Календарне планування з математики для 5 класу

Про матеріал
Календарне планування складене відповідно до навчальної програми 2017 року за підручником "Математика, 5 клас", автори: Н.А.Тарасенкова та ін.
Перегляд файлу

Комунальний заклад

 «Середня загальноосвітня школа № 10»

Кам’янської  міської ради

 

                                                                   ПОГОДЖЕНО:   

                                                                   Директор КЗ «СЗШ № 10»              

                                                                    _________    

                                                                   «_____»  вересня  2019 року

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематичне

планування з  математики

 

2019 -2020 навчальний рік.

 

                             вчитель: Подберезна І.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семестр

Загальна кількість навчальних годин

Кількість годин на тиждень

Кількість контрольних робіт

Кількість тематичних оцінювань

І

64

4

1+5

5

II

76

4

4+1

3

Усього

140

4

9+2

8

Математика. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів», 

затверджена  Наказом МОН України від 07.06.2017 №804.   

Укладачі програми (2012 р.): Бурда М.І., Мальований Ю.І. , Нелін Є.П., Номіровський Д.А., Паньков А.В., Тарасенкова Н.А., Чемерис М.В.,  Якір М.С.

Розвантаження програми (2015 р.):  Бурда М.І.,  Паньков А.В.,   Якір М.С., Номіровський Д.А.

Оновлення програми (2017 р.):  Бурда М.І.,  Кудренко Б.В., Біляніна О.Я., Азаренкова А.І., Буковська О.І., Кіндюх Т.С., Лисенко О.Є., Миляник А.В., Панова Н.В.,  Паньков А.В.

Підручник:  Математика. 5 клас: підручник  для закладів  загальної середньої освіти / Н.А.Тарасенкова, І.М.Богатирьова, О.П.Бочко, О.М.Коломієць, З.О.Сердюк. – Київ: Видавничий дім «Освіта», 2018.


І семестр

Номер уроку

Дата

уроку

Можливе коригув.

Тема уроку

Примітки

1

 

 

Розв'язування вправ за початкову школу.

 

2

 

 

Розв'язування вправ за початкову школу.

 

3

 

 

Розв'язування вправ за  початкову школу.

 

4

 

 

Розв'язування вправ за  початкову школу.

 

5

 

 

Вхідне діагностичне оцінювання

 

Тема 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ І ВЕЛИЧИНИ       (40 год + 19год із резерву =59год)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу

Учень/учениця:

наводить приклади: натуральних чисел; шкал; числових і буквених виразів, формул; рівнянь;

знаходить на малюнках: відрізок даної довжини та кут даної градусної міри;  геометричні фігури, вказані у змісті;

розпізнає у просторі та співвідносить з об’єктами навколишньої дійсності: куб, прямокутний паралелепіпед, піраміду;

розрізняє: цифри і числа

читає і записує: натуральні числа в межах мільярда;

використовує: властивості арифметичних дій з натуральними числами;

записує і пояснює формули: периметра вказаних у змісті геометричних фігур; площі прямокутника, квадрата; об’єму прямокутного паралелепіпеда й куба;

пояснює, що таке: натуральне число; квадрат і куб натурального числа; пряма; промінь; координатний промінь; кут; трикутник; квадрат; прямокутник; прямокутний паралелепіпед; куб; рівняння; розв’язати рівняння;

пояснює правила: додавання, віднімання, множення, ділення, порівняння; виконання ділення з остачею;

класифікує: кути за градусною мірою; трикутники за видами їхніх кутів;

зображує: відрізок даної довжини та кут даної градусної міри; вказані у змісті геометричні фігури за допомогою лінійки, косинця, транспортира; координатний промінь, натуральні числа на координатному промені;

вимірює та обчислює: довжину відрізка; градусну міру кута; периметр трикутника та прямокутника;

розв’язує вправи, що передбачають: запис числа у вигляді суми розрядних доданків; виконання чотирьох арифметичних дій з натуральними числами; піднесення натурального числа до квадрата та куба; порівняння натуральних чисел; ділення з остачею; обчислення значень числових і буквених виразів, периметра і площі прямокутника, квадрата і об’єму прямокутного паралелепіпеда й куба;

розв’язує: рівняння на основі залежностей між компонентами та результатом арифметичних дій; текстові задачі, зокрема комбінаторні

 

Натуральні числа. Число нуль.

 

Цифри. Десятковий запис натуральних чисел.

 

Порівняння натуральних чисел.

 

Арифметичні дії з натуральними числами та їх властивості. Квадрат і куб натурального числа.

 

Ділення з остачею.

 

Числові вирази. Буквені вирази та формули.

 

Рівняння. Відрізок, пряма, промінь.

 

Шкала. Координатний промінь.

 

Кут та його градусна міра. Види кутів.

 

Трикутник та його периметр. Види трикутників за кутами.

 

Прямокутник. Квадрат.

 

Площа і периметр прямокутника і квадрата. Прямокутний паралелепіпед. Куб.

 

Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба.

 

Піраміда

Тема І. Лічба, вимірювання і числа  (14 год).

Номер уроку

Дата

уроку

Можливе коригув.

Тема уроку

Примітки

6

 

 

Натуральні числа. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел

 

7

 

 

Властивості натуральних чисел. Число нуль.

 

8

 

 

Пряма, промінь, відрізок. Вимірювання відрізків.

 

9

 

 

Практична  робота 1. Відрізок та його довжина

 

10

 

 

Шкала. Координатний промінь.

 

11

 

 

Практична робота 2. Координатні промені і шкали

 

12

 

 

Числові вирази і рівності

 

13

 

 

Порівняння натуральних чисел

 

14

 

 

Практична робота 3. Порівняння натуральних чисел

 

15

 

 

Кут та його величина. Види кутів

 

16

 

 

Величина кута. Вимірювання і побудова кутів

 

ЗОШИТ

17

 

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота

 

18

 

 

Розвязування  вправ

 

19

 

 

Контрольна робота №1.

«Лічба, вимірювання і числа»

 

Тематична

Тема 2. Дії першого ступеня з натуральними числами  (11 год).

20

 

 

Аналіз контрольної роботи.  Буквені вирази. Формули

 

21

 

 

Додавання натуральних чисел

 

22

 

 

Властивості додавання

 

23

 

 

Віднімання і його властивості

 

24

 

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота

 

25

 

 

Практична робота 4. Величини та їх значення

 

26

 

 

Прямокутник. Квадрат.

 

27

 

 

Трикутник та його види

 

28

 

 

Розв’язування  вправ

 

29

 

 

Урок узагальнення матеріалу

 

30

 

 

Контрольна робота №2

«Дії першого ступеня з натуральними числами» 

 

Тематична

Тема 3. Дії другого ступеня з натуральними числами.  (11 год).

31

 

 

Аналіз контрольної роботи. Множення натуральних чисел

 

32

 

 

Переставна і сполучна властивості множення

 

ЗОШИТ

33

 

 

Розподільна властивість множення

 

34

 

 

Розв’язування  вправ

 

35

 

 

Ділення натуральних чисел

 

36

 

 

Ділення натуральних чисел

 

37

 

 

Ділення з остачею

 

38

 

 

Ділення з остачею

 

39

 

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота

 

40

 

 

Розв’язування  вправ

 

41

 

 

Контрольна робота №3

«Дії другого ступеня з натуральними числами»

 

Тематична

Тема 4. Рівняння (12 год)

42

 

 

Аналіз контрольної роботи.

Порядок виконання дій у виразах

 

43

 

 

Порядок виконання дій у виразах. Самостійна робота

 

44

 

 

 Рівняння

 

45

 

 

Розв’язування рівнянь

 

46

 

 

Розв’язування рівнянь

 

47

 

 

Розв'язування вправ.

Самостійна робота

 

48

 

 

Типи задач та способи їх розв’язування

 

ЗОШИТ

49

 

 

Типи задач та способи їх розв’язування

 

50

 

 

Розв'язування вправ.

 Самостійна робота

 

51

 

 

Розв'язування  вправ

 

52

 

 

Розв’язування  вправ

 

53

 

 

Контрольна робота №4

«Рівняння»

 

Тематична

Тема 5. Квадрат і куб числа. Площі та об’єми фігур ( 11год )

54

 

 

Аналіз контрольної роботи.  Квадрат і куб числа

 

55

 

 

Розв’язування вправ

 

56

 

 

Площа прямокутника і квадрата.

 

57

 

 

Практична робота 5. Прямокутний паралелепіпед

 

58

 

 

Практична робота 6 . Об’єм прямокутного паралелепіпеда

 

59

 

 

Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба

 

60

 

 

Розв’язування  вправ

 

61

 

 

Контрольна робота № 5

«Квадрат і куб числа. Площі та об’єми фігур»

 

62

 

 

Аналіз контрольної роботи.

Розв'язування сюжетних  задач  з реальними даними щодо використання природних ресурсів рідного краю; безпеки руху; знаходження периметрів та площ земельних ділянок, підлоги класної кімнати, об'єму об'єктів, що мають форму прямокутного паралелепіпеда.

 

63

 

 

Розв'язування сюжетних  задач  з реальними даними щодо використання природних ресурсів рідного краю; безпеки руху; знаходження периметрів та площ земельних ділянок, підлоги класної кімнати, об'єму об'єктів, що мають форму прямокутного паралелепіпеда.

 

64

 

 

Підсумковий урок

 

ЗОШИТ

Тематична

І СЕМЕСТР

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ семестр

 

Тема 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ

(60 год +  2год із резерву = 62 год)

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу

Учень/учениця:

наводить приклади: звичайних і десяткових дробів;

розрізняє: звичайні і десяткові дроби; правильні і неправильні дроби

пояснює, що таке: чисельник і знаменник дробу; мішане число;

читає і записує: звичайні та десяткові дроби; мішані числа;

формулює означення: правильного і неправильного дробу; відсотка; середнього арифметичного;

розв’язує вправи, що передбачають: порівняння, додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками; порівняння, округлення, додавання, множення і ділення десяткових дробів; перетворення мішаного числа у неправильний дріб; перетворення неправильного дробу в мішане число або натуральне число; знаходження відсотка від числа та числа за його відсотком; знаходження середнього арифметичного кількох чисел, середнього значення величини

Звичайні дроби. Правильні та неправильні дроби. Звичайні дроби і ділення натуральних чисел. Мішані числа.

 

Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками.

 

Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками.

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів. Порівняння десяткових дробів. Округлення десяткових дробів.

 

Арифметичні дії з десятковими дробами.

 

Відсотки.

 

Середнє арифметичне. Середнє значення величини

Тема 6.  Звичайні  дроби ( 12год )

Номер уроку

Дата

уроку

Можливе коригув.

Тема уроку

Примітки

65

 

 

Що таке звичайний дріб. Звичайні дроби. Правильні та неправильні дроби.

 

66

 

 

Правильні та неправильні дроби.

 

67

 

 

Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками.

 

68

 

 

Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками.

 

69

 

 

Звичайні дроби і ділення натуральних чисел.

 

70

 

 

Звичайні дроби і ділення натуральних чисел. Самостійна робота

 

71

 

 

Мішані числа. Як одержати мішане число

 

72

 

 

Мішані числа. Перетворення  мішаного числа в неправильний дріб

 

73

 

 

Задачі на дроби. Знаходження дробу від числа

 

74

 

 

Задачі на дроби. Знаходження числа за його дробом

 

75

 

 

Систематизація знань та підготовка до тематичної  контрольної роботи

 

76

 

 

Контрольна робота №6

 «Звичайні дроби»

 

ЗОШИТ

Тема 7.  Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками ( 11год )

77

 

 

Додавання звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

78

 

 

Віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

79

 

 

Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

 

80

 

 

Доповнення правильного  дробу до одиниці

 

81

 

 

Віднімання дробу від  натурального числа.

 

82

 

 

Віднімання дробу від  натурального числа.  Самостійна робота

 

83

 

 

Додавання мішаних чисел

 

84

 

 

Віднімання мішаних чисел

 

85

 

 

Додавання і віднімання мішаних чисел.  Самостійна робота

 

86

 

 

Розв’язування задач

 

87

 

 

Контрольна робота №7 «Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками»

 

 

 

 

 

Тематична

Тема 8.   Десяткові дроби та дії з ними ( 26год)

88

 

 

 Десятковий дріб. Запис десяткових дробів..

 

89

 

 

Десятковий дріб. Запис десяткових дробів.

 

90

 

 

Порівняння десяткових дробів.

 

91

 

 

Порівняння десяткових дробів.

 

92

 

 

Розв’язування вправ. Самостійна робота

 

93

 

 

Додавання десяткових дробів

 

94

 

 

Віднімання десяткових дробів.

 

95

 

 

Додавання і віднімання десяткових дробів.

 

96

 

 

Додавання і віднімання десяткових дробів. Самостійна робота

 

97

 

 

Контрольна робота №8

«Десяткові дроби. Додавання і віднімання десяткових дробів»

 

98

 

 

Аналіз контрольної роботи.

Множення десяткового дробу на натуральне число

 

99

 

 

Множення десяткового дробу на десятковий дріб

 

100

 

 

Особливі випадки множення десяткових дробів

 

101

 

 

Розв’язування вправ

 

102

 

 

Знаходження десяткового дробу від числа

 

103

 

 

Ділення десяткового дробу на натуральне число

 

104

 

 

Розв’язування  вправ

 

105

 

 

Ділення десяткового дробу на десятковий дріб

 

106

 

 

Розв’язування вправ

 

107

 

 

Особливі випадки ділення десяткових дробів

 

108

 

 

Знаходження числа за його десятковим дробом

 

109

 

 

Ділення десяткових дробів Самостійна робота 

 

110

 

 

Округлення чисел. Правила округлення чисел

 

111

 

 

Округлення чисел

 

112

 

 

Розв’язування вправ

 

113

 

 

Контрольна робота №8

 «Десяткові дроби та дії над ними»

 

Тематична

 

 

Ділення десяткових дробів Самостійна робота 

Тема 9.  Відсотки. Середнє арифметичне ( 13год )

 

 

Округлення чисел. Правила округлення чисел

114

 

 

 Аналіз контрольної роботи.

Поняття про відсотки

 

115

 

 

Знаходження відсотків від числа

 

116

 

 

Знаходження відсотків від числа

 

117

 

 

Знаходження числа за його відсотками

 

118

 

 

Знаходження числа за його відсотками

 

119

 

 

Знаходження відсотків від числа і числа за його відсотками. Самостійна робота

 

120

 

 

Розв’язування задач на відсотки

 

 

121

 

 

Середнє арифметичне

 

122

 

 

Середнє значення величини

 

123

 

 

Середнє арифметичне. Середнє значення величини

 

124

 

 

Середнє арифметичне. Середнє значення величини. Самостійна робота

 

125

 

 

Систематизація знань та підготовка до тематичного оцінювання

 

126

 

 

Контрольна робота №9 «Відсотки. Середнє арифметичне»

 

Тематична

ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ( резерв 14год)

127-128

 

 

 Дії з натуральними числами

 

129-130

 

 

Геометричні фігури і величини

 

131-132

 

 

Звичайні дроби. Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками

 

133-134

 

 

Десяткові дроби та дії над ними

 

135-136

 

 

Відсотки, середнє арифметичне

 

137

 

 

 Контрольна робота №10 (підсумкова)

 

138

 

 

Розв'язування сюжетних задач з реальними даними щодо розрахунку сімейного бюджету, можливості здійснення масштабних покупок; розрахунків, пов'язаних із календарем і годинником тощо

 

139

 

 

Розв’язування цікавих задач з вивчених тем.

 

140

 

 

Підсумковий урок

 

ЗОШИТ

 

 

Узагальнення і систематизація знань.

 ІІ СЕМЕСТР

 

 

Аналіз контрольної роботи.Систематизація знань здобутих за рік

Річна

 

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 5 клас, Планування
Додано
7 серпня
Переглядів
366
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку