6 травня о 18:00Вебінар: Література: секрети організації ефективних підсумкових уроків вивчення творчості письменника

Календарне планування з англійської мови 5 клас

Про матеріал

Календарне-тематичне планування з англійської мови 5 клас за І семестр за оновленою програмою 2017-2018н.р., що включає в себе змістові лінії та очікуваний результат, (5-ий рік навчання) за підручником О.Д. Карпюк.

Перегляд файлу

 

№ уро

ку

Дата 

При

мітки

 Тема,

підтема

Очікуваний результат

Мовний інвентар

Змістові лінії

Домашнє

завдання

Граматика

Лексика

Екологічна

безпека і сталий

розвиток

Громадян

ська відпо-

відаль

ність

Здоров’я

і безпека

Підприємли

вість  та фінансова грамотність

Тема.Шкільне життя  .

1

 

 

Повернення до школи

Учень повинен знати лексику

 

Повторення ЛО

 

 

 

 

Впр.1,с.4

 

2

 

 

Представлення

 

Учень повинен вміти розповідати про себе

Повна  і коротка форми дієслів To be, To have

Remember с.9

 

 

 

 

 

Впр.5,с.9 розказати про себе

3

 

 

Розповідь про друга

 

Учень повинен вміти розповідати про свого друга

Повна  і коротка форми дієслів  To be, To have

Remember с.11

 власні назви

Art, Gymnastics, member, wizard, to be good at

 

Демонст

рує розуміння потреби працюва

ти разом

 

 

Впр5с.11

Підготувати діалог

4

 

 

Знайомство з новими друзями

Учень повинен вміти провідміняти дієслова  to be у теп.часі

Займенники та

форми дієслова  To be (с. 12),

Займенники                     ( he,she,they….)

 

 

 

 

Впр.4,с.13 –

5

 

 

Друзі по листуванню

 

 

 

Повторення назв країн

 

 

 

націлює на безпечне по водження з комп’ютером

 

Впр. 6,с.25-

6

 

 

Шкільні предмети

 

Учень повинен вміти називати кількісні та порядкові числівники

кількісні та

порядкові числівники Remember! (с. 27, 28)-

Числівники,

Введення нових ЛО

Craft,Geography, Religion, Science, timetable

 

 

 

 

Впр.4,с.28

7

 

 

Мій улюблений шкільний предмет

Учень повинен опрацювати назви шкільних предметів

Ступені порівняння прикметників (с. 30),

Boring, different, easy, important, popular, swot

 

 

 

 

 

Впр3,с.31

8

 

 

Розклад уроків

 

Учень пови нен вміти називати свій розклад уроків

 

Difficult, normal, to quarrel, to tease, top-ten list

 

 

уміння впоряд ковувати робочий день з дотриман

ням здорового способу життя

 

Впр.5,с.43

9

 

 

Вивчення англійської мови

Учень пови нен вміти називати частини мови

Частини мови Впр.2,с.40

 

 

 

 

 

 

Впр.2,с.41

10

 

 

Мій улюблений предмет. Підсумковий урок з вивченої теми.

Повтор. вивчене

Тематична

Тема. Відпочинок і дозвілля

11

 

 

Інтереси та вподобання

Учень повинен знати лексику

 

 

Nickname, clumsy, curious, helpful,

Imaginative, lazy, polite, tidy, unusual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити слова уроку

12

 

 

Що ми вміємо та не вміємо робити

 

Учень повинен знати про вживання модального дієслова can

Модалье  дієслово Can Remember! (с.54),

can

 

Вміння правильно розподілити свій вільний час

 

 

Впр.6,с.55

13

 

 

Розповідь про друга

 

Учень повинен вміти розповідати  про уподобання своїх друзів

 

Attention, to cheat, to expect, to join, to tease

 

 

 

 

Впр.1,с.57

14

 

 

Хобі та інтереси

 

Учень повинен вміти читати та перекладати текст

Дієслова to play, to go Remember! (с. 58)

camera, cartoon, coin, stamp, to collect,fair, to be fond of, to beinterested in

 

 

 

 

Впр.5,с.60 виконати усно

15

 

 

Різноманітні хобі

 

Учень пови нен знати про утворення теперішньо

го часу

 

Теперіш ній час  Грам. матеріал

пар.1 (c. 261)

Тренування вивчених ЛО

 

 

 

 

Впр.впр.1,с.62-

16

 

 

Позакласна діяльність

 

Учень повинен вміти  розповідати про позашкільну діяльність

 

Опрацювання нових ЛО Vocabulary box (с. 63) aerobics, choir,drama group, yoga

 

 

націлює на уміння безпечно проводити  позашкільний час

 

Впр.6,с.65-

17

 

 

Хобі друзів

 

Учень повинен зрозуміти на слух інформацію

 

 

 

 

 

 

Впр.3,с.69-

18

 

 

Вечірки

 

Учень по винен вміти ставити запитання по вивченій темі  та відповідати на  них

 

Опрацювання нових ЛО с.71

Badge, fancy dress, glue, guest, invitation, pastime, theme

 

 

 

 

Впр.4,с.71

19

 

 

Проведення вільного часу

 

Учень повинен вміти розповідати

про свій вільний час

Теперішній час  Remember! (с. 72)

 

Прислівник always,usually,rarely, never…

с.72

 

 

націлює на уміння безпечно проводити  свій вільний час

 

Впр.3,с.73

20

 

 

Запрошення на вечірку

 

Учень повинен вміти  усно висловлюва

ти думки з опорою на лексико- граматичну структуру

 

Активізація ЛО уроку

 

 

 

 

Впр.1,с. 77

21

 

 

Онлайн спілкування

 

Учень повинен вміти правильно написати  повідомлення другу по листуванню

 

 

Опрацювання нових ЛО (с. 79)contact, experience, freak, to search, to share, useful, to be keenon

 

 

націлює на безпечне спілкування онлайн

 

Впр.5,с.79

22

 

 

Комп’ютери Електронне листування

 

Учень повинен вміти правильно написати електронного листа

 

Повторення слів      to love, to hate, to like

с.82 message, to waste time

 

 

націлює на безпечне поводження з комп’ютером

 

Впр.1.с.83

 

23

 

 

Відпочинок

Учень повинен вміти використовувати вивчені слова та вирази в усному та писемному мовленні

 

Повторення прийменники         впр. 1,с. 84

 

 

 

 

Впр7,с. 85

24

 

 

Підсумковий урок з вивченої теми. Контрольна робота

Повтор. вивчене

Тематична

Тема. Я, моя сім’я, мої друзі

25

 

 

Моя сім’я

 

Учень повинен вміти описувати сімейне фото

 

Опрацювання ЛО теми  “ My Family”

 

Розповідає про розподіл обов’язків у родині.

 

 

Вивчити слова

26

 

 

 

Професії членів родини

Учень повинен вміти називати професії своїх родичів

Теперішній час с. 94

Опрацювання нових ЛО (с. 95)burglar, dentist, nurse, police officer, postman, to catch, to repair, wet

 

 

 

 

Повторити лексику уроку

27

 

 

Брати та сестри

 

Учень повинен вміти читати, перекладати тект та відповідати на запитання

 

Опрацювання нових ЛО   (с. 97)pain, power, to enjoy, grow up, each other, together

 

 

 

 

 

Впр.5,с.98

28

 

 

Я та моя сім’я

 

Учень повинен вміти утворювати теперішній тривалий час

Теперішній тривалий час

 (с. 99),

Активізація ЛО теми

 

Наводить приклади взаємодо

помоги чле нам родини

 

 

 

Впр.2,с.101

29

 

 

Бабусині історії 

Учень повинен знати правила утворення  минулого часу

Минулий час

Remember с.127

)attic, ghost, horror, lightning, thunder, to hide, dark

 

 

 

 

Вивчити слова, правила

30

 

 

День за днем

 

Учень повинен вивчити правила вживання дієслова     to be у минулому часі

Минулий час дієслова     to be

Remember с.129,131

Last month, last evening, yesterday

 

 

 

 

Впр.1.с. 129

31

 

 

Комп’ютер для бабусі

Учень повинен вивчити неправильні дієслова

Неправильні дієслова Remember с.132

Активізація ЛО теми

 

 

 

 

Впр.6,с.133

 

32

 

 

Дитячі спогади     

Учень повинен вміти  утворювати розповідні, питальні та заперечуваль

ні речення у минулому часі

 

Неправильні дієслова с.134

Vocabulary box     (с. 134)childhood, fairy tale, kindergarden, piece, title, to split

 

Порівнює сімейні традиції.

 

 

Впр1,с.135 проект

33

 

 

Спогади про дитинство

 

Учень повинен вміти доповнювати речення відповідно до тексту

 

Активізація ЛО теми

 

 

 

 

Впр.3,с.136

34

 

 

Домашнє читання  ( І) За матеріалами  тексту  казки Шарля Перо   Sleeping Beauty підр.            О. Карп’юк

Учень повинен вміти прочитати текст і відповідати на запитання

 

 

 

 

 

 

 

Впр.3,с.139 розіграти уривок

35

 

 

Підсумковий урок з вивченої теми. Контрольна робота

Повтор. вивчене

Тематична

Тема. Харчування 

36

 

 

Їжа. Харчуйся добре - почувайся добре

Учень повинен знати лексику

 

 

нові ЛО (honey, spinach, watermelon

 

 

Обговорює вибір продуктів, корисних для здоров ’ я .

 

Розказати про свій сніданок,

37

 

 

Британські традиції харчування

Учень повинен розвивати навички читання

 

Bone,health, skin, healthy, be rich in, skip a meal

 

 

 

Обговорює різні способи приготування їжі для збереження здоров’я

 

Впр.4,с.105 -

38

 

 

Улюблені страви британців

Учень повинен знати  про улюблені страви британці

 

Злічувані та незлічувані  іменники

 

 

 

 

 

Написати про обід та вечерю

39

 

 

Похід у магазин

Учень повинен знати правила вживання some, any, many, much з злічуваними та незлічува ними  іменники

some, any, many, much с.110

some, any, many, much

 

 

Складає перелік покупок .

 

Впр.5,с.111

40

 

 

У продуктовому магазині

Учень повинен вміти написа ти про здорову їжу

 

Активізація вивченої лексики

 

 

Наводить приклади купівлі продуктів для здорового харчування

 

Впр.1,с.113

 

41

 

 

Здорове харчування

Учень повинен вміти розповідати про здорове харчування

 

Повторення вивченої лексики

 

 

 

 

Розп. про здорову їжу

42

 

 

Традиційні страви на Різдво

Учень повинен читати та перекладати текст та відповідати на питання

Прийменники часу

 

 

 

 

 

Вивчити колядку

43

 

 

Харчування Підсумковий урок з вивченої теми.

Повтор. вивчене

Тематична

44

 

 

Контроль письма

Повт. вивч.

45

 

 

Контроль читання

Повт. вивч.

46

 

 

Контроль аудіювання

Повт. вивч.

47

 

 

Контроль говоріння

Повт. вивч.

48

 

 

Повторення

 

Повт. вивч

49

 

 

Узагальнення знань

Повт. вивч

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
4.8
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Vera
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  4.0
 2. Яремчак Інна
  Велике людське дякую!!!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Шемет Анна Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Сорока Галина Михайлівна
  цікавий та корисний матеріал
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
docx
До підручника
Англійська мова (5-й рік навчання) 5 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
10 січня 2018
Переглядів
18680
Оцінка розробки
4.9 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку