Календарне планування з англійської мови. 9 клас (4 години)

Про матеріал
Календарно – тематичне планування з англійської мови складено відповідно до «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. Англійська мова. 5-9 класи», затвердженої наказом МОН України від 07 червня 2017 р. № 804, розробленої на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392, з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462, і відповідно до положень концепції «Нова українська школа»
Перегляд файлу

 9 клас

 

Сфера спілкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Особистісна

Я, моя родина, мої друзі

Природа і погода

Одяг

 

• надавати інформацію та ставити запитання з метою уточнення інформації

• висловлювати своє ставлення до вчинків, думок, позицій інших людей

• порівнювати події, факти, явища

• висловлювати свої почуття та емоції

• приймати або відхиляти пропозицію

• аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку

• вести дискусію, привертаючи увагу співрозмовника

• висловлювати свої переконання, думки, згоду або незгоду

Публічна

Засоби масової інформації

Молодіжна культура

Наука і технічний прогрес

Україна

Англомовні країни

Освітня

Робота і професія

 

Мовний інвентар – лексика Тема

 

Лексичний діапазон

Я, моя родина, мої друзі

особисті дані, індивідуальність людини

формування особистості, автобіографія

Природа і погода

навколишнє середовище

охорона довкілля, рослинний і тваринний світ

Одяг

мода, елементи одягу

Засоби масової інформації

Інтернет, телебачення і радіо

спілкування у мережі Інтернет

улюблена радіо-телепередача

Молодіжна культура

течії молодіжної культури

молодіжні організації, клуби за інтересами

Наука і технічний прогрес

відомі вчені та винахідники, винаходи

сучасні пристрої в житті і побуті

Україна

великі міста

визначні місця й історичні пам’ятки

Англомовні країни

загальна характеристика, великі міста

визначні місця й історичні пам’ятки

Робота і професія

характеристика професій

нахили і здібності, вибір професії,професійні якості

Мовний інвентар – граматика

Структура

Adverb

neither ... nor, either … or

Clause

conditionals I, II

If I were you …

I wish, if only, had better, would rather

relative clause with whose/who/which/that

Do you mind if…?, I don’t mind if…

Conjunction

if, when, as soon as, till, until, etc.+ present simple with future reference

Verb

verb + ing

to + verb

Навчальна програма є рамковою, а відтак не обмежує діяльність учителів у виборі порядку вивчення та змісту кожної теми. Деякі теми можуть вивчатись інтегровано, напр., Відпочинок і дозвілля + Подорож, Одяг + Погода, Подорож + Країни, мова яких вивчається.

Мовний інвентар є орієнтовним і добирається відповідно до комунікативної ситуації, потреб учнів та принципу концентричного навчання. Він не є метою навчання, тому й не розглядається як окремі лексичні або граматичні теми.

Календарно – тематичне планування уроків англійської мови у 9 класі

(за підручником О. Карпюк)

4 години на тиждень – 140 годин на рік

(Календарно – тематичне планування з англійської  мови складено відповідно до «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. Англійська мова. 5-9 класи», затвердженої наказом МОН України від 07 червня 2017 р. № 804, розробленої на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти, і відповідно до положень концепції «Нова українська школа»)

 

І семестр

№ за прогр.

№ за КТП

Тематика ситуативного спілкування

Дата

Примітка

Я, моя родина, мої друзі

 1.  

 

З поверненням до школи! Повторення та активізація лексико-граматичних одиниць

 

 

 1.  

 

Спогади про літні канікули. Розвиток навичок писемного продукування

 

 

 1.  

 

Люди навколо нас. Розвиток навичок зорового сприймання

 

 

 1.  

 

Наше оточення. Розвиток навичок зорового сприймання. Активізація ЛО. Тест

 

 

 1.  

 

Яка ти людина?. Розвиток навичок усної взаємодії

 

 

 1.  

 

Яка ти людина?. Розвиток навичок сприймання на слух

 

 

 1.  

 

Що ти знаєш про своє оточення?. Розвиток навичок зорового сприймання

 

 

 1.  

 

Що ти можеш розповісти про себе? Розвиток навичок усної взаємодії

 

 

 1.  

 

Мої контактні дані. Уведення нових ЛО. Розвиток навичок зорового сприймання

 

 

 1.  

 

Мої особисті дані. Розвиток навичок усного продукування. Тест

 

 

 1.  

 

Характер мого друга. Розвиток навичок усної взаємодії

 

 

 1.  

 

Мій кращий друг. Розвиток навичок усного продукування

 

 

 1.  

 

Дозвольте відрекомендувати себе. Розвиток навичок писемного продукування

 

 

 1.  

 

Написання автобіографії. Розвиток навичок писемного продукування. Тест

 

 

 1.  

 

Повторення лексико-граматичного матеріалу. Тест

 

 

 1.  

 

Позакласне читання. Розвиток навичок зорового сприймання

 

 

Молодіжна культура. Одяг

 1.  

 

Ми такі різні. Уведення нових ЛО. Розвиток навичок зорового сприймання

 

 

 1.  

 

Мої інтереси. Розвиток навичок зорового сприймання

 

 

 1.  

 

Хобі. Розвиток навичок усної взаємодії. Активізація ЛО

 

 

 1.  

 

Чим цікавиться молодь? Розвиток навичок сприймання на слух. Тест

 

 

 1.  

 

Здорові звички. Розвиток навичок сприймання на слух

 

 

 1.  

 

Мода. Розвиток навичок усного продукування

 

 

 1.  

 

Розкажи про свій одяг. Розвиток навичок усного продукування

 

 

 1.  

 

Улюблений одяг та мода. Розвиток навичок ч зорового сприймання

 

 

 1.  

 

Молодіжний клуб. Розвиток навичок сприймання на слух. Тест

 

 

 1.  

 

Молодіжні субкультури. Розвиток навичок усної взаємодії

 

 

 1.  

 

Все про мене. Розвиток навичок писемного продукування

 

 

 1.  

 

Все про мене. Проектна робота. Розвиток навичок роботи в групах

 

 

 1.  

 

Чи безпечний Інтернет? Розвиток навичок роботи в парах

 

 

 1.  

 

Позакласне читання. Молодіжні культури. Розвиток навичок зорового сприймання

 

 

 1.  

 

Повторення лексико-граматичного матеріалу. Тест

 

 

Засоби масової інформації

 1.  

 

Стереотипи телебачення. Розвиток навичок зорового сприймання. Уведення нових ЛО

 

 

 1.  

 

Телевізійні програми. Розвиток навичок зорового сприймання. Тест

 

 

 1.  

 

Спосіб найшвидшого поширення новин та інформації. Розвиток навичок усної взаємодії

 

 

 1.  

 

Звички учнів. Розвиток навичок сприймання на слух

 

 

 1.  

 

Relative clauses. Розвиток граматичних навичок

 

 

 1.  

 

Relative clauses. Розвиток граматичних навичок. Тест

 

 

 1.  

 

Твій друг онлайн. Розвиток навичок онлайн взаємодії

 

 

 1.  

 

Улюблена телевізійна програма. Розвиток навичок писемної взаємодії

 

 

 1.  

 

Роль засобів масової інформації в нашому житті. Розвиток навичок роботи в групах

 

 

 1.  

 

Повторення лексико-граматичного матеріалу. Тест

 

 

Робота і професія

 1.  

 

Незвичайні професії. Розвиток навичок зорового сприймання

 

 

 1.  

 

Робота для чоловіків та робота для жінок?. Розвиток навичок зорового сприймання. Уведення нових ЛО

 

 

 1.  

 

Relative pronouns. Розвиток граматичних навичок

 

 

 1.  

 

Relative pronouns. Розвиток граматичних навичок. Тест

 

 

 1.  

 

Поговоримо про роботу. Розвиток навичок усної взаємодії

 

 

 1.  

 

Прийом на роботу. Розвиток навичок усного продукування

 

 

 1.  

 

Ще раз про телебачення. Розвиток навичок сприймання на слух. Тест

 

 

 1.  

 

Ігрове шоу. Розвиток навичок сприймання на слух

 

 

 1.  

 

Світ професій. Розвиток навичок зорового сприймання

 

 

 1.  

 

Вибір кар’єри. Розвиток навичок усної взаємодії

 

 

 1.  

 

Позакласне читання. Розвиток навичок зорового сприймання

 

 

 1.  

 

Позакласне читання. Розвиток навичок зорового сприймання

 

 

 1.  

 

Повторення лексико-граматичного матеріалу. Тест

 

 

 1.  

 

Проектна робота. Світ професій. Розвиток навичок роботи в групах

 

 

 1.  

 

Контроль письма

 

 

 1.  

 

Контроль читання

 

 

 1.  

 

Контроль аудіювання

 

 

 1.  

 

Контроль говоріння

 

 

 1.  

 

Повторення лексико-граматичного матеріалу

 

 

 1.  

 

Повторення лексико-граматичного матеріалу

 

 

 1.  

 

Повторення лексико-граматичного матеріалу

 

 

 1.  

 

Повторення лексико-граматичного матеріалу

 

 

 1.  

 

Повторення лексико-граматичного матеріалу

 

 

 

ІІ семестр

№ за прогр.

№ за КТП

Тематика ситуативного спілкування

Дата

Примітка

Наука і технічний прогрес

 1.  

 

Відомі винахідники світу. Розвиток навичок зорового сприймання. Уведення нових ЛО

 

 

 1.  

 

Перші відкриття. Розвиток навичок зорового сприймання 

 

 

 1.  

 

Видатні науковці. Розвиток навичок зорового сприймання. Активізація ЛО. Тест

 

 

 1.  

 

Визначні відкриття. Розвиток навичок сприймання на слух

 

 

 1.  

 

Академік С. Корольов. Розвиток навичок зорового сприймання

 

 

 1.  

 

Визначні відкриття. Розвиток навичок сприймання на слух

 

 

 1.  

 

Музей науки. Розвиток навичок усної взаємодії

 

 

 1.  

 

Розповідь про винаходи. Розвиток навичок усного продукування

 

 

 1.  

 

Поговоримо про майбутнє. Розвиток навичок усної взаємодії. Тест

 

 

 1.  

 

Механічний годинник. Розвиток навичок зорового сприймання читання

 

 

 1.  

 

Винаходи та винахідники. Розвиток навичок сприймання на слух

 

 

 1.  

 

Написання біографічної довідки. Розвиток навичок писемного продукування

 

 

 1.  

 

Повторення лексико-граматичного матеріалу. Тест

 

 

 1.  

 

Проектна робота. Винаходи та винахідники

 

 

Природа і погода

 1.  

 

Яку роль відіграє природа? Розвиток навичок зорового сприймання. Уведення нових ЛО

 

 

 1.  

 

Земля у нас — єдина! Розвиток навичок зорового сприймання

 

 

 1.  

 

Збережемо планету! Розвиток навичок усної взаємодії

 

 

 1.  

 

Що ти можеш зробити, аби зберегти планету? Розвиток навичок усного продукування. Тест

 

 

 1.  

 

Екологічний проект Розвиток навичок роботи в групах

 

 

 1.  

 

Що ми повинні робити? Розвиток навичок онлайн взаємодії

 

 

 1.  

 

Альтернативна енергія. Розвиток навичок зорового сприймання

 

 

 1.  

 

Давайте поговоримо! Розвиток навичок усної взаємодії

 

 

 1.  

 

Зникаючі види тварин. Розвиток навичок зорового сприймання. Тест

 

 

 1.  

 

Захист навколишнього середовища в Україні. Розвиток навичок усної взаємодії

 

 

 1.  

 

Екологічні проблеми. Розвиток навичок усного продукування

 

 

 1.  

 

Потурбуємось про екологію разом! Розвиток навичок сприйиання на слух

 

 

 1.  

 

Відмовитися від винаходів аби зберегти планету? Розвиток навичок усної взаємодії

 

 

 1.  

 

Проектна робота. Всесвітній день Землі. Розвиток навичок роботи в парах

 

 

 1.  

 

Позакласне читання. Геній. Розвиток навичок зорового сприймання

 

 

 1.  

 

Повторення лексико-граматичного матеріалу. Тест

 

 

Англомовні країни

 1.  

 

Карта Великобританії. Уведення нових ЛО. Розвиток навичок зорового сприймання

 

 

 1.  

 

Відомості про Англію. Розвиток навичок зорового сприймання

 

 

 1.  

 

Англія – найбільша частина королівства. Розвиток навичок зорового сприймання. Тест

 

 

 1.  

 

Різноманіття традицій. Розвиток навичок сприймання на слух

 

 

 1.  

 

Вчора, позавчора і завтра. Розвиток граматичних навичок

 

 

 1.                    

 

Вчора, позавчора і завтра. Розвиток граматичних навичок

 

 

 1.                    

 

Обє’днане королівство: як ми його бачимо? Розвиток навичок усної взаємодії

 

 

 1.                    

 

Уельс. Розвиток навичок сприймання на слух

 

 

 1.                    

 

Проектна робота. Хто найкращий блогер? Розвиток навичок індивідуальної роботи

 

 

 1.                    

 

Унікальне місто. Розвиток навичок усної взаємодії

 

 

 1.                    

 

Лондон – серце Великобританії. Розвиток навичок зорового сприймання. Тест

 

 

 1.                    

 

Міста Великобританії. Розвиток навичок сприймання на слух

 

 

 1.                    

 

Визначні місця. Розвиток навичок писемної взаємодії

 

 

 1.                    

 

Сторінками історії. Розвиток навичок зорового сприймання

 

 

 1.                    

 

Розкажи про Великобританію. Розвиток навичок усного продукування

 

 

 1.                    

 

Проектна робота. Одне з визначних місць Великобританії. Розвиток навичок роботи в групах

 

 

 1.                    

 

В туристичному агентстві… Розвиток навичок усної взаємодії

 

 

 1.                    

 

Кардиф. Розвиток навичок сприймання на слух

 

 

 1.                    

 

Манчестер. Розвиток навичок зорового сприймання

 

 

 1.                    

 

Визначні міста Великобританії. Розвиток навичок писемної взаємодії

 

 

 1.                    

 

Проектна робота. Чотири країни Великобританії. Розвиток навичок роботи в групах

 

 

 1.                    

 

Повторення лексико-граматичного матеріалу. Тест

 

 

Україна

 1.                    

 

Повернення до України. Уведення нових ЛО.

 

 

 1.                    

 

Серце старого Львова. Розвиток навичок зорового сприймання

 

 

 1.                    

 

Ще більше цікавих відомостей про Львів. Активізація ЛО. Розвиток навичок зорового сприймання

 

 

 1.                    

 

Позакласне читання. Розвиток навичок зорового сприймання

 

 

 1.                    

 

Київ – столиця України. Розвиток навичок сприймання на слух. Тест

 

 

 1.                    

 

Харків – культурний, науково-освітній центр нашої держави. Розвиток навичок усної взаємодії

 

 

 1.                    

 

Одеса – перлина Чорного моря. Розвиток навичок писемного продукування

 

 

 1.                    

 

Розкажи про Україну. Розвиток навичок усного продукування

 

 

 1.                    

 

Визначні місця. Розвиток навичок зорового сприймання

 

 

 1.                    

 

Моя мала Батьківщина. Розвиток навичок писемної взаємодії

 

 

 1.                    

 

Урок українознавства. Розвиток навичок сприймання на слух

 

 

 1.                    

 

Урок граматики. Розвиток граматичних навичок

 

 

 1.                    

 

Проектна робота. Розвиток навичок роботи в групах

 

 

 1.                    

 

Повторення лексико-граматичного матеріалу. Тест

 

 

 1.                    

 

Повторення лексико-граматичного матеріалу

 

 

 1.                    

 

Контроль аудіювання

 

 

 1.                    

 

Контроль письма

 

 

 1.                    

 

Контроль читання

 

 

 1.                    

 

Контроль говоріння

 

 

 1.                    

 

Повторення лексико-граматичного матеріалу

 

 

 1.                    

 

Повторення лексико-граматичного матеріалу

 

 

 1.                    

 

Повторення лексико-граматичного матеріалу

 

 

 1.                    

 

Повторення лексико-граматичного матеріалу

 

 

 1.                    

 

Підсумковий урок

 

 

 

docx
Додано
29 липня 2019
Переглядів
506
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку