20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Календарне планування варіативних модулей 10 кл (природничий профіль)

Про матеріал
Планування для шкіл з модульною системою навчання Інформатика (рівень стандарту) вибіркові модулі для 10(11) класу (До підручника «Інформатика 10(11) клас») Інформатика (рівень стандарту) : підруч. для 10 (11) кл. закл. загал. серед. Освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018. за навчальною програмою 2018 року Навчальна програма з інформатики (рівень стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року
Перегляд файлу

10 – Б (1 група) клас.

Інформатика (рівень стандарту) вибіркові модулі

для 10(11) класу

(До підручника «Інформатика 10(11) клас»)

Інформатика (рівень стандарту) : підруч. для 10 (11) кл. закл. загал. серед. Освіти / [О. О.               Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук,
Є.  А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018.

за навчальною програмою 2018 року

 

Навчальна програма з інформатики (рівень стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року

 

2 семестр

Модуль 1. «Інформаційна безпека»

Тема 1. Основи безпеки інформаційних технологій (4 год*45/30=6 м-м)

1

15.01

М-М1

 

 

М-М2

 

 

 

М-М3

У-М

 

 

З-П

 

 

 

К-З

Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. Основні поняття в області безпеки інформаційних технологій.

Місце і роль автоматизованих систем в управлінні бізнес-процесами. Основні причини загострення проблеми забезпечення безпеки інформаційних технологій.

Інформація та інформаційні відносини. Суб'єкти інформаційних відносин, їх інтереси та безпека, шляхи нанесення їм шкоди. Безпека інформаційних технологій. Загрози безпеці інформації в автоматизованих системах.

 

2

22.01

М-М4

 

 

 

 

М-М5

 

 

 

 

 

 

 

М-М6

А-П

 

 

 

 

С-У

 

 

 

 

 

 

 

К-Р

 

Інструктаж з БЖД. Основні ненавмисні і навмисні штучні загрози. Основні джерела і шляхи реалізації загроз безпеки та каналів проникнення і несанкціонованого доступу до відомостей та програмного коду.

Поняття про: комп'ютерні віруси та шкідливе програмне забезпечення (Malware); інтернет-шахрайство; спам-розсилки; несанкціонований доступ до інформаційних ресурсів та інформаційно-телекомунікаційних систем; бот-мережі (botnet); DDoS-атаки (Distributed Denial of Service); крадіжка коштів; «крадіжка особистості» (Identity Theft).

Технічні та програмні засоби добування інформації.

 

Тематичне оцінювання

 

 

 

Тема 2. Забезпечення безпеки інформаційних технологій (6*45/30 =9 м-м)

3

5.02

М-М1

 

 

 

 

М-М2

 

 

 

 

М-М3

У-М

 

 

 

 

З-П

 

 

 

 

З-П

Інструктаж з БЖД. Об'єкти захисту. Види заходів протидії загрозам безпеки. Переваги та недоліки різних видів заходів захисту. Основні принципи побудови системи безпеки інформації в автоматизованій системі.

Правові основи забезпечення безпеки інформаційних технологій. Закони України та інші нормативно- правові акти, що регламентують відносини суб'єктів в інформаційній сфері та захист інформації.

Відповідальність за порушення у сфері захисту інформації та неправомірного використання автоматизованих систем.

 

4

12.02

М-М4

 

М-М5

 

 

 

 

М-М6

З-П

 

К-З

 

 

 

 

А-П

 

Основні захисні механізми, які реалізуються в рамках різних заходів і засобів захисту.

Ідентифікація та аутентифікація користувачів. Розмежування доступу зареєстрованих користувачів до ресурсів автоматизованих систем. Реєстрація та оперативне оповіщення про події безпеки.

Криптографічні методи захисту інформації. Контроль цілісності програмних і інформаційних ресурсів.

 

5

19.02

М-М7

 

М-М8

М-М9

С-У

 

А-П

К-Р

Інструктаж з БЖД. Виявлення атак. Захист периметра комп'ютерних мереж.

Керування механізмами захисту.

Міжнародні стандарти інформаційної безпеки.

 

Тематичне оцінювання

 Тема 3. Забезпечення безпеки комп'ютерних систем і мереж (4х45/30=6 м-м)

6

5.03

М-М1

 

 

 

 

 

М-М2

 

 

М-М3

У-М

 

 

 

 

 

З-П

 

 

К-З

Інструктаж з БЖД. Проблеми забезпечення безпеки в комп'ютерних системах і мережах. Типова корпоративна мережа. Рівні інформаційної інфраструктури корпоративної мережі. Мережеві загрози, вразливості і атаки. Засоби захисту мереж.

Призначення, можливості, і основні захисні механізми міжмережевих екранів (брандмауерів). Переваги та недоліки брандмауерів.

Основні захисні механізми: фільтрація пакетів, трансляція мережевих адрес, проміжна аутентифікація, відхилення скриптів, перевірка пошти, віртуальні приватні мережі, протидія атакам, націленим на порушення роботи мережевих служб, додаткові функції. Політика безпеки при доступі до мережі загального користування.

 

7

12.03

М-М4

 

 

 

М-М5

 

М-М6

З-П

 

 

 

А-П

 

К-Р

Інструктаж з БЖД. Системи аналізу вмісту поштового і веб-трафіку (електронна пошта і НТТР). Політики безпеки, сценарії і варіанти застосування і реагування.

Віртуальні приватні мережі (VPN). Загрози, пов'язані з використанням VPN.

Інструктаж з БЖД. Антивірусні засоби захисту. Загальні правила застосування антивірусних засобів в автоматизованих системах. Технології виявлення вірусів. Можливі варіанти розміщення антивірусних засобів. Антивірусний захист, як засіб нейтралізації загроз.

 

Тематичне оцінювання

Модуль 2. «Основи електронного документообігу»

Тема 1. Документи та документообіг (6х45/30=9 м-м)

8

19.03

М-М1

 

М-М2

 

М-М3

У-М

 

З-П

 

З-П

Поняття документу. Призначення та класифікація документів.

Документообіг. Загальні правила оформлення документів.

Стиль ділового листування. Логічні елементи тексту та порядок його викладення.

 

9

9.04

М-М4

М-М5

 

М-М6

З-П

К-З

 

А-П

 

Шаблони та формуляр-зразки документа.

Реквізити документа. Правила оформлення сторінки.

Практична робота №1. «Використання шаблону та формуляр-зразка документа».

 

10

16.04

М-М7

 

 

М-М8

М-М9

А-П

 

 

С-У

К-Р

Оформлення бібліографічних списків та покажчиків. Правила та вимоги оформлення письмової роботи.

Стандарти та уніфіковані системи документації.

Практична робота №2. «Оформлення письмової роботи зі створенням бібліографічних списків та покажчиків».

 

Тематичне оцінювання

Тема 2. Технічні та програмні засоби обробки документів та інформації

(4х45/30=6 м-м)

11

23.04

М-М1

 

 

М-М2

М-М3

У-М

 

 

З-П

К-З

Інструктаж з БЖД. Системи управління електронними документами. Технічні засоби обробки документів та інформації.

Класифікація офісної техніки.

Засоби створення, зберігання, обробки, копіювання і транспортування документів.

 

12

7.05

М-М4

 

М-М5

 

М-М6

А-П

 

С-У

 

К-Р

Програмні засоби обробки документів та інформації.

Види систем обробки текстів. Комунікаційні технології.

Практична робота №3. «Створення та пересилання документів».

 

Тематичне оцінювання

 

 

Тема 3. Електронний документообіг (4х45/30=6 м-м)

13

14.05

М-М1

 

М-М2

 

М-М3

У-М

 

З-П

 

К-З

Інструктаж з БЖД. Електронний документ, його ознаки та правовий статус.

Електронний документообіг. Електронний цифровий підпис.

Особистий та відкритий ключі. Сертифікат відкритого ключа ОCR-технології  для розпізнавання паперових документів.

 

14

21.05

М-М4

 

М-М5

 

М-М6

А-П

 

С-У

 

К-Р

Інструктаж з БЖД. Передавання електронних документів. Зберігання електронних документів.

Забезпечення конфіденційності електронних документів. Електронний офіс.

Практична робота №4. «Маніпулювання електронними документами».

 

Тематичне оцінювання

 

 


10 – Б (2 група) клас.

Інформатика (рівень стандарту) вибіркові модулі

для 10(11) класу

(До підручника «Інформатика 10(11) клас»)

Інформатика (рівень стандарту) : підруч. для 10 (11) кл. закл. загал. серед. Освіти / [О. О.               Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук,
Є.  А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018.

за навчальною програмою 2018 року

 

Навчальна програма з інформатики (рівень стандарту) для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки № 1407 від 23 жовтня 2017 року

 

2 семестр

Модуль 1. «Інформаційна безпека»

Тема 1. Основи безпеки інформаційних технологій (4 год*45/30=6 м-м)

1

16.01

М-М1

 

 

М-М2

 

 

 

М-М3

У-М

 

 

З-П

 

 

 

К-З

Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. Основні поняття в області безпеки інформаційних технологій.

Місце і роль автоматизованих систем в управлінні бізнес-процесами. Основні причини загострення проблеми забезпечення безпеки інформаційних технологій.

Інформація та інформаційні відносини. Суб'єкти інформаційних відносин, їх інтереси та безпека, шляхи нанесення їм шкоди. Безпека інформаційних технологій. Загрози безпеці інформації в автоматизованих системах.

 

2

30.01

М-М4

 

 

 

 

М-М5

 

 

 

 

 

 

 

М-М6

А-П

 

 

 

 

С-У

 

 

 

 

 

 

 

К-Р

 

Інструктаж з БЖД. Основні ненавмисні і навмисні штучні загрози. Основні джерела і шляхи реалізації загроз безпеки та каналів проникнення і несанкціонованого доступу до відомостей та програмного коду.

Поняття про: комп'ютерні віруси та шкідливе програмне забезпечення (Malware); інтернет-шахрайство; спам-розсилки; несанкціонований доступ до інформаційних ресурсів та інформаційно-телекомунікаційних систем; бот-мережі (botnet); DDoS-атаки (Distributed Denial of Service); крадіжка коштів; «крадіжка особистості» (Identity Theft).

Технічні та програмні засоби добування інформації.

 

Тематичне оцінювання

 

 

 

Тема 2. Забезпечення безпеки інформаційних технологій (6*45/30 =9 м-м)

3

6.02

М-М1

 

 

 

 

М-М2

 

 

 

 

М-М3

У-М

 

 

 

 

З-П

 

 

 

 

З-П

Інструктаж з БЖД. Об'єкти захисту. Види заходів протидії загрозам безпеки. Переваги та недоліки різних видів заходів захисту. Основні принципи побудови системи безпеки інформації в автоматизованій системі.

Правові основи забезпечення безпеки інформаційних технологій. Закони України та інші нормативно- правові акти, що регламентують відносини суб'єктів в інформаційній сфері та захист інформації.

Відповідальність за порушення у сфері захисту інформації та неправомірного використання автоматизованих систем.

 

4

13.02

М-М4

 

М-М5

 

 

 

 

М-М6

З-П

 

К-З

 

 

 

 

А-П

 

Основні захисні механізми, які реалізуються в рамках різних заходів і засобів захисту.

Ідентифікація та аутентифікація користувачів. Розмежування доступу зареєстрованих користувачів до ресурсів автоматизованих систем. Реєстрація та оперативне оповіщення про події безпеки.

Криптографічні методи захисту інформації. Контроль цілісності програмних і інформаційних ресурсів.

 

5

27.02

М-М7

 

М-М8

М-М9

С-У

 

А-П

К-Р

Інструктаж з БЖД. Виявлення атак. Захист периметра комп'ютерних мереж.

Керування механізмами захисту.

Міжнародні стандарти інформаційної безпеки.

 

Тематичне оцінювання

 Тема 3. Забезпечення безпеки комп'ютерних систем і мереж (4х45/30=6 м-м)

6

6.03

М-М1

 

 

 

 

 

М-М2

 

 

М-М3

У-М

 

 

 

 

 

З-П

 

 

К-З

Інструктаж з БЖД. Проблеми забезпечення безпеки в комп'ютерних системах і мережах. Типова корпоративна мережа. Рівні інформаційної інфраструктури корпоративної мережі. Мережеві загрози, вразливості і атаки. Засоби захисту мереж.

Призначення, можливості, і основні захисні механізми міжмережевих екранів (брандмауерів). Переваги та недоліки брандмауерів.

Основні захисні механізми: фільтрація пакетів, трансляція мережевих адрес, проміжна аутентифікація, відхилення скриптів, перевірка пошти, віртуальні приватні мережі, протидія атакам, націленим на порушення роботи мережевих служб, додаткові функції. Політика безпеки при доступі до мережі загального користування.

 

7

13.03

М-М4

 

 

 

М-М5

 

М-М6

З-П

 

 

 

А-П

 

К-Р

Інструктаж з БЖД. Системи аналізу вмісту поштового і веб-трафіку (електронна пошта і НТТР). Політики безпеки, сценарії і варіанти застосування і реагування.

Віртуальні приватні мережі (VPN). Загрози, пов'язані з використанням VPN.

Інструктаж з БЖД. Антивірусні засоби захисту. Загальні правила застосування антивірусних засобів в автоматизованих системах. Технології виявлення вірусів. Можливі варіанти розміщення антивірусних засобів. Антивірусний захист, як засіб нейтралізації загроз.

 

Тематичне оцінювання

Модуль 2. «Основи електронного документообігу»

Тема 1. Документи та документообіг (4х45/30=6 м-м)

8

27.03

М-М1

 

М-М2

 

М-М3

У-М

 

З-П

 

К-З

Поняття документу. Призначення та класифікація документів. Документообіг. Загальні правила оформлення документів. Стиль ділового листування. Логічні елементи тексту та порядок його викладення.

Шаблони та формуляр-зразки документа. Реквізити документа. Правила оформлення сторінки.

Практична робота №1. «Використання шаблону та формуляр-зразка документа».

 

9

10.04

М-М7

 

 

М-М8

М-М9

А-П

 

 

С-У

К-Р

Оформлення бібліографічних списків та покажчиків. Правила та вимоги оформлення письмової роботи.

Стандарти та уніфіковані системи документації.

Практична робота №2. «Оформлення письмової роботи зі створенням бібліографічних списків та покажчиків».

 

Тематичне оцінювання

Тема 2. Технічні та програмні засоби обробки документів та інформації

(4х45/30=6 м-м)

10

17.04

М-М1

 

 

М-М2

М-М3

У-М

 

 

З-П

К-З

Інструктаж з БЖД. Системи управління електронними документами. Технічні засоби обробки документів та інформації.

Класифікація офісної техніки.

Засоби створення, зберігання, обробки, копіювання і транспортування документів.

 

11

8.05

М-М4

 

М-М5

 

М-М6

А-П

 

С-У

 

К-Р

Програмні засоби обробки документів та інформації.

Види систем обробки текстів. Комунікаційні технології.

Практична робота №3. «Створення та пересилання документів».

 

Тематичне оцінювання

 

 

Тема 3. Електронний документообіг (4х45/30=6 м-м)

12

15.05

М-М1

 

М-М2

 

М-М3

У-М

 

З-П

 

К-З

Інструктаж з БЖД. Електронний документ, його ознаки та правовий статус.

Електронний документообіг. Електронний цифровий підпис.

Особистий та відкритий ключі. Сертифікат відкритого ключа ОCR-технології  для розпізнавання паперових документів.

 

13

29.05

М-М4

 

М-М5

 

М-М6

А-П

 

С-У

 

К-Р

Інструктаж з БЖД. Передавання електронних документів. Зберігання електронних документів.

Забезпечення конфіденційності електронних документів. Електронний офіс.

Практична робота №4. «Маніпулювання електронними документами».

 

Тематичне оцінювання

 

 

 

 

docx
До підручника
Інформатика (рівень стандарту) 10 клас (Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г.)
Додано
17 січня
Переглядів
768
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку