Календарне планування з інформатики для 8 класу

Про матеріал

Календарно-тематичне планування з інформатики для 8 класу складене відповідно до до навчальної програми (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804) за підручником Інформатика(підручник для 8-го класу ЗНЗ/Й. Я. Ривкінд, та ін.). – Київ: Генеза, 2016., розраховане для проведення 2 годин інформатики на тиждень. У колонці Д/З є зазначені відповідні пункти підручника та сторінки практичних робіт.

Перегляд файлу

Календарний план з інформатики

для 8 класів

(за підручником: Інформатика

(підручник для 8-го класу ЗНЗ/Й. Я. Ривкінд, та ін.). – Київ: Генеза, 2016..)

 (70 годин, 2 год. на тиждень)

 

№ уро-ку

Дата

Зміст навчального матеріалу

Год.

Д/З

Примітки

8 - А

8 - Б

І гр

ІІ гр

Тема 1. Кодування даних

 1.  

 

 

 

Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі.

Опрацювання даних як інформаційний процес. Кодування та декодування повідомлень.

1

п.

1.1

 

 1.  

 

 

 

Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду. Кодування символів

1

п.

1.2

 

 1.  

 

 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 1. Розв‘язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних

1

п.

1.3,

с.21

 

Тема 2. Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера

 1.  

 

 

 

Архітектура комп’ютера.

1

п.

2.1

 

 1.  

 

 

 

Пристрої введення та виведення даних.

1

п.

2.2

 

 1.  

 

 

 

Історія засобів реалізації інформаційних процесів. Види сучасних компютерів

1

п.

2.3

 

 1.  

 

 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 2. Конфігурація комп’ютера під потребу.

1

с.50

 

 1.  

 

 

 

Класифікація та загальна характеристика програмного забезпечення.

1

п.

2.4

 

 1.  

 

 

 

Стиснення та архівування даних. Інструктаж з БЖД. Практична робота 3. Архівування та розархівування даних.

1

п.

2.5

с. 69

 

 1.  

 

 

 

Контрольна робота №1 з тем: «Кодування даних», «Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера»

1

 

 

Тематична

Тема 3. Опрацювання текстових даних

 1.  

 

 

 

Формати файлів текстових документів. Створення, редагування та форматування списків, колонок, символів, формул в текстовому документі.

1

п.

3.1

 

 1.  

 

 

 

Таблиці в текстових документах

1

п.

3.2

 

 1.  

 

 

 

Створення, редагування та форматування графічних об’єктів в текстовому документі

1

п.

3.3,

3.4

 

 1.  

 

 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 4. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів.

1

с.107

 

 1.  

 

 

 

Розділи, колонтитули, стилі, структура документа.

1

п.

3.5

 

 1.  

 

 

 

Засоби автоматизації створення текстового документа.

Інструктаж з БЖД. Практична робота 5. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків.

1

п.

3.6

с.129

 

 1.  

 

 

 

Контрольна робота №2 з теми: «Опрацювання текстових даних»

1

 

 

Тематична

Тема 4. Опрацювання об’єктів мультимедіа

 1.  

 

 

 

Формати аудіо- та відеофайлів. Програмне забезпечення для  опрацювання об’єктів мультимедіа. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів.

1

п.

4.1

 

 

 1.  

 

 

 

Захоплення аудіо та відео, створення аудіо-, відео фрагментів. Побудова аудіо- та відеоряду.

1

п.

4.2

 

 1.  

 

 

 

Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами.  Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.

1

 

 

 1.  

 

 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 6. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.

1

с.145

 

 1.  

 

 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 7. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті.

Контрольна робота №3 з теми: «Опрацювання об’єктів мультимедіа»

1

п.

4.3

с.151

 

Тематична

Тема 5. Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування

 1.  

 

 

 

Поняття мови програмування. Складові мови програмування.

1

п.

5.1

 

 1.  

 

 

 

Знайомство з середовищем програмування. Елементи вікна середовища програмування.

1

 

 

 1.  

 

 

 

Основні компоненти програми для ОС з графічним інтерфейсом.

1

 

 

 1.  

 

 

 

Програмний проект і файли, що входять до його складу. Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання. Запис програми засобами середовища програмування. Поняття форми, елемента керування, події, обробника події. Редагування коду обробника події.

1

 

 

 1.  

 

 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота № 8. Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення.

1

с.169

 

 1.  

 

 

 

Поняття об’єкту та його властивостей і методів (на прикладі елементів екранної форми). Властивості і методи елементів керування. Елементи керування «напис» та «кнопка».

1

 

 

 1.  

 

 

 

Поняття про метод. Використання вікон повідомлень.

1

 

 

 1.  

 

 

 

Складання програм, що обробляють натискання кнопок та визначають вміст написів на формі.

Інструктаж з БЖД. Практична робота № 9. Створення програми з кнопками та написами.

1

с.178

 

 1.  

 

 

 

Контрольна робота №4 з теми: «Основи подійно та об'єктно-орієнтованого програмування»

1

 

 

 1.  

 

 

 

Повторення і систематизація навчального матеріалу за І семестр.

 

 

 

 

 

 

№ уро-ку

Дата

Зміст навчального матеріалу

Год.

Д/З

Примітки

8 - А

8 - Б

І гр

ІІ гр

ІІ семестр

Тема 6. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами

 1.  

 

 

 

Текстове поле. Величини (змінні і константи), їхні властивості.

1

п.

6.1

 

 1.  

 

 

 

Складання алгоритмів опрацювання числових величин у навчальному середовищі програмування, їх налагодження і виконання.

1

п.

6.1

 

 1.  

 

 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 10. Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин.

1

с.187

 

 1.  

 

 

 

Налагодження проекту.

1

п.6.2

 

 1.  

 

 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 11. Налагодження готової програми.

1

с.195

 

 1.  

 

 

 

Величини логічного типу, операції над ними.

1

п.

6.3

 

 1.  

 

 

 

Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин.

1

п.

6.4

 

 1.  

 

 

 

Складання та виконання алгоритмів з елементами управління для задання логічного значення величини.

1

 

 

Тематична

 1.  

 

 

 

Прапорці. Поле з розкривним списком. Перемикачі

1

п.

6.5

 

 1.  

 

 

 

Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин. Складання та реалізація алгоритмів із циклом із лічильником.

1

п.

6.6

 

 1.  

 

 

 

Складання та реалізація алгоритмів із циклом з передумовою.

1

п.

6.7

 

 1.  

 

 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 12. Складання та виконання проектів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин.

1

с.220

 

 1.  

 

 

 

Графічне відображення даних засобами мови програмування. Відображення рисунків із зовнішніх файлів.

1

п.

6.8

 

 1.  

 

 

 

Реалізація алгоритмів з графічним відображенням даних  засобами мови програмування.

1

 

 

 1.  

 

 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 13. Складання та виконання алгоритмів з графічним відображенням даних.

1

с.228

 

 1.  

 

 

 

Контрольна робота № 5 з теми: «Алгоритми роботи з об’єктами та величинами»

1

 

 

Тематична

Тема 7. Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора

 1.  

 

 

 

Абсолютні, відносні й мішані посилання. Встановлення параметрів сторінки. Друкування електронної таблиці.

1

п.

7.1

 

 1.  

 

 

 

Призначення й використання математичних, статистичних та   логічних функцій табличного процесора.

1

п.

7.2

 

 1.  

 

 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 14. Розв’язування задач на обчислення.

1

с.

236

 

 1.  

 

 

 

Створення та налагодження діаграм різного типу, вибір типу діаграми.

1

п.

7.3

 

 1.  

 

 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 15. Використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного процесора. Побудова діаграм

1

с.247

 

 1.  

 

 

 

Упорядковування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри.

1

п.

7.4

 

 1.  

 

 

 

Проміжні підсумки. Умовне форматування.

1

п.7.5

 

 1.  

 

 

 

Інструктаж з БЖД. Практична робота 16. Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри.

Контрольна робота №6 з теми: «Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора»

1

с.264

 

Тематична

Тема 8. Розв’язування компетентнісних задач

 1.  

 

 

 

Розв’язування компетентнісних задач.

1

п.8.1

 

 1.  

 

 

 

Розв’язування компетентнісних задач.

1

 

 

 1.  

 

 

 

Розв’язування компетентнісних задач.

1

 

 

 1.  

 

 

 

Розв’язування компетентнісних задач.

1

 

 

Тематична

Тема 9. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика»

 1.  

 

 

 

Вибір теми проекту. Його планування. Добір ресурсів.

1

п.8.2

 

 1.  

 

 

 

Оформлення матеріалів про  виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі.

1

 

 

 1.  

 

 

 

Захист проекту.

1

 

 

 1.  

 

 

 

Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

1

 

 

Тематична

ІІ семестр

Річна

 

 

docx
Пов’язані теми
Інформатика, 8 клас, Планування
Додано
31 липня 2018
Переглядів
7350
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку