Календарне планування з алгебри та геометрії

Про матеріал
Календарне планування складено за програмою: Математика. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804. (М. І. Бурда, Б. В. Кудренко, О. Я. Біляніна, А. І. Азаренкова, О. І. Буковська, Т. С. Кіндюх, О. Є. Лисенко, А. В. Миляник, Н. В. Панова, А. В. Паньков) Підручник. Алгебра: підручник для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. О. С. Істер. – 2-ге вид., переробл. – Київ: Генеза, 2021. – 272 с. Геометрія: : підручник для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. О. С. Істер. – 2-ге вид., переробл. – Київ: Генеза, 2021. – 240 с.
Перегляд файлу

Алгебра. 8 клас

(2 год на тиждень, усього – 70 год.)

 

Програма. Математика. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804. (М. І. Бурда, Б. В. Кудренко, О. Я. Біляніна, А. І. Азаренкова, О. І. Буковська, Т. С. Кіндюх, О. Є. Лисенко, А. В. Миляник, Н. В. Панова, А. В. Паньков)

 

Підручник. Алгебра: підручник для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. О. С. Істер. – 2-ге вид., переробл. – Київ: Генеза, 2021. – 272 с.

 

Графік проведення письмових робіт:

 

Тема

Письмові роботи

Дата

Редагування дат

Прим.

Корекція знань

Діагностувальна контрольна робота

 

 

 

Раціональні вирази

Самостійна робота

 

 

 

Контрольна робота №1

 

 

 

Самостійна робота

 

 

 

Контрольна робота №2

 

 

 

Самостійна робота

 

 

 

Контрольна робота №3

 

 

 

Квадратні корені. Дійсні числа

Самостійна  робота

 

 

 

Самостійна  робота

 

 

 

Контрольна робота №4

 

 

 

Квадратні рівняння

Самостійна робота

 

 

 

Контрольна робота № 5

 

 

 

Самостійна робота

 

 

 

Контрольна робота № 6

 

 

 

Повторення і систематизація вивченого матеріалу

Підсумкова контрольна робота

 

 

 

 

Виконання програми:

 

 

К-ть годин

К-ть

самостійних робіт

К-ть

контрольних робіт

К-ть тематичних

І

32

4

3

3

ІІ

38

4

5

5

Рік

70

8

8

8

 


уроку

Тема уроку

Дата

Редагування дат

Форма прове-дення

Прим.

Тема 1. Корекція знань (6 год.)

1

Лінійне рівняння. Степінь.

 

 

 

 

2

Одночлен. Многочлен.

 

 

 

 

3

Формули скороченого множення

 

 

 

 

4

Функції.

 

 

 

 

5

Системи лінійних рівнянь з двома змінними

 

 

 

 

6

Діагностувальна контрольна робота

 

 

 

 

Тема 2. Раціональні вирази (24 + 4 год.)

Очікувані результати: Учень/учениця:

наводить приклади: раціонального виразу; раціонального дробу; степеня із цілим показником;

розпізнає: цілі раціональні вирази; дробові раціональні вирази;

пояснює:

·          як виконати скорочення дробу; як звести дріб до нового знаменника; як звести дроби до спільного знаменника;

·          що таке стандартний вигляд числа;

формулює:

·          основну властивість дробу; властивості степеня з цілим показником;

·          правила: додавання, віднімання, множення, ділення дробів, піднесення дробу до степеня;

·          умову рівності дробу нулю;

·          означення: степеня з нульовим показником; степеня з цілим від’ємним показником;

·          описує властивості функції за її графіком;

розв’язує вправи, що передбачають: скорочення дробів; зведення дробів до спільного знаменника; знаходження суми, різниці, добутку, частки дробів; тотожні перетворення раціональних виразів; розв’язування рівнянь зі змінною в знаменнику дробу; перетворення степенів з цілим показником; запис числа в стандартному вигляді; побудову графіка функції 

7

Аналіз діагностичної контрольної роботи. Раціональні вирази. Раціональні дроби.

 

 

 

 

8

Основна властивість раціонального дробу

 

 

 

 

9

Основна властивість раціонального дробу. Розв’язування задач

 

 

 

 

10

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

 

 

 

 

11

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками.

 

 

 

 

12

Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками. Розв’язування задач

 

 

 

 

13

Розв’язування задач. Самостійна робота

 

 

 

 

14

Аналіз самостійної роботи. Розв'язування вправ

 

 

 

 

15

Контрольна  робота №1 з теми: «Раціональні вирази»

 

 

 

 

16

Аналіз контрольної роботи. Множення дробів. Піднесення дробу до степеня

 

 

 

 

17

Множення дробів. Піднесення дробу до степеня. Розв’язування задач

 

 

 

 

18

Ділення дробів

 

 

 

 

19

Ділення дробів. Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 

 

 

20

Тотожні перетворення раціональних виразів

 

 

 

 

21

Тотожні перетворення раціональних виразів. Розв’язування задач

 

 

 

 

22

Раціональні рівняння. Рівносильні рівняння

 

 

 

 

23

Раціональні рівняння. Рівносильні рівняння. Розв’язування задач. Самостійна робота

 

 

 

 

24

Аналіз самостійної роботи. Розв'язування вправ

 

 

 

 

25

Контрольна  робота №2 з теми: «Раціональні вирази»

 

 

 

 

26

Аналіз контрольної роботи. Степінь із цілим показником

 

 

 

 

27

Властивості степеня із цілим показником

 

 

 

 

28

Властивості степеня із цілим показником. Розв’язування задач

 

 

 

 

29

Стандартний вигляд числа

 

 

 

 

30

Функція , її графік і властивості

 

 

 

 

31

Функція , її графік і властивості. Розв’язування задач                          

 

 

 

 

32

Розв’язування задач. Самостійна робота

 

 

 

 

33

Аналіз самостійної роботи. Розв'язування вправ

 

 

 

 

34

Контрольна  робота №3 з теми: «Раціональні вирази»

 

 

 

 

Тема 3. Квадратні корені. Дійсні числа (10+4 год.)

Очікувані результати: Учень/учениця:

наводить приклади: раціональних чисел; ірраціональних чисел;

пояснює, що таке: раціональне число; ірраціональне число; дійсне число;

формулює: означення арифметичного квадратного кореня з числа; властивості арифметичного квадратного кореня;

характеризує: властивості функцій   ,  за їх графіками;

розв’язує вправи, що передбачають: застосування поняття арифметичного квадратного кореня для обчислення значень виразів, спрощення виразів, розв’язування рівнянь, порівняння значень виразів; перетворення виразів із застосуванням винесення множника з-під знака кореня, внесення множника під знак кореня, звільнення від ірраціональності в знаменнику дробу; побудову графіків функцій

35

Аналіз контрольної роботи. Функція y = x2, її графік і властивості

 

 

 

 

36

Арифметичний квадратний корінь

 

 

 

 

37

Арифметичний квадратний корінь. Розв’язування задач

 

 

 

 

38

Множина. Підмножина. Числові множини. Раціональні числа. Ірраціональні числа. Дійсні числа

 

 

 

 

39

Тотожність . Рівняння 

 

 

 

 

40

Тотожність . Рівняння . Самостійна робота

 

 

 

 

41

Властивості арифметичного квадратного кореня

 

 

 

 

42

Властивості арифметичного квадратного кореня. Розв’язування задач

 

 

 

 

43

Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені

 

 

 

 

44

Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені. Розв’язування задач

 

 

 

 

45

Функція , її графік і властивості.

 

 

 

 

46

Функція , її графік і властивості. Розв’язування задач.                        Самостійна робота

 

 

 

 

47

Аналіз самостійної роботи. Розв'язування вправ

 

 

 

 

48

Контрольна робота №4 з теми: «Квадратні корені. Дійсні числа»

 

 

 

 

Тема 4. Квадратні рівняння (16 год)

Очікувані результати: Учень/учениця:

наводить приклади: квадратних рівнянь; квадратних тричленів;

формулює:

·          означення квадратного рівняння та квадратного тричлена; кореня квадратного рівняння;

·          теорему Вієта;

записує: формулу коренів квадратного рівняння; формулу розкладання квадратного тричлена на лінійні множники;

складає квадратне рівняння за умовою текстової задачі;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження коренів квадратних рівнянь; розкладання квадратного тричлена на множники; знаходження коренів рівнянь, що зводяться до квадратних; складання і розв’язування квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться до них, як математичних моделей прикладних задач

49

Аналіз контрольної роботи. Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння

 

 

 

 

50

Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння. Розв’язування задач

 

 

 

 

51

Формула коренів квадратного рівняння

 

 

 

 

52

Формула коренів квадратного рівняння. Розв’язування задач

 

 

 

 

53

Теорема Вієта

 

 

 

 

54

Квадратне рівняння як математична модель текстових і прикладних задач

 

 

 

 

55

Квадратне рівняння як математична модель текстових і прикладних задач. Самостійна робота

 

 

 

 

56

Аналіз самостійної роботи. Розв'язування вправ

 

 

 

 

57

Контрольна  робота №5 з теми: «Квадратні рівняння»

 

 

 

 

58

Аналіз контрольної роботи. Квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники

 

 

 

 

59

Квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники. Розв’язування задач

 

 

 

 

60

Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних

 

 

 

 

61

Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних. Самостійна робота

 

 

 

 

62

Розв’язування задач за допомогою дробових раціональних рівнянь

 

 

 

 

63

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи

 

 

 

 

64

Контрольна  робота №6 з теми: «Квадратні рівняння»

 

 

 

 

Повторення і систематизація вивченого матеріалу (6 год)

65

Аналіз контрольної роботи. Раціональні вирази

 

 

 

 

66

Квадратні корені. Дійсні числа

 

 

 

 

67

Квадратні рівняння і раціональні рівняння

 

 

 

 

68

Текстові і прикладні задачі

 

 

 

 

69

Підсумкова контрольна робота

 

 

 

 

70

Аналіз підсумкової контрольної роботи. Підбиття підсумків за рік

 

 

 

 


Геометрія. 8 клас

(2 год на тиждень, усього – 70 год.)

І семестр – 32 год. ІІ семестр – 38 год.

 

Програма. Математика. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804. (М. І. Бурда, Б. В. Кудренко, О. Я. Біляніна, А. І. Азаренкова, О. І. Буковська, Т. С. Кіндюх, О. Є. Лисенко, А. В. Миляник, Н. В. Панова, А. В. Паньков)

 

Підручник. Геометрія: : підручник для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. О. С. Істер. – 2-ге вид., переробл. – Київ: Генеза, 2021. – 240 с.

 

Графік проведення письмових робіт:

 

Тема

Письмові роботи

Дата

Редагування дат

Прим.

Корекція знань

Діагностувальна контрольна робота

 

 

 

Чотирикутники

Самостійна робота

 

 

 

Контрольна робота №1

 

 

 

Самостійна робота

 

 

 

Контрольна робота №2

 

 

 

Подібність трикутників  

Самостійна робота

 

 

 

Контрольна робота №3

 

 

 

Розв’язування прямокутних трикутників  

Самостійна  робота

 

 

 

Самостійна  робота

 

 

 

Контрольна робота №4

 

 

 

Многокутники. Площі многокутників  

Самостійна робота

 

 

 

Самостійна робота

 

 

 

Контрольна робота № 5

 

 

 

Повторення і систематизація вивченого матеріалу

Підсумкова контрольна робота

 

 

 

 

Виконання програми:

 

 

К-ть годин

К-ть

самостійних робіт

К-ть

контрольних робіт

К-ть тематичних

І

32

2

3

3

ІІ

38

5

4

4

Рік

70

7

7

7

 

 


уроку

Тема уроку

Дата

Редагування дат

Форма прове-дення

Прим.

Тема 1. Корекція знань (5 год.)

1

Властивості геометричних фігур

 

 

 

 

2

Трикутник. Ознаки рівності трикутників

 

 

 

 

3

Взаємне розміщення прямих на площині

 

 

 

 

4

Коло. Круг. Розв’язування задач і вправ

 

 

 

 

5

Діагностувальна контрольна робота

 

 

 

 

Тема 2. Чотирикутники  (21 год)

Очікувані результати: учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті;

пояснює, що таке: чотирикутник; опуклий і неопуклий чотирикутник; елементи чотирикутника;

формулює:

·   означення і властивості вказаних у змісті чотирикутників; центральних і вписаних кутів; вписаного і описаного чотирикутників; середньої лінії трикутника і трапеції;

·   ознаки паралелограма; вписаного і описаного чотирикутників;

·   теорему: Фалеса; про суму кутів чотирикутника;

класифікує чотирикутники;

зображує та знаходить на малюнках чотирикутники різних видів та їх елементи;

обґрунтовує належність чотирикутника до певного виду;

доводить: властивості й ознаки паралелограма; властивості прямокутника, ромба, квадрата;

застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач, зокрема практичного змісту

6

Аналіз контрольної роботи. Чотирикутник, його елементи. Сума кутів чотирикутника

 

 

 

 

7

Паралелограм, його властивості й ознаки

 

 

 

 

8

Розв'язування задач

 

 

 

 

9

Прямокутник і його властивості

 

 

 

 

10

Розв'язування задач.

 

 

 

 

11

Ромб і його властивості

 

 

 

 

12

Розв'язування задач.

 

 

 

 

13

Квадрат і його властивості

 

 

 

 

14

Розв'язування задач. Самостійна робота

 

 

 

 

15

Аналіз самостійної роботи. Розв'язування вправ

 

 

 

 

16

Контрольна робота № 1 з теми: «Чотирикутник, його елементи. Паралелограм та його види»

 

 

 

 

17

Аналіз контрольної роботи. Трапеція

 

 

 

 

18

Розв'язування задач.

 

 

 

 

19

Центральні і вписані кути

 

 

 

 

20

Вписані та описані чотирикутники

 

 

 

 

21

Теорема  Фалеса.

 

 

 

 

22

Середня лінія трикутника та її властивості

 

 

 

 

23

Середня лінія трапеції

 

 

 

 

24

Розв'язування задач. Самостійна робота

 

 

 

 

25

Аналіз самостійної роботи. Розв'язування вправ

 

 

 

 

26

Контрольна робота № 2 «Трапеція. Центральні та вписані кути. Вписані та описані чотирикутники. Теорема Фалеса». Середні лінії трикутника і трапеції»

 

 

 

 

Тема 3. Подібність трикутників  (10 год)

Учень/учениця:

наводить приклади подібних трикутників;

пояснює зв’язок між рівністю і подібністю геометричних фігур;

формулює:

·   теорему: про медіани трикутника; про властивість бісектриси трикутника;

·   означення подібних трикутників;

·   ознаки подібності трикутників;

·   узагальнену теорему Фалеса;

зображує та знаходить на малюнках подібні трикутники;

обґрунтовує подібність трикутників;

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач, зокрема при знаходженні відстаней на місцевості

27

Аналіз контрольної роботи. Узагальнена теорема Фалеса

 

 

 

 

28

Подібні трикутники.

 

 

 

 

29

Ознаки подібності трикутників

 

 

 

 

30

Розв'язування задач.

 

 

 

 

31

Середні пропорційні відрізки у прямокутному трикутнику

 

 

 

 

32

Властивість бісектриси трикутника

 

 

 

 

33

Застосування подібності трикутників до розв’язування задач.

 

 

 

 

34

Розв'язування задач. Самостійна робота

 

 

 

 

35

Аналіз самостійної роботи. Розв'язування вправ

 

 

 

 

36

Контрольна робота № 3 «Подібність трикутників»

 

 

 

 

Тема 3. Розв’язування прямокутних трикутників  (14 год)

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур та співвідношень, указаних у змісті;

пояснює: що таке похила та її проекція; що означає «розв’язати прямокутний трикутник»;

формулює:

·   властивості перпендикуляра і похилої;

·   означення синуса, косинуса, тангенса гострого кута прямокутного трикутника;

·   теорему Піфагора;

·  співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника;

знаходить на малюнках сторони прямокутного трикутника, відношення яких дорівнює синусу, косинусу, тангенсу вказаного гострого кута;

обчислює значення синуса, косинуса, тангенса для кутів 30°, 45°, 60°;

доводить теорему Піфагора;

розв’язує прямокутні трикутники

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач, зокрема практичного змісту

37

Аналіз контрольної роботи. Теорема Піфагора

 

 

 

 

38

Теорема Піфагора. Розв'язування задач.

 

 

 

 

39

Розв'язування задач.

 

 

 

 

40

Перпендикуляр і похила, їх властивості

 

 

 

 

41

Перпендикуляр і похила, їх властивості. Розв'язування задач.

 

 

 

 

42

Розв’язування задач. Самостійна робота

 

 

 

 

43

Аналіз самостійної роботи. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника

 

 

 

 

44

Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника. Розв'язування задач.

 

 

 

 

45

Розв'язування задач.

 

 

 

 

46

Розв’язування прямокутних трикутників

 

 

 

 

47

Розв’язування прямокутних трикутників

 

 

 

 

48

Розв’язування задач. Самостійна робота

 

 

 

 

49

Аналіз самостійної роботи. Розв'язування вправ

 

 

 

 

50

Контрольна робота № 4 «Розв’язування прямокутних трикутників»

 

 

 

 

Тема 3. Многокутники. Площі многокутників  (14 год)

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті;

пояснює, що таке: многокутник та його елементи; площа многокутника; многокутник, вписаний у коло та описаний навколо кола;

формулює:

·   означення: многокутника, вписаного у коло; многокутника, описаного навколо кола;

·   теорему: про площу прямокутника, паралелограма, трикутника, трапеції;

записує та пояснює формули площі геометричних фігур, указаних у змісті;

зображує та знаходить на малюнках: многокутник і його елементи; многокутник, вписаний у коло; многокутник, описаний навколо кола;

співвідносить з об'єктами навколишньої дійсності вказані у змісті фігури;

обчислює площі вказаних у змісті фігур;

застосовує вивчені означення, властивості та формули до розв’язування задач, зокрема знаходження площ реальних об’єктів;

розв’язує задачі на: розбиття многокутника на рівновеликі; дослідження рівно складеності многокутників тощо

51

Аналіз контрольної роботи. Многокутник і його елементи. Сума кутів опуклого многокутника.

 

 

 

 

52

Многокутник, вписаний у коло, і многокутник, описаний навколо кола

 

 

 

 

53

Поняття площі многокутника. Площа прямокутника

 

 

 

 

54

Розв'язування задач.

 

 

 

 

55

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 

 

 

56

Аналіз самостійної роботи. Площа паралелограма

 

 

 

 

57

Площа паралелограма. Розв'язування задач.

 

 

 

 

58

Площа трикутника

 

 

 

 

59

Площа трикутника. Розв'язування задач.

 

 

 

 

60

Площа трапеції

 

 

 

 

61

Площа трапеції. Розв'язування задач.

 

 

 

 

62

Розв'язування задач. Самостійна робота

 

 

 

 

63

Аналіз самостійної роботи. Розв'язування вправ

 

 

 

 

64

Контрольна робота № 5 «Многокутники. Площі многокутників»

 

 

 

 

Повторення і систематизація вивченого матеріалу (6 год)

65

Аналіз контрольної роботи. Чотирикутники

 

 

 

 

66

Подібність трикутників

 

 

 

 

67

Розв’язування прямокутних трикутників

 

 

 

 

68

Многокутники. Площі многокутників

 

 

 

 

69

Підсумкова контрольна робота

 

 

 

 

70

Аналіз підсумкової контрольної роботи. Підбиття підсумків за рік

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Алгебра, 8 клас, Планування
До підручника
Алгебра 8 клас (Істер О. С.)
Додано
9 жовтня 2023
Переглядів
1104
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку