Календарне планування з хімії 11 клас нова програма

Про матеріал
Календарне планування з хімії 11 клас нова програма. Складений згідно наказу № 1407 від 23.10.2017 р Затвердженого Міністерством освіти і науки України ХІМІЯ 10-11 класи Рівень стандарту Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування з хімії у 11 класі

 

Складено згідно «Навчальної програми для закладів загальної середньої освіти.

Хімія 10-11 класи. Рівень стандарту»               

(затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 №1407)

 (Усього 70 годин, 2 год на тиждень)

 

 

№ п/п

Дата

Тема уроку

Демонстрації, лабораторні досліди, домашні експерименти

При-мітки

Тема1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів (5 год)

1.

 

Вступний інструктаж з БЖД

Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів.

Демонстрація 1

Різні варіанти періодичної системи хімічних елементів (довга і коротка форми, віртуальні 3D).

 

2.

 

Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. Принцип «мінімальної енергії».

Демонстрація 2,3

Форми електронних орбіталей (у тому числі 3D-проектування).

Моделі атомів s-, p-, d-елементів (у тому числі 3D-проектування).

 

3.

 

Збуджений стан атома. Валентні стани елементів. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів.

 

 

4.

 

Збуджений стан атома. Валентні стани елементів. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів.

 

 

5.

 

Представлення результатів навчальних проектів 1. Створення 3D-моделей атомів елементів. 2. Застосування радіонуклідів у медицині. №3. Викорис- тання радіоактивних ізотопів як індикаторів у тваринництві, археології.

 

 

Тема 2. Хімічний зв'язок і будова речовини (9 год)

6.

 

Природа хімічного зв’язку. Йонний зв’язок

Демонстрація 4

Моделі різних типів кристалічних ґраток (у тому числі 3D-проектування).

 

7.

 

Природа хімічного зв’язку. Ковалентний зв’язок.

 

 

8.

 

Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку (на прикладі катіону амонію)

Демонстрація 5

Утворення амоній хлориду з амоніаку і гідроген хлориду.

 

9.

 

Природа хімічного зв’язку. Металічний зв’язок.

 

 

10.

 

Природа хімічного зв’язку. Водневий зв’язок.

 

 

11.

 

Кристалічний і аморфний стани твердих речовин.

Демонстрація 6

Зразки кристалічних і аморфних речовин.

 

12.

 

Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.

 

 

13.

 

Представлення результатів навчальних проектів №4: « Застосування рідких кристалів» №5: « Використання речовин із різними видами хімічних зв’язків у техніці»  №6: «Значення водневого зв’язку для організації структур біополімерів»

 

 

14.

 

Узагальнення та систематизація знань з тем: «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів», «Хімічний зв'язок і будова речовини»

 

 

Тематичне оцінювання

Тема 3. Хімічні реакції (6 год)

15.

 

Необоротні і оборотні хімічні процеси. Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє.

 

 

16.

 

Гідроліз солей

Лабораторний дослід №1 Визначення рН середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів.

 

17.

 

Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму.

Представлення результатів навчальних проектів № 7: «Гальванічний елемент з картоплі, лимону», №8: «Види і принципи роботи малих джерел електричного струму, утилізація їх»

 

 

18.

 

Розрахункові задачі. Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції.

 

 

19.

 

Розрахункові задачі. Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції.

 

 

20.

 

Контрольна робота №1

 

 

Тематичне оцінювання

Тема 4. Неорганічні речовини і їхні властивості (42 год)

21.

 

Неметали. Загальна характеристика неметалів. Фізичні властивості неметалів.

Демонстрація 8

Зразки неметалів

 

22.

 

Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів.

Представлення результатів навчального проекту№7: « Штучні алмази у техніці»

Демонстрація 9

Моделі кристалічних ґраток алотропних модифікацій  Сульфуру (у тому числі 3D-проектування).

 

23.

 

Явище адсорбції.

Лабораторний дослід 2

Дослідження адсорбційної здатності активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів.

 

24.

 

Окисні та відновні властивості неметалів. Застосування неметалів.

Представлення результатів навчального проекту№9: Запобігання негативному впливові нітратів на організм людини.

 

 

25.

 

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування.

 

 

26.

 

Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в атмосфері. Кислоти. Кислотні дощі.

Представлення результатів навчального проекту№11: «Кислотні дощі»

 

 

27.

 

Особливості взаємодії металів з нітратною кислотою.

 

 

28.

 

Особливості взаємодії металів з  концентрованою сульфатною кислотою.

 

 

29.

 

Розрахункові задачі  Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

 

 

30.

 

Розрахункові задачі  Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

 

 

31.

 

Узагальнення і систематизація знань з теми «Неорганічні речовини і їхні властивості»

 

 

Тематичне оцінювання

ІІ семестр

Тема 4. Неорганічні речовини і їхні властивості (42 год)

32.

 

Загальна характеристика металів.

Демонстрація 7

Зразки металів та їх сплавів

 

33.

 

Фізичні властивості металів на основі їхньої будови.

 

 

34.

 

Алюміній: фізичні і хімічні властивості.

 

 

35.

 

Залізо: фізичні і хімічні властивості.

Демонстрація 10

Виявлення у розчині катіонів Феруму(2+) (віртуально), Феруму(3+) (віртуально),Барію,амонію.

 

36.

 

Застосування металів та їхніх сплавів.

 

 

37.

 

Розрахункові задачі  Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

 

 

38.

 

Розрахункові задачі  Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

 

 

39.

 

Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію.

 

 

40.

 

Основи. Властивості, застосування гідроксидів Кальцію

 

 

41.

 

Розрахункові задачі  Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку

 

 

42.

 

Розрахункові задачі  Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку

 

 

43.

 

Контроль знань з теми «Неорганічні речовини і їхні властивості» Самостійна робота

 

 

Тематичне оцінювання

44.

 

Солі, їх поширення в природі. Середні та кислі солі.

 

 

45.

 

Солі, їх поширення в природі. Середні та кислі солі.

 

 

46.

 

Поняття про жорсткість води та способи її усунення. (Кальцій і магній)

Представлення результатів навчальних проектів №13: «Властивості і застосування карбонатів, нітратів і ортофосфатів лужних і лужноземельних металічних елементів, солей амонію» 14 Усунення тимчасової і постійної жорсткості води»

 

 

47.

 

Розрахункові задачі  Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку

 

 

48.

 

Розрахункові задачі  Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку

 

 

49.

 

 

Сучасні силікатні матеріали

 

 

50.

 

Мінеральні добрива. Поняття про кислотні та лужні ґрунти.

 

 

51.

 

Представлення результатів навчальних проектів №8: «Раціональне використання добрив та проблема охорони довкілля», №12: «Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості. Складання карти родючості»

 

 

52.

 

Якісні реакції на деякі йони.

 

Лабораторні досліди

3-6. Виявлення у розчині катіонів Феруму(2+), Феруму(3+), Барію, амонію.

7-8. Виявлення у розчинах силікат- і ортофосфат-іонів.

 

53.

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота №1. Дослідження якісного складу солей.

 

 

54.

 

Біологічне значення металічних і неметалічних елементів.

Представлення результатів навчальних проектів №10 «Неорганічні речовини у фармації (або домашній аптечці) і харчовій промисловості.»

 

 

55.

 

Розрахункові задачі  Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції

 

 

56.

 

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

 

 

57.

 

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

 

 

58.

 

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

 

 

59.

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота №2

Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами.

 

 

60.

 

Розрахункові задачі  Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції

 

 

61.

 

Контрольна робота №2

 

 

62

 

Узагальнення і систематизація знань з теми «Неорганічні речовини і їхні властивості»

 

 

Тема 5. Хімія і прогрес людства (3 год)

63.

 

Роль хімії у створенні нових матеріалів та у розвитку нових напрямів технології

 

 

64.

 

Роль хімії у розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблеми

Представлення результатів навчальних проектів №15 «Вирішення проблеми утилізації різних видів електричних ламп»

 

 

65.

 

«Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією

 Представлення результатів навчального проекту №16 «Підготовка есе іноземною мовою «Роль хімії у моєму житті»»

 

 

Резервні години (5год )

66.

 

Повторення. Хімічний зв'язок і будова речовин

 

 

67.

 

Повторення. Генетичний зв'язок між класами неорганічних та органічних сполук.

 

 

68.

 

Повторення. Неметали. Метали. Загальна характеристика металів та неметалів та їх сполук.

 

 

69.

 

Повторення. Розв'язування розрахункових задач.

 

 

70.

 

Підсумковий урок

 

 

Тематичне оцінювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.5
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Дзевенко Марія Віталіївна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Меташоп Наталия
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Хімія, 11 клас, Планування
Додано
22 липня
Переглядів
2176
Оцінка розробки
4.9 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку