2 грудня о 18:00Вебінар: Предмет «Захист України» у школі: теоретичні засади, цікаві ідеї, поради для дистанційного навчання

Календарне планування Всесвітня історія 8 клас

Про матеріал
Календарне планування з всесвітньої історії 8 клас (1 година на тиждень, 35 – на рік) Всесвітня історія. Гісем О.В., Мартинюк О.О., Ранок, 2016
Перегляд файлу

Календарне планування з всесвітньої історії  8  клас

(1 година на тиждень, 35 – на рік)

Всесвітня історія. Гісем О.В., Мартинюк О.О., Ранок, 2016

№ з\п

 Дата

Зміст навчально-пізнавальної діяльності

Результати навчально-пізнавальної діяльності

Домашнє завдання

З           Ф

 1.  

 

 

Вступ. Середні віки в історії людства.  Поняття і періодизація Нового часу, Ранньомодерної доби.

Знаю:

 • хронологічні межі Нового часу та Раннього Нового часу.

Розумію:

 • Новий час (Модерну добу) як період історії сучасного європейського суспільства;
 • Ранній Новий час в Україні як Козацьку добу, початок якої припадає на виникнення нового, елітарного стану – козацтва (кінець ХV – початок ХVІ ст.), а завершення – на остаточну втрату ним політичної влади (друга половина ХVІІІ ст.);
 • судження – як думку, що її потрібно обґрунтувати (підтвердити істинність фактами);
 • як користуватися підручниками з історії України та всесвітньої історії в класі й удома.

Умію:

 • визначити характерні ознаки Середньовіччя;
 • перелічити основні здобутки населення України Княжої доби;
 • назвати хронологічні межі та періоди Модерної доби;
 • виділити характерні ознаки Раннього Нового часу (Ранньомодерної доби);

укласти синхронізовану хронологічну таблицю «Європа в Ранньомодерну добу».

§____.Виконати практичне завдання

с._______________

 1.  

 

 

Відкриття європейців

Знаю:

 • час Великих географічних відкриттів і Конкісти;
 • дату першої подорожі Христофора Колумба;
 • напрямки подорожей Христофора Колумба, Васко да Гами, Фернана Магеллана, центри світової торгівлі.

Розумію:

 • Великі географічні відкриття як просторове розширення впливу європейської цивілізації на світ;
 • причини історичних явищ і процесів (як факти, що зумовили їх появу) та їхні наслідки (як факти, породжені цим явищем, процесом);
 • вплив Великих географічних відкриттів на світобачення, господарське та суспільне життя населення Європи та Нового світу;
 • поняття «конкіста», «колоніальна імперія», «зустріч цивілізацій», «революція цін», «мануфактура», «капіталізм», «буржуазія», «найманий працівник».

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про розширення впливу європейської цивілізації на світ;
 • простежити на основі карти, як змінювався простір впливу європейської цивілізації на світ;
 • визначати причини і наслідки Великих географічних відкриттів;
 • характеризувати зміни в житті людей, пов’язані з Великими географічними відкриттями, створенням перших колоніальних імперій, поширенням мануфактур і найманої праці;

встановити причини масових міграцій європейців у ХVІ–ХVІІ ст.

§____.Виконати практичне завдання с._______________

 

 1.  

 

 

Завоювання Нового Світу

§____.Виконати практичне завдання с._______________

Позначити на контурній карті об’єкти, що відображають просторове розширення впливу європейської цивілізації на світ (колонізовані європейцями землі, напрямки нових торговельних шляхів і центри світової торгівлі ХVІ–ХVІІ ст.);

 

 1.  

 

 

Матеріальний світ і суспільство

§____.Виконати практичне завдання с._______________

Описати (на основі джерел) становище жінок і дітей у країнах Західної Європи в ХVІ–ХVІІІ ст.

 1.  

 

 

Повсякденне життя Західної Європи

§____.Виконати практичне завдання с._______________

Підготувати і представити групове повідомлення (презентацію) на тему «Цивілізації доколумбової Америки (ацтеки, майя, інки)»;

 

 1.  

 

 

Практичне заняття (на вибір вчителя). Наслідки Великих географічних відкриттів для історії людства / Цивілізації доколумбової Америки

§____.Виконати практичне завдання с._______________

Підготуватися до уроку узагальнення.

 1.  

 

 

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин»

 

Повторити терміни і поняття з вивченої теми

 1.  

 

 

Гуманізм. Високе Відродження

Знаю:

 • час бароко і релігійних воєн у Німеччині та Франції;
 • дати початку Реформації в Німеччині, укладення Аугзбургського релігійного миру;
 • територію поширення Реформації, культурні центри Європи Раннього Нового часу.

Розумію:

 • Ранній Новий час (Ранньомодерну добу) як період звільнення суспільного життя від церковного догматизму;
 • світський, нецерковний характер культури Відродження;
 • гуманізм епохи Відродження як європейський інтелектуальний рух за вдосконалення людської природи через пізнання культурної спадщини Античності;
 • бароко як усвідомлення людиною Ранньомодерної доби складності, багатоманітності та мінливості світу;
 • поняття «секуляризація», «Реформація», «протестантизм», «лютеранство», «кальвінізм», «Контрреформація», «релігійні війни», «орден єзуїтів», «Високе Відродження», «бароко».

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про Реформацію, Відродження (Ренесанс) і Бароко;
 • показати на карті регіони поширення Реформації; культурні центри Європи Раннього Нового часу;
 • розповісти про наукові й технічні досягнення Раннього Нового часу; представників культури Відродження й Бароко, їхні твори; видатні пам’ятки культури епохи Ренесансу й Бароко;
 • визначити причини і наслідки Реформації та Контрреформації;
 • сформулювати основні ідеї вчень Мартіна Лютера і Жана Кальвіна;

розпізнати пам’ятки культури епохи Відродження і Бароко.

§____.Виконати практичне завдання с._______________

Здійснити уявну подорож до пам’яток епохи Відродження в Італії, Франції, Німеччині, інших країнах; встановити цінності та норми життя, що їх утверджували автори цих витворів мистецтва (архітектури, скульптури, образотворчого мистецтва)

 1.  

 

 

Зародження культури бароко. Становлення нової європейської науки

§____.Виконати практичне завдання с._______________

Вирізнити гуманістичні ідеї у витягах з літературних творів епохи Відродження (Францеско Петрарки, Мігеля де Сервантеса, Еразма Роттердамського, Нікколо Макіавелі, інших) і мистецьких шедеврах Високого Відродження (Леонардо да Вінчі, Рафаеля, Мікеланджело, Пітера Брейгеля, Альбрехта Дюрера, інших), вибір обґрунтувати.

 1.  

 

 

Практичне заняття (на вибір вчителя): Гуманістичні ідеї в творах Е.Роттердамського / Ідеї гуманізму в шедеврах Високого Відродження

§____.Виконати практичне завдання с._______________

 

 1.  

 

 

Реформація в Німеччині

§____.Виконати практичне завдання с._______________

Представити світ природи та людей очима католика, православного, протестанта.

 1.  

 

 

Поширення Реформації та Контрреформація

§____.Виконати практичне завдання с._______________

Підготуватися до уроку узагальнення

 1.  

 

 

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Високе Відродження. Реформація в Західній Європі»

 

Повторити терміни і поняття з вивченої теми

Розділ 3. ДЕРЖАВИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ в ХVІ–ХVІІ ст.

 1.  

 

 

Становлення абсолютної монархії у Франції

Знаю:

 • хронологічні межі національно-визвольної війни в Нідерландах, революції в Англії, Тридцятилітньої війни;
 • дати укладення Люблінської й Утрехтської уній, Нантського едикту, Вестфальського миру.

Розумію:

 • передумови утвердження абсолютизму в європейських державах;
 • абсолютну монархію як перехідну форму від станово-представницької до сучасної (національної) держави;
 • роль міського патриціату та дворянства в управлінні містами-республіками;
 • роль дворянської аристократії (магнатів) в управлінні Річчю Посполитою;
 • історичне значення національно-визвольної війни в Нідерландах та Англійської революції;
 • Вестфальський мир як подію, що заклала основи сучасного світового порядку – поділу світу на національні держави й утвердження в міжнародних відносинах принципу державного суверенітету;
 • поняття «абсолютизм», «абсолютна монархія», «олігархічна (бюргерська) республіка», «аристократична (шляхетська) республіка», «парламентська монархія», «протекціонізм», «меркантилізм», «революція», «національно-визвольна війна», «протекторат».

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про процеси централізації влади і формування національних держав у Західній Європі в XVІ–XVІІ ст.;
 • простежити (на основі карти) утворення в Західній Європі національних держав;
 • охарактеризувати політичний устрій західноєвропейських країн;
 • обґрунтувати власні судження про володарів і державних діячів європейських країн XVІ–XVІІІ ст.;

визначити причини і наслідки: Люблінської унії, релігійних війн у Франції, національно-визвольної війни в Нідерландах, Англійської революції.

§____.Виконати практичне завдання с._______________

 

 1.  

 

 

Завершення формування абсолютної монархії у Франції

§____.Виконати практичне завдання с._______________

 

 1.  

 

 

Англія у XVI ст.

§____.Виконати практичне завдання с._______________

 

 1.  

 

 

Англійська революція

§____.Виконати практичне завдання с._______________

 

 1.  

 

 

Іспанія в XVІ ст. Національно-визвольна

боротьба в Нідерландах

§____.Виконати практичне завдання с._______________

Укласти і представити історичний портрет одного з монархів XVІ–XVІІІ ст.

 1.  

 

 

Практичне заняття (на вибір вчителя): Розвиток монархічних форм правління у країнах Західної Європи / Образ абсолютного монарха країн Західної Європи.

§____.Виконати практичне завдання с._______________

Позначити на контурній карті регіони поширення католицизму, протестантизму і православ’я; території абсолютних монархій і республік, що існували в XVІ–XVІІІ ст.

 1.  

 

 

Міжнародні відносини у XVI — першій половині

XVII ст. Тридцятилітня війна 1618—1648 рр.

§____.Виконати практичне завдання с._______________

Підготуватися до уроку узагальнення

 1.  

 

 

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Держави Західної Європи у ХVІ — ХVІІ ст.»

 

Повторити терміни і поняття з вивченої теми

Розділ 4. ОСМАНСЬКА ІМПЕРІЯ. ДЕРЖАВИ СХІДНОЇ ЄВРОПИ в ХVІІ–ХVІІІ ст.

 1.  

 

 

Османська імперія

Знаю:

 • дати облоги Відня та проголошення Московського царства Російською імперією, хронологічні межі Північної війни.

Розумію:

 • період XVI–XVIIІ ст. як епоху воєн за переділ Європи і світу;
 • причини економічного занепаду та затяжної політичної кризи в Речі Посполитій (друга половина XVII – XVIIІ ст);
 • поняття «опричнина», «Смутний час», «церковний розкол», «Земський собор», «самодержавство (абсолютизм)».

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про османську експансію в Центральній та Східній Європі, її зупинення (облоги Чигирина 1678 р. і Відня 1683 р.), шведську експансію в Центральній Європі, російську експансію у Східній Європі;
 • простежити на основі карти територіальні зміни, яких зазнали в XVI–XVIIІ ст. Османська імперія, Річ Посполита і Російська держава (Московське царство, Російська імперія);
 • охарактеризувати внутрішню й зовнішню політику Речі Посполитої в другій половині XVII–XVIIІ ст.;
 • обґрунтувати власні судження про політику Сулеймана Пишного, Івана IV Грозного, Олексія Михайловича, Петра I;

визначити причини і наслідки: османських завоювань в Європі, кризи в Речі Посполитій (друга половина XVII–XVIIІ ст.), російської експансії у Східній Європі, Північної війни, реформ Петра І.

§____.Виконати практичне завдання с._______________

 

 1.  

 

 

Річ Посполита

§____.Виконати практичне завдання с._______________

 

 1.  

 

 

Московська держава

§____.Виконати практичне завдання с._______________

Позначити на контурній карті територіальні надбання і втрати Османської імперії, Речі Посполитої і Російської держави (Московського царства, Російської імперії) в XVI–XVIIІ ст.

 1.  

 

 

Поява Російської імперії

§____.Виконати практичне завдання с._______________

Обґрунтувати (або спростувати) судження про суперечливий характер реформ Петра І.

Підготуватися до уроку узагальнення

 1.  

 

 

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Османська імперія. Країни Східної Європи у ХVІ — першій половині ХVІІІ ст.»

 

Повторити терміни і поняття з вивченої теми

Розділ 5. ЕПОХА ПРОСВІТНИЦТВА

 

 1.  

 

 

Просвітництво і промислова революція

Знаю:

 • час епохи Просвітництва, початку індустріальної (промислової) революції, війни за незалежність США;
 • дати ухвалення Декларації незалежності США та Конституції Речі Посполитої.

Розумію:

 • визначальний вплив індустріальної революції на зміни в структурі економіки (формування промисловості) і соціальній структурі суспільства (зростання чисельності та ролі найманих працівників), на рівень життя людей праці та інші аспекти повсякденного життя;
 • Просвітництво як Добу Розуму, коли утверджувалася віра в силу знань і можливість розумного облаштування суспільного життя;
 • освічений абсолютизм як політику, спрямовану на знищення або реформування найбільш застарілих феодальних порядків;
 • поняття «індустріальна (промислова) революція», «освічений абсолютизм», «масонство», «Просвітництво», «енциклопедисти», «класицизм».

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про індустріальну революцію, добу Просвітництва, Війну за незалежність США;
 • простежити зміни на політичній карті світу впродовж ХVІІІ ст.;
 • визначити зміни в повсякденному житті європейців протягом ХVІІІ ст., які стали наслідком індустріальної революції, поширення ідей Просвітництва;
 • встановити причини і наслідки реформ: Марії-Терезії та Йосифа ІІ (Австрійська монархія), зокрема для українських теренів, Фрідріха ІІ (Пруссія), Катерини ІІ (Російська імперія);

встановити причини розгортання війни за незалежність і утворення США.

§____.Виконати практичне завдання с._______________

Проаналізувати повсякденне життя в країнах Західної Європи у ХVІІІ ст., виявити зміни, які стали наслідком промислової революції / поширення ідей Просвітництва;

 

 1.  

 

 

Освічений абсолютизм

§____.Виконати практичне завдання с._______________

 

 1.  

 

 

Міжнародні відносини XVIII ст.

§____.Виконати практичне завдання с._______________

 

 1.  

 

 

Англійські колонії в Північній Америці. Війна за незалежність (1775—1783 рр.). Утворення США

§____.Виконати практичне завдання с._______________

Проаналізувати Декларацію незалежності Сполучених Штатів і встановити, які ідеї епохи Просвітництва в ній відображено.

 1.  

 

 

Практичне заняття (на вибір вчителя):

Особливості державного устрою США /

Повсякденне життя в країнах Західної Європи у ХVІІІ ст.

§____.Виконати практичне завдання с._______________

Підготуватися до уроку узагальнення

 1.  

 

 

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Епоха Просвітництва»

 

Повторити терміни і поняття з вивченої теми

Розділ 6. СХІДНИЙ СВІТ У ХVІ–ХVІІІ ст. (оглядово)

 

 1.  

 

 

Китай та Японія в XVI—XVIIІ ст.

Знаю:

 • час існування Держави Великих Моголів, панування у Китаї династії Цин і період сьогунату Токугави.

Розумію:

 • традиційний характер чотирьох найбільших цивілізацій Сходу, що розвивалися в Ранній Новий час: індійської, ісламської, китайської та японської;
 • поняття «самураї», «політика самоізоляції», «сьогунат».

Умію:

 • розмістити в хронологічній послідовності відомості про встановлення влади Великих Моголів, Сефевидів, династії Цин, Токугави;
 • показати на карті території Індії, Персії, Китаю, Японії;
 • визначити особливості культур народів Сходу;
 • розкрити особливості взаємин країн Сходу та Європи.

§____.Виконати практичне завдання с._______________

 

 1.  

 

 

Індія та Персія в XVI—XVIIІ ст.

§____.Виконати практичне завдання с._______________

 

 1.  

 

 

Узагальнення до курсу: «Ранній Новий час в історії людства»

 

Повторити терміни і поняття з вивченої теми


 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Михайлюк Ніна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
28 лютого 2019
Переглядів
3327
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку