітря на кисень і азот.

4. Який символ Карбону?

А) С;   Б) Са;   В) К;   Г) СІ.

5. Якому елементу відповідає значення відносної атомної маси 23?

А) Аргентуму;    Б) Іоду;    В) Натрію;      Г) Меркурію.

6. Знайдіть у кожному наборі хімічних елементів такий, що відрізняється від інших за положенням у періодичній системі, та вкажіть його порядковий номер:

А) Si, Cl, Ar, Na, O;

Б)  Ca, In, Ga, Al, B.

7. Визначте кількість протонів  в атомах Бору, Фосфору, Мангану та вкажіть заряд ядра.

8. Вкажіть метод за допомогою якого можна розділити суміш крейди з водою.

9. Які із частинок, що входять до складу атомів мають позитивний заряд?

10. Вкажіть елемент метал:

А) Na;   Б) Cr;     В) C;     Г) Ne.

11. Вкажіть назви хімічних елементів 2 періоду.

12. Запишіть символи та назвіть елементи з порядковими номерами 4, 14, 24.

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

1.Вкажіть назву речовини:

А) вода;     Б) айсберг;      В) скляна лійка;     Г) склянка.

2.Вкажіть чисту речовину:

А) йод;    Б) розчин йоду;

В) річкова вода;      В) мінеральна вода.

3. Вкажіть хімічне явище:

А) замерзання води;

Б) скисання молока;

В) розділення повітря на кисень і азот.

4. Який символ Купруму?

А) С;   Б) Са;   В) К;   Г) Сu.

5. Якому елементу відповідає значення відносної атомної маси 108?

А) Аргентуму;    Б) Іоду;    В) Натрію;      Г) Меркурію.

6. Знайдіть у кожному наборі хімічних елементів такий, що відрізняється від інших за положенням у періодичній системі, та вкажіть його порядковий номер:

А) Si, Cl, Ar, Na, В;

Б)  Si, In, Ga, Al, B.

7. Визначте кількість протонів  в атомах Оксигену, Натрію, Неону та вкажіть заряд ядра.

8. Вкажіть метод за допомогою якого можна розділити суміш кухонної солі з водою.

9. Які із частинок, що входять до складу атомів мають негативний заряд?

10. Вкажіть елемент метал:

А) Cr;   Б) Са;     В) C;     Г) Ne.

11. Вкажіть назви хімічних елементів  2А групи.

12. Запишіть символи та назвіть елементи з порядковими номерами 3, 13, 23   .

Варіант 3

1.Вкажіть назву речовини:

А) фарфорова чашка;     Б) алюмінієва ложка;      В) алюміній;     Г) дріт.

2.Вкажіть чисту речовину:

А) цукор;    Б) молоко;

В) річкова вода;      В) цукровий сироп.

3. Вкажіть хімічне явище:

А) плавлення свічки;

Б) гасіння соди оцтом;

В) випаровування води.

4. Який символ Хлору?

А) С;   Б) Са;   В) К;   Г) СІ.

5. Якому елементу відповідає значення відносної атомної маси 127?

А) Аргентуму;    Б) Іоду;    В) Натрію;      Г) Меркурію.

6. Знайдіть у кожному наборі хімічних елементів такий, що відрізняється від інших за положенням у періодичній системі, та вкажіть його порядковий номер:

А) Si, Ge, Sn, Pb, As;

Б)  Mg, Al, Ti,Si, P.

7. Визначте кількість протонів  в атомах Магнію, Фосфору, Аргону та вкажіть заряд ядра.

8. Вкажіть метод за допомогою якого можна розділити суміш тирси з водою.

9. Які із частинок, що входять до складу атомів мають нульовий заряд заряд?

10. Вкажіть елемент метал:

А) Ва;   Б) Cr;     В) C;     Г) Ne.

11. Вкажіть назви хімічних елементів 3Б групи.

12. Запишіть символи та назвіть елементи з порядковими номерами 2, 12, 22.

 

 

 

 

Варіант 4

1.Вкажіть назву речовини:

А) кухонна сіль;     Б) мідний дріт;      В) сніжинка;     Г) срібна монета.

2.Вкажіть чисту речовину:

А) нафта;    Б) дистильована вода;

В) річкова вода;      В) джерельна вода.

3. Вкажіть хімічне явище:

А) почорніння цукру при нагріванні;

Б) утворення мильних бульбашок;

В) плавлення скла.

4. Який символ Калію?

А) С;   Б) Са;   В) К;   Г) СІ.

5. Якому елементу відповідає значення відносної атомної маси 201?

А) Аргентуму;    Б) Іоду;    В) Натрію;      Г) Меркурію.

6. Знайдіть у кожному наборі хімічних елементів такий, що відрізняється від інших за положенням у періодичній системі, та вкажіть його порядковий номер:

А) Ca, Sc, Si, V, Cr;

Б)  F, Br, Se, Cl, I.

7. Визначте кількість електронівв атомах Бору, Силіцію, Мангану та вкажіть заряд ядра.

8. Вкажіть метод за допомогою якого можна розділити суміш глини з сіллю.

9. Які із частинок, що входять до складу атомів мають відємний заряд?

10. Вкажіть елемент метал:

А) Р;   Б) Cr;     В) Cа;     Г) Ne.

11. Вкажіть назви хімічних елементів 3 періоду.

12. Запишіть символи та назвіть елементи з порядковими номерами 5, 15, 25.

 

 

Варіант 5

1.Вкажіть назву речовини:

А) крохмаль;     Б) свинцева пластинка;      В) стовпчик ртуті;     Г) магніт.

2.Вкажіть чисту речовину:

А) мідь;    Б) залізні ошурки;

В) річкова вода;      В) мідна дротина.

3. Вкажіть хімічне явище:

А) кування заліза;

Б) гниття листя;

В) розділення повітря на кисень і азот.

4. Який символ Фосфору?

А) С;   Б) Са;   В) Р;   Г) СІ.

5. Якому елементу відповідає значення відносної атомної маси 28?

А) Аргентуму;    Б) Іоду;    В) Силіцію;      Г) Меркурію.

6. Знайдіть у кожному наборі хімічних елементів такий, що відрізняється від інших за положенням у періодичній системі, та вкажіть його порядковий номер:

А) Be, C, O, P, Ne;

Б)  Be, Mg, Sc, Sr, Ca.

7. Визначте кількість протонів  в атомах Карбону, Сульфуру Феруму та вкажіть заряд ядра.

8. Вкажіть метод за допомогою якого можна розділити суміш заліза з піском.

9. Які із частинок, що входять до складу атомів мають додатній заряд?

10. Вкажіть елемент метал:

А) Cu;   Б) Cr;     В) C;     Г) Ne.

11. Вкажіть назви хімічних елементів 6А групи.

12. Запишіть символи та назвіть елементи з порядковими номерами 6, 16, 26.

 

 

 

 

 

 

Варіант 6

1.Вкажіть назву речовини:

А) ніж;     Б) залізний дріт;      В) залізо;     Г) цвях.

2.Вкажіть чисту речовину:

А) морська вода;    Б) вода;

В) річкова вода;      В) мінеральна вода.

3. Вкажіть хімічне явище:

А) почорніння мідної пластинки при нагріванні;

Б) розчинення цукру у воді;

В) танення льоду.

4. Який символ Кальцію?

А) С;   Б) Са;   В) К;   Г) СІ.

5. Якому елементу відповідає значення відносної атомної маси 127?

А) Аргентуму;    Б) Іоду;    В) Натрію;      Г) Меркурію.

6. Знайдіть у кожному наборі хімічних елементів такий, що відрізняється від інших за положенням у періодичній системі, та вкажіть його порядковий номер:

А) Si, Ge, Sn, Pb, As;

Б)  Mg, Al, Ti,Si, P.

7. Визначте кількість електронівв атомах Бору, Силіцію, Мангану та вкажіть заряд ядра.

8. Вкажіть метод за допомогою якого можна розділити суміш глини з сіллю.

9. Які із частинок, що входять до складу атомів мають відємний заряд?

10. Вкажіть елемент метал:

А) C;   Б) Cr;     В) Cа;     Г) Ne.

11. Вкажіть назви хімічних елементів 7А групи.

12. Запишіть символи та назвіть елементи з порядковими номерами 7, 17, 27

Варіант 7

1.Вкажіть назву речовини:

А) ніж;     Б) залізний дріт;      В) залізо;     Г) цвях.

2.Вкажіть чисту речовину:

А) морська вода;    Б) вода;

В) річкова вода;      В) мінеральна вода.

3. Вкажіть хімічне явище:

А) замерзання води;

Б) іржавіння заліза;

В) розділення повітря на кисень і азот.

4. Який символ Карбону?

А) С;   Б) Са;   В) К;   Г) СІ.

5. Якому елементу відповідає значення відносної атомної маси 23?

А) Аргентуму;    Б) Іоду;    В) Натрію;      Г) Меркурію.

6. Знайдіть у кожному наборі хімічних елементів такий, що відрізняється від інших за положенням у періодичній системі, та вкажіть його порядковий номер:

А) Si, Cl, Ar, Na, O;

Б)  Ca, In, Ga, Al, B.

7. Визначте кількість протонів  в атомах Бору, Фосфору, Мангану та вкажіть заряд ядра.

8. Вкажіть метод за допомогою якого можна розділити суміш крейди з водою.

9. Які із частинок, що входять до складу атомів мають позитивний заряд?

10. Вкажіть елемент метал:

А) Na;   Б) Cr;     В) C;     Г) Ne.

11. Вкажіть назви хімічних елементів 2 періоду.

12. Запишіть символи та назвіть елементи з порядковими номерами 4, 14, 24.

 

 

 

 

 

Варіант 8

1.Вкажіть назву речовини:

А) вода;     Б) айсберг;      В) скляна лійка;     Г) склянка.

2.Вкажіть чисту речовину:

А) йод;    Б) розчин йоду;

В) річкова вода;      В) мінеральна вода.

3. Вкажіть хімічне явище:

А) замерзання води;

Б) скисання молока;

В) розділення повітря на кисень і азот.

4. Який символ Купруму?

А) С;   Б) Са;   В) К;   Г) Сu.

5. Якому елементу відповідає значення відносної атомної маси 108?

А) Аргентуму;    Б) Іоду;    В) Натрію;      Г) Меркурію.

6. Знайдіть у кожному наборі хімічних елементів такий, що відрізняється від інших за положенням у періодичній системі, та вкажіть його порядковий номер:

А) Si, Cl, Ar, Na, В;

Б)  Si, In, Ga, Al, B.

7. Визначте кількість протонів  в атомах Оксигену, Натрію, Неону та вкажіть заряд ядра.

8. Вкажіть метод за допомогою якого можна розділити суміш кухонної солі з водою.

9. Які із частинок, що входять до складу атомів мають негативний заряд?

10. Вкажіть елемент метал:

А) Cr;   Б) Са;     В) C;     Г) Ne.

11. Вкажіть назви хімічних елементів  2А групи.

12. Запишіть символи та назвіть елементи з порядковими номерами 3, 13, 23   .

 

Варіант 9

1.Вкажіть назву речовини:

А) фарфорова чашка;     Б) алюмінієва ложка;      В) алюміній;     Г) дріт.

2.Вкажіть чисту речовину:

А) цукор;    Б) молоко;

В) річкова вода;      В) цукровий сироп.

3. Вкажіть хімічне явище:

А) плавлення свічки;

Б) гасіння соди оцтом;

В) випаровування води.

4. Який символ Хлору?

А) С;   Б) Са;   В) К;   Г) СІ.

5. Якому елементу відповідає значення відносної атомної маси 127?

А) Аргентуму;    Б) Іоду;    В) Натрію;      Г) Меркурію.

6. Знайдіть у кожному наборі хімічних елементів такий, що відрізняється від інших за положенням у періодичній системі, та вкажіть його порядковий номер:

А) Si, Ge, Sn, Pb, As;

Б)  Mg, Al, Ti,Si, P.

7. Визначте кількість протонів  в атомах Магнію, Фосфору, Аргону та вкажіть заряд ядра.

8. Вкажіть метод за допомогою якого можна розділити суміш тирси з водою.

9. Які із частинок, що входять до складу атомів мають нульовий заряд заряд?

10. Вкажіть елемент метал:

А) Ва;   Б) Cr;     В) C;     Г) Ne.

11. Вкажіть назви хімічних елементів 3Б групи.

12. Запишіть символи та назвіть елементи з порядковими номерами 2, 12, 22.

 

 

 

 

 

Варіант 10

1.Вкажіть назву речовини:

А) кухонна сіль;     Б) мідний дріт;      В) сніжинка;     Г) срібна монета.

2.Вкажіть чисту речовину:

А) нафта;    Б) дистильована вода;

В) річкова вода;      В) джерельна вода.

3. Вкажіть хімічне явище:

А) почорніння цукру при нагріванні;

Б) утворення мильних бульбашок;

В) плавлення скла.

4. Який символ Калію?

А) С;   Б) Са;   В) К;   Г) СІ.

5. Якому елементу відповідає значення відносної атомної маси 201?

А) Аргентуму;    Б) Іоду;    В) Натрію;      Г) Меркурію.

6. Знайдіть у кожному наборі хімічних елементів такий, що відрізняється від інших за положенням у періодичній системі, та вкажіть його порядковий номер:

А) Ca, Sc, Si, V, Cr;

Б)  F, Br, Se, Cl, I.

7. Визначте кількість електронівв атомах Бору, Силіцію, Мангану та вкажіть заряд ядра.

8. Вкажіть метод за допомогою якого можна розділити суміш глини з сіллю.

9. Які із частинок, що входять до складу атомів мають відємний заряд?

10. Вкажіть елемент метал:

А) Р;   Б) Cr;     В) Cа;     Г) Ne.

11. Вкажіть назви хімічних елементів 3 періоду.

12. Запишіть символи та назвіть елементи з порядковими номерами 5, 15, 25.

 

 

Варіант 11

1.Вкажіть назву речовини:

А) крохмаль;     Б) свинцева пластинка;      В) стовпчик ртуті;     Г) магніт.

2.Вкажіть чисту речовину:

А) мідь;    Б) залізні ошурки;

В) річкова вода;      В) мідна дротина.

3. Вкажіть хімічне явище:

А) кування заліза;

Б) гниття листя;

В) розділення повітря на кисень і азот.

4. Який символ Фосфору?

А) С;   Б) Са;   В) Р;   Г) СІ.

5. Якому елементу відповідає значення відносної атомної маси 28?

А) Аргентуму;    Б) Іоду;    В) Силіцію;      Г) Меркурію.

6. Знайдіть у кожному наборі хімічних елементів такий, що відрізняється від інших за положенням у періодичній системі, та вкажіть його порядковий номер:

А) Be, C, O, P, Ne;

Б)  Be, Mg, Sc, Sr, Ca.

7. Визначте кількість протонів  в атомах Карбону, Сульфуру Феруму та вкажіть заряд ядра.

8. Вкажіть метод за допомогою якого можна розділити суміш заліза з піском.

9. Які із частинок, що входять до складу атомів мають додатній заряд?

10. Вкажіть елемент метал:

А) Cu;   Б) Cr;     В) C;     Г) Ne.

11. Вкажіть назви хімічних елементів 6А групи.

12. Запишіть символи та назвіть елементи з порядковими номерами 6, 16, 26.

 

 

 

 

 

Варіант 12

1.Вкажіть назву речовини:

А) ніж;     Б) залізний дріт;      В) залізо;     Г) цвях.

2.Вкажіть чисту речовину:

А) морська вода;    Б) вода;

В) річкова вода;      В) мінеральна вода.

3. Вкажіть хімічне явище:

А) почорніння мідної пластинки при нагріванні;

Б) розчинення цукру у воді;

В) танення льоду.

4. Який символ Кальцію?

А) С;   Б) Са;   В) К;   Г) СІ.

5. Якому елементу відповідає значення відносної атомної маси 127?

А) Аргентуму;    Б) Іоду;    В) Натрію;      Г) Меркурію.

6. Знайдіть у кожному наборі хімічних елементів такий, що відрізняється від інших за положенням у періодичній системі, та вкажіть його порядковий номер:

А) Si, Ge, Sn, Pb, As;

Б)  Mg, Al, Ti,Si, P.

7. Визначте кількість електронівв атомах Бору, Силіцію, Мангану та вкажіть заряд ядра.

8. Вкажіть метод за допомогою якого можна розділити суміш глини з сіллю.

9. Які із частинок, що входять до складу атомів мають відємний заряд?

10. Вкажіть елемент метал:

А) C;   Б) Cr;     В) Cа;     Г) Ne.

11. Вкажіть назви хімічних елементів 7А групи.

12. Запишіть символи та назвіть елементи з порядковими номерами 7, 17, 27.

Варіант 13

1.Вкажіть назву речовини:

А) ніж;     Б) залізний дріт;      В) залізо;     Г) цвях.

2.Вкажіть чисту речовину:

А) морська вода;    Б) вода;

В) річкова вода;      В) мінеральна вода.

3. Вкажіть хімічне явище:

А) замерзання води;

Б) іржавіння заліза;

В) розділення повітря на кисень і азот.

4. Який символ Карбону?

А) С;   Б) Са;   В) К;   Г) СІ.

5. Якому елементу відповідає значення відносної атомної маси 23?

А) Аргентуму;    Б) Іоду;    В) Натрію;      Г) Меркурію.

6. Знайдіть у кожному наборі хімічних елементів такий, що відрізняється від інших за положенням у періодичній системі, та вкажіть його порядковий номер:

А) Si, Cl, Ar, Na, O;

Б)  Ca, In, Ga, Al, B.

7. Визначте кількість протонів  в атомах Бору, Фосфору, Мангану та вкажіть заряд ядра.

8. Вкажіть метод за допомогою якого можна розділити суміш крейди з водою.

9. Які із частинок, що входять до складу атомів мають позитивний заряд?

10. Вкажіть елемент метал:

А) Na;   Б) Cr;     В) C;     Г) Ne.

11. Вкажіть назви хімічних елементів 2 періоду.

12. Запишіть символи та назвіть елементи з порядковими номерами 4, 14, 24.

 

 

 

 

 

 

Варіант 14

1.Вкажіть назву речовини:

А) вода;     Б) айсберг;      В) скляна лійка;     Г) склянка.

2.Вкажіть чисту речовину:

А) йод;    Б) розчин йоду;

В) річкова вода;      В) мінеральна вода.

3. Вкажіть хімічне явище:

А) замерзання води;

Б) скисання молока;

В) розділення повітря на кисень і азот.

4. Який символ Купруму?

А) С;   Б) Са;   В) К;   Г) Сu.

5. Якому елементу відповідає значення відносної атомної маси 108?

А) Аргентуму;    Б) Іоду;    В) Натрію;      Г) Меркурію.

6. Знайдіть у кожному наборі хімічних елементів такий, що відрізняється від інших за положенням у періодичній системі, та вкажіть його порядковий номер:

А) Si, Cl, Ar, Na, В;

Б)  Si, In, Ga, Al, B.

7. Визначте кількість протонів  в атомах Оксигену, Натрію, Неону та вкажіть заряд ядра.

8. Вкажіть метод за допомогою якого можна розділити суміш кухонної солі з водою.

9. Які із частинок, що входять до складу атомів мають негативний заряд?

10. Вкажіть елемент метал:

А) Cr;   Б) Са;     В) C;     Г) Ne.

11. Вкажіть назви хімічних елементів  2А групи.

12. Запишіть символи та назвіть елементи з порядковими номерами 3, 13, 23   .

Варіант 15

1.Вкажіть назву речовини:

А) фарфорова чашка;     Б) алюмінієва ложка;      В) алюміній;     Г) дріт.

2.Вкажіть чисту речовину:

А) цукор;    Б) молоко;

В) річкова вода;      В) цукровий сироп.

3. Вкажіть хімічне явище:

А) плавлення свічки;

Б) гасіння соди оцтом;

В) випаровування води.

4. Який символ Хлору?

А) С;   Б) Са;   В) К;   Г) СІ.

5. Якому елементу відповідає значення відносної атомної маси 127?

А) Аргентуму;    Б) Іоду;    В) Натрію;      Г) Меркурію.

6. Знайдіть у кожному наборі хімічних елементів такий, що відрізняється від інших за положенням у періодичній системі, та вкажіть його порядковий номер:

А) Si, Ge, Sn, Pb, As;

Б)  Mg, Al, Ti,Si, P.

7. Визначте кількість протонів  в атомах Магнію, Фосфору, Аргону та вкажіть заряд ядра.

8. Вкажіть метод за допомогою якого можна розділити суміш тирси з водою.

9. Які із частинок, що входять до складу атомів мають нульовий заряд заряд?

10. Вкажіть елемент метал:

А) Ва;   Б) Cr;     В) C;     Г) Ne.

11. Вкажіть назви хімічних елементів 3Б групи.

12. Запишіть символи та назвіть елементи з порядковими номерами 2, 12, 22.

 

 

 

 

 

Варіант 16

1.Вкажіть назву речовини:

А) кухонна сіль;     Б) мідний дріт;      В) сніжинка;     Г) срібна монета.

2.Вкажіть чисту речовину:

А) нафта;    Б) дистильована вода;

В) річкова вода;      В) джерельна вода.

3. Вкажіть хімічне явище:

А) почорніння цукру при нагріванні;

Б) утворення мильних бульбашок;

В) плавлення скла.

4. Який символ Калію?

А) С;   Б) Са;   В) К;   Г) СІ.

5. Якому елементу відповідає значення відносної атомної маси 201?

А) Аргентуму;    Б) Іоду;    В) Натрію;      Г) Меркурію.

6. Знайдіть у кожному наборі хімічних елементів такий, що відрізняється від інших за положенням у періодичній системі, та вкажіть його порядковий номер:

А) Ca, Sc, Si, V, Cr;

Б)  F, Br, Se, Cl, I.

7. Визначте кількість електронівв атомах Бору, Силіцію, Мангану та вкажіть заряд ядра.

8. Вкажіть метод за допомогою якого можна розділити суміш глини з сіллю.

9. Які із частинок, що входять до складу атомів мають відємний заряд?

10. Вкажіть елемент метал:

А) Р;   Б) Cr;     В) Cа;     Г) Ne.

11. Вкажіть назви хімічних елементів 3 періоду.

12. Запишіть символи та назвіть елементи з порядковими номерами 5, 15, 25.

 

 

Варіант 17

1.Вкажіть назву речовини:

А) крохмаль;     Б) свинцева пластинка;      В) стовпчик ртуті;     Г) магніт.

2.Вкажіть чисту речовину:

А) мідь;    Б) залізні ошурки;

В) річкова вода;      В) мідна дротина.

3. Вкажіть хімічне явище:

А) кування заліза;

Б) гниття листя;

В) розділення повітря на кисень і азот.

4. Який символ Фосфору?

А) С;   Б) Са;   В) Р;   Г) СІ.

5. Якому елементу відповідає значення відносної атомної маси 28?

А) Аргентуму;    Б) Іоду;    В) Силіцію;      Г) Меркурію.

6. Знайдіть у кожному наборі хімічних елементів такий, що відрізняється від інших за положенням у періодичній системі, та вкажіть його порядковий номер:

А) Be, C, O, P, Ne;

Б)  Be, Mg, Sc, Sr, Ca.

7. Визначте кількість протонів  в атомах Карбону, Сульфуру Феруму та вкажіть заряд ядра.

8. Вкажіть метод за допомогою якого можна розділити суміш заліза з піском.

9. Які із частинок, що входять до складу атомів мають додатній заряд?

10. Вкажіть елемент метал:

А) Cu;   Б) Cr;     В) C;     Г) Ne.

11. Вкажіть назви хімічних елементів 6А групи.

12. Запишіть символи та назвіть елементи з порядковими номерами 6, 16, 26.

 

 

 

 

 

Варіант 18

1.Вкажіть назву речовини:

А) ніж;     Б) залізний дріт;      В) залізо;     Г) цвях.

2.Вкажіть чисту речовину:

А) морська вода;    Б) вода;

В) річкова вода;      В) мінеральна вода.

3. Вкажіть хімічне явище:

А) почорніння мідної пластинки при нагріванні;

Б) розчинення цукру у воді;

В) танення льоду.

4. Який символ Кальцію?

А) С;   Б) Са;   В) К;   Г) СІ.

5. Якому елементу відповідає значення відносної атомної маси 127?

А) Аргентуму;    Б) Іоду;    В) Натрію;      Г) Меркурію.

6. Знайдіть у кожному наборі хімічних елементів такий, що відрізняється від інших за положенням у періодичній системі, та вкажіть його порядковий номер:

А) Si, Ge, Sn, Pb, As;

Б)  Mg, Al, Ti,Si, P.

7. Визначте кількість електронівв атомах Бору, Силіцію, Мангану та вкажіть заряд ядра.

8. Вкажіть метод за допомогою якого можна розділити суміш глини з сіллю.

9. Які із частинок, що входять до складу атомів мають відємний заряд?

10. Вкажіть елемент метал:

А) C;   Б) Cr;     В) Cа;     Г) Ne.

11. Вкажіть назви хімічних елементів 7А групи.

12. Запишіть символи та назвіть елементи з порядковими номерами 7, 17, 27.

Варіант 19

1.Вкажіть назву речовини:

А) ніж;     Б) залізний дріт;      В) залізо;     Г) цвях.

2.Вкажіть чисту речовину:

А) морська вода;    Б) вода;

В) річкова вода;      В) мінеральна вода.

3. Вкажіть хімічне явище:

А) замерзання води;

Б) іржавіння заліза;

В) розділення повітря на кисень і азот.

4. Який символ Карбону?

А) С;   Б) Са;   В) К;   Г) СІ.

5. Якому елементу відповідає значення відносної атомної маси 23?

А) Аргентуму;    Б) Іоду;    В) Натрію;      Г) Меркурію.

6. Знайдіть у кожному наборі хімічних елементів такий, що відрізняється від інших за положенням у періодичній системі, та вкажіть його порядковий номер:

А) Si, Cl, Ar, Na, O;

Б)  Ca, In, Ga, Al, B.

7. Визначте кількість протонів  в атомах Бору, Фосфору, Мангану та вкажіть заряд ядра.

8. Вкажіть метод за допомогою якого можна розділити суміш крейди з водою.

9. Які із частинок, що входять до складу атомів мають позитивний заряд?

10. Вкажіть елемент метал:

А) Na;   Б) Cr;     В) C;     Г) Ne.

11. Вкажіть назви хімічних елементів 2 періоду.

12. Запишіть символи та назвіть елементи з порядковими номерами 4, 14, 24.

 

 

 

 

 

 

Варіант 20

1.Вкажіть назву речовини:

А) вода;     Б) айсберг;      В) скляна лійка;     Г) склянка.

2.Вкажіть чисту речовину:

А) йод;    Б) розчин йоду;

В) річкова вода;      В) мінеральна вода.

3. Вкажіть хімічне явище:

А) замерзання води;

Б) скисання молока;

В) розділення повітря на кисень і азот.

4. Який символ Купруму?

А) С;   Б) Са;   В) К;   Г) Сu.

5. Якому елементу відповідає значення відносної атомної маси 108?

А) Аргентуму;    Б) Іоду;    В) Натрію;      Г) Меркурію.

6. Знайдіть у кожному наборі хімічних елементів такий, що відрізняється від інших за положенням у періодичній системі, та вкажіть його порядковий номер:

А) Si, Cl, Ar, Na, В;

Б)  Si, In, Ga, Al, B.

7. Визначте кількість протонів  в атомах Оксигену, Натрію, Неону та вкажіть заряд ядра.

8. Вкажіть метод за допомогою якого можна розділити суміш кухонної солі з водою.

9. Які із частинок, що входять до складу атомів мають негативний заряд?

10. Вкажіть елемент метал:

А) Cr;   Б) Са;     В) C;     Г) Ne.

11. Вкажіть назви хімічних елементів  2А групи.

12. Запишіть символи та назвіть елементи з порядковими номерами 3, 13, 23   .

Варіант 21

1.Вкажіть назву речовини:

А) фарфорова чашка;     Б) алюмінієва ложка;      В) алюміній;     Г) дріт.

2.Вкажіть чисту речовину:

А) цукор;    Б) молоко;

В) річкова вода;      В) цукровий сироп.

3. Вкажіть хімічне явище:

А) плавлення свічки;

Б) гасіння соди оцтом;

В) випаровування води.

4. Який символ Хлору?

А) С;   Б) Са;   В) К;   Г) СІ.

5. Якому елементу відповідає значення відносної атомної маси 127?

А) Аргентуму;    Б) Іоду;    В) Натрію;      Г) Меркурію.

6. Знайдіть у кожному наборі хімічних елементів такий, що відрізняється від інших за положенням у періодичній системі, та вкажіть його порядковий номер:

А) Si, Ge, Sn, Pb, As;

Б)  Mg, Al, Ti,Si, P.

7. Визначте кількість протонів  в атомах Магнію, Фосфору, Аргону та вкажіть заряд ядра.

8. Вкажіть метод за допомогою якого можна розділити суміш тирси з водою.

9. Які із частинок, що входять до складу атомів мають нульовий заряд заряд?

10. Вкажіть елемент метал:

А) Ва;   Б) Cr;     В) C;     Г) Ne.

11. Вкажіть назви хімічних елементів 3Б групи.

12. Запишіть символи та назвіть елементи з порядковими номерами 2, 12, 22.

 

 

 

 

Варіант 22

1.Вкажіть назву речовини:

А) кухонна сіль;     Б) мідний дріт;      В) сніжинка;     Г) срібна монета.

2.Вкажіть чисту речовину:

А) нафта;    Б) дистильована вода;

В) річкова вода;      В) джерельна вода.

3. Вкажіть хімічне явище:

А) почорніння цукру при нагріванні;

Б) утворення мильних бульбашок;

В) плавлення скла.

4. Який символ Калію?

А) С;   Б) Са;   В) К;   Г) СІ.

5. Якому елементу відповідає значення відносної атомної маси 201?

А) Аргентуму;    Б) Іоду;    В) Натрію;      Г) Меркурію.

6. Знайдіть у кожному наборі хімічних елементів такий, що відрізняється від інших за положенням у періодичній системі, та вкажіть його порядковий номер:

А) Ca, Sc, Si, V, Cr;

Б)  F, Br, Se, Cl, I.

7. Визначте кількість електронівв атомах Бору, Силіцію, Мангану та вкажіть заряд ядра.

8. Вкажіть метод за допомогою якого можна розділити суміш глини з сіллю.

9. Які із частинок, що входять до складу атомів мають відємний заряд?

10. Вкажіть елемент метал:

А) Р;   Б) Cr;     В) Cа;     Г) Ne.

11. Вкажіть назви хімічних елементів 3 періоду.

12. Запишіть символи та назвіть елементи з порядковими номерами 5, 15, 25.

 

 

Варіант 23

1.Вкажіть назву речовини:

А) крохмаль;     Б) свинцева пластинка;      В) стовпчик ртуті;     Г) магніт.

2.Вкажіть чисту речовину:

А) мідь;    Б) залізні ошурки;

В) річкова вода;      В) мідна дротина.

3. Вкажіть хімічне явище:

А) кування заліза;

Б) гниття листя;

В) розділення повітря на кисень і азот.

4. Який символ Фосфору?

А) С;   Б) Са;   В) Р;   Г) СІ.

5. Якому елементу відповідає значення відносної атомної маси 28?

А) Аргентуму;    Б) Іоду;    В) Силіцію;      Г) Меркурію.

6. Знайдіть у кожному наборі хімічних елементів такий, що відрізняється від інших за положенням у періодичній системі, та вкажіть його порядковий номер:

А) Be, C, O, P, Ne;

Б)  Be, Mg, Sc, Sr, Ca.

7. Визначте кількість протонів  в атомах Карбону, Сульфуру Феруму та вкажіть заряд ядра.

8. Вкажіть метод за допомогою якого можна розділити суміш заліза з піском.

9. Які із частинок, що входять до складу атомів мають додатній заряд?

10. Вкажіть елемент метал:

А) Cu;   Б) Cr;     В) C;     Г) Ne.

11. Вкажіть назви хімічних елементів 6А групи.

12. Запишіть символи та назвіть елементи з порядковими номерами 6, 16, 26.

 

 

 

 

 

Варіант 24

1.Вкажіть назву речовини:

А) ніж;     Б) залізний дріт;      В) залізо;     Г) цвях.

2.Вкажіть чисту речовину:

А) морська вода;    Б) вода;

В) річкова вода;      В) мінеральна вода.

3. Вкажіть хімічне явище:

А) почорніння мідної пластинки при нагріванні;

Б) розчинення цукру у воді;

В) танення льоду.

4. Який символ Кальцію?

А) С;   Б) Са;   В) К;   Г) СІ.

5. Якому елементу відповідає значення відносної атомної маси 127?

А) Аргентуму;    Б) Іоду;    В) Натрію;      Г) Меркурію.

6. Знайдіть у кожному наборі хімічних елементів такий, що відрізняється від інших за положенням у періодичній системі, та вкажіть його порядковий номер:

А) Si, Ge, Sn, Pb, As;

Б)  Mg, Al, Ti,Si, P.

7. Визначте кількість електронівв атомах Бору, Силіцію, Мангану та вкажіть заряд ядра.

8. Вкажіть метод за допомогою якого можна розділити суміш глини з сіллю.

9. Які із частинок, що входять до складу атомів мають відємний заряд?

10. Вкажіть елемент метал:

А) C;   Б) Cr;     В) Cа;     Г) Ne.

11. Вкажіть назви хімічних елементів 7А групи.

12. Запишіть символи та назвіть елементи з порядковими номерами 7, 17, 27.

 

Варіант 25

1.Вкажіть назву речовини:

А) ніж;     Б) залізний дріт;      В) залізо;     Г) цвях.

2.Вкажіть чисту речовину:

А) морська вода;    Б) вода;

В) річкова вода;      В) мінеральна вода.

3. Вкажіть хімічне явище:

А) замерзання води;

Б) іржавіння заліза;

В) розділення повітря на кисень і азот.

4. Який символ Карбону?

А) С;   Б) Са;   В) К;   Г) СІ.

5. Якому елементу відповідає значення відносної атомної маси 23?

А) Аргентуму;    Б) Іоду;    В) Натрію;      Г) Меркурію.

6. Знайдіть у кожному наборі хімічних елементів такий, що відрізняється від інших за положенням у періодичній системі, та вкажіть його порядковий номер:

А) Si, Cl, Ar, Na, O;

Б)  Ca, In, Ga, Al, B.

7. Визначте кількість протонів  в атомах Бору, Фосфору, Мангану та вкажіть заряд ядра.

8. Вкажіть метод за допомогою якого можна розділити суміш крейди з водою.

9. Які із частинок, що входять до складу атомів мають позитивний заряд?

10. Вкажіть елемент метал:

А) Na;   Б) Cr;     В) C;     Г) Ne.

11. Вкажіть назви хімічних елементів 2 періоду.

12. Запишіть символи та назвіть елементи з порядковими номерами 4, 14, 24.

 

 

 

 

 

 

Варіант 26

1.Вкажіть назву речовини:

А) вода;     Б) айсберг;      В) скляна лійка;     Г) склянка.

2.Вкажіть чисту речовину:

А) йод;    Б) розчин йоду;

В) річкова вода;      В) мінеральна вода.

3. Вкажіть хімічне явище:

А) замерзання води;

Б) скисання молока;

В) розділення повітря на кисень і азот.

4. Який символ Купруму?

А) С;   Б) Са;   В) К;   Г) Сu.

5. Якому елементу відповідає значення відносної атомної маси 108?

А) Аргентуму;    Б) Іоду;    В) Натрію;      Г) Меркурію.

6. Знайдіть у кожному наборі хімічних елементів такий, що відрізняється від інших за положенням у періодичній системі, та вкажіть його порядковий номер:

А) Si, Cl, Ar, Na, В;

Б)  Si, In, Ga, Al, B.

7. Визначте кількість протонів  в атомах Оксигену, Натрію, Неону та вкажіть заряд ядра.

8. Вкажіть метод за допомогою якого можна розділити суміш кухонної солі з водою.

9. Які із частинок, що входять до складу атомів мають негативний заряд?

10. Вкажіть елемент метал:

А) Cr;   Б) Са;     В) C;     Г) Ne.

11. Вкажіть назви хімічних елементів  2А групи.

12. Запишіть символи та назвіть елементи з порядковими номерами 3, 13, 23   .

Варіант 27

1.Вкажіть назву речовини:

А) фарфорова чашка;     Б) алюмінієва ложка;      В) алюміній;     Г) дріт.

2.Вкажіть чисту речовину:

А) цукор;    Б) молоко;

В) річкова вода;      В) цукровий сироп.

3. Вкажіть хімічне явище:

А) плавлення свічки;

Б) гасіння соди оцтом;

В) випаровування води.

4. Який символ Хлору?

А) С;   Б) Са;   В) К;   Г) СІ.

5. Якому елементу відповідає значення відносної атомної маси 127?

А) Аргентуму;    Б) Іоду;    В) Натрію;      Г) Меркурію.

6. Знайдіть у кожному наборі хімічних елементів такий, що відрізняється від інших за положенням у періодичній системі, та вкажіть його порядковий номер:

А) Si, Ge, Sn, Pb, As;

Б)  Mg, Al, Ti,Si, P.

7. Визначте кількість протонів  в атомах Магнію, Фосфору, Аргону та вкажіть заряд ядра.

8. Вкажіть метод за допомогою якого можна розділити суміш тирси з водою.

9. Які із частинок, що входять до складу атомів мають нульовий заряд заряд?

10. Вкажіть елемент метал:

А) Ва;   Б) Cr;     В) C;     Г) Ne.

11. Вкажіть назви хімічних елементів 3Б групи.

12. Запишіть символи та назвіть елементи з порядковими номерами 2, 12, 22.

 

 

 

 

Варіант 28

1.Вкажіть назву речовини:

А) кухонна сіль;     Б) мідний дріт;      В) сніжинка;     Г) срібна монета.

2.Вкажіть чисту речовину:

А) нафта;    Б) дистильована вода;

В) річкова вода;      В) джерельна вода.

3. Вкажіть хімічне явище:

А) почорніння цукру при нагріванні;

Б) утворення мильних бульбашок;

В) плавлення скла.

4. Який символ Калію?

А) С;   Б) Са;   В) К;   Г) СІ.

5. Якому елементу відповідає значення відносної атомної маси 201?

А) Аргентуму;    Б) Іоду;    В) Натрію;      Г) Меркурію.

6. Знайдіть у кожному наборі хімічних елементів такий, що відрізняється від інших за положенням у періодичній системі, та вкажіть його порядковий номер:

А) Ca, Sc, Si, V, Cr;

Б)  F, Br, Se, Cl, I.

7. Визначте кількість електронівв атомах Бору, Силіцію, Мангану та вкажіть заряд ядра.

8. Вкажіть метод за допомогою якого можна розділити суміш глини з сіллю.

9. Які із частинок, що входять до складу атомів мають відємний заряд?

10. Вкажіть елемент метал:

А) Р;   Б) Cr;     В) Cа;     Г) Ne.

11. Вкажіть назви хімічних елементів 3 періоду.

12. Запишіть символи та назвіть елементи з порядковими номерами 5, 15, 25.

 

 

Варіант 29

1.Вкажіть назву речовини:

А) крохмаль;     Б) свинцева пластинка;      В) стовпчик ртуті;     Г) магніт.

2.Вкажіть чисту речовину:

А) мідь;    Б) залізні ошурки;

В) річкова вода;      В) мідна дротина.

3. Вкажіть хімічне явище:

А) кування заліза;

Б) гниття листя;

В) розділення повітря на кисень і азот.

4. Який символ Фосфору?

А) С;   Б) Са;   В) Р;   Г) СІ.

5. Якому елементу відповідає значення відносної атомної маси 28?

А) Аргентуму;    Б) Іоду;    В) Силіцію;      Г) Меркурію.

6. Знайдіть у кожному наборі хімічних елементів такий, що відрізняється від інших за положенням у періодичній системі, та вкажіть його порядковий номер:

А) Be, C, O, P, Ne;

Б)  Be, Mg, Sc, Sr, Ca.

7. Визначте кількість протонів  в атомах Карбону, Сульфуру Феруму та вкажіть заряд ядра.

8. Вкажіть метод за допомогою якого можна розділити суміш заліза з піском.

9. Які із частинок, що входять до складу атомів мають додатній заряд?

10. Вкажіть елемент метал:

А) Cu;   Б) Cr;     В) C;     Г) Ne.

11. Вкажіть назви хімічних елементів 6А групи.

12. Запишіть символи та назвіть елементи з порядковими номерами 6, 16, 26.

 

 

 

 

 

Варіант 30

1.Вкажіть назву речовини:

А) ніж;     Б) залізний дріт;      В) залізо;     Г) цвях.

2.Вкажіть чисту речовину:

А) морська вода;    Б) вода;

В) річкова вода;      В) мінеральна вода.

3. Вкажіть хімічне явище:

А) почорніння мідної пластинки при нагріванні;

Б) розчинення цукру у воді;

В) танення льоду.

4. Який символ Кальцію?

А) С;   Б) Са;   В) К;   Г) СІ.

5. Якому елементу відповідає значення відносної атомної маси 127?

А) Аргентуму;    Б) Іоду;    В) Натрію;      Г) Меркурію.

6. Знайдіть у кожному наборі хімічних елементів такий, що відрізняється від інших за положенням у періодичній системі, та вкажіть його порядковий номер:

А) Si, Ge, Sn, Pb, As;

Б)  Mg, Al, Ti,Si, P.

7. Визначте кількість електронівв атомах Бору, Силіцію, Мангану та вкажіть заряд ядра.

8. Вкажіть метод за допомогою якого можна розділити суміш глини з сіллю.

9. Які із частинок, що входять до складу атомів мають відємний заряд?

10. Вкажіть елемент метал:

А) C;   Б) Cr;     В) Cа;     Г) Ne.

11. Вкажіть назви хімічних елементів 7А групи.

12. Запишіть символи та назвіть елементи з порядковими номерами 7, 17, 27.

doc
Додано
10 жовтня 2018
Переглядів
2355
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку