26 січня о 18:00Вебінар: Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами

Календарне планування з математики 5 клас

Про матеріал
Складено до підручника: Істер О.С. Математика. 5 клас: підручник для закладів загальної середньої освіти / О.С. Істер. – 2-ге вид., доопрац. - К.: Генеза, 2018 р. – 288 с.: іл згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.
Перегляд файлу

Зеленівська загальноосвітня школа I-III ступенів № 38

Херсонської міської ради

 

 

 

 

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

 

 __________     А. М. Вільгельм

 

«______» __________________20____ р.

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування 

з математики

для   5   класу

на  2019 / 2020  н.р.

 

 

Присяжна Оксана Миколаївна

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні МО вчителів математики та інформатики

Протокол № ________ від «_____»__________________20_____  р.

Керівник  МО _________  О. М. Присяжна

    

 

Складено до підручника:

 Істер О.С. Математика. 5 клас: підручник для закладів загальної середньої освіти / О.С. Істер. – 2-ге вид., доопрац. -  К.: Генеза, 2018 р.  – 288 с.: іл

згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.


Математика, 5 клас 

(4 год на тиждень, І семестр – 64 год,  ІІ семестр – 76 год)

 

№ уроку

Дата

Тема уроку

Примітки

 

ПОВТОРЕННЯ (4год)

 

1

 

Повторення вивченого в 1- 4 класах

 

2

 

Повторення вивченого в 1- 4 класах

 

3

 

Повторення вивченого в 1- 4 класах

 

4

 

Діагностична контрольна робота

 

 

НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ І ВЕЛИЧИНИ (60год)

 

 

5

 

Аналіз контрольної роботи. Натуральні числа. Число нуль. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

 

6

 

Розв’язування задач і вправ

 

7

 

Порівняння натуральних чисел

 

8

 

Розв’язування задач і вправ

 

9

 

Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

 

10

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

11

 

Віднімання натуральних чисел

 

12

 

Властивості віднімання

 

13

 

Розв’язування задач і вправ

 

14

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

15

 

Узагальнення і систематизація знань

 

16

 

Контрольна робота № 1 за темою: «Натуральні числа. Додавання та віднімання натуральних чисел»

 

17

 

Аналіз контрольної роботи. Множення натуральних чисел

 

18

 

Властивості множення

 

19

 

Розв’язування задач і вправ

 

20

 

Квадрат і куб натурального числа

 

21

 

Ділення натуральних чисел

 

22

 

Розв’язування задач і вправ

 

23

 

Ділення з остачею

 

24

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

25

 

Узагальнення і систематизація знань

 

26

 

Контрольна робота № 2 за темою: «Множення та ділення натуральних чисел»

 

27

 

Аналіз контрольної роботи. Числові вирази. Буквені вирази та формули

 

28

 

Розв’язування задач і вправ

 

29

 

Рівняння

 

30

 

Розв’язування рівнянь

 

31

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

32

 

Текстові задачі на рух

 

33

 

Текстові задачі економічного змісту

 

34

 

Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь

 

35

 

Розв’язування задач і вправ

 

36

 

Розв’язування задач.  Самостійна робота

 

37

 

Узагальнення і систематизація знань

 

38

 

Контрольна робота № 3 за темою: «Рівняння»

 

39

 

Аналіз контрольної роботи. Комбінаторні задачі

 

40

 

Розв’язування задач

 

41

 

Задачі та вправи на всі дії з натуральними числами

 

42

 

Розв’язування задач і вправ

 

43

 

Відрізок та його довжина

 

44

 

Розв’язування задач і вправ

 

45

 

Пряма, промінь

 

46

 

Шкала. Координатний промінь

 

47

 

Розв’язування задач і вправ

 

48

 

Розв’язування задач.  Самостійна робота

 

49

 

Узагальнення і систематизація знань

 

50

 

Контрольна робота № 4 за темою: «Відрізок. Промінь. Пряма»

 

51

 

Аналіз контрольної роботи. Кут. Види кутів

 

52

 

Величина кута. Вимірювання та побудова  кутів

 

53

 

Трикутник та його периметр. Види трикутників

 

54

 

Розв’язування задач і вправ

 

55

 

Прямокутник. Квадрат. Периметр прямокутника і квадрата

 

56

 

Площа прямокутника і квадрата

 

57

 

Розв’язування задач і вправ

 

58

 

Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда

 

59

 

Розв’язування задач і вправ

 

60

 

Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба

 

61

 

Розв’язування задач.  Самостійна робота

 

62

 

Узагальнення і систематизація знань

 

63

 

Контрольна робота № 5 за темою: «Геометричні фігури і величини»

 

64

 

Аналіз контрольної роботи

 

 

ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ (64год)

 

65

 

Звичайні дроби

 

66

 

Розв’язування задач і вправ

 

67

 

Звичайні дроби і ділення натуральних чисел

 

68

 

Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

69

 

Розв’язування задач і вправ

 

70

 

Правильні й неправильні дроби

 

71

 

Розв’язування задач і вправ

 

72

 

Мішані числа

 

73

 

Розв’язування задач і вправ

 

74

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

75

 

Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

76

 

Розв’язування задач і вправ

 

77

 

Розв’язування задач і вправ

 

78

 

Додавання і віднімання мішаних чисел

 

79

 

Розв’язування задач і вправ

 

80

 

Розв’язування задач і вправ

 

81

 

Розв’язування задач.  Самостійна робота

 

82

 

Узагальнення і систематизація знань

 

83

 

Контрольна робота № 6 за темою: «Звичайні дроби. Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками»

 

84

 

Аналіз контрольної роботи. Десятковий дріб. Запис десяткових дробів

 

85

 

Розв’язування задач і вправ

 

86

 

Порівняння десяткових дробів

 

87

 

Розв’язування задач і вправ

 

88

 

Округлення натуральних чисел

 

89

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

90

 

Округлення десяткових дробів

 

91

 

Розв’язування задач і вправ

 

92

 

Розв’язування задач і вправ

 

93

 

Додавання і віднімання десяткових дробів

 

94

 

Розв’язування задач і вправ

 

95

 

Розв’язування задач.  Самостійна робота

 

96

 

Узагальнення і систематизація знань

13.03.

97

 

Контрольна робота № 7 за темою: «Додавання та віднімання десяткових дробів»

16.03.

98

 

Аналіз контрольної роботи. Множення десяткових дробів

17.03.

99

 

Розв’язування задач і вправ

18.03.

100

 

Розв’язування задач і вправ

20.03.

101

 

Окремі випадки множення  десяткових дробів

 

102

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

23.03.

103

 

Ділення десяткового дробу на натуральне число

24.03.

104

 

Розв’язування задач і вправ

25.03.

105

 

Розв’язування задач і вправ

27.03.

106

 

Ділення на десятковий дріб

06.04.

107

 

Розв’язування задач і вправ

 

108

 

Розв’язування задач і вправ

07.04.

109

 

Розв’язування задач.  Самостійна робота

08.04.

110

 

Узагальнення і систематизація знань.

10.04.

111

 

Контрольна робота № 8 за темою: «Множення та ділення десяткових дробів»

13.04.

112

 

Аналіз контрольної роботи. Відсотки. Знаходження відсотка від  даного числа

14.04.

113

 

Розв’язування задач і вправ

15.04.

114

 

Розв’язування задач і вправ

17.04.

115

 

Знаходження числа за його відсотком

21.04.

116

 

Розв’язування задач і вправ

 

117

 

Розв’язування задач і вправ

22.04.

118

 

Розв’язування задач на відсотки. Самостійна робота

24.04.

119

 

Середнє арифметичне. Середнє значення величини

 

120

 

Розв’язування задач і вправ

 

121

 

Розв’язування задач і вправ

 

122

 

Задачі та вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами

 

123

 

Розв’язування задач і вправ

 

124

 

Розв’язування задач і вправ

 

125

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

126

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

127

 

Контрольна робота № 9 за темою: «Відсотки. Середнє арифметичне»

 

128

 

Аналіз контрольної роботи

 

 

ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (12год)

 

129

 

Розв’язування задач на всі дії з натуральними числами

 

130

 

Степінь натурального числа з натуральним показником

 

131

 

Площі та об’єми фігур

 

132

 

Звичайні дроби. Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками

 

133

 

Розв’язування задач і вправ

 

134

 

Десяткові дроби та дії з ними

 

135

 

Відсотки. Середнє арифметичне

 

136

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

 

137

 

Узагальнення і систематизація знань.

 

138

 

Підсумкова контрольна робота за рік

 

139

 

Аналіз контрольної роботи

 

140

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 5 клас, Планування
Додано
9 листопада 2020
Переглядів
345
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку