Календарне планування з математики 2 клас ІПК

Про матеріал
За підручником «Математика 2 клас» Л.І. Прохоренко, В.Г. Фесенко. Підручник для спец. загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку.
Перегляд файлу

             

Математика

(«Математика 2 клас» Л.І. Прохоренко, В.Г. Фесенко.

 Підручник для спец. загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку )

140 годин на рік

(4 години на тиждень)

 

з/п

 

Тема уроку

 

 

Сторінка

 

Дата

 

 

1 семестр (64 год)

 

                                              Узагальнення і систематизація

                                     навчального матеріалу за 1-й клас.

 

1.

Лічба предметів.

Назви цифр, співвіднесення числа і кількості.

 

3-4

 

 

2.

Нумерація чисел в межах 20. Таблиці додавання і віднімання. Порівняння чисел.

 

4-5

 

 

3.

Назви компонентів і результатів дій додавання і віднімання. Розв'язування простих задач

 

6-8

 

 

4.

Взаємозв’язок дій  додавання і віднімання. Знаходження невідомого компоненту.

 

7-8

 

 

5.

Додаткові вправи. Грошові одиниці – гривня, копійка.

 

  9-10

 

 

6.

Діагностична робота № 1

 

 

 

 

             Табличне додавання і віднімання з переходом через десяток

 

7.

Таблиці додавання і віднімання числа 2. Додавання частинами. Задачі на різницеве порівняння чисел.

 

11-12

 

 

8.

Дециметр. Побудова відрізків заданої довжини.

Розв'язування простих задач

 

13-14

 

 

9.

Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 2. Таблиці додавання і віднімання числа 3.

 

15-17

 

 

10.

Таблиці додавання і віднімання числа 4. Розв’язування на знаходження остачі і суми. Вимірювання довжини ламаної лінії.

 

 18-19

 

 

11.

Складання і розв’язування задач на одну дію Розв’язування задач на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць, подані у непрямій формі.

 

20-21

 

 

12.

Розв’язання виразів з використанням буквених компонентів.

 

22-23

 

 

13.

Таблиці додавання і віднімання числа 5. Знаходження довжини ламаної лінії. Підготовча робота до розв’язування задач на дві дії.

 

23-24

 

 

14.

Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання чисел. Знаходження значень виразів з буквеним компонентом. Розв’язування задач різних типів.

 

24-25

 

 

15.

Таблиці додавання і віднімання числа 6. Порівняння відрізків. Знаходження значень виразів з буквеним компонентом.

 

26-27

 

 

16.

Таблиці додавання і віднімання числа 7. Складання задач за коротким записом. Самостійна робота.

 

27-28

 

 

17.

Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Розв’язання задач на збільшення і зменшення числа на декілька одиниць.

 

28-29

 

 

18.

Розв’язування складеної задачі двома способами (ознайомлення). Периметр трикутника. Порівняння виразів.

 

 30-31

 

 

19.

Діагностична робота №2

 

 

 

 

20.

Аналіз контрольної роботи. Таблиці додавання і віднімання числі 8. Розв’язування задач зі спільною умовою.

 

  30-32

 

 

21.

Задачі на дві дії. Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання.

 

  32-33

 

 

22.

Таблиці додавання і віднімання числа 9. Периметр многокутника. Задачі на дві дії.

 

  34-35

 

 

23.

24.

Числові вирази. Вирази з дужками.

 

  36-38

 

25.

Застосування дужок для запису числових виразів. Порядок виконання дій у виразах з дужками. Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання.

 

  39-40

 

 

 

                                         Нумерація чисел в межах 100

 

26.

27.

Нумерація чисел першої сотні. Утворення чисел в межах 100. Усна і письмова нумерація чисел 21100. Десятковий склад цих чисел.

41-43

 

28.

Послідовність чисел першої сотні. Розв’язування задач.

 

44-45

 

 

29.

Розряд. Одиниці першого і другого розряду.

 

46

 

 

30.

31.

Поняття сотня. Найбільші і найменші двоцифрові числа. Послідовність чисел першої сотні. Грошові одиниці – гривня, копійка.

 

47-49

50-51

...

 

32.

Послідовність чисел першої сотні Випадки додавання і віднімання чисел, пов'язані з нумерацією (30-1,30+1, 45–5, 45–40).

 

52- 54

 

 

33.

34.

Сантиметр. Дециметр. Метр. Випадки додавання і віднімання чисел, пов'язані з нумерацією (30-1,30+1, 45–5, 45–40).

 

55-56

58-59

 

35.

36.

 

Прямий кут. Додавання і віднімання чисел другого розряду (20+30, 60–40). Самостійна робота.

 

60-61

62-63

 

37.

38.

Прямокутник. Взаємозв'язок між компонентами і результатами дій при додаванні і відніманні (знаходження невідомого компонента.

 

64-65

66-68

 

39.

Діагностична робота № 3.

 

 

 

 

40.

Аналіз контрольної роботи. Побудова прямокутника. Знаходження периметра прямокутника.

 

 

 

 

 

        Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд

 

41.

42.

Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (34+52, 54+30, 54+3, 20+47, 2+47, 75-34, 89-40, 59-4). Розв’язування задач

 

69-70

71-72

 

43.

Правила  додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток; Порівняння виразів.

 

72-73

 

 

44.

45.

Ознайомлення з буквами латинського алфавіту. Буквене позначення точок і відрізків.

Знаходження суми кількох однакових доданків.

 

74-76

 

46.

47.

 Квадрат. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання . Розв’язування простих і складених задач.

 

77-78

79-80

 

48.

49.

Вправи на віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток; Розв’язування простих і складених задач.

 

81-85

 

50.

51.

Застосування дужок для запису числових виразів. Порядок виконання дій у виразах з дужками. Вправи і задачі на засвоєння додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток.

86-92

 

 

Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд.

 

52.

Додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд (загальний випадок). Розв’язування складених задач.

   93-94

 

 

53.

Застосування прийомів усного додавання двоцифрових чисел для розв’язування задач і прикладів. Додавання виду 38 + 4.

 

   95-96

 

 

54.

Додавання виду 76 + 4. Розв’язування задач на дві дії.

Самостійна робота.

 

   97

 

 

55.

Додавання виду 38+52. Задачі на зустрічний рух.

 

   97-98

 

 

56.

Діагностична робота №4.

 

 

 

 

57.

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задачі різними способами. Обчислення виразів зручним способом.                                                                                 

 

  

 

 

58.

59.

 

Віднімання виду 40 – 8. Вправи і задачі на закріплення прийому віднімання. Порівняння виразів і числа. Складання задач за даним виразом.

 

 98-100

 

60.

Віднімання числа від суми. Обчислення виразів зручним способом. Віднімання виду 53 – 8. Розв’язання задач на три дії.

 

101-102

 

 

61.

Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел. Задачі за двома питаннями.

 

103-104

 

 

62.

63.

Складання задачі за поданим розв’язанням. Додавання і віднімання двоцифрових чисел. Складання і розв’язання задачі за таблицею.

 

105

 

64.

Віднімання виду 50 – 34. Розв’язування кругових прикладів. Розв’язання складених задач.

 

106-107

 

 

65.

66.

Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток (загальний випадок). Розв'язування й порівняння простих і складених задач. Порівняння виразів.

 

104-105

 

 

67.

 

 

Закріплення усного додавання та віднімання двоцифрових чисел виду 36+7, 42-7. Складання і розв’язання задачі за таблицею.

 

106-107

 

 

68.

Усне віднімання двоцифрових чисел виду 54-27.

 

107-108

 

 

69.

Закріплення усного віднімання двоцифрових чисел виду 54-27.

 

108-109

 

 

70.

Усне віднімання двоцифрових чисел виду 70-37. Складання і розв’язання задачі за таблицею.

 

109-110

 

 

71.

Закріплення усного додавання та віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток.

 

110-111

 

 

72.

Знаходження невідомих компонентів дій додавання та віднімання.

 

111-112

 

 

73.

Закріплення усного додавання та віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Розв’язування складених задач.

 

112-113

 

 

74.

Розв’язування складених задач.

 

114

 

 

75.

76.

Перевірка додавання. Порівняння виразів.

Складання і розв’язання задачі за малюнком.

 

115-116

 

77.

Закріплення усного додавання та віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток.

 

116-117

 

 

78.

Перевірка віднімання.

 

117-118

 

 

79.

80.

81.

 

Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Додаткові вправи.

Самостійна робота.

118-120

 

82.

 

Діагностична робота №5.

 

 

 

 

 

                     Письмове  додавання  і віднімання двоцифрових чисел

 

83.

Аналіз контрольної роботи. Ознайомлення із письмовим додаванням двоцифрових чисел.

 

121-122

 

 

84.

Ознайомлення із письмовим відніманням двоцифрових чисел.

 

122-123

 

 

86.

Письмове додавання та віднімання двоцифрових чисел. Порівняння виразів.

 

123-124

 

 

87.

Письмове додавання двоцифрових чисел виду 45+37. Розв’язання з поясненням.

 

125

 

 

88.

Письмове додавання двоцифрових чисел виду 44+36.

Складання і розв’язання задачі за таблицею.

 

126-127

 

 

89.

Письмове віднімання двоцифрових чисел виду 77-56.

Розв’язання з поясненням.

 

127-128

 

 

90.

Вирази зі змінною. Письмове додавання та віднімання двоцифрових чисел.

 

128-129

 

 

91.

Письмове додавання та віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування складених задач.

 

129-130

 

 

92.

Письмове віднімання двоцифрових чисел виду 50-7.

 

130-131

 

 

93.

Письмове віднімання двоцифрових чисел виду 54-25.

Складання і розв’язання задачі за таблицею.

 

131-132

 

 

94.

Закріплення письмового додавання та віднімання двоцифрових чисел.

 

132-133

 

 

95.

96.

97.

Письмове додавання та віднімання двоцифрових чисел. Додаткові вправи.

 Самостійна робота.

 

133-135

 

98.

Діагностична робота №6.

 

 

 

 

 

                                     Арифметичні дії множення і ділення

 

99.

Аналіз контрольної роботи. Дія множення. Знак множення.

 

136-137

 

 

100.

Зв'язок дій додавання та множення.

 

137-138

 

 

101.

Зв'язок дій додавання та множення. Розв’язування задач.

 

138-139

 

 

102.

Компоненти дій множення ( перший множник, другий множник, добуток).

 

139-140

 

 

103.

Таблиця множення числа 2. Розв’язування задач на множення.

 

141-142

 

 

104.

Закріплення таблиці множення числа 2. Розв’язування задач на множення.

 

142-143

 

 

105.

Закріплення таблиці множення числа 2. Розв’язування задач.

 

143-144

 

 

106.

Задачі на розкриття змісту множення. Складання і розв’язання задачі за малюнком.

 

144-146

 

 

107.

Задачі на розкриття змісту множення. Віднімання чисел другого розряду (60-40).

 

146-147

 

 

108.

Дія ділення. Знак ділення. Розв’язування задач.

 

148-149

 

 

109.

Читання прикладів на ділення. Розв’язування складених задач.

 

149-150

 

 

110.

Зв'язок дій множення та ділення.

 

150-151

 

 

111.

Таблиця ділення на 2.

 

152-153

 

 

112.

Порядок дій у виразах без дужок.

 

154-155

 

 

113.

Компоненти дії ділення (ділене, дільник, частка).

 

155-156

 

 

114.

Розв’язування складених задач.

 

156-157

 

 

115.

Розв’язування складених задач. Знаходження добутку, частки.

 

158-159

 

 

116.

117.

Парні і непарні числа. 

Самостійна робота.

160-161

 

118.

Діагностична робота №7.

 

 

 

 

119.

Аналіз контрольної роботи. Зв'язок дій додавання та множення.

 

162-163

 

 

120.

Таблиця множення числа 3. Розв’язування задач.

 

163-164

 

 

121.

Закріплення таблиці множення числа 3.

 

165

 

 

122.

Круг і коло. Радіус кола. Побудова кола.

 

166-167

 

 

123.

Діаметр кола. Розв’язування складених задач.

 

167-168

 

 

124.

Порівняння чисел та виразів. Закріплення таблиці множення числа 3.

 

168-169

 

 

125.

Закріплення таблиць множення та ділення чисел 2, 3.

 

169-170

 

 

126.

Таблиця ділення на 3. Розв’язування задач.

 

171-172

 

 

127.

Перевірка множення і ділення.

 

172-173

 

 

128.

Закріплення таблиць множення та ділення чисел 2, 3.

Складання і розв’язання задачі за таблицею.

 

173-175

 

 

129.

Закріплення таблиць множення та ділення чисел 2, 3. Розв’язування складених задач.

 

175-176

 

 

130.

131.

 

 

Розв’язування вправ і задач на засвоєння таблиць множення і ділення чисел 2,3.

 Самостійна робота.

176-178

 

 

                                Час: тиждень, доба, місяць, рік

 

132.

Поняття: тиждень, доба, місяць, рік.

 

179-180

 

 

133.

Визначання часу за годинником.

Дії з іменованими числами.

 

180-182

 

 

134.

Розв’язування завдань про тривалість дня.

Самостійна робота.

 

 

182-183

 

 

135.

Діагностична робота №8.

 

 

 

 

 

                                        Повторення вивченого за рік

 

136.

Аналіз контрольної роботи.

 Усна і письмова нумерація чисел 21-100.

 

184-185

 

 

137.

Додавання та віднімання чисел з переходом через десяток в межах 20. Периметр трикутника.

 

185-186

 

 

138.

Обчислення виразів в межах 100. Розв’язування складених задач.

 

187-188

 

 

139.

Множення та ділення чисел 2, 3. Радіус та діаметр кола.

 

188-189

 

 

140.

Множення та ділення чисел 2, 3. Розв’язування складених задач.

 

189-190

 

 

 

 

doc
Пов’язані теми
Математика, 2 клас, Планування
Інкл
Додано
25 жовтня 2020
Переглядів
873
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку