Календарний план з алгебри 8 клас, педагогічний патронаж, 1,5 години на тиждень. До підручника «Алгебра» 8 клас (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.)

Про матеріал
Календарний план з алгебри 8 клас, педагогічний патронаж, 1,5 години на тиждень. До підручника «Алгебра» підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.)
Перегляд файлу

8 клас

Алгебра

(53 год, 1,5 год на тиждень у І семестрі – 23 години, у ІІ семестрі – 30 годин)

План складено згідно з навчальною програмою з математики, затвердженою Наказом Міністерства  освіти і науки України від 07.06.2017  № 804

За підручниками: Алгебра: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів /А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, М.С.Якір-Х. Гімназія, 2021.- 240с

№ з/п

Тема уроку

Дата

Дата

 1.  

Повторення. Формули скороченого множення

 

 

 1.  

Повторення. Рівняння. Розв’язування рівнянь

 

 

 1.  

Повторення. Системи лінійних рівнянь. Розв’язування задач

 

 

Раціональні вирази (25 год)

Очікувані результати:

Учень/учениця:

наводить приклади: раціонального виразу; раціонального дробу; степеня із цілим показником;

розпізнає: цілі раціональні вирази; дробові раціональні вирази;

пояснює:

·   як виконати скорочення дробу; як звести дріб до нового знаменника; як звести дроби до спільного знаменника;

·   що таке стандартний вигляд числа;

формулює:

·   основну властивість дробу; властивості степеня з цілим показником;

·   правила: додавання, віднімання, множення, ділення дробів, піднесення дробу до степеня;

·   умову рівності дробу нулю;

·   означення: степеня з нульовим показником; степеня з цілим від’ємним показником;

описує властивості функції за її графіком;

розв’язує вправи, що передбачають: скорочення дробів; зведення дробів до спільного знаменника; знаходження суми, різниці, добутку, частки дробів; тотожні перетворення раціональних виразів; розв’язування рівнянь зі змінною в знаменнику дробу; перетворення степенів з цілим показником; запис числа в стандартному вигляді; побудову графіка функції 

 

 1.  

Раціональні вирази. Раціональні дроби

 

 

 1.  

Основна властивість раціонального дробу

 

 

 1.  

Розв’язування вправ

 

 

 1.  

Додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками

 

 

 1.  

Додавання і віднімання раціональних дробів з різними  знаменниками

 

 

 1.  

Додавання і віднімання раціональних дробів з різними  знаменниками

 

 

 1.  

Розв’язування типових задач

 

 

 1.  

Контрольна робота № 1

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи.

Множення раціональних дробів. Піднесення раціонального дробу до степеня

 

 

 1.  

Множення раціональних дробів. Піднесення раціонального дробу до степеня

 

 

 1.  

Ділення раціональних дробів

 

 

 1.  

Розв’язування задач на ділення раціональних дробів

 

 

 1.  

Тотожні перетворення раціональних виразів

 

 

 1.  

Тотожні перетворення раціональних виразів

 

 

 1.  

Розв’язування вправ

 

 

 1.  

Контрольна робота № 2

 

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи. Рівносильні рівняння. Раціональні рівняння

 

 

 1.  

Розв’язування раціональних рівнянь

 

 

 1.  

Степінь із цілим від’ємним показником

 

 

 1.  

Стандартний вигляд числа

 

 

 1.  

Властивості степеня з цілим  показником

 

 

 1.  

Властивості степеня з цілим  показником

 

 

 1.  

Функція , її графік і властивості.

 

 

 1.  

Розв’язування вправ

 

 

 1.  

Контрольна робота № 3

 

 

Квадратні корені. Дійсні числа

(10 год)

Очікувані результати:

Учень/учениця:

наводить приклади: раціональних чисел; ірраціональних чисел;

пояснює, що таке: раціональне число; ірраціональне число; дійсне число;

формулює: означення арифметичного квадратного кореня з числа; властивості арифметичного квадратного кореня;

характеризує: властивості функцій   ,  за їх графіками;

розв’язує вправи, що передбачають: застосування поняття арифметичного квадратного кореня для обчислення значень виразів, спрощення виразів, розв’язування рівнянь, порівняння значень виразів; перетворення виразів із застосуванням винесення множника з-під знака кореня, внесення множника під знак кореня, звільнення від ірраціональності в знаменнику дробу; побудову графіків функцій ;

 

 1.  

Аналіз контрольної роботи.

Функція , її графік. Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь

 

 

 1.  

Розв’язування вправ

 

 

 1.  

 Множина. Підмножина. Числові множини

 

 

 1.  

Властивості арифметичного квадратного кореня

 

 

 1.  

Властивості арифметичного квадратного кореня

 

 

 1.  

Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені

 

 

 1.  

Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені

 

 

 1.  

Функція , її графік і властивості

 

 

 1.  

Розв’язування типових задач

 

 

 1.  

Контрольна робота № 4

 

 

Квадратні рівняння (11 год)

Очікувані результати:

Учень/учениця:

наводить приклади: квадратних рівнянь; квадратних тричленів;

формулює:

·  означення квадратного рівняння та квадратного тричлена; кореня квадратного рівняння;

·   теорему Вієта;

записує: формулу коренів квадратного рівняння; формулу розкладання квадратного тричлена на лінійні множники;

складає квадратне рівняння за умовою текстової задачі;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження коренів квадратних рівнянь; розкладання квадратного тричлена на множники; знаходження коренів рівнянь, що зводяться до квадратних; складання і розв’язування квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться до них, як математичних моделей прикладних задач

 1.  

Аналіз контрольної роботи.

Квадратні рівняння. Розв’язування неповних квадратних рівнянь

 

 

 1.  

Формула коренів квадратного рівняння

 

 

 1.  

Розв’язування рівнянь

 

 

 1.  

Теорема Вієта

 

 

 1.  

Розв’язування вправ

 

 

 1.  

Квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на множники

 

 

 1.  

Розвязування рівнянь, які зводяться до квадратних

 

 

 1.  

Раціональні рівняння як математичні моделі реальних ситуацій

 

 

 1.  

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

 

 

 1.  

Розв’язування типових задач

 

 

 1.  

Контрольна робота № 5

 

 

Повторення і систематизація навчального матеріалу (4 год)

 1.  

Аналіз контрольної роботи.

Тотожні перетворення раціональних виразів

 

 

 1.  

Функції  , , , їх властивості і графіки

 

 

 1.  

Степінь з цілим показником. Квадратні корені

 

 

 1.  

Квадратні рівняння. Узагальнення матеріалу, вивченого за рік

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Алгебра, 8 клас, Планування
Інкл
До підручника
Алгебра 8 клас (Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С)
Додано
18 жовтня 2023
Переглядів
914
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку