16 червня о 15:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Календарне планування Всесвітня історія 8 клас

Про матеріал
Календарне планування з всесвітньої історії 8 клас (1 година на тиждень, 35 – на рік) Всесвітня історія. Гісем О.В., Мартинюк О.О., Ранок, 2016
Перегляд файлу

Календарне планування з всесвітньої історії  8  клас

(1 година на тиждень, 35 – на рік)

Всесвітня історія. Гісем О.В., Мартинюк О.О., Ранок, 2016

№ з\п

 Дата

Зміст навчально-пізнавальної діяльності

Результати навчально-пізнавальної діяльності

Домашнє завдання

З           Ф

 1.  

 

 

Вступ. Середні віки в історії людства.  Поняття і періодизація Нового часу, Ранньомодерної доби.

Знаю:

 • хронологічні межі Нового часу та Раннього Нового часу.

Розумію:

 • Новий час (Модерну добу) як період історії сучасного європейського суспільства;
 • Ранній Новий час в Україні як Козацьку добу, початок якої припадає на виникнення нового, елітарного стану – козацтва (кінець ХV – початок ХVІ ст.), а завершення – на остаточну втрату ним політичної влади (друга половина ХVІІІ ст.);
 • судження – як думку, що її потрібно обґрунтувати (підтвердити істинність фактами);
 • як користуватися підручниками з історії України та всесвітньої історії в класі й удома.

Умію:

 • визначити характерні ознаки Середньовіччя;
 • перелічити основні здобутки населення України Княжої доби;
 • назвати хронологічні межі та періоди Модерної доби;
 • виділити характерні ознаки Раннього Нового часу (Ранньомодерної доби);

укласти синхронізовану хронологічну таблицю «Європа в Ранньомодерну добу».

§____.Виконати практичне завдання

с._______________

 1.  

 

 

Відкриття європейців

Знаю:

 • час Великих географічних відкриттів і Конкісти;
 • дату першої подорожі Христофора Колумба;
 • напрямки подорожей Христофора Колумба, Васко да Гами, Фернана Магеллана, центри світової торгівлі.

Розумію:

 • Великі географічні відкриття як просторове розширення впливу європейської цивілізації на світ;
 • причини історичних явищ і процесів (як факти, що зумовили їх появу) та їхні наслідки (як факти, породжені цим явищем, процесом);
 • вплив Великих географічних відкриттів на світобачення, господарське та суспільне життя населення Європи та Нового світу;
 • поняття «конкіста», «колоніальна імперія», «зустріч цивілізацій», «революція цін», «мануфактура», «капіталізм», «буржуазія», «найманий працівник».

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про розширення впливу європейської цивілізації на світ;
 • простежити на основі карти, як змінювався простір впливу європейської цивілізації на світ;
 • визначати причини і наслідки Великих географічних відкриттів;
 • характеризувати зміни в житті людей, пов’язані з Великими географічними відкриттями, створенням перших колоніальних імперій, поширенням мануфактур і найманої праці;

встановити причини масових міграцій європейців у ХVІ–ХVІІ ст.

§____.Виконати практичне завдання с._______________

 

 1.  

 

 

Завоювання Нового Світу

§____.Виконати практичне завдання с._______________

Позначити на контурній карті об’єкти, що відображають просторове розширення впливу європейської цивілізації на світ (колонізовані європейцями землі, напрямки нових торговельних шляхів і центри світової торгівлі ХVІ–ХVІІ ст.);

 

 1.  

 

 

Матеріальний світ і суспільство

§____.Виконати практичне завдання с._______________

Описати (на основі джерел) становище жінок і дітей у країнах Західної Європи в ХVІ–ХVІІІ ст.

 1.  

 

 

Повсякденне життя Західної Європи

§____.Виконати практичне завдання с._______________

Підготувати і представити групове повідомлення (презентацію) на тему «Цивілізації доколумбової Америки (ацтеки, майя, інки)»;

 

 1.  

 

 

Практичне заняття (на вибір вчителя). Наслідки Великих географічних відкриттів для історії людства / Цивілізації доколумбової Америки

§____.Виконати практичне завдання с._______________

Підготуватися до уроку узагальнення.

 1.  

 

 

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин»

 

Повторити терміни і поняття з вивченої теми

 1.  

 

 

Гуманізм. Високе Відродження

Знаю:

 • час бароко і релігійних воєн у Німеччині та Франції;
 • дати початку Реформації в Німеччині, укладення Аугзбургського релігійного миру;
 • територію поширення Реформації, культурні центри Європи Раннього Нового часу.

Розумію:

 • Ранній Новий час (Ранньомодерну добу) як період звільнення суспільного життя від церковного догматизму;
 • світський, нецерковний характер культури Відродження;
 • гуманізм епохи Відродження як європейський інтелектуальний рух за вдосконалення людської природи через пізнання культурної спадщини Античності;
 • бароко як усвідомлення людиною Ранньомодерної доби складності, багатоманітності та мінливості світу;
 • поняття «секуляризація», «Реформація», «протестантизм», «лютеранство», «кальвінізм», «Контрреформація», «релігійні війни», «орден єзуїтів», «Високе Відродження», «бароко».

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про Реформацію, Відродження (Ренесанс) і Бароко;
 • показати на карті регіони поширення Реформації; культурні центри Європи Раннього Нового часу;
 • розповісти про наукові й технічні досягнення Раннього Нового часу; представників культури Відродження й Бароко, їхні твори; видатні пам’ятки культури епохи Ренесансу й Бароко;
 • визначити причини і наслідки Реформації та Контрреформації;
 • сформулювати основні ідеї вчень Мартіна Лютера і Жана Кальвіна;

розпізнати пам’ятки культури епохи Відродження і Бароко.

§____.Виконати практичне завдання с._______________

Здійснити уявну подорож до пам’яток епохи Відродження в Італії, Франції, Німеччині, інших країнах; встановити цінності та норми життя, що їх утверджували автори цих витворів мистецтва (архітектури, скульптури, образотворчого мистецтва)

 1.  

 

 

Зародження культури бароко. Становлення нової європейської науки

§____.Виконати практичне завдання с._______________

Вирізнити гуманістичні ідеї у витягах з літературних творів епохи Відродження (Францеско Петрарки, Мігеля де Сервантеса, Еразма Роттердамського, Нікколо Макіавелі, інших) і мистецьких шедеврах Високого Відродження (Леонардо да Вінчі, Рафаеля, Мікеланджело, Пітера Брейгеля, Альбрехта Дюрера, інших), вибір обґрунтувати.

 1.  

 

 

Практичне заняття (на вибір вчителя): Гуманістичні ідеї в творах Е.Роттердамського / Ідеї гуманізму в шедеврах Високого Відродження

§____.Виконати практичне завдання с._______________

 

 1.  

 

 

Реформація в Німеччині

§____.Виконати практичне завдання с._______________

Представити світ природи та людей очима католика, православного, протестанта.

 1.  

 

 

Поширення Реформації та Контрреформація

§____.Виконати практичне завдання с._______________

Підготуватися до уроку узагальнення

 1.  

 

 

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Високе Відродження. Реформація в Західній Європі»

 

Повторити терміни і поняття з вивченої теми

Розділ 3. ДЕРЖАВИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ в ХVІ–ХVІІ ст.

 1.  

 

 

Становлення абсолютної монархії у Франції

Знаю:

 • хронологічні межі національно-визвольної війни в Нідерландах, революції в Англії, Тридцятилітньої війни;
 • дати укладення Люблінської й Утрехтської уній, Нантського едикту, Вестфальського миру.

Розумію:

 • передумови утвердження абсолютизму в європейських державах;
 • абсолютну монархію як перехідну форму від станово-представницької до сучасної (національної) держави;
 • роль міського патриціату та дворянства в управлінні містами-республіками;
 • роль дворянської аристократії (магнатів) в управлінні Річчю Посполитою;
 • історичне значення національно-визвольної війни в Нідерландах та Англійської революції;
 • Вестфальський мир як подію, що заклала основи сучасного світового порядку – поділу світу на національні держави й утвердження в міжнародних відносинах принципу державного суверенітету;
 • поняття «абсолютизм», «абсолютна монархія», «олігархічна (бюргерська) республіка», «аристократична (шляхетська) республіка», «парламентська монархія», «протекціонізм», «меркантилізм», «революція», «національно-визвольна війна», «протекторат».

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про процеси централізації влади і формування національних держав у Західній Європі в XVІ–XVІІ ст.;
 • простежити (на основі карти) утворення в Західній Європі національних держав;
 • охарактеризувати політичний устрій західноєвропейських країн;
 • обґрунтувати власні судження про володарів і державних діячів європейських країн XVІ–XVІІІ ст.;

визначити причини і наслідки: Люблінської унії, релігійних війн у Франції, національно-визвольної війни в Нідерландах, Англійської революції.

§____.Виконати практичне завдання с._______________

 

 1.  

 

 

Завершення формування абсолютної монархії у Франції

§____.Виконати практичне завдання с._______________

 

 1.  

 

 

Англія у XVI ст.

§____.Виконати практичне завдання с._______________

 

 1.  

 

 

Англійська революція

§____.Виконати практичне завдання с._______________

 

 1.  

 

 

Іспанія в XVІ ст. Національно-визвольна

боротьба в Нідерландах

§____.Виконати практичне завдання с._______________

Укласти і представити історичний портрет одного з монархів XVІ–XVІІІ ст.

 1.  

 

 

Практичне заняття (на вибір вчителя): Розвиток монархічних форм правління у країнах Західної Європи / Образ абсолютного монарха країн Західної Європи.

§____.Виконати практичне завдання с._______________

Позначити на контурній карті регіони поширення католицизму, протестантизму і православ’я; території абсолютних монархій і республік, що існували в XVІ–XVІІІ ст.

 1.  

 

 

Міжнародні відносини у XVI — першій половині

XVII ст. Тридцятилітня війна 1618—1648 рр.

§____.Виконати практичне завдання с._______________

Підготуватися до уроку узагальнення

 1.  

 

 

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Держави Західної Європи у ХVІ — ХVІІ ст.»

 

Повторити терміни і поняття з вивченої теми

Розділ 4. ОСМАНСЬКА ІМПЕРІЯ. ДЕРЖАВИ СХІДНОЇ ЄВРОПИ в ХVІІ–ХVІІІ ст.

 1.  

 

 

Османська імперія

Знаю:

 • дати облоги Відня та проголошення Московського царства Російською імперією, хронологічні межі Північної війни.

Розумію:

 • період XVI–XVIIІ ст. як епоху воєн за переділ Європи і світу;
 • причини економічного занепаду та затяжної політичної кризи в Речі Посполитій (друга половина XVII – XVIIІ ст);
 • поняття «опричнина», «Смутний час», «церковний розкол», «Земський собор», «самодержавство (абсолютизм)».

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про османську експансію в Центральній та Східній Європі, її зупинення (облоги Чигирина 1678 р. і Відня 1683 р.), шведську експансію в Центральній Європі, російську експансію у Східній Європі;
 • простежити на основі карти територіальні зміни, яких зазнали в XVI–XVIIІ ст. Османська імперія, Річ Посполита і Російська держава (Московське царство, Російська імперія);
 • охарактеризувати внутрішню й зовнішню політику Речі Посполитої в другій половині XVII–XVIIІ ст.;
 • обґрунтувати власні судження про політику Сулеймана Пишного, Івана IV Грозного, Олексія Михайловича, Петра I;

визначити причини і наслідки: османських завоювань в Європі, кризи в Речі Посполитій (друга половина XVII–XVIIІ ст.), російської експансії у Східній Європі, Північної війни, реформ Петра І.

§____.Виконати практичне завдання с._______________

 

 1.  

 

 

Річ Посполита

§____.Виконати практичне завдання с._______________

 

 1.  

 

 

Московська держава

§____.Виконати практичне завдання с._______________

Позначити на контурній карті територіальні надбання і втрати Османської імперії, Речі Посполитої і Російської держави (Московського царства, Російської імперії) в XVI–XVIIІ ст.

 1.  

 

 

Поява Російської імперії

§____.Виконати практичне завдання с._______________

Обґрунтувати (або спростувати) судження про суперечливий характер реформ Петра І.

Підготуватися до уроку узагальнення

 1.  

 

 

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Османська імперія. Країни Східної Європи у ХVІ — першій половині ХVІІІ ст.»

 

Повторити терміни і поняття з вивченої теми

Розділ 5. ЕПОХА ПРОСВІТНИЦТВА

 

 1.  

 

 

Просвітництво і промислова революція

Знаю:

 • час епохи Просвітництва, початку індустріальної (промислової) революції, війни за незалежність США;
 • дати ухвалення Декларації незалежності США та Конституції Речі Посполитої.

Розумію:

 • визначальний вплив індустріальної революції на зміни в структурі економіки (формування промисловості) і соціальній структурі суспільства (зростання чисельності та ролі найманих працівників), на рівень життя людей праці та інші аспекти повсякденного життя;
 • Просвітництво як Добу Розуму, коли утверджувалася віра в силу знань і можливість розумного облаштування суспільного життя;
 • освічений абсолютизм як політику, спрямовану на знищення або реформування найбільш застарілих феодальних порядків;
 • поняття «індустріальна (промислова) революція», «освічений абсолютизм», «масонство», «Просвітництво», «енциклопедисти», «класицизм».

Умію:

 • розташувати в хронологічній послідовності відомості про індустріальну революцію, добу Просвітництва, Війну за незалежність США;
 • простежити зміни на політичній карті світу впродовж ХVІІІ ст.;
 • визначити зміни в повсякденному житті європейців протягом ХVІІІ ст., які стали наслідком індустріальної революції, поширення ідей Просвітництва;
 • встановити причини і наслідки реформ: Марії-Терезії та Йосифа ІІ (Австрійська монархія), зокрема для українських теренів, Фрідріха ІІ (Пруссія), Катерини ІІ (Російська імперія);

встановити причини розгортання війни за незалежність і утворення США.

§____.Виконати практичне завдання с._______________

Проаналізувати повсякденне життя в країнах Західної Європи у ХVІІІ ст., виявити зміни, які стали наслідком промислової революції / поширення ідей Просвітництва;

 

 1.  

 

 

Освічений абсолютизм

§____.Виконати практичне завдання с._______________

 

 1.  

 

 

Міжнародні відносини XVIII ст.

§____.Виконати практичне завдання с._______________

 

 1.  

 

 

Англійські колонії в Північній Америці. Війна за незалежність (1775—1783 рр.). Утворення США

§____.Виконати практичне завдання с._______________

Проаналізувати Декларацію незалежності Сполучених Штатів і встановити, які ідеї епохи Просвітництва в ній відображено.

 1.  

 

 

Практичне заняття (на вибір вчителя):

Особливості державного устрою США /

Повсякденне життя в країнах Західної Європи у ХVІІІ ст.

§____.Виконати практичне завдання с._______________

Підготуватися до уроку узагальнення

 1.  

 

 

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Епоха Просвітництва»

 

Повторити терміни і поняття з вивченої теми

Розділ 6. СХІДНИЙ СВІТ У ХVІ–ХVІІІ ст. (оглядово)

 

 1.  

 

 

Китай та Японія в XVI—XVIIІ ст.

Знаю:

 • час існування Держави Великих Моголів, панування у Китаї династії Цин і період сьогунату Токугави.

Розумію:

 • традиційний характер чотирьох найбільших цивілізацій Сходу, що розвивалися в Ранній Новий час: індійської, ісламської, китайської та японської;
 • поняття «самураї», «політика самоізоляції», «сьогунат».

Умію:

 • розмістити в хронологічній послідовності відомості про встановлення влади Великих Моголів, Сефевидів, династії Цин, Токугави;
 • показати на карті території Індії, Персії, Китаю, Японії;
 • визначити особливості культур народів Сходу;
 • розкрити особливості взаємин країн Сходу та Європи.

§____.Виконати практичне завдання с._______________

 

 1.  

 

 

Індія та Персія в XVI—XVIIІ ст.

§____.Виконати практичне завдання с._______________

 

 1.  

 

 

Узагальнення до курсу: «Ранній Новий час в історії людства»

 

Повторити терміни і поняття з вивченої теми


 

 

 

 

 

 

docx
Додано
28 лютого 2019
Переглядів
1634
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку