2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Календарне планування з біології 7 клас

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків з біології у 7 класі на 2018-2019 н. р., складене згідно з чинними «Навчальними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 5-9 класи», затвердженими МОН молоді та спорту від 12.09.2011 р. № 1051, зі змінами згідно з наказами МОН від 29.05.2015 р. № 584, від 05.08.2016 р. № 948, від 09.08.2017 р. №1/9 436 «Про затвердження змін до навчальних програм для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»»

Перегляд файлу

Календарне планування уроків біології у 7 класі

(70 годин – 2 години на тиждень, із них 2 години – резервних)

Складено згідно з навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів,

БІОЛОГІЯ 6– 9 класи. Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

 

№ п/п

Тема уроку

Дата

Примітки

Вступ (4 год.)

 1.  

Тварина – живий організм.

 

 

 1.  

Основні відмінності тварин від рослин та грибів.

 

 

 1.  

Особливості  живлення тварин

 

 

 1.  

Будова тварин:клітини, тканини, органи, системи.

 

 

Тема 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН (26 год.)

 1.  

Поняття про класифікацію тварин. Різноманітність.

 

 

 1.  

Кишковопорожнинні

 

 

 1.  

Кільчасті черви

 

 

 1.  

Л.Д.№1 Зовнішня будова та характер руху кільчастих червів

 

 

 1.  

Членистоногі. Визначальні ознаки будови.

 П.Р.№1 Різноманітність членистоногих

 

 

 1.  

Членистоногі: Визначальні ознаки будови  ракоподібних, їх загальна характеристика.

 

 

 1.  

Членистоногі:  Визначальні ознаки будови павукоподібних

 

 

 1.  

Членистоногі:  Визначальні ознаки будови комах.

Л.Д.№2 Дослідження зовнішньої будови комах у зв’язку з пристосуванням до життя на суходолі.

 

 

 1.  

Л.Р.№1 Вивчення представників різних видів комах.

 

 

 1.  

Молюски, визначальні ознаки будови. Біологічні особливості у зв’язку с середовищем існування.  Л.Д.№3 Будова мушлі молюсків.

 

 

 1.  

П.Р.№2 Порівняння і визначення молюсків за будовою мушлі.

 

 

 1.  

Паразитичні безхребетні тварини.

 

Т.О

 1.  

Загальна характеристика хордових.

Л.Р.№2 Особливості зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з умовами існування.

 

 

 1.  

Риби. Визначальні ознаки будови .  Біологічні особливості у зв’язку с середовищем існування.

 

 

 1.  

Риби, їх різноманітність. Роль у природі та значення в житті.

 

 

 1.  

Амфібії. Визначальні ознаки будови.   Біологічні особливості у зв’язку с середовищем існування

 

 

 1.  

Амфібії, їх  різноманітність. Роль у природі та значення в житті.

 

 

 1.  

Рептилії .   Визначальні ознаки будови. Біологічні особливості у зв’язку с середовищем існування.

 

 

 1.  

Рептилії. Їх різноманітність. Роль у природі та значення в житті.

 

Т.О.

 1.  

Птахи.   Визначальні ознаки будови. Біологічні особливості у зв’язку с середовищем існування.

 

 

 1.  

Птахи, їх , різноманітність. Роль у природі та значення в житті.  Л.Д. №4  Вивчення будови яйця птахів.

 

 

 1.  

П.Р.№ 3  Екологічні групи птахів.

 

 

 1.  

Ссавці. Визначальні ознаки будови.  Л.Д.№ 5. Вивчення будови зубів ссавців у зв’язку з їх призначенням.

 

 

 1.  

Ссавці.  Біологічні особливості у зв’язку с середовищем існування.

 

 

 1.  

Ссавці,їх  різноманітність. Роль у природі та їх значення в житті.

 

 

 1.  

К.Р.№1Узагальнення та систематизація  знань з теми.

 

Т.О.

тема  2. Процеси життєдіяльності тварин (16 год.)

 1.  

Особливості обміну речовин гетеротрофного організму.

 

 

 1.  

Живлення і травлення. Різноманітність травних систем.

 

 

 1.  

Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання , іх різноманітність та функція.

 

 

 1.  

Значення процесів дихання для вивільнення енергії в клітині. Л.Д.№ 6 Дослідити способи дихання тварин ( на прикладі хребетних)

 

 

 1.  

Транспорт речовин у тварин. Незамкнена та замкнена кровоносні системи.

 

 

 1.  

Кров, її основні функції. П.Р.№ 4 Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин.

 

 

 1.  

Виділення. Його значення для організму. Форми виділення у тварин. Органи виділення тварин.

 

 

 1.  

Опора  і рух. Види скелета.  П.Р.№ 5 Порівняння будови скелетів хребетних тварин.

 

 

 1.  

Значення опорно – рухової системи. Два типи симетрії. Як відображення способу життя. Способи пересування тварин.

 

Т.О.

 1.  

Покриви тіла тварин. Їх різноманітність та функції захист.

Л.Д.№7 Дослідження особливостей покривів тіла  тварин.

 

 

 1.  

Пристосування до активного захисту та нападу.

 

 

 1.  

Подразливість. Як загальна властивість тварин.

Л.Д.№8 Реакція тварин у відповідь на подразнення.

 

 

 1.  

Органи чуття, їх значення. Л.Д.№ 9 Дослідження органів чуття у тварин.

 

 

 1.  

Нервова система. її значення і розвиток у різних тварин.

П.Р.№ 6  Порівняння будови головного мозку  хребетних .

 

 

 1.  

Поняття про регуляцію діяльності організму тварин.

 

 

 1.  

Розмноження та його значення. Форми розмноження.

 

 

 1.  

Статеві клітини та запліднення. Розвиток тварин.

 

 

 1.  

Загальне поняття про регенерацію. Періоди та тривалість життя. Л.Д.№ 10 Визначення віку тварин( молюски. риби)

 

 

 1.  

Захист міні – проектів ( за вибором учнів)

 

Т.О.

ТЕМА 3. ПОВЕДІНКА ТВАРИН (10 год.)

 1.  

Поведінка тварин у природі та методи її вивчення.

 

 

 1.  

Стратегії поведінки. Інстинкт. Біологічне значення інстинкту і научання.

 

 

 1.  

Структура поведінкового акту тварин. П.Р.№ 7  Визначення направленості  поведінкового акту тварин ( за відеоматеріалами)

 

 

 1.  

Типи поведінкових реакцій. Л.Д.№ 11 Спостереження за поведінкою тварин.

 

 

 1.  

Видова схильність до деяких форм поведінки.

 

 

 1.  

 Суспільна поведінка тварин( мурахи, бджоли,леви та інші)

 

 

 1.  

Територіальна поведінка тварин.

 

 

 1.  

Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення.

 

 

 1.  

Захист міні проектів.(за вибором учнів)

 

 

 1.  

К.Р.№ 2 Узагальнення з теми.

 

Т.О.

ТЕМА 4. ОРГАНІЗМ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ (6 год.)

 1.  

Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища.

 

 

 1.  

Ланцюги живлення та потік енергії.

 

 

 1.  

Взаємозв’язок компонентів екосистеми. Співіснування організмів в угрупуваннях.

 

 

 1.  

Вплив людини та її діяльності на організми. Екологічна етика.

 

 

 1.  

Основи охорони природи, природоохоронні території. Червона книга України.

 

 

 1.  

Захист міні проектів ( за вибором учнів)

 

Т.О

Узагальнення ( 1 год.)

 1.  

Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин – свідчення єдності природи.

 

 

 1.  

Екскурсії:

 

 1.  

№1 Різноманітність тварин рідного краю

Краєвед. музей

 1.  

№2 Пристосованість рослин та тварин до сумісного життя в природному угрупованні.

Осінній парк

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 7 клас, Планування
Додано
26 грудня 2018
Переглядів
746
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку