3 квітня о 18:00Вебінар: Гейміфікація уроку як засіб підвищення ефективності навчання

Календарне планування уроків математики в 2 класі за підручником Лишенка Г.П. «Математика. 2» В-во «Генеза» 2

Про матеріал
Календарне планування уроків математики в 2 класі за підручником Лишенка Г.П. «Математика. 2» В-во «Генеза» 2019 2 семестр
Перегляд файлу

Календарне планування уроків математики

                            в  2  класі 

    за підручником Лишенка Г.П. «Математика. 2» 

                                В-во «Генеза» 2019

                            2  семестр 

№ уроку

             

                         Тема     уроку

Дата

Приміт.

 

64.

 

65.

 

66.

 

67.

 

68.

 

69.

 

70.

 

 

71.

 

72.

 

 

73.

 

 

74.

 

 

75.

 

76.

 

 

77.

 

78.

79.

 

 

80.

 

81.

 

 

 

82.

 

 

83.

 

 

84.

 

85.

 

 

86.

 

87.

 

88.

 

89.

 

90.

 

 

91.

 

 

92.

 

93

 

94

 

95

96.

 

97.

 

98.

 

99.

 

 

100

 

101

 

 

102

 

103

 

104

 

105

 

 

106

 

107

 

108

 

 

109.

110.

 

111.

 

 

112.

 

 

113.

 

 

 

114.

 

 

115.

 

116

 

117

 

118

 

 

 

 

119.

 

120.

 

121.

 

122.

 

123

 

124

 

 

125.

 

126.

 

 

127.

 

128.

 

 

129.

 

 

 

130.

 

 

131.

 

132

 

133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця множення числа 3. Вирази і задачі на дії різного ступеня. (с. 76-77)

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. (с. 78-79)

Коло і круг та їх елементи. Порівняння задач на множення  і додавання. Доповнення умов задач запитаннями. ( с. 81-82)

Вправи і задачі на засвоєння опрацьованих таблиць (с82- 83)

Таблиця ділення на 3. Вправи і задачі на використання таблиці ділення на 3. Креслення ламаної лінії.( с.83-84)

Поняття «рік» і «місяць». Розв’язування задач з поняттями «рік» і «місяць».  С 85 – 86)

Одиниці вимірювання часу. Визначення часу за циферблатом годинника. Вправи і задачі на використання таблиці ділення на 3.  ( с.86-87)

Задачі на визначення часу за циферблатом годинника.  Вправи на використання таблиць множення числа 3 і ділення на 3. ( с.87 -88)

Порівняння задач на збільшення числа на кілька одиниць  у прямій і непрямій формі. Складання задач за різними короткими записами. Дії з іменованими числами. (с88 -89)

Ознайомлення з таблицею множення числа 4. Вправи і задачі  на використання  таблиці множення числа 4. ( с 89 – 90)

Складання задач за схемами. Знаходження значень виразів зі змінною з використанням таблиці множення числа 4.(с 90-91)

Застосування таблиці множення числа 4 в обчисленнях та при розв’язуванні задач. Творча робота з задачею. (с91-92)

Таблиця ділення на 4.Використання таблиці ділення на 4 в обчисленнях і  розв’язуваннях задач. Підбір числових даних, щоб рівності нерівності були істинні. ( с 92-93)

Вправи і задачі на застосування таблиці ділення на 4. (с.  93-94)

Діагностична робота.

Попереднє ознайомлення з поняттями «половина». «третина», «чверть». Вправи на  використання  таблиць множення числа 4 і ділення на 4. (с. 94- 95).

Збільшення та зменшення числа в кілька разів. Практична робота по засвоєнню  понять «більше в» і «менше в».( с 95-96)

Задачі з поняттями «більше в» і «менше в», які вимагають застосування таблиць множення числа 4 і ділення на 4. Знаходження значень виразів зі зміною. ( с 97).

Ознайомлення з таблицею множення числа 5. Обчислення виразів і розв’язування задач, які вимагають застосування таблиці множення числа 5. ( с97-98)

Порівняння складених задач з поняттями « більше в» і «більше   на». Вправи і задачі, що вимагають застосування таблиці множення числа 5. ( с99)                                                                   

Правила порядку виконання дій у виразах. Задачі на суму двох добутків. (с. 99-101)

Ознайомлення з таблицею ділення на5. Вправи і задачі, які вимагають застосування таблиці ділення на 5. (с. 101-102)

Вправи і задачі, які вимагають застосування таблиць множення числа 5 і ділення на 5. (с 102-103)

Задачі на 3 дії. Творча робота з задачами. Обчислення виразів, які вимагають використання таблиць.  (с 103-104)

Складання і розв’язування задач . Порівняння виразів. (с104-105)

Таблиця множення числа 6. Вправи і задачі, які вимагають використання таблиці множення числа 6. (с.105)

Вправи і задачі, які вимагають використання таблиць множення та ділення з числами 4-6. (с.106)

Складання виразів за таблицею. Вибір виразу для розв’язування задачі. Складання задачі за виразом. Використання дужок для зміни порядку дій у виразах. (с.106- 107)

Таблиця ділення на 6. Використання таблиці для обчислення виразів і розв’язування задач. Творча робота з задачею. (с 107-108)

Складання виразів. Розв’язування  задач. Обчислення виразів з іменованими числами. (с108- 109)

Діагностична робота.

Кратне порівняння величин і чисел. (с. 109-110)

Задачі про вік. Дії з іменованими числами. (с. 111)

Переставний закон множення. Креслення відрізків горизонтально, вертикально, похило.(с.111-112)

Таблиця множення числа 7. Використання таблиці множення числа 7 в обчисленнях. Знаходження значень виразів зі змінною. С.113

Вправи і задачі, при розв’язуванні яких використовуються таблиці множення та ділення. Порядок дій у виразах. (с. 113-114)

Таблиця ділення на 7. Використання таблиці ділення на 7 в обчисленнях.(с.114-115)

Пошук плану розв’язування задач  від запитання. Вправи на застосування  таблиць множення і ділення з числом 7. (с.115-116

Зв'язок між множенням та діленням. Розв’язування задач двома способами. Складання задач за малюнками.(с. 116-118)

Порівняння задач  на 2  і 3 дії. Розширення задачі через запитання і через числове дане. Порівняння виразу на 2 дії і числа. (с. 118 -119)

 Таблиця множення числа 8. Креслення відрізків. Розв’язування задач. ( с.119-120)

 Складання задач за малюнком і схемою розв’язання.  Складання виразів. Дії з іменованими числами. (с.120-121)

Складання задач за малюнками та схемами. Вправи на використання таблиці ділення на 8. (с.121-122)

Таблиця ділення на 8. Вправи і задачі, в яких треба використати таблицю ділення на 8.(с 122)

 

Доповнення нерівностей і рівностей. Розв’язування задач. Порівняння виразів. (с122-123)

Знаходження невідомого діленого. Розв’язування задачі за планом і схемою міркувань. Знаходження значень виразу зі змінною. ( с.123-125)

Діагностична робота

Таблиця множення числа 9. Вправи на використання таблиці множення числа 9. Задача обернена до задачі на знаходження периметра трикутника. Складання задач за діаграмою.  (с. 125-126)

Складання задач за короткими записами. Порівнювання виразів на 2 дії. Обчислення периметрів трикутників за малюнком.        (с. 126- 127)

Складання і розв’язування задач за запитанням і малюнком. Обчислення виразів з використанням таблиці множення числа 9 або переставного закону множення. (с 127-128)

Таблиця ділення на 9. Вправи на використання таблиці ділення на 9. Розв’язування задач. Порівняння виразів на 2 дії. (с128-129)

Вправи і задачі на використання таблиць множення та ділення. (с. 129-130)

Розширення задач через числове дане. Знаходження значень виразів зі змінною. Розв’язування задачі двома способами.(с130-131)

Розв’язування задач різними способами.  Обчислення виразів на дії різного ступеня. (с.131-132)

Центнер. Порівняння складених іменованих чисел. (с.132-133)

      

Множення та ділення з 1 та 0

Множення чисел 1 та 0. Множення на 1 та 0. Розв’язування задач із запитанням «На скільки…»  (с 133-134)

Ділення на 1. Ділення рівних чисел. Задачі на різницеве порівняння двох часток. (с 134-135)

 Ділення нуля. Неможливість ділення на нуль. Складання задач за діаграмою. ( с. 135-136)

Множення числа 10. Задача, обернена до задачі на знаходження суми двох добутків. (с 136- 137)

Множення та  ділення на 10. Задача,  обернена до задачі на знаходження суми двох добутків. (с 137- 138)

Розв’язування задач  на знаходження суми, один з доданків якої заданий кратним відношенням до іншого. Знаходження значення виразів зі змінною. (с.138-139)

Складання виразів за блок-схемами. Вправи та задачі , які містять  дії з 1, 0 чи10. (с. 139)

Діагностична робота.

 Повторення та узагальнення вивченого

Нумерація чисел. Додавання і віднімання в межах 100.залачі на 2 дії. Побудова відрізків.  Складання задач за схемами.

Різні способи додавання двоцифрових чисел. Додавання  іменованих чисел. Прості задачі на додавання. Способи перевірки дії додавання. Задачі , що містять збільшення числа на кілька одиниць.

Способи віднімання двоцифрових чисел.  Способи перевірки дії віднімання .Віднімання іменованих чисел . Прості задачі на віднімання. Задачі, що містять зменшення числа на кілька одиниць.

Одиниці вимірювання довжини, вартості, часу і маси. Розв’язування задач з  цими величинами. Дії з іменованими числами

Способи перевірки множення . Задачі на множення та ділення. Розв’язування  складених задач, які містять збільшення  числа у кілька разів.

Способи перевірки  ділення.  Задачі  на  ділення.

Підсумковий  урок  за  рік.

 

 

16.01

 

17.01

 

20.01

 

21.01

 

23.01

 

24.01

 

27.01

 

 

28.01

 

 

30.01

 

 

31.01

 

 

3.02

 

4.02

 

 

6.02

 

 

7.02

 

10.02

11.02

 

 

13.02

 

14.02.

 

 

17.02

 

 

18.02

 

 

20.02

 

21.02

 

24.02

 

25.02

 

 

27.02

 

28.02

 

2.03.

 

 

3.03.

 

 

5.03

 

6.03.

 

 

10.03

12.03

13.03

 

16.03

 

17.03

 

19.03

 

 

20.03

 

30.03

 

31.03

 

 

02.04

 

03.04

 

06.04

 

 

07.04

 

09.04

 

10.04

 

13.04

 

14.04

 

16.04

 

 

17.04

 

 

21.04

 

 

23.04

 

 

24.04

 

 

27.04

 

28.04

 

30.04

 

 

 

 

04.05

 

05.05

 

07.05

 

08.05

 

12.05

 

14.05

 

 

16.05

 

18.05

 

19.05

 

 

21.05

 

 

22.05

 

 

 

25.05

 

 

26.05

 

28.05

 

29.05.

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 2 клас, Планування
Додано
10 січня
Переглядів
622
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку