20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Календарне планування варіативних модулей 10 кл (фізмат)

Про матеріал
Календарно-тематичне планування на 2 семестр для 10 класу фіз-мат профілю (рівень стандарт) за новою програмою. Планування для шкіл з модульною системою навчання.
Перегляд файлу

10 – А (1 група) клас.

Інформатика (рівень стандарту) вибіркові модулі

для 10(11) класу

(До підручника «Інформатика 10(11) клас»)

Інформатика (рівень стандарту) : підруч. для 10 (11) кл. закл. загал. серед. Освіти / [О. О.               Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук,
Є.  А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018.

за навчальною програмою 2018 року

 

Навчальна програма з інформатики (рівень стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року

 

2 семестр

Модуль 1. «Математичні основи інформатики»

Тема 1. Системи числення (4 год*45/30=6 м-м)

1

24.01

М-М1

 

 

М-М2

 

 

 

 

М-М3

У-М

 

 

З-П

 

 

 

 

К-З

Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. Основні поняття позиційної і непозиційної системи числення.

Позиційні і непозиційні системи числення в історії людства. Розгорнута і згорнута форми запису чисел у позиційних системах числення. Арифметичні операції в позиційних системах числення.

Практична робота №1. Інструктаж з БЖД.  Арифметичні операції в позиційних системах числення.

 

2

29.01

М-М4

 

 

М-М5

 

 

М-М6

А-П

 

 

С-У

 

 

К-Р

 

Перетворення подання чисел у позиційній системі числення з основою Р у подання в  десятковій системі числення і навпаки.

Системи числення та архітектура комп'ютерів. Взаємозв'язок між системами числення з основами Q = Pm.

Практична робота №2. Інструктаж з БЖД. Перетворення подання чисел у позиційній системі числення з основою Р у подання в  десятковій системі числення і навпаки.

 

Тематичне оцінювання

Тема 2. Подання даних у комп'ютері (8*45/30 =12 м-м)

3

7.02

М-М1

 

М-М2

М-М3

У-М

 

З-П

З-П

Інструктаж з БЖД. Подання цілих чисел. Прямий код.

Додатковий код.

Цілочисельна арифметика в обмеженому числі розрядів

 

4

21.02

М-М4

 

М-М5

 

М-М6

З-П

 

К-З

 

А-П

 

Нормалізований запис дійсних чисел. Подання чисел з плаваючою комою.

Особливості реалізації дійсночисельної комп'ютерної арифметики.

Практична робота №3. Інструктаж з БЖД. Дійсночисельна комп'ютерна арифметика.

 

5

26.02

М-М7

М-М8

М-М9

З-П

З-П

З-П

Інструктаж з БЖД. Подання текстових даних.

Подання графічних даних.

Подання звукових даних.

 

6

7.03

М-М10

М-М11

 

М-М12

С-У

К-Р

 

К-Р

Методи стиснення цифрової інформації.

Практична робота №4. Інструктаж з БЖД. Методи стиснення цифрової інформації.

Аналіз навчальних досягнень учнів з теми

 

Тематичне оцінювання

 Тема 3. Математична логіка  (6х45/30=9 м-м)

7

21.03

М-М1

 

М-М2

М-М3

У-М

 

З-П

К-З

Поняття висловлювання. Логічні операції.

Логічні формули, таблиці істинності, закони математичної логіки.

Практична робота №5. Інструктаж з БЖД.  «Застосування математичної логіки».

 

8

26.03

М-М4

М-М5

М-М6

З-П

А-П

К-Р

Булеві функції.

Канонічні форми логічних формул.

Практична робота №6. Інструктаж з БЖД. Булеві функції.

 

9

11.04

М-М7

М-М8

 

М-М9

З-П

С-У

 

К-Р

Інструктаж з БЖД. Елементи схемотехніки

Підсумковий урок з теми «Математична логіка».

Аналіз навчальних досягнень учнів з теми

 

 

Тематичне оцінювання

Тема 4. Основи теорії інформації (8х45/30=12 м-м)

10

25.04

М-М1

 

М-М2

 

 

 

М-М3

У-М

 

З-П

 

 

 

З-П

Інструктаж з БЖД. Поняття інформації, відомостей, повідомлення, даних.

Різні підходи до тлумачення поняття «інформація»: ймовірнісний, комбінаторний, атрибутивний, алгоритмічний, семантичний. Інформація, як основне поняття інформатики.

Підходи до визначення кількісної міри для даних, що передаються, опрацьовуються та зберігаються в комп’ютерних системах.Одиниці виміру двійкового коду.

 

11

30.04

М-М4

 

 

 

М-М5

 

М-М6

З-П

 

 

 

К-З

 

А-П

 

Формула Р. Хартлі для знаходження обсягів даних, що передаються каналами зв’язку та її застосування для визначення ефективності систем передавання даних.

Використання формули Хартлі-Котельнікова для кодування звукових даних.

Практична робота №7. Інструктаж з БЖД.  Застосування формули Хартлі

 

12

23.05

М-М7

 

 

 

 

М-М8

 

 

 

М-М9

З-П

 

 

 

 

К-З

 

 

 

А-П

Формула К. Шенона та області її застосування. Оптимальне кодування повідомлень з використанням закономірностей К. Шенона: в шифруванні різних типів даних (текстових, графічних, звукових, відео).

Оптимальне кодування повідомлень з використанням закономірностей К. Шенона: при стисненні даних в ході архівації та опрацюванні мультимедійних даних.

Практична робота №8. Інструктаж з БЖД.  Застосування закономірностей К.Шенона.

 

13

28.05

М-М10

 

М-М11

 

М-М12

С-У

 

К-З

 

К-Р

Інструктаж з БЖД. Підсумковий урок з теми «Основи теорії інформації».

Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

Семестрове оцінювання

 

Тематичне оцінювання

 

 


10 – А (2 група) клас.

Інформатика (рівень стандарту) вибіркові модулі

для 10(11) класу

(До підручника «Інформатика 10(11) клас»)

Інформатика (рівень стандарту) : підруч. для 10 (11) кл. закл. загал. серед. Освіти / [О. О.               Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук,
Є.  А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018.

за навчальною програмою 2018 року

 

Навчальна програма з інформатики (рівень стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року

 

2 семестр

Модуль 1. «Математичні основи інформатики»

Тема 1. Системи числення (6 год*45/30=9 м-м)

1

17.01

М-М1

 

 

М-М2

 

 

 

 

М-М3

У-М

 

 

З-П

 

 

 

 

К-З

Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. Основні поняття позиційної і непозиційної системи числення.

Позиційні і непозиційні системи числення в історії людства. Розгорнута і згорнута форми запису чисел у позиційних системах числення. Арифметичні операції в позиційних системах числення.

Практична робота №1. Інструктаж з БЖД.  Арифметичні операції в позиційних системах числення.

 

2

23.01

М-М4

 

 

М-М5

 

М-М6

А-П

 

 

А-П

 

К-З

 

Перетворення подання чисел у позиційній системі числення з основою Р у подання в  десятковій системі числення і навпаки.

Взаємозв'язок між системами числення з основами Q = Pm.

Практична робота №2. Інструктаж з БЖД. Перетворення подання чисел у позиційній системі числення з основою Р у подання в  десятковій системі числення і навпаки.

 

3

31.01

М-М7

 

М-М8

М-М9

З-П

 

С-У

К-Р

Інструктаж з БЖД. Системи числення та архітектура комп'ютерів.

Систематизація вивченого з теми.

Аналіз навчальних досягнень учнів.

 

Тематичне оцінювання

Тема 2. Подання даних у комп'ютері (8*45/30 =12 м-м)

4

14.02

М-М1

 

М-М2

М-М3

У-М

 

З-П

З-П

Інструктаж з БЖД. Подання цілих чисел. Прямий код.

Додатковий код.

Цілочисельна арифметика в обмеженому числі розрядів

 

5

20.02

М-М4

 

М-М5

 

М-М6

З-П

 

К-З

 

А-П

 

Нормалізований запис дійсних чисел. Подання чисел з плаваючою комою.

Особливості реалізації дійсночисельної комп'ютерної арифметики.

Практична робота №3. Інструктаж з БЖД. Дійсночисельна комп'ютерна арифметика.

 

6

28.02

М-М7

М-М8

М-М9

З-П

З-П

З-П

Інструктаж з БЖД. Подання текстових даних.

Подання графічних даних.

Подання звукових даних.

 

7

14.03

М-М10

М-М11

 

М-М12

С-У

К-Р

 

К-Р

Методи стиснення цифрової інформації.

Практична робота №4. Інструктаж з БЖД. Методи стиснення цифрової інформації.

Аналіз навчальних досягнень учнів з теми

 

Тематичне оцінювання

 Тема 3. Математична логіка  (6х45/30=9 м-м)

8

20.03

М-М1

 

М-М2

М-М3

У-М

 

З-П

К-З

Поняття висловлювання. Логічні операції.

Логічні формули, таблиці істинності, закони математичної логіки.

Практична робота №5. Інструктаж з БЖД.  «Застосування математичної логіки».

 

9

28.03

М-М4

М-М5

М-М6

З-П

А-П

К-Р

Булеві функції.

Канонічні форми логічних формул.

Практична робота №6. Інструктаж з БЖД. Булеві функції.

 

10

18.04

М-М7

М-М8

 

М-М9

З-П

С-У

 

К-Р

Інструктаж з БЖД. Елементи схемотехніки

Підсумковий урок з теми «Математична логіка».

Аналіз навчальних досягнень учнів з теми

 

 

Тематичне оцінювання

Тема 4. Основи теорії інформації (10х45/30=15 м-м)

11

24.04

М-М1

 

М-М2

 

 

 

М-М3

У-М

 

З-П

 

 

 

З-П

Інструктаж з БЖД. Поняття інформації, відомостей, повідомлення, даних.

Різні підходи до тлумачення поняття «інформація»: ймовірнісний, комбінаторний, атрибутивний, алгоритмічний, семантичний. Інформація, як основне поняття інформатики.

Підходи до визначення кількісної міри для даних, що передаються, опрацьовуються та зберігаються в комп’ютерних системах.

 

12

2.05

М-М4

М-М5

 

М-М6

З-П

К-З

 

А-П

 

Одиниці виміру двійкового коду.

Формула Р. Хартлі для знаходження обсягів даних, що передаються каналами зв’язку.

Застосування формули Р. Хартлі для визначення ефективності систем передавання даних.

 

13

16.05

М-М7

 

М-М8

 

М-М9

З-П

 

К-З

 

З-П

Використання формули Хартлі-Котельнікова для кодування звукових даних.

Практична робота №7. Інструктаж з БЖД.  Застосування формули Хартлі

Формула К. Шенона та області її застосування.

 

14

22.05

М-М10

 

 

 

М-М11

 

М-М12

З-П

 

 

 

А-П

 

А-П

Оптимальне кодування повідомлень з використанням закономірностей К. Шенона: при стисненні даних в ході архівації та опрацюванні мультимедійних даних.

Практична робота №8. Інструктаж з БЖД.  Застосування закономірностей К.Шенона.

Продовження роботи.

 

15

30.05

 

М-М13

 

М-М14

 

М-М15

С-У

 

К-З

 

К-Р

Інструктаж з БЖД. Підсумковий урок з теми «Основи теорії інформації».

Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

Семестрове оцінювання

 

Тематичне оцінювання

 

 

docx
До підручника
Інформатика (рівень стандарту) 10 клас (Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г.)
Додано
17 січня
Переглядів
271
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку