Календарне планування з інформатики 6 клас НУШ з наскрізними лініями навчальний рік 1,5 години на тиждень за Н.Морзе, О.Барна

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з інформатики для 6 класу - 1,5 години на тиждень з наскрізними лініями. Програмно-методичне забезпечення (відповідно до модельної навчальної програми «Інформатика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Морзе Н.В., Барна О.В.)) (за підручником Морзе Н. В. Інформатика: Підручник для 6 кл. закладів загальної середньої освіти / Н. В. Морзе, О. В. Барна. – Київ: УОВЦ «Оріон», 2023. – с.243) (52 години на рік, 1,5 години на тиждень)

Перегляд файлу

 


Календарно-тематичне планування уроків

інформатики

для 6 класу

(відповідно до модельної навчальної програми «Інформатика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Морзе Н.В., Барна О.В.))

(за підручником Морзе Н. В. Інформатика:

Підручник для 6 кл. закладів загальної середньої освіти / Н. В. Морзе,

О. В. Барна. – Київ: УОВЦ «Оріон», 2023. – с.)

(52 години на рік, 1,5 години на тиждень)

№ уро-ку

Дата

уроку

Тема уроку

Очікувальні результати

Примітки

 

I семестр

 

Тема 1. Інформаційні процеси та системи

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовою: Ставлення: уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику; надавання переваги використанню програмних засобів та ресурсів з інтерфейсом державною мовами.

Математична компетентність. Уміння: розуміти, використовувати та створювати математичні моделі об’єктів та процесів для розв’язування задач із різних предметних галузей засобами інформаційних технологій. Ставлення: усвідомлення ролі математики як однієї з основ ІТ

Інформаційно-цифрова компетентність: розкривається у змісті предмета.

Екологічна грамотність і здорове життя: розкривається через наскрізну змістову лінію.

Соціальна та громадянська компетентності: розкривається через наскрізну змістову лінію.

Наскрізні лінії:

Громадянська відповідальність: Використання легального програмного забезпечення та контенту. Виховання відповідального ставлення і громадянської позиції щодо дотримання норм ліцензування програмного забезпечення та авторських прав.

Здоров'я і безпека: Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час роботи з ІТ-пристроями. Формування знань про ризики встановлення та використання ПЗ.

 1.                      

 

Безпека життєдіяльності під час роботи з комп'ютером. Інформаційні процеси

             розрізняє та пояснює інформаційні процеси в навколишньому середовищі в контексті розв’язування конкретних задач;

             описує призначення та застосування цифрових пристроїв і технологій для здійснення інформаційних процесів з використанням відповідної термінології;

             моделює роботу простої інформаційної системи;

     описує взаємозв’язок програмного забезпечення комп’ютера з апаратною складовою;

             наводить приклади наслідків/ризиків встановлення і використання програмного забезпечення;

 

с. 5-6

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Пристрої для здійснення інформаційних процесів

с. 6-10

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Інформаційні системи

с. 11-17

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Інформаційні технології. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини

с. 17-20

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Апаратна і програмна складові інформаційної системи

с. 21-27

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Встановлення та видалення програм

с. 27-32

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Оновлення апаратного та програмного забезпечення. Тематичне оцінювання

с. 33-37

 

Тема 2. Мережеві технології та інтернет

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовами. Уміння: грамотно і безпечно комунікувати з використанням сучасних технологій державною мовою; висловлюватись та спілкуватися на тему сучасних інформаційних технологій з використанням відповідної термінології. Ставлення: усвідомлення комунікаційної ролі ІТ; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику; надавання переваги ресурсів з інтерфейсом державною мовами

Інформаційно-цифрова компетентність. Розкривається у змісті предмета

Уміння вчитися впродовж життя. Уміння: співпрацювати з членами соціуму.

Ініціативність і підприємливість. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Соціальна та громадянська компетентності. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Обізнаність та самовираження у сфері культури. Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії у віртуальному просторі.

Екологічна грамотність і здорове життя. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Наскрізні лінії:

Громадянська відповідальність: Виховання поваги до прав і свобод, зокрема свободи слова й конфіденційності особистості та даних в Інтернеті.

Здоров'я і безпека: Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час роботи з ІТ-пристроями. Уміння критично оцінювати здобуту з Інтернету інформацію і знати методи перевірки її надійності. Формування свідомого ставлення до впливу сучасних пристроїв і контенту на здоров'я та інтелектуальний розвиток. Обмеження впливу небезпечних соціальних мережевих груп на учнів та захист їх від затягування в ці групи. Формування знань про ризики встановлення та використання ПЗ.

 

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Онлайн-сервіси та їх функції. Інформаційні джерела

     наводить приклади онлайн-сервісів та їх функцій;

     розпізнає факти і судження в інформаційних джерелах;

     порівнює інформацію з різних джерел за наданими критеріями;

     наводить аргументи щодо надійності джерел і достовірності інформації в медіатекстах;

     використовує запропоновані ресурси для перевірки сумнівної інформації і надійності джерел;

     наводить приклади переваг і небезпек використання цифрових технологій для навколишнього середовища і добробуту у знайомих ситуаціях;

             розрізняє інформаційне «сміття» цифрового і нецифрового формату;

с. 38-43

 1.                      

 

Інструктаж з БЖД. Реєстрація та робота в сервісах

с. 43-49

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Цифровий слід

с. 50-57

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Заходи безпеки та захисту. Поняття про захищені паролі

с. 57-61

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Факти та судження

с. 62-66

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Критичне оцінювання інформації, отриманої з інтернету.

с. 66-70

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Комунікація за допомогою мережі

с. 71-77

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Безпека в мережевих спільнотах

с. 77-81

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Безпека в мережевих спільнотах

с. 81-82

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Поняття про хмарні технології. Реєстрація у хмарному сервісі. Тематичне оцінювання

с. 83-87

 

Тема 3. Комп’ютер як інструмент

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовами. Уміння: грамотно і безпечно комунікувати з використанням сучасних технологій державною мовою. Ставлення: усвідомлення комунікаційної ролі ІТ; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику; надавання переваги ресурсів з інтерфейсом державною мовами

Інформаційно-цифрова компетентність. Розкривається у змісті предмета

Уміння вчитися впродовж життя. Уміння: співпрацювати з членами соціуму.

Соціальна та громадянська компетентності. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Обізнаність та самовираження у сфері культури. Уміння: дотримуючись етики спілкування і взаємодії у віртуальному просторі.

Наскрізні лінії:

Громадянська відповідальність: Виховання поваги до прав і свобод, зокрема свободи слова й конфіденційності особистості та даних в Інтернеті.

Здоров'я і безпека: Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час роботи з ІТ-пристроями. Уміння критично оцінювати здобуту з Інтернету інформацію і знати методи перевірки її надійності. Формування свідомого ставлення до впливу контенту на здоров'я та інтелектуальний розвиток. Обме-ження впливу небезпечних соціальних мережевих груп на учнів та захист їх від затягування в ці групи

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Програмне забезпечення для створення та відтворення простих аудіо- та відеоданих

     обирає актуальні і безпечні засоби і способи комунікації для себе і пропонує їх іншим особам;

     використовує онлайн-ресурси для доступу до інформації, спілкування, навчання, задоволення власних інтересів чи участі в суспільній діяльності;

     наводить приклади і застосовує заходи безпеки та захисту особистого інформаційного простору, пристроїв і даних;

     створює і використовує надійні паролі;

     не розголошує конфіденційні дані про себе та інших осіб;

     пояснює, що таке «цифровий слід» та онлайн-репутація, відповідально формує їх у себе;

     пояснює правила етикету  спілкування у цифрових мережах і дотримується їх;

     розпізнає небезпечні віртуальні спільноти і не бере участі в них;

     розпізнає небезпечні/конфліктні ситуації під час онлайн-спілкування (зокрема внаслідок негативних чи зневажливих дописів), знає, до кого звернутися по допомогу в разі їх виникнення;

     пояснює переваги і недоліки цифрової комунікації;

створює повідомлення на доступних ресурсах, додержуючи правил і враховуючи соціальні, культурні й інші особливості учасників онлайн-комунікації

с. 88-99

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Додавання до презентації аудіо- та відеоданих

с. 99-103

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Поняття про мову розмітки тексту

с. 104-109

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Створення простих вебресурсів

с. 109-112

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Публікація інформації в мережі інтернет

с. 113-115

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Колажі, комікси. Створення колажів і коміксів в онлайн-середовищах

с. 116-120

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Блог. Відеоблог

с. 121-125

 

ІI семестр

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Створення блогу в мережі інтернет

     пояснює вибір та використовує цифрові пристрої і технології для розв’язування конкретних задач;

описує та оцінює позитивний і негативний впливінформаційних технологій на власне життя і суспільство;

     наводить приклади поширення цифрових інновацій у громаді, суспільстві, застосування їх для навчання, комунікації і творчості;

визначає формат і обсяг даних, потрібних для розв’язування задачі, підтвердження чи спростування тверджень;

     представляє дані, створюючи таблиці, схеми, діаграми тощо, з виконанням необхідних проміжних перетворень;

     пояснює схеми і діаграми систем реального і віртуального світу;

     використовує дані різних типів (принаймні трьох з наведених: текстові, графічні, числові, мультимедійні) для створення інформаційних продуктів;

     використовує програмне забезпечення для простих розрахунків і візуалізації результатів;

     дотримується критеріїв оформлення і якості інформаційних продуктів;

     описує власну діяльність і набутий досвід під час створення інформаційного продукту;

бере участь у спільному проєкті (онлайн та офлайн) із створення інформаційних продуктів для реалізації власних і суспільних інтересів;

     розпізнає життєві, навчальні проблеми, для розв’язування яких можна застосувати цифрові технології;

     розпізнає та реалізує  можливості для створення інформаційних продуктів у контексті розв’язування життєвої/навчальної проблеми;

 

с. 125-129

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Інфографіка

с. 130-136

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Схеми, діаграми. Створення діаграм і схем у різних програмних середовищах. Тематичне оцінювання

с. 137-141

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Додавання, редагування та форматування таблиць в текстовому документі

с. 142-150

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Додавання, редагування та форматування таблиць в редакторі презентацій

с. 150-155

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Поняття електронної таблиці. Табличні процесори, їхнє призначення. Середовище табличного процесора. Об’єкти електронних таблиць – аркуш, клітинка

с. 156-161

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Введення, редагування даних основних типів. Діапазон клітинок, його виділення

с. 162-170

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Форматування даних основних типів

с. 170-175

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Типи даних: числові, грошові, дати, текст, відсотки

с. 176-180

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Обчислення з числовими даними електронної таблиці

с. 181-185

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Основні типи числових діаграм (гістограма, лінійна, кругова). Об’єкти діаграм, їх властивості.

с. 186-192

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Побудова діаграм у середовищі табличного процесора. Тематичне оцінювання

с. 192-196

 

Тема 4. Об’єкти та моделі. Алгоритми і програми

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовами. Уміння: створювати інформаційні продукти та грамотно і безпечно комунікувати з використанням сучасних технологій державною мовою; висловлюватись та спілкуватися на тему сучасних інформаційних технологій з використанням відповідної термінології. Ставлення: надавання переваги використанню програмних засобів та ресурсів з інтерфейсом державною мовами

Інформаційно-цифрова компетентність. Розкривається у змісті предмета

Уміння вчитися впродовж життя. Ставлення: виявлення допитливості, наполегливості, впевненості, вміння мотивувати себе до навчальної діяльності, долати перешкоди як ключові чинники успіху навчально-пізнавального процесу інформатики; усвідомлення необхідності та принципів навчання протягом усього життя; усвідомлення відповідальності за власне навчання

Соціальна та громадянська компетентності. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Екологічна грамотність і здорове життя. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Наскрізні лінії:

Громадянська відповідальність: Використання легального програмного забезпечення та контенту. Виховання відповідального ставлення і громадянської позиції щодо дотримання норм ліцензування програмного забезпечення та авторських прав

Здоров'я і безпека: Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час роботи з ІТ-пристроями. Формування свідомого ставлення до впливу сучасних пристроїв і контенту на здоров'я та інтелектуальний розвиток. Формування знань про ризики встановлення та використання ПЗ

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Поняття про модель. Види моделей

     пропонує способи перевірки коректності алгоритму та використовує їх;

створює і виконує програмний проєкт у середовищі програмування (візуальне, блокове або інше);

     проводить перевірку роботи програмного проєкту на заданих прикладах і робить висновки щодо коректності його роботи;

     пропонує власні способи перевірки правильності роботи проєкту;

     розпізнає типові помилки, які виникають під час запуску програмного проєкту, і пропонує способи їх усунення;

     докладає зусиль і виявляє гнучкість, використовуючи доступні ресурси і стратегії для подолання перешкод і розв’язування проблем під час реалізації програмних проєктів;

 • прогнозує зміну результату роботи проєкту внаслідок внесення змін до нього;

     складає лінійні, розгалужені та циклічні алгоритми для розв’язування задач;

     представляє алгоритм одним чи кількома способами;

     поєднує базові структури для розв’язування задач;

     узгоджує взаємодію окремих підзадач у модульному проекті

     складає список підзадач для розв’язування великої або складної задачі;

     визначає функціонал окремих частин проєкту;

     складає проєкт з розв’язування окремих підзадач;

с. 197-204

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Етапи побудови комп’ютерної моделі. Проведення комп’ютерного експерименту

с. 205-211

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Поняття про об’єкт у програмуванні. Властивості об’єкта. Створення програмних об’єктів

с. 212-217

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Поняття події. Види подій. Програмне опрацювання події

с. 218-222

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Змінювання значень властивостей об’єкта в програмі

с. 222-226

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Вкладені алгоритмічні структури розгалуження

с. 227-233

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Вкладені алгоритмічні структури повторення. Тематичне оцінювання

с. 233-237

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Розв’язування задачі методом поділу на підзадачі

с. 238-242

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Розв’язування задачі методом поділу на підзадачі

с. 242-245

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Практичне програмування роботів

с. 246-256

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Складання проєктів на платформі Micro:Bit

с. 256

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Складання проєктів на платформі Micro:Bit

с. 257-261

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Складання проєктів на платформі Micro:Bit

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Складання проєктів на платформі Micro:Bit

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Складання проєктів на платформі Micro:Bit.

Тематичне оцінювання

 

 1.                 

 

Інструктаж з БЖД. Повторення та узагальнення вивченого

 

 

 

1

 

docx
Додав(-ла)
Vorozhko Vika
Пов’язані теми
Інформатика, Планування
Додано
3 вересня 2023
Переглядів
3026
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку